• 21.03.2023 - 13:44
  Onderhoudswerkzaamheden
  GRIJPSKERK-1
  Grijpskerk 23.04.2023 - 00:00

  Onderhoudswerkzaamheden Gas Droog Faciliteit (GDF) Grijpskerk

  Op de GDF locatie, naast de ondergrondse gasopslag, in Grijpskerk worden in de maanden april en mei onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Eind maart wordt al een begin gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het plaatsen van keten ten behoeve van bijv. kantoor-,  kleed-,  en sanitaire ruimte voor de medewerkers. Daarnaast wordt er in de voorbereiding materialen stijgers en kranen aangevoerd.

  Wanneer

  De inrichting van het werkterrein en andere voorbereidendewerkzaamheden starten eind maart. De daadwerkelijke onderhoudswerkzaamheden  worden in de periode van10 april tot ongeveer Op 10 april starten de daadwerkelijke onderhoudswerkzaamheden en zullen naar verwachting tot 5 mei in beslag nemen. In deze periode wordt er veelal gewerkt met een dubbele shift. Dit betekent dat er op werkdagen van 07.00 tot ca. 23.00 uur op de locatie wordt gewerkt. Daarnaast wordt er op zaterdag gewerkt  in de dagdienst van 07.00 - 19.00 uur. 

  Wat merkt u ervan

  Bij aanvang van de werkzaamheden, op 10 april om 7.00 uur wordt de installatie drukvrij gemaakt. Dit betekent dat er gedurende een aantal uren een grotere vlam zichtbaar is op de aanwezige fakkel installatie. Afhankelijk van de werkzaamheden kan dit gedurende de onderhoudsperiode worden herhaald. Verder is er zowel voor, na als tijdens de onderhoudswerkzaamheden  sprake  van extra verkeersbewegingenvan en naar de locatie. Gedurende gehele periode is de locatie extra verlicht.

  Vragen

  Heeft u vragen of klachten, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000. 

 • 19.03.2023 - 09:30
  Onderhoudswerkzaamheden
  LAUWERZIJL
  Kommerzijl 19.03.2023 - 00:00

  Onderhoudswerkzaamheden Lauwerszijl 

  Vanaf 13 maart 2023 starten op de locatie Lauwerzijl onderhoudswerkzaamheden. De werkzaamheden  nemen naar verwachting circa 3 weken in beslag. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het werkterrein ingericht. Hierbij worden buiten de hekken keten geplaats ten behoeve van de faciliteiten van de medewerkers. De overige faciliteiten, zoals bijvoorbeeld kranen en een mobiele fakkel installatie,  worden binnen de hekken geplaatst.

  Wanneer

  De onderhoudswerkzaamheden beginnen naar verwachting op 13 maart 2023. In de periode daarvoor zullen voorbereidende werkzaamheden worden verricht. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk  uitgevoerd in de dagdienst, op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur, het kan echter voorkomen dat er in de avond of het weekend wordt doorgewerkt. Naar verwachting worden de werkzaamheden rond 30 maart afgerond.

  Wat merkt u hiervan

  Tijdens de genoemde werkzaamheden nemen de  transporten voor de aan- en afvoer van materieel toe. Daarnaast wordt de installatie voor de werkzaamheden drukvrij gemaakt. Hierbij is een vlam zichtbaar op de mobiele fakkelinstallatie. Dit zal tijdens de onderhoudsperiode een aantal keren voorkomen. Verder zal de locatie wanneer nodig extra zijn verlicht. We zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en ons uiterste best doen om de eventuele overlast voor u als omwonende tot een minimum te beperken.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met  Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

   

 • 19.03.2023 - 09:30
  Onderhoudswerkzaamheden
  LAUWERZIJL
  Kommerzijl 19.03.2023 - 00:00

  Onderhoudswerkzaamheden Lauwerszijl alleen dagdienst week 11, 12, 13

  Vanaf 13 maart 2023 starten op de locatie Lauwerzijl onderhoudswerkzaamheden. De werkzaamheden  nemen naar verwachting circa 3 weken in beslag. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het werkterrein ingericht. Hierbij worden buiten de hekken keten geplaats ten behoeve van de faciliteiten van de medewerkers. De overige faciliteiten, zoals bijvoorbeeld kranen en een mobiele fakkel installatie,  worden binnen de hekken geplaatst.

