• 05.03.2021 - 13:26
  Onderhoudswerkzaamheden
  Productie stilgelegd
  ROTTERDAM-MEETSTATION1
  Rotterdam 07.03.2021 - 07:00

  Werkzaamheden

  De werkzaamheden bestaan uit jaarlijks onderhoud en inspectiewerkzaamheden. Dit houdt in dat installatiedelen schoongemaakt en geïnspecteerd worden. Ook zal de wettelijke jaarlijkse test van de instrumentele beveiliging worden uitgevoerd om de veiligheid van de installatie te waarborgen.   

   

  Planning

  Op dit moment worden de nodige voorbereidingen getroffen ten behoeve van jaarlijks onderhoud en inspectiewerkzaamheden op deze locatie. Vanaf maandag 8 maart starten de werkzaamheden. Ter voorbereiding hierop wordt zondag 7 maart as. de installatie uit productie genomen. Alle werkzaamheden zijn naar verwachting in de 3de week van maart gereed.

  Wat kunt u hiervan merken?

  Er zullen op- en rond de locatie extra activiteiten merkbaar zijn en meer transporten worden uitgevoerd naar- en van locatie. Ook is er een bouwkraan op de locatie zichtbaar. De werktijden zijn van 07:00 tot 19:00, gedurende deze uren is er ook een beveiliger aanwezig.

  Contact

  Mocht u over deze werkzaamheden nog vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren ons bereiken via email: NAM-Communicatie-West-NL@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000. Meer informatie over NAM en onze activiteiten kunt u vinden op www.nam.nl of op een van onze sociale mediakanalen zoals Facebook en Twitter.

 • 01.03.2021 - 12:52
  Onderhoudswerkzaamheden
  LEENS
  Wehe-den Hoorn 01.03.2021

  Werkzaamheden locatie Leens

  Op maandag 1 maart 2021 starten de onderhoudswerkzaamheden op de locatie Leens, Klaarkampenweg te Wehe den Hoorn. De onderhoudswerkzaamheden betreffen het schoonmaken van een van de aanwezige putten. Hiervoor wordt op de locatie een mobiele installatie geplaatst. Na het afronden van de werkzaamheden wordt de betreffende put getest en opnieuw in gebruik genomen. Tijdens het testen wordt het gas via de aanwezig fakkelinstallatie verbrand en is de vlam duidelijk zichtbaar.

  Wanneer

  De werkzaamheden starten maandag 1 maart 2021 en duren naar verwachting ruim een week. De werkzaamheden worden aaneengesloten, dus 24 uur per dag uitgevoerd.

   Wat merkt u hiervan

  Gedurende de werkzaamheden is er meer personeel op de locatie aanwezig. Daarnaast is er, in verband met aan- en afvoer van materialen, sprake van extra vervoersbewegingen. We zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

   

 • 15.02.2021 - 17:28
  Opruimwerkzaamheden
  ZUIDERVEEN
  Noordbroek 15.02.2021 - 17:16

  Opruimen put locatie Zuiderveen

  De locatie Zuiderveen is een operationele gaswinning en - behandelingsinstallatie met 12 gasputten. Een van de aanwezige putten, put Zuiderveen-6, is sinds geruimte tijd buiten gebruik. In het weekend van 20 februari komt de Opruimtoren naar Zuiderveen om deze put definitief op te ruimen.

  Planning werkzaamheden Opruimtoren
  Op dinsdag 16 februari starten de voorbereidende werkzaamheden. Het opbouwen van de opruimtoren start naar vewachting op 20 februari en zal ca. 5 dagen in beslag nemen. Daarna starten de opruimwerkzaamheden. De werkzaamhenden zullen ca. 14 dagen in beslagnemen.

  Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden?
  Onderdeel van de voorbereiding is het drukvrij maken. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de fakkelinstallatie en zal er tijdelijk een vlam zichtbaar zijn. Door de aan- en afvoer van de opruimtoren vinder er aaneengesloten een groot aantal transportenbewegingen plaats. Ook tijdens de opruimwerkzaamheden is er een toename van vrachtbewegingen.

