• 10.10.2021 - 10:35
  Onderhoudswerkzaamheden
  NORG-ONDERGRONDSE GASOPSLAG
  Langelo 10.10.2021 - 00:22

  Onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie Norg Ondergrondse Gasopslag (Norg UGS) gelegen aan de Westerstukken te Langelo

  Op maandag 11 oktober start de voorbereiding voor de periodieke onderhoudswerkzaamheden op bovengenoemde locatie. De daadwerkelijke onderhoudswerkzaamheden starten in de week van 18 oktober met het drukvrijmaken van de installatie. De totale onderhoudsperiode neemt naar verwachting tot ca. midden december 2021 in beslag.

  Werkzaamheden

  De voorbereidende werkzaaamheden bestaan uit de aanvoer van materiaal, montage van stijgers etc. Hierna start een periode waarin onderhoud  wordt uitgevoerd aan de installatie. Deze werkzaamheden bestaan o.a. uit het controleren van leidingen, het schoonmaken en inspecteren van delen van de installatie, etc. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren moet de gehele locatie drukvrij worden gemaakt. Dit gebeurt via de fakkelinstallatie, waardoor er gedurende een aantal dagen een grotere vlam zichtbaar is.

  Wanneer

  De voorbereidende werkzaamheden starten op maandag 11 oktober 2021. Na de week van voorbereidingen starten in de week van 18 oktober de  onderhoudswerkzaamheden  met het drukvrij maken van de locatie door middel van de fakkel. Dit neemt een aantal dagen in beslag. naar verwachting wordt de volledige onderhoudsperiode  midden december 2021 afgesloten.  De werkzaamheden worden voornamelijk op werkdagen, van 07.00 uur tot 18.00 uur, uitgevoerd. Indien nodig kan er in de weekenden worden doorgewerkt.

  Wat merkt u hiervan

  Tijdens de volledige periode zijn er meer mensen op de locatie aanwezig. Tevens is er spake van extra vervoersbewegingen in verband met de aan- en afvoer van mateiraal. Tijdens het druk vrijmaken is er een grotere vlam dan gebruikelijk zichtbaar. We zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en doen ons uiterste best om eventuele overlast tot een minimum te beperken.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 07.10.2021 - 10:41
  Onderhoudswerkzaamheden
  WITTEN-1
  Assen 04.10.2021 - 11:40

  Op de gaswinlocatie Witten-1, gelegen aan de Witterbroek te Witten, gaat NAM in oktober onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de bestaande gaswinputten.

  Onderhoudswerkzaamheden
  Met behulp van mobiele testapparatuur worden de bestaande gaswinputten schoongemaakt zodat de toestroom van het gas verbeterd zal worden. Daarnaast zal een fakkel tijdelijk naast de locatie opgesteld worden.

  Planning
  De werkzaamheden zullen begin oktober starten en zijn naar verwachting midden november gereed.

  Wat merkt de omgeving van de werkzaamheden?
  De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk overdag plaats. Een gedeelte van de werkzaamheden kan niet onderbroken worden en zal daarom ’s avonds en in de nacht plaatsvinden. Transporten vinden zoveel mogelijk geconcentreerd plaats tijdens de dagperiode. Daarnaast zal voor de directe omgeving en het verkeer op de snelweg A28 een aantal dagen een fakkel met vlam zichtbaar kunnen zijn.

  Contact
  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met NAM via telefoonnummer 0592-36 25 22 of per email nam-communicatie@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

   

 • 06.10.2021 - 07:30
  Onderhoudswerkzaamheden
  GRIJPSKERK-ONDERGRONDSE GASOPSLAG
  Grijpskerk 03.10.2021 - 00:14

  Onderhoudswerkzaaheden Ondergrondse Gasopslag Grijpskerk

  Vanaf 4 oktober starten op de ondergronse gasopslag (UGS) Grijpskerk onderhoudswerkzaamheden. Naar verwachting zullende werkzaamheden ca. vier weken in beslag nemen. De werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de dag dienst, op werkdagen van 07.00 - 18.00 uur.