  Wanneer

  De onderhoudswerkzaamheden beginnen naar verwachting op 13 maart 2023. In de periode daarvoor zullen voorbereidende werkzaamheden worden verricht. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk  uitgevoerd in de dagdienst, op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur, het kan echter voorkomen dat er in de avond of het weekend wordt doorgewerkt. Naar verwachting worden de werkzaamheden rond 30 maart afgerond.

  Wat merkt u hiervan

  Tijdens de genoemde werkzaamheden nemen de  transporten voor de aan- en afvoer van materieel toe. Daarnaast wordt de installatie voor de werkzaamheden drukvrij gemaakt. Hierbij is een vlam zichtbaar op de mobiele fakkelinstallatie. Dit zal tijdens de onderhoudsperiode een aantal keren voorkomen. Verder zal de locatie wanneer nodig extra zijn verlicht. We zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en ons uiterste best doen om de eventuele overlast voor u als omwonende tot een minimum te beperken.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met  Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

   

 • 02.12.2022 - 11:40
  Opruimwerkzaamheden
  OVERSCHILD
  Overschild 01.12.2022 - 00:01

  Opruimwererkzaamheden Locaties de Paauwen en Overschild

  De voormalige NAM-productielocaties de Paauwen en Overschild. Beide locaties bij het dorp Overschild zijn in 2018 uit productie genomen. In 2022 wordt een begin gemaakt met het opruimen van beide locaties. Zowel locatie de Paauwen als locatie Overschild zijn al gesloten en losgekoppeld van het productiesysteem. Er wordt al geruime tijd geen gas meer gewonnen op deze locaties. Voor beide locaties is de volgende stap het schoonmaken en verwijderen van de bovengrondse installaties.

  De Paauwen

  Op locatie De Paauwen is na een periode van voorbereiding inmiddels een begin gemaakt met het schoonmaken van de bovengrondse installatie. Na het schoonmaken wordt de bovengrondse installatie verwijderd en afgevoerd. Naar verwachting starten de sloopwerkzaamheden begin 2023 en wordt deze fase rond de zomer van 2023 afgerond.

  Overschild

  Op de locatie Overschild starten eind november 2022 de voorbereidende werkzaamheden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het opruimen en inrichten van het werkterrein en het schoonmaken van de goten. Vervolgens start, begin 2023, het daadwerkelijk schoonmaken van de installatie. Deze werkzaamheden nemen 3 tot 6 maanden in beslag. Rond de zomer van 2023 start het verwijderen en afvoeren van de bovengrondse installatie. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2023 volledig afgerond.

  Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden

  Deze werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens reguliere werkdagen, tussen 07.00 uur tot 19.00 uur. In deze periode zijn er mensen aanwezig op de locatie. Verder is er sprake van extra verkeersbewegingen in verband met het regelmatig aan- en afvoeren van materiaal. Het transport naar beide locaties vindt plaats via een vastgestelde routes. De routes gaan niet via het dorp. Ook kan er extra geluid zijn op de locatie en kunnen de locaties extra verlicht zijn. Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en onze uiterste best doen om de eventuele overlast voor u tot het minimum te beperken.

  Vragen

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000. Verder vindt u op actuele informatie op de NAM-website https://www.nam.nl/opruimen-en-hergebruik.html of in de NAM-omgevingsapp. Deze app is gratis te download voor zowel Apple als Android.

   

   

   

 • 04.11.2022 - 12:09
  Opruimwerkzaamheden
  TEN POST
  TenPost 03.11.2022 - 00:01

  Start werkzaamheden definitief opruimen Locatie Ten Post

  Begin november 2022 start het het definitief afsluiten en verwijderen van alle aanwezige gasputten op de locatie Ten Post.