  Op de locatie zelf hoort u het geluid van onze werkzaamheden. Het opruimen van de gasput vindt onafgebroken plaats. Er wordt dus ook ’s nachts doorgewerkt. Daarvoor wordt extra verlichting rondom de opruimtoren geplaatst. .

  Vragen
  Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en ons uiterste best doen om de eventuele overlast voor u als om- en aanwonende tot een minimum te beperken. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 08.02.2021 - 09:07
  Onderhoudswerkzaamheden
  Rossum-Weerselo-2
  Rossum 08.02.2021 - 09:07

  De komende weken wordt een grote klus uitgevoerd. Een 1100 meter lange binnenbuis van de injectieput wordt vervangen met behulp van een mobiele onderhoudstoren van circa 30 meter hoog.

  Heeft u vragen of opmerkingen over onze werkzaamheden? U kunt 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze meldkamer op telefoonnummer
  0592 36 40 00. Overdag kunt u bellen met de afdeling Vergunningen en grondzaken van NAM. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 0592 36 91 11.

  Uitgebreide informatie over de werkzaamheden kunt u vinden op onze website.

   

   onderhoudswerkzaamheden
 • 28.01.2021 - 11:28
  Opruimwerkzaamheden
  EMMEN-8
  Emmen 28.01.2021 - 11:22

  Afrondende werkzaamheden op de locatie Emmen-8

  Eind januari starten wij met de afrondende werkzaamheden op locatie Emmen-8, gelegen aan de Bargerkampenweg te Emmen. 

  Werkzaamheden
  De gasproductie van deze locatie is na sluiting van de Gaszuiveringsinstallatie te Emmen in januari 2018 stopgezet. Afgelopen jaar zijn de twee op de locatie aanwezige gasproductieputten grotendeels verwijderd. Hiervoor is een mobiele installatie en diverse andere apparatuur gebruikt. Aangezien één van de putten niet in één keer verwijderd kon worden gaan wij deze werkzaamheden in februai voltooien.

  Tijdens de activiteiten is aan- en afvoer van machines en materialen noodzakelijk. Wij zullen hiervoor gebruik maken van de reguliere toegang, via de Bargenkampenweg. Er wordt zowel dag als nacht gewerkt.  

  Wij doen ons best om de gevolgen voor u tot een minimum te beperken en hopen dat u geen overlast van ons ondervindt.

  Contact
  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling vergunninge en grondzaken via telefoonnummer 0592 - 3639111. U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer: 0592 – 364000.  

   de zeven stappen van opruimen
 • 13.01.2021 - 09:23
  Inspecties en meldingen
  COEVORDEN-31
  Coevorden 24.01.2021 - 09:20

  In Februari Week 5 (1 t/m 5) wordt op COV-31 een 6-jaarlijkse inspectie uitgevoerd. De locatie ligt aan de Nieuwe Dijk in de Nieuwe Krim. Boring heeft in 1983 plaatsgevonden en bereikte een einddiepte van  3125 meter. Een week voor aanvang en na afloop van de werkzaamheden worden materialen/equipment/ketenpark etcetra gelost en later weer opgehaald. Bij deze stop zullen hijs-schoonmaakwerkzaamheden plaatsvinden. Dit houdt in dat er meer vrachtverkeer van en naar de  locatie is. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd. Voordat de werkzaamheden uitgevoerd worden moet het gas uit de leiding geblazen worden. Dit gebeurt door middel van het gebruik van een mobiele flare.

  Heeft u vragen over onze werkzaamheden dan kunt overdag bellen met de afdeling vergunningen en grondzaken via telefoonnummer 0592-369111. NAM's meldkamer is 24 uur per dag te bereiken via 0592-364000.