  In voorbereiding op de werkzaamhednen zal er materiaal worden aangevoerd. Gedurende de periode wordt de installatie een aantal keren drukvrij gemaakt met behulp van de fakkel installatie. Tijdens het druk vrijmaken is er een grotere vlam dan gebruikelijk zichtbaar. Daarnaast is er, in verband met de aan- en afvoer van materieel en materiaal sprake van extra verkeersbewegingen en wordt er mogelijk gebruik gemaakt van hijskranen en ander groot materieel. We zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en ons uiterste best doen om de eventuele overlast voor u als omwonende tot een minimum te beperken.

  Contact - Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 15.09.2021 - 13:08
  Opruimwerkzaamheden
  WARFFUM
  Warffum 20.09.2021 - 06:00

  Warffum Decomplexing & Re-route project

   Dit project is voor het belangrijkste deel afgerond. De locatie is inmiddels weer in productie en het geproduceerde gas wordt getransporteerd naar de NAM-gaswinningslocatie in Grijpskerk. Hier wordt het gas op druk en op temperatuur gebracht voor levering aan de Gasunie. Volgende week wordt een begin gemaakt met de laatste fase van het project. Deze fase bestaat uit het opruimen van de fakkel, de leidingen, de ondergrondse fundering van het Gasunie station en de gasbehandeling installatie.

  Wanneer

  Het opruimen van de fakkel, de leidingen en de ondergrondse fundering van het Gasunie station start op 20 september aanstaande en wordt naar verwachting eind oktober afgerond. Daarna wordt de gasbehandeling installatie schoongemaakt en verwijderd. Dit laatste deel van het project wordt naar verwachting in januari 2022 afgerond. De werkzaamheden worden tijdens de dagdienst, op reguliere werkdagen, tussen 07.00 – 18.00 uur uitgevoerd.

  Wat merkt u van de werkzaamheden

  Tijdens de uitvoering zijn er meer medewerkers op de locatie aanwezig. Daarnaast is er, door aan- en afvoeren van materialen en benodigde graafwerkzaamheden op- en rond de locatie, sprake van extra verkeersbewegingen. Op en rond de locatie wordt gewerkt met groot materieel zoals hijs- en graafmachines. Gedurende de werkzaamheden is de locatie extra verlicht. Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en doen ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

  Vragen

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com.Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 13.09.2021 - 10:15
  Onderhoudswerkzaamheden
  DE TIBBEN
  Ee 09.09.2021 - 06:01

  Putonderhoud werkzaamheden NAM-locatie De Tibben, Tibsterwei 4 te Ee

  In eerdere berichtgeving is aan gegeven dat vanaf 11 september 2021 op de locatie De Tibben onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Door het uitlopen van werkzaamheden op een andere locatie starten de werkzaamheden echter op 27 september 2021.

  De werkzaamheden zullen naar verwachting circa een 4 weken in beslag nemen. Voor deze werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van verschillende mobiele installaties. Deze installaties worden ingezet om twee putten schoon te maken en daarmee de gastoestroom van putten te hersellen en te verbeteren. Als de put is schoongemaakt, wordt deze getest. Tijdens het testen wordt het gas via een tijdelijke brandvlam (fakkel) verbrand. Als het schoonmaken succesvol is verlopen wordt de locatie weer in productie genomen.

  Wanneer

  De werkzaamheden worden aangeengesloten, in een 24/7 rooster uitgevoerd. Ook tijdens de weekenden wordt er doorgewerkt.

