• 20.11.2020 - 11:15
  Onderhoudswerkzaamheden
  MODDERGAT-1
  Moddergat 23.11.2020

  Werkzaamheden Locatie Moddergat

  Op de locatie Moddergat,  aan de Mokselbankwei te Moddergat, wordt op maandag 23 november aanstaande een mobiele installatie geplaatst. Deze installatie wordt ingezet  om de gastoestroom in één van de aanwezig putten te verbeteren. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden zal niet worden afgefakkeld. De werkzaamheden nemen ruim een week in beslag en worden 24/7 uitgevoerd. Gedurende deze periode zal er, in verband met de aan- en afvoer van materialen,  sprake zijn van extra vervoersbewegingen.

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

   

 • 10.11.2020 - 08:22
  Onderhoudswerkzaamheden
  Rossum-Weerselo-2
  Rossum 10.11.2020

  Vanaf half november voeren wij werkzaamheden op NAM-locatie Rossum-Weerselo 2 aan de Tramweg in Rossum.

  Voordat de boortoren de onderhoudswerkzaamheden uit kan voeren moeten eerst een aantal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd worden. Deze werkzaamheden vinden plaats van van medio november tot en met medio december. Op de locatie zullen onder meer stelconplaten gelegd worden als stevige ondergrond voor de boortoren. Ook zullen diverse bovengrondse installatieonderdelen verwijderd worden. Al deze voorbereidende werkzaamheden worden tijdens de normale werkdagen uitgevoerd. Zwaar transport vindt niet plaats voor 08:00 uur ’s morgens.

  Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact met de afdeling vergunningen en grondzaken opnemen via telefoonnummer 0592-369111. Buiten kantooruren is de centrale meldkamer van NAM 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0592-364000.

 • 10.11.2020 - 07:58
  Onderhoudswerkzaamheden
  DEURNINGEN-1
  Deurningen 10.11.2020 - 07:49

  Als alles volgens planning verloopt dan wordt vanaf half november gewerkt op NAM-locatie Deurningen-1 aan de Groeneweg te Deurningen.

  Vanaf deze locatie is in het verleden een gasproductieput geboord, er heeft echter geen gas productie plaatsgevonden. De op het terrein aanwezige put wordt op termijn opgeruimd, waarschijnlijk in de zomer van 2021. Voordat we de put kunnen opruimen zijn voorbereidende werkzaamheden nodig. 

  Wat merkt u van de werkzaamheden?
  We zijn de  hele week aanwezig op de locatie voor het uitvoeren van de werkzaamheden. 

  Contact
  Voor vragen over onze werkzaamheden kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kan dat met de afdeling vergunningen en grondzaken via telefoonnummer 0592-369111. Buiten kantooruren is onze centrale meldkamer hiervoor bereikaar op telefonnummer 0592-364000. 

   https://www.nam.nl/opruimen
 • 16.10.2020 - 09:55
  Onderhoudswerkzaamheden
  ASSEN-1
  Assen 19.10.2020 - 10:55

  Onderhoudswerkzaamheden gestart op NAM-locatie bij Kloosterveen

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is op 13 november gestart met onderhoudswerkzaamheden op locatie Assen-1 in de wijk Kloosterveen in Assen. De werkzaamheden worden door een boortoren uitgevoerd. 

  Locatie Assen-1 is een gaswinningslocatie en ligt ingesloten tussen de A28 en de wijk Kloosterveen. Om de bestaande gaswinning ook de komende jaren ongestoord voort te kunnen zetten, is onderhoud nodig op de locatie. Het aardgas wordt hier uit de diepe ondergrond gewonnen en via een pijpleiding naar een gasbehandelingsinstallatie getransporteerd.

  Het onderhoud wordt door een boortoren uitgevoerd. Bijzonder, want naast dat we een boortoren gebruiken om de weg naar een gasveld te boren, gebruiken we deze ook voor het onderhoud aan putten.
   

  Meer informatie is te vinden via bijgaande link. 

   


   

   

   

  https://www.nam.nl/news/2020/material-arrives-at-nam-location-at-kloosterveen.htm

   https://www.nam.nl/nieuws/2020
 • 14.10.2020 - 08:14
  Onderhoudswerkzaamheden
  VRIES-1
  Assen 14.10.2020 - 09:04

  Onderhoudswerkzaamheden op NAM-locatie aan het Kleuvenveld

  Vanaf 19 t/m 26 oktober voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit op NAM-locatie Vries-1 aan het Kleuvenveld in Assen. Deze locatie, tussen de A28 en het Noord-Willemskanaal, is een gaswinningslocatie. Het aardgas wordt hier uit de diepe ondergrond gewonnen en via een pijpleiding naar een gasbehandelingsinstallatie getransporteerd. Om dit werk ook de komende jaren ongestoord voort te kunnen zetten, is onderhoud nodig op de locatie. 

