• 16.01.2022 - 16:24
  Onderhoudswerkzaamheden
  SEBALDEBUREN-1
  Grootegast 19.01.2022 - 00:00

   

  In november 2021 hebben wij werkzaamheden aangekondigd op de NAM-productielocatie Sebaldeburen, aan de Caspar Roblesdijk te Grootegast. In verband met het uitlopen van de werkzaamheden op een andere locatie en de feestdagen zijn de werkzaamheden uitgesteld. Op basis van de huidige planning starten de voorbereidende werkzaamheden op 19 januari 2022 en starten de onderhoudswerkzaamheden op 21 januari.

  De werkzaamheden

  De geplande werkzaamheden richten zich op het wegnemen van een blokkade van de Sebaldeburen-1 put. Deze blokkade wordt verwijderd door het schoonspoelen van de put. Voor deze werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een mobiele putinstallatie. Via deze installatie wordt de put schoongespoeld. Na het schoonspoelen wordt de put getest. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een mobiele fakkelinstallatie.

  Na het afronden van de werkzaamheden, wordt de de productie hervat en wordt de locatie weer aangesloten op het gastransportnetwerk zodat het gas via de gasdrooginstallatie Grijpskerk (GDF) afgeleverd kan worden aan de Gasunie voor levering aan de eindgebruiker.

  Wanneer

  Naar verwachting starten de voorbereidende werkzaamheden op 19 januari 2022 met het inrichten van het terrein. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van keten voor de ondersteunende faciliteiten als kantoren en sanitaire voorzieningen. De onderhoudswerkzaamheden starten rond 21 januari en nemen ca. 4 tot 6 weken in beslag. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een 24-uurs rooster. Dit betekent dat er ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend wordt doorgewerkt.

  Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden?

  Tijdens de werkzaamheden zijn er meer mensen op locatie aanwezig. De werkzaamheden leiden tot meer verkeersbewegingen in verband met het aan- en afvoeren van materiaal en tijdelijke installaties. Voor de transporten wordt gebruik gemaakt van de, met de gemeente, afgesproken route via de Lutjergasterweg en Caspar Roblesdijk. Tijdens de werkzaamheden zullen er extra lichtmasten worden geplaatst om het werk veilig te kunnen uitvoeren. Tijdens testwerkzaamheden wordt er gefakkeld, dit affakkelen kan niet worden onderbroken en zal mogelijk ook in de avond en nachturen plaatsvinden Wij doen onze uiterste best om de eventuele overlast tot het minimum te beperken.

  Vragen

  Heeft u vragen, klachten of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 03.01.2022 - 12:28
  Opruimwerkzaamheden
  WARFFUM
  Warffum 03.01.2022 - 00:00

  Opruimwerkzaamheden locatie Warffum

  Sinds de zomer van 2021 wordt het op de Warffum locatie geproduceerde aardgas getransporteerd naar de NAM-GDF locatie in Grijpskerk. Hier wordt het gas op druk en op temperatuur gebracht voor levering aan de Gasunie. Volgende week wordt een begin gemaakt met de laatste fase van het project. Deze fase bestaat uit het schoonmaken en opruimen van de bovengrondse installatie en de bijhorende ondergrondse infrastructuur.

  Wanneer

  Vanaf 5 januari worden keten geplaatst voor de ondersteunende ruimtes zoals bijvoorbeeld kantoren en sanitaire voorzieningen. Naar verwachting worden de werkzaamheden voor 1 juni 2022 volledig afgerond.

  De werkzaamheden worden tijdens de dagdienst, op reguliere werkdagen, tussen 07.00 – 18.00 uur uitgevoerd.

  Wat merkt u van de werkzaamheden

  Tijdens de uitvoering zijn er meer medewerkers op de locatie aanwezig. Daarnaast is er, door aan- en afvoeren van materialen en benodigde graafwerkzaamheden op- en rond de locatie, sprake van extra verkeersbewegingen. Op en rond de locatie wordt gewerkt met groot materieel zoals hijs- en graafmachines. Gedurende de werkzaamheden is de locatie extra verlicht.

  Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en doen ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

  Vragen

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com.Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 07.11.2021 - 10:55
  Opruimwerkzaamheden
  `T ZANDT
  HetZandt 07.11.2021 - 00:00

  Opruimwerkzaamheden voormalige NAM-productielocatie ’t Zandt

  De voormaleige NAM-productielocatie 't Zandt, gelegen aan de Korendijk, is in 2018 uit productie genomen. Na het stoppen van de productie zijn de putten veiliggesteld en is de locatie losgekoppeld van het productie- en transportnetwerk. Vanaf 8 november a.s. gaat de eerste fase van het daadwerkelijk opruimen van de locatie van start. In deze eerste fase wordt de bovengrondse installatie schoongemaakt en verwijderd. Aan het eind van deze fase zijn alleen de productie putten nog zichtbaar op de locatie. 

  Werkzaamheden en planning fase I
  ▪ Eerste helft november 2021 inrichten werkterrein (aanvoer materiaal, opbouwen stijgers etc.)
  ▪ Tweede helft november 2021 - februari 2022 reinigen van de installaties.
  ▪ Maart - mei 2022 sloop bovengrondse installatie en opruimen werkterrein

  Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden - Tijdens de werkzaamheden zullen er meer mensen op locatie aanwezig zijn. Daarnaast gaan de werkzaamheden gepaard met een toename van verkeersbewegingen bijvoorbeeld in verband met het aan en afvoeren van materiaal. Om verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken is de rijroute zo vastgesteld dat er geen sprake is van extra verkeersbewegingen door ’t Zandt en Zijldijk. Hiervoor worden bewegwijzeringsborden geplaatst. In verband met extra fietsverkeer, tussen 08.00 en 08.30 uur, rijdt er minimaal vrachtverkeer op de route. Ook zal het geluid vanaf de locatie toenemen. Over het algemeen wordt er gewerkt tijdens werkdagen van 08.00 – 18.00 uur. Incidenteel kan het voorkomen dat er in het weekend wordt doorgewerkt. We zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en doen ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

  Vragen - Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 15.09.2021 - 13:08
  Opruimwerkzaamheden
  WARFFUM
  Warffum 20.09.2021 - 06:00

  Warffum Decomplexing & Re-route project

   Dit project is voor het belangrijkste deel afgerond. De locatie is inmiddels weer in productie en het geproduceerde gas wordt getransporteerd naar de NAM-gaswinningslocatie in Grijpskerk. Hier wordt het gas op druk en op temperatuur gebracht voor levering aan de Gasunie. Volgende week wordt een begin gemaakt met de laatste fase van het project. Deze fase bestaat uit het opruimen van de fakkel, de leidingen, de ondergrondse fundering van het Gasunie station en de gasbehandeling installatie.

  Wanneer

  Het opruimen van de fakkel, de leidingen en de ondergrondse fundering van het Gasunie station start op 20 september aanstaande en wordt naar verwachting eind oktober afgerond. Daarna wordt de gasbehandeling installatie schoongemaakt en verwijderd. Dit laatste deel van het project wordt naar verwachting in januari 2022 afgerond. De werkzaamheden worden tijdens de dagdienst, op reguliere werkdagen, tussen 07.00 – 18.00 uur uitgevoerd.

  Wat merkt u van de werkzaamheden

  Tijdens de uitvoering zijn er meer medewerkers op de locatie aanwezig. Daarnaast is er, door aan- en afvoeren van materialen en benodigde graafwerkzaamheden op- en rond de locatie, sprake van extra verkeersbewegingen. Op en rond de locatie wordt gewerkt met groot materieel zoals hijs- en graafmachines. Gedurende de werkzaamheden is de locatie extra verlicht. Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en doen ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

  Vragen

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com.Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 05.09.2021 - 10:42
  Opruimwerkzaamheden
  NOORDBROEK
  Noordbroek 09.09.2021 - 07:00