  Wat merkt u hiervan

  Gedurende de werkzaamheden zijn er meer medewerkers dan gebruikelijk op de locatie aanwezig. Verder is er sprake van een toename van transportbewegingen in verband met de aan- en afvoer van materieel en materiaal. Gedurende de avond en nacht is de locatie extra verlicht zijn. Verder wordt er van tijd tot tijd gefakkeld. Het werk wordt zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd en we zullen eventueel overlast tot een minimum beperken.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met ons kantoor via telefoonnummer 0592-36 9111 of per email via nam-communicatie@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 13.09.2021 - 10:15
  Onderhoudswerkzaamheden
  DE TIBBEN
  Ee 09.09.2021 - 06:01

  Putonderhoud werkzaamheden NAM-locatie De Tibben, Tibsterwei 4 te Ee

  Vanaf 11 september 2021 zullen op de locatie De Tibben onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. De werkzaamheden zullen naar verwachting circa een 4 weken in beslag nemen. Voor deze werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van verschillende mobiele installaties. Deze installaties worden ingezet om twee putten schoon te maken en daarmee de gastoestroom van putten te hersellen en te verbeteren. Als de put is schoongemaakt, wordt deze getest. Tijdens het testen wordt het gas via een tijdelijke brandvlam (fakkel) verbrand. Als het schoonmaken succesvol is verlopen wordt de locatie weer in productie genomen.

  Wanneer

  De werkzaamheden worden aangeengesloten, in een 24/7 rooster uitgevoerd. Ook tijdens de weekenden wordt er doorgewerkt.

  Wat merkt u hiervan

  Gedurende de werkzaamheden zijn er meer medewerkers dan gebruikelijk op de locatie aanwezig. Verder is er sprake van een toename van transportbewegingen in verband met de aan- en afvoer van materieel en materiaal. Gedurende de avond en nacht is de locatie extra verlicht zijn. Verder wordt er van tijd tot tijd gefakkeld. Het werk wordt zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd en we zullen eventueel overlast tot een minimum beperken.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met ons kantoor via telefoonnummer 0592-36 9111 of per email via nam-communicatie@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 05.09.2021 - 10:42
  Opruimwerkzaamheden
  NOORDBROEK
  Noordbroek 09.09.2021 - 07:00

  Opruimwerkzaamheden voormalige productielocatie Noordbroek

  De voormalige productielocatie Noordbroek is in 2009 uit productie genomen. Gelijk na het stoppen van de productie zijn de putten afgesloten en is de bovengrondse installatie verwijderd. In april van dit jaar zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor het definitief afsluiten en verwijderen van de putten. Het definitief opruimen en verwijderen van de putten wordt gedaan met behulp van de zogenaamde P & A unit of opruimtoren. Op basis van de huidige planning wordt de opruimtoren rond negen september naar de locatie Noordbroek gebracht. Het opruimen van de putten neemt ongeveer drie tot vier maanden in beslag. Als de putten zijn opgeruimd volgt er een periode monitoring. Deze monitoring neemt minimaal drie maanden in beslag. In deze periode wordt zeker gesteld dat alle werkzaamheden succesvol zijn verlopen.

  Wat merkt u van de werkzaamheden

  Tijdens de opruimwerkzaamheden zijn dagelijks medewerkers op de locatie aanwezig. Door de aan- en afvoer van de opruimtoren, maar ook tijdens de opruimwerkzaamheden is er sprake van veel transportenbewegingen. Om verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken is de rijroute vastgesteld via de N33, de Scheemderweg en visa versa. De werkzaamheden worden in een 24/7 rooster uitgevoerd. Er wordt dus ook ’s nachts en in het weekend doorgewerkt. In verband met de werkzaamheden in de avond en nacht wordt er extra verlichting geplaatst. Op de locatie zelf hoort u het geluid van onze werkzaamheden. Om geluidsoverlast tot een minimum te beperken wordt een geluidscherm geplaatst. Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en doen ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 04.05.2021 - 11:15
  Opruimwerkzaamheden
  SAPPEMEER
  Sappemeer 04.05.2021

  Opruimwerkzaamheden put Sappemeer-5 op NAM-locatie Sappemeer gelegen aan de Vosholen te Sappemeer

  Deze week is een begin gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor het opruimen van een van de putten op de Sappemeer-5 locatie.  De overige putten op deze productielocatie blijven in gebruik.De SAP/5 put heeft nooit echt gas geproduceerd. In 1965 bleek tijdens het boren dat de realisatie van deze put niet succesvol was. De put is toen gelijk weer afgesloten. Nu het Groningen Gasveld wordt ingesloten, wordt ook een begin gemaakt met het definitief opruimen van putten en locaties. De volgende put op de planning is de SAP/5 put.