 • 13.01.2021 - 09:20
  Inspecties en meldingen
  HARDENBERG-2
  Lutten 17.01.2021 - 09:18

  In Januari Week 4 (25 t/m 29) wordt op HBG-2 een 6-jaarlijkse inspectie uitgevoerd. Onze locatie ligt aan de Zwarte Dijk in Lutten. De boring heeft in 1967 plaatsgevonden einddiepte was 1500 meter. Een week voor aanvang en na afloop van de werkzaamheden worden materialen/equipment/ketenpark etcetra gelost en later weer opgehaald. Bij deze stop zullen hijs-schoonmaakwerkzaamheden plaatsvinden. Dit houdt in dat er meer vrachtverkeer van en naar de  locatie is. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd. Voordat de werkzaamheden uitgevoerd worden moet het gas uit de leiding geblazen worden. Dit gebeurt door middel van het gebruik van een mobiele flare.

  Heeft u vragen over onze werkzaamheden dan kunt overdag bellen met de afdeling vergunningen en grondzaken via telefoonnummer 0592-369111. NAM's meldkamer is 24 uur per dag te bereiken via 0592-364000.

 • 13.01.2021 - 09:17
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-447
  Schoonebeek

  Vanaf half januari werken wij op locatie Schoonebeek-447. Deze locatie ligt aan de Beekweg in Schoonebeek. De daadwerkelijk put op deze locatie is geboord in 1968 en heeft een diepte van bijna 4000 meter bereikt. De voorgenomen activiteit betreffen coiled tubing werkzaamheden, enkele weken later gevolgd door opruimwerkzaamheden aan put SCH-447. De werkzaamheden worden verricht met behulp van een mobiele installatie. Genoemde werkzaamheden vinden 24 uur per dag plaats. Transporten worden zoveel mogelijk geconcentreerd overdag uitgevoerd. Eind april hopen we de werkzaamheden af te ronden.

  De werkzaamheden die NAM gaat uitvoeren wordt een coiled tubing genoemd. De voormalige put wordt schoon gespoeld met behulp van een lange flexibele metalen buis (de ‘coil’), deze coil is op een haspel gerold en wordt naar de onderkant van de put geleid. Op de locatie wordt de coil gekoppeld aan een tankwagen met water en stikstof. De put wordt met dit water schoon gespoeld, het water wordt daarna weer naar boven gepompt en afgevoerd. Is de put eenmaal doorgespoeld, dan wordt deze met een speciale installatie getest.

  Heeft u vragen over onze werkzaamheden dan kunt overdag bellen met de afdeling vergunningen en grondzaken via telefoonnummer 0592-369111. NAM's meldkamer is 24 uur per dag te bereiken via 0592-364000.

   werkzaamheden
 • 06.01.2021 - 10:10
  Opruimwerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-447
  Schoonebeek 06.01.2021 - 10:01

  Werkzaamheden op locatie Schoonebeek-447 aan de Beekweg

  Binnenkort ruimen we op deze locatie een van de niet meer actieve putten op. De huidige verwachting is dat dit rond april zal gaan plaatsvinden. Voorafgaand hieraan vinden diverse werkzaamheden plaats die vanaf half januari uitgevoerd worden. Gedurende ongeveer twee weken werkt de continuedienst aan de put op de locatie. Naar verwachting ronden we de werkzaamheden eind januari af.

  Vervolgens ruimt onze speciale opruimunit de put definitief op. Deze opruimtoren arriveert als de werkzaamheden volgens planning verlopen in april op de locatie en heeft vijf tot zes weken tijd nodig om de put af te sluiten en op te ruimen.

  Contact
  Voor vragen over onze werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling vergunningen en grondzaken via telefoonnummer 0592 369111. NAM's centrale meldkamer is 24 uur per dag te bereiken via telefoonnummer 0592 – 364000.  

   https://www.nam.nl/opruimen
 • 10.11.2020 - 08:22
  Onderhoudswerkzaamheden
  Rossum-Weerselo-2
  Rossum 10.11.2020

  Vanaf half november voeren wij werkzaamheden op NAM-locatie Rossum-Weerselo 2 aan de Tramweg in Rossum.