  Opruimwerkzaamheden voormalige productielocatie Noordbroek

  De voormalige productielocatie Noordbroek is in 2009 uit productie genomen. Gelijk na het stoppen van de productie zijn de putten afgesloten en is de bovengrondse installatie verwijderd. In april van dit jaar zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor het definitief afsluiten en verwijderen van de putten. Het definitief opruimen en verwijderen van de putten wordt gedaan met behulp van de zogenaamde P & A unit of opruimtoren. Op basis van de huidige planning wordt de opruimtoren rond negen september naar de locatie Noordbroek gebracht. Het opruimen van de putten neemt ongeveer drie tot vier maanden in beslag. Als de putten zijn opgeruimd volgt er een periode monitoring. Deze monitoring neemt minimaal drie maanden in beslag. In deze periode wordt zeker gesteld dat alle werkzaamheden succesvol zijn verlopen.

  Wat merkt u van de werkzaamheden

  Tijdens de opruimwerkzaamheden zijn dagelijks medewerkers op de locatie aanwezig. Door de aan- en afvoer van de opruimtoren, maar ook tijdens de opruimwerkzaamheden is er sprake van veel transportenbewegingen. Om verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken is de rijroute vastgesteld via de N33, de Scheemderweg en visa versa. De werkzaamheden worden in een 24/7 rooster uitgevoerd. Er wordt dus ook ’s nachts en in het weekend doorgewerkt. In verband met de werkzaamheden in de avond en nacht wordt er extra verlichting geplaatst. Op de locatie zelf hoort u het geluid van onze werkzaamheden. Om geluidsoverlast tot een minimum te beperken wordt een geluidscherm geplaatst. Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en doen ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 04.05.2021 - 11:15
  Opruimwerkzaamheden
  SAPPEMEER
  Sappemeer 04.05.2021

  Opruimwerkzaamheden put Sappemeer-5 op NAM-locatie Sappemeer gelegen aan de Vosholen te Sappemeer

  Deze week is een begin gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor het opruimen van een van de putten op de Sappemeer-5 locatie.  De overige putten op deze productielocatie blijven in gebruik.De SAP/5 put heeft nooit echt gas geproduceerd. In 1965 bleek tijdens het boren dat de realisatie van deze put niet succesvol was. De put is toen gelijk weer afgesloten. Nu het Groningen Gasveld wordt ingesloten, wordt ook een begin gemaakt met het definitief opruimen van putten en locaties. De volgende put op de planning is de SAP/5 put.

  Werkzaamheden

  Anders dan op de Uiterburen en de Zuiderveen-locatie wordt er voor het opruimen van de SAP/5 put geen gebruik gemaakt van de opruimtoren. Om de overlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk te houden, wordt voor het definitief afsluiten en verwijderen van deze put gebruik gemaakt van een veel kleiner werkplatform. Nadat de put definitief is afgesloten en verwijderd, volgt een periode van monitoring waarbij gecontroleerd wordt of de werkzaamheden succesvol zijn verlopen.

  Wanneer

  De voorbereidende werkzaamheden voor het opruimen van deze put zijn inmiddels gestart en zullen samen met de daadwerkelijke opruimwerkzaamheden naar verwachting tot half juni 2021 duren. De werkzaamheden worden bij voorkeur op werkdagen in dagdienst van 07.00 tot 19.00 uur uitgevoerd.