  Werkzaamheden

  Anders dan op de Uiterburen en de Zuiderveen-locatie wordt er voor het opruimen van de SAP/5 put geen gebruik gemaakt van de opruimtoren. Om de overlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk te houden, wordt voor het definitief afsluiten en verwijderen van deze put gebruik gemaakt van een veel kleiner werkplatform. Nadat de put definitief is afgesloten en verwijderd, volgt een periode van monitoring waarbij gecontroleerd wordt of de werkzaamheden succesvol zijn verlopen.

  Wanneer

  De voorbereidende werkzaamheden voor het opruimen van deze put zijn inmiddels gestart en zullen samen met de daadwerkelijke opruimwerkzaamheden naar verwachting tot half juni 2021 duren. De werkzaamheden worden bij voorkeur op werkdagen in dagdienst van 07.00 tot 19.00 uur uitgevoerd.

  Wat merkt u hiervan

  Tijdens het project is er, in verband met aan- en afvoer van materialen, sprake van extra vervoersbewegingen. Daarnaast zijn er tijdens de werkzaamheden meer mensen op de locatie. We voeren het werk zo zorgvuldig mogelijk uit en doen ons uiterste best om de eventuele overlast voor de omwonenden tot een minimum te beperken.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Neem dan contact op tijdens kantooruren mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

   

 • 04.05.2021 - 09:09
  Onderhoudswerkzaamheden
  MIDDELIE-BEEMSTER-300
  Noordbeemster 03.05.2021 - 07:00

  Wij informeren u graag over de werkzaamheden op NAM-locatie Middelie-300 aan de Havermeerweg te Noordbeemster 

  Werkzaamheden

  Op de locatie gaan wij verschillende werkzaamheden uitvoeren bij de installatie. Deze werkzaamheden zijn opgesplitst in diverse fasen en zullen daarom enkele maanden duren. Er worden daarom ook diverse materialen aangevoerd, zoals tijdelijke kantoorruimte, -schaftgelegenheid en (gereedschap)containers. De werkzaamheden bestaan onder anderen uit heien, graven, beton- en staalconstructie werkzaamheden.

  Planning

  De eerste materialen zijn in de 3de week van april aangevoerd. Vanaf 24 april zijn de werkzaaheden gestart en deze lopen door tot na de zomer. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden rond september of oktober afgerond. De werktijden liggen tussen 07:00 en 19:00 van maandag tot en met vrijdag.

  Wat merkt de omgeving

  Ten behoeve van aan- en afvoer van de materialen zullen er meer transportbewegingen naar de locatie gaan. Het transport vindt zoveel mogelijk overdag plaats via de rijroute parkeerplaats A7 Kruisoord->Havermeerweg. Mogelijk zult u meer activiteiten zien op- en geluid horen van de locatie. Voor de veiligheid van onze medewerkers zal de locatie ook worden verlicht. Om hinder te voorkomen zal het licht zo afgesteld worden dat het gericht is op de locatie. We doen ons best de overlast tot een minimum te beperken.

  Tot slot, over het verloop van de werkzaamheden houden wij u verder op de hoogte via onze NAM Facebook Beemster pagina www.facebook.com/naminBeemster en staan wij open voor al uw vragen.

  Contact

  Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken tijdens kantooruren via NAM-Communicatie-West-NL@shell.com. Mocht u hinder ondervinden van onze werkzaamheden dan kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592 36 40 00.