  Deze werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van de zogenaamde opruimtoren, ook wel  P&A unit genoemd. Deze P&A Unitwordt in losse onderdelen naar de locatie gebracht en vervolgens bij de eerste put opgebouwd. Dit gaat gepaard met een aanzienlijk hoeveelheid verkeersbewegingen. Het opbouwen van de unit en het inrichten van het werkterrein neemt ongeveer een week in beslag.

  Naar verwachting wordt het afsluiten en opruimen van de op de locatie aanwezige putten in het voorjaar van 2023 afgerond. Hierna start er een periode van monitoring. Tijdens deze monitoring periode van minimaal drie maanden wordt gecontroleerd of alle werkzaamheden succesvol zijn uitgevoerd.

  Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden

  De aanvoer van de Opruimtoren zullen er aanzienlijk meer transportbewegingen plaatsvinden. Het definitief weghalen van de putten met de Opruimtoren vindt plaatst in vol continue dienst, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Hiervoor zal in de avond en nacht extra verlichting branden. Op de locatie zelf hoort u het geluid van de opruimwerkzaamheden. Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en onze uiterste best doen om de eventuele overlast voor u tot het minimum te beperken.

  Vragen
  Heeft u vragen of klachten, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000. 

 • 02.09.2022 - 10:46
  Opruimwerkzaamheden
  EEMSKANAAL
  Lageland 02.09.2022 - 00:01

  Opruimen locatie Eemskanaal fase 2 Schoonmaken & Sloop bovengrondse installaties en andere infrastructuur.

  De voormalige NAM-productielocatie Eemskanaal, aan het Slochterdiep ten noorden van Harkstede, is een van de 13 inmiddels gesloten locaties van het Groningen Gasveld. Deze locatie is in 2020 uit productie genomen. Vervolgens zijn de putten veiliggesteld en losgekoppeld van het totale behandeling- en transportsysteem. Sinds 2020 kan er effectief geen gas meer worden geproduceerd op de locatie Eemskanaal.

  Vanaf medio september 2022 wordt gestart met het schoonmaken en slopen van de bovengrondse installatie en gebouwen. De voorbereidende werkzaamheden, zoals het aanvoeren van materiaal en het inrichten van het werkterrein, zijn inmiddels gestart. Het schoonmaken en het slopen wordt in de eerste helft van 2023 afgerond. Aan het eind van deze fase zijn alleen de voormalige productieputten nog zichtbaar op de locatie.

  Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden
  Gedurende de volledige periode zijn er de nodige extra transportbewegingen voor het aan- en afvoeren van materialen. De werkzaamheden worden tijdens de dagdienst tussen 07.00 – 18.00 uur uitgevoerd. Incidenteel kan het voorkomen dat er in het weekend wordt gewerkt. De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast met zich meebrengen. We zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en doen ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

  Vragen

  Heeft u naar aanleiding van dit artikel of op een later moment vragen of heeft u klachten dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000. Verder kunt u de NAM-omgevingsapp gratis downloaden. In deze app vindt u de laatste status over het sluiten en het opruimen van Groningenveld of de NAM-website (www.NAM.nl) raadplegen.

 • 01.03.2022 - 13:47
  Opruimwerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-556
  Schoonebeek 21.02.2022

  OPRUIMEN BOORPUTTEN OP VERSCHILLENDE NAM LOCATIES IN EN ROND SCHOONEBEEK EN NIEUW-SCHOONEBEEK
  Mobiele opruimtoren ingezet voor volledig opruimen boorputten

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) zal aankomende maanden werkzaamheden uitvoeren op verschillende locatie in en rond Schoonebeek en Nieuw-Schoonebeek. NAM gaat de boorputten op deze locaties definitief opruimen en zet daarvoor een mobiele opruimtoren in.