  Wat merkt u hiervan

  Tijdens het project is er, in verband met aan- en afvoer van materialen, sprake van extra vervoersbewegingen. Daarnaast zijn er tijdens de werkzaamheden meer mensen op de locatie. We voeren het werk zo zorgvuldig mogelijk uit en doen ons uiterste best om de eventuele overlast voor de omwonenden tot een minimum te beperken.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Neem dan contact op tijdens kantooruren mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

   

 • 26.04.2021 - 07:56
  Onderhoudswerkzaamheden
  NORG-ONDERGRONDSE GASOPSLAG
  Langelo 26.04.2021 - 08:48

  Onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie Norg Ondergrondse Gasopslag (Norg UGS) gelegen aan de Westerstukken te Langelo

  Deze week gaat het  6 jaarlijks groot onderhoud op de NORG UGS-locatie van start. Deze onderhhoudswerkzaamheden bestaan o.a. uit montage steigers, leidingen contoleren, het schoonmaken en inspecteren van delen van de installatie, etc. In verband met de veiligheid moet de locatie drukvrij worden gemaakt. Dit gebeurt via de fakkelinstallatie, waardoor er gedurende een aantal dagen een grotere vlam zichtbaar is.

  Wanneer

  De tijdelijke kantoorunits en schaftruimtes voor het extra personeel zijn inmiddels aan de voorzijde van de locatie geplaatst. Verder zijn de voorbereidende werkzaamheden en de aanvoer van materiaal en materieel gestart. De onderhoudswerkzaamheden starten op 27 april met het drukvrij maken van de locatie door middel van de fakkel. In eerste iinstantie is gecommuniceerd dat het drukvrijmaken op 28 april zou plaatsvinden. Door veranderde omstandigeheden met betrekking tot aflevering aan Gasunie wordt het drukvrijmaken 1 dag vervroegd. Het drukvrij maken neemt  tot ongeveer 6 mei in beslag. Daarna wordt, tot medio juli 2021, het onderhoudswerk uitgevoerd. 

  Na de onderhoudswerkzaamheden wordt het materiaal weer afgevoerd en is deze onderhoudsstop naar verwachting eind juli afgerond. De werkzaamheden worden voornamelijk op werkdagen, van 07.00 uur tot 18.00 uur, uitgevoerd. Op basis van de huidige planning wordt alleen in het weekend van 8 en 9 mei gewerkt.

  Wat merkt u hiervan

  Tijdens het drukvrijmaken is er een grotere vlam dan gebruikelijk zichtbaar. Daarnaast is er, in verband met de aan- en afvoer van materieel en materiaal sprake van extra verkeersbewegingen. We zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 07.04.2021 - 13:51
  Onderhoudswerkzaamheden
  DEN VELDE-1
  DenVelde 14.04.2021

  Onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie Den Velde

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert de komende weken werkzaamheden uit op de NAM-locatie aan de Kerkenkastweg in Den Velde.

  Onderhoud
  Om de activiteiten ook de komende jaren ongestoord voort te kunnen zetten vinden er vanaf 14 april tot ca. 23 april onderhoudswerkzaamheden plaats. Het onderhoud wordt met behulp van speciaal daarvoor uitgeruste vrachtwagens uitgevoerd plus productie test equipment. Vanzelfsprekend zijn er collega’s aanwezig om het materiaal te bedienen. 

  Voorbereidende werkzaamheden
  Voorafgaand aan het onderhoud wordt alle benodigde materiaal naar de locatie toegebracht. Dit brengt extra transportbewegingen naar en van de locatie met zich mee. Op de locatie zijn meer mensen dan normaal aanwezig. Na afronding van de werkzaamheden  wordt het materieel weer van de locatie verwijderd.

  Vol-continu
  Het werken gaat dag en nacht door. Voor de werkzaamheden die ’s nachts uitgevoerd worden is veel licht nodig. Van een flinke afstand zijn deze lampen te zien. Uiteraard zijn onze collega’s geïnstrueerd om zoveel mogelijk rekening met de omgeving te houden.

  Goed om te weten
  Bezorgen wij u overlast? U kunt 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze meldkamer op telefoonnummer 0592-364000. Overdag kunt u bellen met de afdeling vergunningen en grondzaken van de NAM. Zijn zijn te bereiken via telefoonnummer 0592-369111. Meer informatie over NAM en onze activiteiten kunt u vinden op www.nam.nl of op een van onze social mediakanalen zoals Facebook en Twitter.
   