 • 26.04.2021 - 07:56
  Onderhoudswerkzaamheden
  NORG-ONDERGRONDSE GASOPSLAG
  Langelo 26.04.2021 - 08:48

  Onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie Norg Ondergrondse Gasopslag (Norg UGS) gelegen aan de Westerstukken te Langelo

  Deze week gaat het  6 jaarlijks groot onderhoud op de NORG UGS-locatie van start. Deze onderhhoudswerkzaamheden bestaan o.a. uit montage steigers, leidingen contoleren, het schoonmaken en inspecteren van delen van de installatie, etc. In verband met de veiligheid moet de locatie drukvrij worden gemaakt. Dit gebeurt via de fakkelinstallatie, waardoor er gedurende een aantal dagen een grotere vlam zichtbaar is.

  Wanneer

  De tijdelijke kantoorunits en schaftruimtes voor het extra personeel zijn inmiddels aan de voorzijde van de locatie geplaatst. Verder zijn de voorbereidende werkzaamheden en de aanvoer van materiaal en materieel gestart. De onderhoudswerkzaamheden starten op 27 april met het drukvrij maken van de locatie door middel van de fakkel. In eerste iinstantie is gecommuniceerd dat het drukvrijmaken op 28 april zou plaatsvinden. Door veranderde omstandigeheden met betrekking tot aflevering aan Gasunie wordt het drukvrijmaken 1 dag vervroegd. Het drukvrij maken neemt  tot ongeveer 6 mei in beslag. Daarna wordt, tot medio juli 2021, het onderhoudswerk uitgevoerd. 

  Na de onderhoudswerkzaamheden wordt het materiaal weer afgevoerd en is deze onderhoudsstop naar verwachting eind juli afgerond. De werkzaamheden worden voornamelijk op werkdagen, van 07.00 uur tot 18.00 uur, uitgevoerd. Op basis van de huidige planning wordt alleen in het weekend van 8 en 9 mei gewerkt.

  Wat merkt u hiervan

  Tijdens het drukvrijmaken is er een grotere vlam dan gebruikelijk zichtbaar. Daarnaast is er, in verband met de aan- en afvoer van materieel en materiaal sprake van extra verkeersbewegingen. We zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 07.04.2021 - 13:51
  Onderhoudswerkzaamheden
  DEN VELDE-1
  DenVelde 14.04.2021

  Onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie Den Velde

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert de komende weken werkzaamheden uit op de NAM-locatie aan de Kerkenkastweg in Den Velde.

  Onderhoud
  Om de activiteiten ook de komende jaren ongestoord voort te kunnen zetten vinden er vanaf 14 april tot ca. 23 april onderhoudswerkzaamheden plaats. Het onderhoud wordt met behulp van speciaal daarvoor uitgeruste vrachtwagens uitgevoerd plus productie test equipment. Vanzelfsprekend zijn er collega’s aanwezig om het materiaal te bedienen. 

  Voorbereidende werkzaamheden
  Voorafgaand aan het onderhoud wordt alle benodigde materiaal naar de locatie toegebracht. Dit brengt extra transportbewegingen naar en van de locatie met zich mee. Op de locatie zijn meer mensen dan normaal aanwezig. Na afronding van de werkzaamheden  wordt het materieel weer van de locatie verwijderd.

  Vol-continu
  Het werken gaat dag en nacht door. Voor de werkzaamheden die ’s nachts uitgevoerd worden is veel licht nodig. Van een flinke afstand zijn deze lampen te zien. Uiteraard zijn onze collega’s geïnstrueerd om zoveel mogelijk rekening met de omgeving te houden.

  Goed om te weten
  Bezorgen wij u overlast? U kunt 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze meldkamer op telefoonnummer 0592-364000. Overdag kunt u bellen met de afdeling vergunningen en grondzaken van de NAM. Zijn zijn te bereiken via telefoonnummer 0592-369111. Meer informatie over NAM en onze activiteiten kunt u vinden op www.nam.nl of op een van onze social mediakanalen zoals Facebook en Twitter.
   