  Op deze locaties zijn in het verleden productieputten geboord en heeft productie van olie plaats gevonden. De op de terreinen aanwezige boorputten zullen volgens de huidige planning vanaf het vroege voorjaar opgeruimd worden met behulp van de mobiele opruimtoren. De verwachting is dat deze werkzaamheden enkele maanden zullen gaan duren. Voorafgaand worden inmiddels diverse voorbereidende werkzaamheden verricht. Er zal dus meer activiteit op de locaties zijn dan gewoonlijk.

  WELKE LOCATIES?
  Op de onderstaande locaties zullen gedurende de komende maanden werkzaamheden plaatsvinden:

  • Schoonebeek 556, Schoonebeek 542 en Schoonebeek 560, gelegen aan de Veenschapsweg te Schoonebeek
  • Schoonebeek 531, gelegen aan de Valendisweg te Schoonebeek
  • Schoonebeek 350, gelegen aan de Dr. Ir. H.A. Stheemanstraat te Nieuw-Schoonebeek
  • Schoonebeek 109, gelegen nabij de Europaweg 337 te Nieuw-Schoonebeek

  MOBIELE OPRUIMTOREN
  De mobiele opruimtoren wordt in losse onderdelen aangevoerd. Hiervoor zijn tientallen vrachtwagens nodig. De opbouw van de toren per locatie duurt enkele dagen. Als de toren opgebouwd is, starten we met het afdichten van de putten. De boorput wordt door middel van cementpluggen op verschillende dieptes definitief afgesloten. Daarnaast worden door de opruimtoren de metalen buizen die niet meer nodig zijn, uit de ondergrond gehaald. Zodra de werkzaamheden afgerond zijn, wordt de toren afgebouwd en worden alle tijdelijke zaken en materialen netjes opgeruimd.

  LOCATIES BLIJVEN VOORLOPIG LIGGEN
  Afhankelijk van de voortgang liggen halverwege 2022 de locaties er dan weer net zo bij als voorheen. Het enige wat gewijzigd is, zit in de diepe ondergrond en is niet zichtbaar.

  HOE VERDER?
  Nadat de putten veilig afgesloten zijn, kunnen de volgende stappen in het opruimproces worden ingepland zoals het opruimen van de gehele locaties. Deze locaties zullen geen nieuwe functie krijgen in het kader van de energietransitie. Zodra er meer duidelijkheid is over de planning van het volledig opruimen en saneren van deze locaties, zullen we alle betrokkenen nader informeren.

  CONTACT
  Heeft u vragen of opmerkingen over onze werkzaamheden? U kunt 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze meldkamer op telefoonnummer 0592 36 40 00. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met Pieter Jan de Bos via 0592 363881 of per mail: PieterJan.deBos@shell.com.

 • 04.05.2021 - 11:15
  Opruimwerkzaamheden
  SAPPEMEER
  Sappemeer 04.05.2021

  Opruimwerkzaamheden put Sappemeer-5 op NAM-locatie Sappemeer gelegen aan de Vosholen te Sappemeer

  Deze week is een begin gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor het opruimen van een van de putten op de Sappemeer-5 locatie.  De overige putten op deze productielocatie blijven in gebruik.De SAP/5 put heeft nooit echt gas geproduceerd. In 1965 bleek tijdens het boren dat de realisatie van deze put niet succesvol was. De put is toen gelijk weer afgesloten. Nu het Groningen Gasveld wordt ingesloten, wordt ook een begin gemaakt met het definitief opruimen van putten en locaties. De volgende put op de planning is de SAP/5 put.

  Werkzaamheden

  Anders dan op de Uiterburen en de Zuiderveen-locatie wordt er voor het opruimen van de SAP/5 put geen gebruik gemaakt van de opruimtoren. Om de overlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk te houden, wordt voor het definitief afsluiten en verwijderen van deze put gebruik gemaakt van een veel kleiner werkplatform. Nadat de put definitief is afgesloten en verwijderd, volgt een periode van monitoring waarbij gecontroleerd wordt of de werkzaamheden succesvol zijn verlopen.