  Voordat de boortoren de onderhoudswerkzaamheden uit kan voeren moeten eerst een aantal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd worden. Deze werkzaamheden vinden plaats van van medio november tot en met medio december. Op de locatie zullen onder meer stelconplaten gelegd worden als stevige ondergrond voor de boortoren. Ook zullen diverse bovengrondse installatieonderdelen verwijderd worden. Al deze voorbereidende werkzaamheden worden tijdens de normale werkdagen uitgevoerd. Zwaar transport vindt niet plaats voor 08:00 uur ’s morgens.

  Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact met de afdeling vergunningen en grondzaken opnemen via telefoonnummer 0592-369111. Buiten kantooruren is de centrale meldkamer van NAM 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0592-364000.

 • 05.06.2020 - 14:40
  Onderhoudswerkzaamheden
  SAPPEMEER
  Sappemeer 08.06.2020

  Onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie Sappemeer

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert vanaf 8 juni tot circa midden juli onderhoudswerkzaamheden uit op de NAM-locatie Sappemeer.

  Werkzaamheden
  Het gaat hier om de zogenaamde 12-jaarlijkse shutdown. Deze onderhoudswerkzaamheden vinden plaats vanaf 8 juni tot midden juli, waarbij er alleen overdag gewerkt wordt. Om veilig te kunnen werken wordt de installatie gas- en drukvrij gemaakt. Dit houdt in dat alle aardgas uit de installatie verwijderd wordt. Hierdoor is er gedurende enige tijd tijdelijk een grotere vlam te zien zijn vanaf de fakkelinstallatie. Dit wordt zoveel mogelijk overdag gedaan.

  Contact
  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 07.04.2020 - 12:38
  Opruimwerkzaamheden
  Energietransitie
  EMMEN-GASZUIVERINGSINSTALLATIE
  Nieuw-Dordrecht 07.04.2020

  Fase twee ontmanteling GZI terrein gestart
  Begin april is NAM gestart met het ontmantelen van de gebouwen of het voormalige terrein van de gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen.     

  Op het terrein van de voormalige gaszuiveringsinstallatie is fase twee van de ontmanteling gestart. Tijdens deze fase worden de gebouwen van de locatie verwijderd. Daarnaast wordt het terrein geschikt gemaakt voor verdere ontwikkeling van de locatie met het oog op de energietransitie.

  Meer informatie is op onze website te vinden.


   

   

   werkzaamheden
 • 02.03.2020 - 09:56
  Onderhoudswerkzaamheden
  ANJUM-1
  Anjum 23.03.2020

  Grote onderhoudsstop op locatie Anjum (uitgesteld)

  In de afgelopen weken zijn er voorbereidende activiteiten uitgevoerd voor een grote onderhoudsstop die plaats zal vinden op de NAM-locatie Anjum. De daadwerkelijke onderhoudswerkzaamheden zou op 23 maart starten en ongeveer een periode van 5 weken in beslag nemen. Door de COVID-19 uitbraak is ervoor gekozen een groot deel van deze werkzaamheden uit te stellen naar een later moment in dit jaar.

  Nieuwe compressor en fakkel

  Naast de voorbereidende werkzaamheden die reeds gestart zijn zal in de komende weken een nieuwe compressor worden geplaats. Zoals aangegeven worden de daadwerkelijke onderhoudswerkzaamheden uitgesteld naar later dit jaar. Tijdens de start van de werkzamheden zal gedurende de eerste drie dagen gas worden afgefakkeld. 

  Wat kan u ervan merken?

  In het kort hebben de werkzaamheden de volgende effecten:

  • Om veilig te kunnen werken worden de leidingen en de put gasvrij gemaakt; daardoor brandt gedurende drie dagen (23, 24 en 25 maart) de fakkel met een grotere vlam dan gebruikelijk.

  • Er zijn extra transporten van en naar de locatie; we beperken deze zoveel mogelijk tot overdag-uren.

  • We zullen er alles aan doen om geluidsoverlast te voorkomen.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 09.01.2020 - 18:15
  Incidenten
  DELFZIJL-TANKENPARK
  Farmsum

  7-1 Tijdens het verladen van aardgascondensaat op een schip is er een kleine lekkage ontstaan aan de bovenkant van de laadarm en direct ontdekt. Hierop is maximaal 2 liter vloeistof op het dek van het schip terechtgekomen. Dit is terstond opgeruimd. Er is geen vloeistoef in het water terechtgekomen. Het voorval is aan SodM gemeld.