   

   

 • 01.04.2021 - 11:51
  Onderhoudswerkzaamheden
  WARFFUM
  Warffum 01.04.2021 - 12:41

  Warffum Re-route project

  Het Warffum Decomplexing & Re-Route project maakt dat het in Warffum geproduceerde gas wordt getransporteerd naar de NAM locatie in Grijpskerk. De faciliteiten in Grijpskerk kunnen dan worden in gezet om het gas op druk en op temperatuur te brengen voor levering aan de Gasunie. Door de faciliteiten van Grijpskerk te gebruiken kan nieuwbouw op de locatie in Warffum worden voorkomen en kan een groot deel van de installatie op de locatie Warffum worden verwijderd.

  Voor de realisatie van dit project worden werkzaamheden verricht op de NAM gasproductielocatie Warffum en op de NAM GDF locatie in Grijpskerk. De werkzaamheden op de locatie Grijpskerk zijn eind maart van start gegaan. Hierover is in een eerder stadium gecommuniceerd. De werkzaamheden, op de locatie Warffum aan de Westervalge te Warffum, gaan begin april van start. Voor beide locaties geldt dat de werkzaamheden naar verwachting eind oktober 2021 volledig afgerond zullen zijn.

  Werkzaamheden locatie Warffum

  Op en om de locatie Warffum worden de volgende werkzaamheden worden verricht:

  1. Aanleg nieuwe leidingdelen.

  2. Overname van een deel van de bestaande Gasunietransportleiding & aansluiten van nieuwe leidingdelen op deze bestaande leiding.

  3. Aanpassen van het leidingwerk op de locatie in Warffum.

  4. Plaatsen van een nieuwe installatie bestaand uit productie-eenheid & koeler op de locatie in Warffum.

  5. Uit bedrijf nemen en schoonmaken van de Gasbehandelingsinstallatie.

  6. Aansluiten leidingwerk en in bedrijf nemen van de nieuwe installatie.

  7. Opruimen fakkel, leiding, leidingwerk, gasuniestation en gasbehandelingsinstallatie.

   

  Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden?
  Tijdens de uitvoering zijn er meer medewerkers op de locatie aanwezig.  Daarnaast is er, door aan- en afvoeren van materialen en benodigde graafwerkzaamheden op- en rond de locatie, sprake van extra verkeersbewegingen. Tevens wordt er gewerkt met groot materieel als hijs- en graafmachines.  Als de installatie uit bedrijf wordt genomen, wordt gebruik gemaakt van de aanwezige fakkelinstallatie. Er is dan tijdelijk een grotere vlam zichtbaar.

  De werkzaamheden worden tijdens de dagdienst tussen 07.00 – 18.00 uur uitgevoerd. Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en doen ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

  Vragen

  Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u een email sturen naar NAM-communicatie@shell.com. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 • 05.06.2020 - 14:40
  Onderhoudswerkzaamheden
  SAPPEMEER
  Sappemeer 08.06.2020

  Onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie Sappemeer

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert vanaf 8 juni tot circa midden juli onderhoudswerkzaamheden uit op de NAM-locatie Sappemeer.

  Werkzaamheden
  Het gaat hier om de zogenaamde 12-jaarlijkse shutdown. Deze onderhoudswerkzaamheden vinden plaats vanaf 8 juni tot midden juli, waarbij er alleen overdag gewerkt wordt. Om veilig te kunnen werken wordt de installatie gas- en drukvrij gemaakt. Dit houdt in dat alle aardgas uit de installatie verwijderd wordt. Hierdoor is er gedurende enige tijd tijdelijk een grotere vlam te zien zijn vanaf de fakkelinstallatie. Dit wordt zoveel mogelijk overdag gedaan.

  Contact
  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 09.01.2020 - 18:15
  Incidenten
  DELFZIJL-TANKENPARK
  Farmsum

  7-1 Tijdens het verladen van aardgascondensaat op een schip is er een kleine lekkage ontstaan aan de bovenkant van de laadarm en direct ontdekt. Hierop is maximaal 2 liter vloeistof op het dek van het schip terechtgekomen. Dit is terstond opgeruimd. Er is geen vloeistoef in het water terechtgekomen. Het voorval is aan SodM gemeld.