  Wanneer

  De voorbereidende werkzaamheden voor het opruimen van deze put zijn inmiddels gestart en zullen samen met de daadwerkelijke opruimwerkzaamheden naar verwachting tot half juni 2021 duren. De werkzaamheden worden bij voorkeur op werkdagen in dagdienst van 07.00 tot 19.00 uur uitgevoerd.

  Wat merkt u hiervan

  Tijdens het project is er, in verband met aan- en afvoer van materialen, sprake van extra vervoersbewegingen. Daarnaast zijn er tijdens de werkzaamheden meer mensen op de locatie. We voeren het werk zo zorgvuldig mogelijk uit en doen ons uiterste best om de eventuele overlast voor de omwonenden tot een minimum te beperken.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Neem dan contact op tijdens kantooruren mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

   

 • 26.04.2021 - 07:56
  Onderhoudswerkzaamheden
  NORG-ONDERGRONDSE GASOPSLAG
  Langelo 26.04.2021 - 08:48

  Onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie Norg Ondergrondse Gasopslag (Norg UGS) gelegen aan de Westerstukken te Langelo

  Deze week gaat het  6 jaarlijks groot onderhoud op de NORG UGS-locatie van start. Deze onderhhoudswerkzaamheden bestaan o.a. uit montage steigers, leidingen contoleren, het schoonmaken en inspecteren van delen van de installatie, etc. In verband met de veiligheid moet de locatie drukvrij worden gemaakt. Dit gebeurt via de fakkelinstallatie, waardoor er gedurende een aantal dagen een grotere vlam zichtbaar is.

  Wanneer

  De tijdelijke kantoorunits en schaftruimtes voor het extra personeel zijn inmiddels aan de voorzijde van de locatie geplaatst. Verder zijn de voorbereidende werkzaamheden en de aanvoer van materiaal en materieel gestart. De onderhoudswerkzaamheden starten op 27 april met het drukvrij maken van de locatie door middel van de fakkel. In eerste iinstantie is gecommuniceerd dat het drukvrijmaken op 28 april zou plaatsvinden. Door veranderde omstandigeheden met betrekking tot aflevering aan Gasunie wordt het drukvrijmaken 1 dag vervroegd. Het drukvrij maken neemt  tot ongeveer 6 mei in beslag. Daarna wordt, tot medio juli 2021, het onderhoudswerk uitgevoerd. 

  Na de onderhoudswerkzaamheden wordt het materiaal weer afgevoerd en is deze onderhoudsstop naar verwachting eind juli afgerond. De werkzaamheden worden voornamelijk op werkdagen, van 07.00 uur tot 18.00 uur, uitgevoerd. Op basis van de huidige planning wordt alleen in het weekend van 8 en 9 mei gewerkt.

  Wat merkt u hiervan

  Tijdens het drukvrijmaken is er een grotere vlam dan gebruikelijk zichtbaar. Daarnaast is er, in verband met de aan- en afvoer van materieel en materiaal sprake van extra verkeersbewegingen. We zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 07.04.2021 - 13:51
  Onderhoudswerkzaamheden
  DEN VELDE-1
  DenVelde 14.04.2021

  Onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie Den Velde

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert de komende weken werkzaamheden uit op de NAM-locatie aan de Kerkenkastweg in Den Velde.

  Onderhoud
  Om de activiteiten ook de komende jaren ongestoord voort te kunnen zetten vinden er vanaf 14 april tot ca. 23 april onderhoudswerkzaamheden plaats. Het onderhoud wordt met behulp van speciaal daarvoor uitgeruste vrachtwagens uitgevoerd plus productie test equipment. Vanzelfsprekend zijn er collega’s aanwezig om het materiaal te bedienen. 

  Voorbereidende werkzaamheden
  Voorafgaand aan het onderhoud wordt alle benodigde materiaal naar de locatie toegebracht. Dit brengt extra transportbewegingen naar en van de locatie met zich mee. Op de locatie zijn meer mensen dan normaal aanwezig. Na afronding van de werkzaamheden  wordt het materieel weer van de locatie verwijderd.