   

   

 • 01.04.2021 - 11:51
  Onderhoudswerkzaamheden
  WARFFUM
  Warffum 01.04.2021 - 12:41

  Warffum Re-route project

  Het Warffum Decomplexing & Re-Route project maakt dat het in Warffum geproduceerde gas wordt getransporteerd naar de NAM locatie in Grijpskerk. De faciliteiten in Grijpskerk kunnen dan worden in gezet om het gas op druk en op temperatuur te brengen voor levering aan de Gasunie. Door de faciliteiten van Grijpskerk te gebruiken kan nieuwbouw op de locatie in Warffum worden voorkomen en kan een groot deel van de installatie op de locatie Warffum worden verwijderd.

  Voor de realisatie van dit project worden werkzaamheden verricht op de NAM gasproductielocatie Warffum en op de NAM GDF locatie in Grijpskerk. De werkzaamheden op de locatie Grijpskerk zijn eind maart van start gegaan. Hierover is in een eerder stadium gecommuniceerd. De werkzaamheden, op de locatie Warffum aan de Westervalge te Warffum, gaan begin april van start. Voor beide locaties geldt dat de werkzaamheden naar verwachting eind oktober 2021 volledig afgerond zullen zijn.

  Werkzaamheden locatie Warffum

  Op en om de locatie Warffum worden de volgende werkzaamheden worden verricht:

  1. Aanleg nieuwe leidingdelen.

  2. Overname van een deel van de bestaande Gasunietransportleiding & aansluiten van nieuwe leidingdelen op deze bestaande leiding.

  3. Aanpassen van het leidingwerk op de locatie in Warffum.

  4. Plaatsen van een nieuwe installatie bestaand uit productie-eenheid & koeler op de locatie in Warffum.

  5. Uit bedrijf nemen en schoonmaken van de Gasbehandelingsinstallatie.

  6. Aansluiten leidingwerk en in bedrijf nemen van de nieuwe installatie.

  7. Opruimen fakkel, leiding, leidingwerk, gasuniestation en gasbehandelingsinstallatie.

   

  Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden?
  Tijdens de uitvoering zijn er meer medewerkers op de locatie aanwezig.  Daarnaast is er, door aan- en afvoeren van materialen en benodigde graafwerkzaamheden op- en rond de locatie, sprake van extra verkeersbewegingen. Tevens wordt er gewerkt met groot materieel als hijs- en graafmachines.  Als de installatie uit bedrijf wordt genomen, wordt gebruik gemaakt van de aanwezige fakkelinstallatie. Er is dan tijdelijk een grotere vlam zichtbaar.

  De werkzaamheden worden tijdens de dagdienst tussen 07.00 – 18.00 uur uitgevoerd. Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en doen ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

  Vragen

  Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u een email sturen naar NAM-communicatie@shell.com. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 • 05.06.2020 - 14:40
  Onderhoudswerkzaamheden
  SAPPEMEER
  Sappemeer 08.06.2020

  Onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie Sappemeer

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert vanaf 8 juni tot circa midden juli onderhoudswerkzaamheden uit op de NAM-locatie Sappemeer.

  Werkzaamheden
  Het gaat hier om de zogenaamde 12-jaarlijkse shutdown. Deze onderhoudswerkzaamheden vinden plaats vanaf 8 juni tot midden juli, waarbij er alleen overdag gewerkt wordt. Om veilig te kunnen werken wordt de installatie gas- en drukvrij gemaakt. Dit houdt in dat alle aardgas uit de installatie verwijderd wordt. Hierdoor is er gedurende enige tijd tijdelijk een grotere vlam te zien zijn vanaf de fakkelinstallatie. Dit wordt zoveel mogelijk overdag gedaan.

  Contact
  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 09.01.2020 - 18:15
  Incidenten
  DELFZIJL-TANKENPARK
  Farmsum

  7-1 Tijdens het verladen van aardgascondensaat op een schip is er een kleine lekkage ontstaan aan de bovenkant van de laadarm en direct ontdekt. Hierop is maximaal 2 liter vloeistof op het dek van het schip terechtgekomen. Dit is terstond opgeruimd. Er is geen vloeistoef in het water terechtgekomen. Het voorval is aan SodM gemeld.