 • 17.07.2019 - 15:30
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-4
  Rotterdam 27.06.2019 - 15:07

  Sinds eind juni 2019 worden er met de boortoren "Synergy-2", werkzaamheden verricht om de Berkel olieputten definitief af te sluiten. Op basis van de huidige planning verwachten wij in het voorjaar van 2020 met de boortoren klaar te zijn op deze locatie. Daarna zal op de locatie nog een bodemsanering uitgevoerd worden, zodat we daarna het terrein terug kunnen geven aan de gemeente Rotterdam. De werkzaamheden met de boortoren zullen ook nu weer 24 uur per dag, 7 dagen per week gaan duren.

  Het geluid van de opruimwerkzaamheden op onze locatie Berkel wordt 24 uur per dag 7 dagen in de week continue gemeten. Wij beseffen ons dat de werkzaamheden niet geruisloos gaan, maar we doen er alles aan om geluidshinder tot een minimum te beperken en te voldoen aan de wettelijke vereisten. Wilt u weten hoeveel geluid er gemaakt wordt, klik dan op deze link: https://bit.ly/2JIRBhr

  Voor een update over de laatste status van de werkzaamheden op de locatie Berkel en aanwezigheid van de boortoren zie onze website www.nam.nl/berkel of facebookpagina www.facebook.com/naminrotterdam.

   Opruim werkzaamheden olieputten NAM lokatie Berkel -4 aan de Hogendorpweg in Rotterdam - Schiebroek
 • 28.06.2019 - 13:57
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 28.06.2019

  Op 30 januari en 4 maart 2019 waren er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie Brzo-inspecties. Onderstaand de samenvatting van het inspectiertapport zoals betrokken inspectiediensten aan NAM hebben toegezonden en een eerste reactie van NAM.

 • 12.06.2019 - 14:47
  Incidenten
  SCHOONEBEEK-313
  Schoonebeek 11.06.2019

  Op deze locatie zijn wij momenteel bezig diverse werkzaamheden uit te voeren. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen zijn de de afvoer- en wateropvangbakken op de locatie overgelopen, deze bakken bevatten naast regen- en productiewater ook resten aardgascondensaat. Het water is op het terrein en in de naastgelegen sloot terecht gekomen. NAM is direct gestart met de opruimwerkzaamheden en doet onderzoek naar de oorzaak. De betrokken instanties, overheden en buren zijn door NAM geïnformeerd.

 • 11.04.2019 - 13:30
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-4
  Rotterdam 11.04.2019

  Laatste stand van zaken – update april 2019

  In de tweede helft van deze maand komen de boortoren en het geluidscherm weer terug naar de locatie.

  Voordat de boortoren zal worden opgebouwd vinden er eerst onderhoudswerkzaamheden plaats aan onderdelen van de toren. Zodra dit gereed is wordt er begonnen met het afsluiten van de laatste putten. Als deze putten zijn afgesloten wordt het terrein verder gesaneerd en uiteindelijk teruggegeven aan de grondeigenaar gemeente Rotterdam.

  Wanneer voornoemde werkzaamheden dit jaar precies uitgevoerd worden is op dit moment nog niet bekend maar zullen u hierover nader informeren. In de tussenliggende periode worden alle nog aanwezige putten zorgvuldig gemonitord.

   Projectpagina over Berkel
 • 27.03.2019 - 14:06
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 27.03.2019 - 14:00

  Op 14 november 2018 was er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie een Brzo-inspectie (onaangekondigd). Bijgevoegd is de brief nav deze inspectie en bijhorend rapport en het antwoord van NAM op de geconstateerde feiten en bijbehorende acties.

Naam locatie

Plaatsnaam locatie

Postcode

Locatie beschrijving

Urltext

Activiteiten

  Filter activiteiten