  Vol-continu
  Het werken gaat dag en nacht door. Voor de werkzaamheden die ’s nachts uitgevoerd worden is veel licht nodig. Van een flinke afstand zijn deze lampen te zien. Uiteraard zijn onze collega’s geïnstrueerd om zoveel mogelijk rekening met de omgeving te houden.

  Goed om te weten
  Bezorgen wij u overlast? U kunt 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze meldkamer op telefoonnummer 0592-364000. Overdag kunt u bellen met de afdeling vergunningen en grondzaken van de NAM. Zijn zijn te bereiken via telefoonnummer 0592-369111. Meer informatie over NAM en onze activiteiten kunt u vinden op www.nam.nl of op een van onze social mediakanalen zoals Facebook en Twitter.
   

   

   

 • 01.04.2021 - 11:51
  Onderhoudswerkzaamheden
  WARFFUM
  Warffum 01.04.2021 - 12:41

  Warffum Re-route project

  Het Warffum Decomplexing & Re-Route project maakt dat het in Warffum geproduceerde gas wordt getransporteerd naar de NAM locatie in Grijpskerk. De faciliteiten in Grijpskerk kunnen dan worden in gezet om het gas op druk en op temperatuur te brengen voor levering aan de Gasunie. Door de faciliteiten van Grijpskerk te gebruiken kan nieuwbouw op de locatie in Warffum worden voorkomen en kan een groot deel van de installatie op de locatie Warffum worden verwijderd.

  Voor de realisatie van dit project worden werkzaamheden verricht op de NAM gasproductielocatie Warffum en op de NAM GDF locatie in Grijpskerk. De werkzaamheden op de locatie Grijpskerk zijn eind maart van start gegaan. Hierover is in een eerder stadium gecommuniceerd. De werkzaamheden, op de locatie Warffum aan de Westervalge te Warffum, gaan begin april van start. Voor beide locaties geldt dat de werkzaamheden naar verwachting eind oktober 2021 volledig afgerond zullen zijn.

  Werkzaamheden locatie Warffum

  Op en om de locatie Warffum worden de volgende werkzaamheden worden verricht:

  1. Aanleg nieuwe leidingdelen.

  2. Overname van een deel van de bestaande Gasunietransportleiding & aansluiten van nieuwe leidingdelen op deze bestaande leiding.

  3. Aanpassen van het leidingwerk op de locatie in Warffum.

  4. Plaatsen van een nieuwe installatie bestaand uit productie-eenheid & koeler op de locatie in Warffum.

  5. Uit bedrijf nemen en schoonmaken van de Gasbehandelingsinstallatie.

  6. Aansluiten leidingwerk en in bedrijf nemen van de nieuwe installatie.

  7. Opruimen fakkel, leiding, leidingwerk, gasuniestation en gasbehandelingsinstallatie.

   

  Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden?
  Tijdens de uitvoering zijn er meer medewerkers op de locatie aanwezig.  Daarnaast is er, door aan- en afvoeren van materialen en benodigde graafwerkzaamheden op- en rond de locatie, sprake van extra verkeersbewegingen. Tevens wordt er gewerkt met groot materieel als hijs- en graafmachines.  Als de installatie uit bedrijf wordt genomen, wordt gebruik gemaakt van de aanwezige fakkelinstallatie. Er is dan tijdelijk een grotere vlam zichtbaar.

  De werkzaamheden worden tijdens de dagdienst tussen 07.00 – 18.00 uur uitgevoerd. Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en doen ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

  Vragen

  Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u een email sturen naar NAM-communicatie@shell.com. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 • 09.01.2020 - 18:15
  Incidenten
  DELFZIJL-TANKENPARK
  Farmsum

  7-1 Tijdens het verladen van aardgascondensaat op een schip is er een kleine lekkage ontstaan aan de bovenkant van de laadarm en direct ontdekt. Hierop is maximaal 2 liter vloeistof op het dek van het schip terechtgekomen. Dit is terstond opgeruimd. Er is geen vloeistoef in het water terechtgekomen. Het voorval is aan SodM gemeld.