 • 17.07.2019 - 15:30
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-4
  Rotterdam 27.06.2019 - 15:07

  Sinds eind juni 2019 worden er met de boortoren "Synergy-2", werkzaamheden verricht om de Berkel olieputten definitief af te sluiten. Op basis van de huidige planning verwachten wij in het voorjaar van 2020 met de boortoren klaar te zijn op deze locatie. Daarna zal op de locatie nog een bodemsanering uitgevoerd worden, zodat we daarna het terrein terug kunnen geven aan de gemeente Rotterdam. De werkzaamheden met de boortoren zullen ook nu weer 24 uur per dag, 7 dagen per week gaan duren.

  Het geluid van de opruimwerkzaamheden op onze locatie Berkel wordt 24 uur per dag 7 dagen in de week continue gemeten. Wij beseffen ons dat de werkzaamheden niet geruisloos gaan, maar we doen er alles aan om geluidshinder tot een minimum te beperken en te voldoen aan de wettelijke vereisten. Wilt u weten hoeveel geluid er gemaakt wordt, klik dan op deze link: https://bit.ly/2JIRBhr

  Voor een update over de laatste status van de werkzaamheden op de locatie Berkel en aanwezigheid van de boortoren zie onze website www.nam.nl/berkel of facebookpagina www.facebook.com/naminrotterdam.

   Opruim werkzaamheden olieputten NAM lokatie Berkel -4 aan de Hogendorpweg in Rotterdam - Schiebroek
 • 28.06.2019 - 13:57
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 28.06.2019

  Op 30 januari en 4 maart 2019 waren er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie Brzo-inspecties. Onderstaand de samenvatting van het inspectiertapport zoals betrokken inspectiediensten aan NAM hebben toegezonden en een eerste reactie van NAM.

 • 12.06.2019 - 14:47
  Incidenten
  SCHOONEBEEK-313
  Schoonebeek 11.06.2019

  Op deze locatie zijn wij momenteel bezig diverse werkzaamheden uit te voeren. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen zijn de de afvoer- en wateropvangbakken op de locatie overgelopen, deze bakken bevatten naast regen- en productiewater ook resten aardgascondensaat. Het water is op het terrein en in de naastgelegen sloot terecht gekomen. NAM is direct gestart met de opruimwerkzaamheden en doet onderzoek naar de oorzaak. De betrokken instanties, overheden en buren zijn door NAM geïnformeerd.

 • 11.04.2019 - 13:30
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-4
  Rotterdam 11.04.2019

  Laatste stand van zaken – update april 2019

  In de tweede helft van deze maand komen de boortoren en het geluidscherm weer terug naar de locatie.

  Voordat de boortoren zal worden opgebouwd vinden er eerst onderhoudswerkzaamheden plaats aan onderdelen van de toren. Zodra dit gereed is wordt er begonnen met het afsluiten van de laatste putten. Als deze putten zijn afgesloten wordt het terrein verder gesaneerd en uiteindelijk teruggegeven aan de grondeigenaar gemeente Rotterdam.

  Wanneer voornoemde werkzaamheden dit jaar precies uitgevoerd worden is op dit moment nog niet bekend maar zullen u hierover nader informeren. In de tussenliggende periode worden alle nog aanwezige putten zorgvuldig gemonitord.

   Projectpagina over Berkel
 • 27.03.2019 - 14:06
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 27.03.2019 - 14:00

  Op 14 november 2018 was er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie een Brzo-inspectie (onaangekondigd). Bijgevoegd is de brief nav deze inspectie en bijhorend rapport en het antwoord van NAM op de geconstateerde feiten en bijbehorende acties.

Naam locatie

Plaatsnaam locatie

Postcode

Locatie beschrijving

Urltext

Activiteiten

  Filter activiteiten