 • 17.07.2019 - 15:30
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-4
  Rotterdam 27.06.2019 - 15:07

  Sinds eind juni 2019 worden er met de boortoren "Synergy-2", werkzaamheden verricht om de Berkel olieputten definitief af te sluiten. Op basis van de huidige planning verwachten wij in het voorjaar van 2020 met de boortoren klaar te zijn op deze locatie. Daarna zal op de locatie nog een bodemsanering uitgevoerd worden, zodat we daarna het terrein terug kunnen geven aan de gemeente Rotterdam. De werkzaamheden met de boortoren zullen ook nu weer 24 uur per dag, 7 dagen per week gaan duren.

  Het geluid van de opruimwerkzaamheden op onze locatie Berkel wordt 24 uur per dag 7 dagen in de week continue gemeten. Wij beseffen ons dat de werkzaamheden niet geruisloos gaan, maar we doen er alles aan om geluidshinder tot een minimum te beperken en te voldoen aan de wettelijke vereisten. Wilt u weten hoeveel geluid er gemaakt wordt, klik dan op deze link: https://bit.ly/2JIRBhr

  Voor een update over de laatste status van de werkzaamheden op de locatie Berkel en aanwezigheid van de boortoren zie onze website www.nam.nl/berkel of facebookpagina www.facebook.com/naminrotterdam.

   Opruim werkzaamheden olieputten NAM lokatie Berkel -4 aan de Hogendorpweg in Rotterdam - Schiebroek
 • 28.06.2019 - 13:57
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 28.06.2019

  Op 30 januari en 4 maart 2019 waren er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie Brzo-inspecties. Onderstaand de samenvatting van het inspectiertapport zoals betrokken inspectiediensten aan NAM hebben toegezonden en een eerste reactie van NAM.

 • 12.06.2019 - 14:47
  Incidenten
  SCHOONEBEEK-313
  Schoonebeek 11.06.2019

  Op deze locatie zijn wij momenteel bezig diverse werkzaamheden uit te voeren. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen zijn de de afvoer- en wateropvangbakken op de locatie overgelopen, deze bakken bevatten naast regen- en productiewater ook resten aardgascondensaat. Het water is op het terrein en in de naastgelegen sloot terecht gekomen. NAM is direct gestart met de opruimwerkzaamheden en doet onderzoek naar de oorzaak. De betrokken instanties, overheden en buren zijn door NAM geïnformeerd.

 • 11.04.2019 - 13:30
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-4
  Rotterdam 11.04.2019

  Laatste stand van zaken – update april 2019

  In de tweede helft van deze maand komen de boortoren en het geluidscherm weer terug naar de locatie.

  Voordat de boortoren zal worden opgebouwd vinden er eerst onderhoudswerkzaamheden plaats aan onderdelen van de toren. Zodra dit gereed is wordt er begonnen met het afsluiten van de laatste putten. Als deze putten zijn afgesloten wordt het terrein verder gesaneerd en uiteindelijk teruggegeven aan de grondeigenaar gemeente Rotterdam.

  Wanneer voornoemde werkzaamheden dit jaar precies uitgevoerd worden is op dit moment nog niet bekend maar zullen u hierover nader informeren. In de tussenliggende periode worden alle nog aanwezige putten zorgvuldig gemonitord.

   Projectpagina over Berkel
 • 27.03.2019 - 14:06
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 27.03.2019 - 14:00

  Op 14 november 2018 was er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie een Brzo-inspectie (onaangekondigd). Bijgevoegd is de brief nav deze inspectie en bijhorend rapport en het antwoord van NAM op de geconstateerde feiten en bijbehorende acties.

Naam locatie

Plaatsnaam locatie

Postcode

Locatie beschrijving

Urltext

Activiteiten

  Filter activiteiten