  De werkzaamheden worden verricht met behulp van een mobiele installatie. Er wordt 24-uur per dag gewerkt. Transporten vinden zoveel mogelijk geconcentreerd overdag plaats. 

  Heeft u vragen dan kunt u 24-uur per dag bellen met NAM's meldkamer via telefoonnummer 0592-364000.

 • 13.10.2020 - 07:39
  Onderhoudswerkzaamheden
  KRABBUREN-1
  Munnekezijl 12.10.2020 - 08:33

  Onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie Munnekezijl-Krabburen gelegen aan de Stadsweg te Munnekezijl
  Vanaf 19 oktober wordt op de locatie Munnekezijl-Krabbeburen groot onderhoud uitgevoerd aan de gehele installatie. Deze werkzaamheden bestaan o.a. uit montage steigers, schoonmaken en inspecteren van delen van de installatie, leidingen controleren etc. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren dient de gehele locatie drukvrij gemaakt te worden. Dit wordt via een tijdelijk geplaatste fakkelinstallatie uitgevoerd, waardoor er een vlam zichtbaar zal zijn. Ook zullen er extra lichtmasten geplaatst worden.

  Wanneer?
  Vanaf 12 oktober (week 42) zal gedurende de hele week materiaal worden aangevoerd op de locatie. Om veilig te kunnen werken wordt in week 43 de installatie drukvrij gemaakt door middel van de tijdelijk geplaatste fakkelinstallatie. Na het drukvrij maken gaan de onderhoudswerkzaamheden van start, deze zullen naar verwachting eind week 46 worden afgerond. Na het afronden van de werkzaamheden zal het materiaal in week 47/48 weer worden afgevoerd.
  De werkzaamheden worden uitgevoerd in de dagdienst van 07.00 tot 18.00 uur. Daarnaast zal er op zaterdag 24 en op zaterdag 31 oktober ook worden gewerkt.

  Wat merkt u hiervan?
  Aan het begin en aan het eind van de onderhoudsperiode wordt het materiaal aan- en afgevoerd. Dit gaat gepaard met de nodige transport bewegingen. Voordat de werkzaamheden van start gaan wordt de installatie drukvrij gemaakt. Dit betekent dat er op de fakkel installatie vanaf 19 tm 23 oktober, zowel overdag als ’s nachts, een vlam te zien is. Tijdens de werkzaamheden zal de locatie, door extra lichtmasten, feller verlicht zijn en zijn er meer mensen op de locatie aanwezig.
  We zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en ons uiterste best doen om de eventuele overlast te beperken.

  Contact
  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 30.09.2020 - 15:49
  Onderhoudswerkzaamheden
  ROTTERDAM-MEETSTATION1
  Rotterdam 02.10.2020 - 08:00

  In de maand oktober 2020 worden er op de bestaande NAM-locatie Rotterdam Meetstation-1, gelegen aan de Korperweg te Rotterdam (onderhouds)werkzaamheden verricht aan de onlangs geboorde put RTD-8 en bestaande putten Rotterdam-15 & 16. Deze werkzaamheden worden respectievelijk uitgevoerd onder regiem van de WABO en volgens artikel 7 van het Besluit algemene regels milieu mijnbouw afgekort Barmm.

  Omschrijving werkzaamheden
  Met behulp van een coiled tubing* en een mobiele put-test-installatie** worden de volgende werkzaamheden verricht:

  1.  Schoon spoelen van de productiebuis van de nieuwe zijwaartse boring (sidetrack) van RTD-8 en aansluitend een productietest uitvoeren.
  2. De toestroming van olie verbeteren van put RTD-15. Met de coiled tubing* installatie wordt de productiebuis schoongemaakt, aansluitend wordt de put schoon geproduceerd via de mobiele put-test-installatie**.
  3. Metingen te verrichten in put RTD-16 met de Coiled tubing en afhankelijk van de resultaten zullen zullen er mogelijk schoonmaakwerkzaamheden plaatsvinden aan de verbuizing van de put.