 • 17.07.2019 - 15:30
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-4
  Rotterdam 27.06.2019 - 15:07

  Sinds eind juni 2019 worden er met de boortoren "Synergy-2", werkzaamheden verricht om de Berkel olieputten definitief af te sluiten. Op basis van de huidige planning verwachten wij in het voorjaar van 2020 met de boortoren klaar te zijn op deze locatie. Daarna zal op de locatie nog een bodemsanering uitgevoerd worden, zodat we daarna het terrein terug kunnen geven aan de gemeente Rotterdam. De werkzaamheden met de boortoren zullen ook nu weer 24 uur per dag, 7 dagen per week gaan duren.

  Het geluid van de opruimwerkzaamheden op onze locatie Berkel wordt 24 uur per dag 7 dagen in de week continue gemeten. Wij beseffen ons dat de werkzaamheden niet geruisloos gaan, maar we doen er alles aan om geluidshinder tot een minimum te beperken en te voldoen aan de wettelijke vereisten. Wilt u weten hoeveel geluid er gemaakt wordt, klik dan op deze link: https://bit.ly/2JIRBhr

  Voor een update over de laatste status van de werkzaamheden op de locatie Berkel en aanwezigheid van de boortoren zie onze website www.nam.nl/berkel of facebookpagina www.facebook.com/naminrotterdam.

   Opruim werkzaamheden olieputten NAM lokatie Berkel -4 aan de Hogendorpweg in Rotterdam - Schiebroek
 • 28.06.2019 - 13:57
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 28.06.2019

  Op 30 januari en 4 maart 2019 waren er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie Brzo-inspecties. Onderstaand de samenvatting van het inspectiertapport zoals betrokken inspectiediensten aan NAM hebben toegezonden en een eerste reactie van NAM.

 • 12.06.2019 - 14:47
  Incidenten
  SCHOONEBEEK-313
  Schoonebeek 11.06.2019

  Op deze locatie zijn wij momenteel bezig diverse werkzaamheden uit te voeren. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen zijn de de afvoer- en wateropvangbakken op de locatie overgelopen, deze bakken bevatten naast regen- en productiewater ook resten aardgascondensaat. Het water is op het terrein en in de naastgelegen sloot terecht gekomen. NAM is direct gestart met de opruimwerkzaamheden en doet onderzoek naar de oorzaak. De betrokken instanties, overheden en buren zijn door NAM geïnformeerd.

 • 11.04.2019 - 13:30
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-4
  Rotterdam 11.04.2019

  Laatste stand van zaken – update april 2019

  In de tweede helft van deze maand komen de boortoren en het geluidscherm weer terug naar de locatie.

  Voordat de boortoren zal worden opgebouwd vinden er eerst onderhoudswerkzaamheden plaats aan onderdelen van de toren. Zodra dit gereed is wordt er begonnen met het afsluiten van de laatste putten. Als deze putten zijn afgesloten wordt het terrein verder gesaneerd en uiteindelijk teruggegeven aan de grondeigenaar gemeente Rotterdam.

  Wanneer voornoemde werkzaamheden dit jaar precies uitgevoerd worden is op dit moment nog niet bekend maar zullen u hierover nader informeren. In de tussenliggende periode worden alle nog aanwezige putten zorgvuldig gemonitord.

   Projectpagina over Berkel
 • 27.03.2019 - 14:06
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 27.03.2019 - 14:00

  Op 14 november 2018 was er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie een Brzo-inspectie (onaangekondigd). Bijgevoegd is de brief nav deze inspectie en bijhorend rapport en het antwoord van NAM op de geconstateerde feiten en bijbehorende acties.

Naam locatie

Plaatsnaam locatie

Postcode

Locatie beschrijving

Urltext

Activiteiten

  Filter activiteiten