  Wat kunt u hiervan merken?
  Het grootste deel van de werkzaamheden vindt overdag plaats. Echter een gedeelte van de werkzaamheden kan niet onderbroken worden en zal daarom ook ‘s avonds en in de nacht plaatsvinden. 
  Voor de werkzaamheden is ​een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is een specifieke geluidsprognose opgesteld door LBP Sight
  en getoetst aan de geluidsnormen van het Barmm. Uit voorzorg is er een geluiddscherm geplaatst en er zullen continu geluidsmetingen worden verricht welke inzichtelijk zijn via  publieke link: http://www.geluidbeheer.nl/meetnet3/docs/088027aa9.html

  In totaal zullen ongeveer 18 vrachtwagens nodig zijn om het benodigde materiaal naar de locatie aan te voeren en weer van de locatie af te voeren, deze zullen zoveel mogelijk plaatsvinden tijdens de dagperiode.

  *Een coiled tubing installatie is een installatie waarmee een stalen buis in de put
  gebracht wordt om werkzaamheden in de put te kunnen verrichten. De opgerolde stalen
  buis (zogenaamde coil) wordt langzaam van een haspel gerold en in de put gebracht
  totdat de gewenste werkdiepte is bereikt. Op de werkdiepte worden met behulp van
  hulpstukken die aan het uiteinde van de stalen buis bevestigd zijn,
  spoelwerkzaamheden of mechanische ingrepen (bijvoorbeeld verwijderen/plaatsen van pluggen of uitwisselen van
  veiligheidskleppen) verricht.

  **Mobiele put-test-installatie
  De put-test-installatie bestaat uit gas/vloeistofscheiders en vloeistoftanks. Het na de
  coiled tubing werkzaamheden geproduceerde aardgas wordt ontdaan van vloeistoffen
  (aardolie en formatie water) en vaste bestanddelen. In het geval de gasdruk (tijdelijk) te
  laag is voor de bestaande gastransportleiding, wordt het gas gedurende korte tijd via
  een tijdelijk opgestelde fakkel verbrand.

 • 10.09.2020 - 08:55
  Onderhoudswerkzaamheden
  COEVORDEN-21
  Holthone 10.09.2020 - 08:59

  Dichtbij onze locatie Coevorden-21 aan de Haandrik ligt aan de Hulteweg NAM-locatie De Hulte. Dit is, in tegenstelling tot de meeste NAM-locaties geen gas- of oliewinningslocatie maar een waterpompstation. Na half september voeren we werkzaamheden uit op deze locatie.

  We starten half september met voorbereidende werkzaamheden, zoals de aanvoer van het materieel en het geschikt maken van het werkterrein. Daarna wordt een pomp geplaatst die nodig is voor watertransport richting Twente. Om de werkzaamheden veilig en goed uit te kunnen voeren wordt tijdelijk gebruik gemaakt van het aangrenzende land rondom de locatie. Dit gebruiken we als extra werkruimte. Gedurende de gehele periode vinden transporten naar en van de locatie plaats en zijn op de locatie mensen aan het werk. Na afronding van de werkzaamheden wordt het materieel rondom de locatie weer verwijderd. De verwachting is dat de werkzaamheden, die alleen overdag worden uitgevoerd, begin november gereed zullen zijn.

  Heeft u vragen over onze werkzaamheden, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen met de afdeling vergunningen en grondzaken die te bereiken is via 0592 - 369111. U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer via 0592 - 364000. 

 • 07.09.2020 - 08:50
  Onderhoudswerkzaamheden
  COEVORDEN-21
  Holthone 11.09.2020 - 09:42

  Vanaf half september voeren wij werkzaamheden op locatie Coevorden-21 aan de Haandrik te Holtheme.

  Deze werkzaamheden zijn nodig om onze activiteiten de komende jaren ongestoord voort te kunnen zetten. Tijdens de werkzaamheden, die eens in de zes jaar plaatsvinden, worden alle installatie-onderdelen op de locatie geïnspecteerd en onderhouden.

  Vanaf half september vinden voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals de aanvoer van het materieel. De onderhoudswerkzaamheden vinden vervolgens plaats in eind september, waarbij er alleen overdag gewerkt zal worden.

  Gedurende de gehele periode vinden extra transporten naar en van de locatie plaats en zullen op de locatie extra mensen werkzaam zijn. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het materieel weer van de locatie verwijderd.

  Contact
  Heeft u vragen over onze werkzaamheden, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met  de afdeling vergunningen en grondzaken die te bereiken is via telefoonnummer 0592 - 369111. U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer van NAM via telefoonnummer 0592 – 364000. Bij voorbaat onze excuses voor de eventuele overlast en bedankt voor uw begrip en medewerking.

   

 • 05.06.2020 - 14:40
  Onderhoudswerkzaamheden
  SAPPEMEER
  Sappemeer 08.06.2020

  Onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie Sappemeer

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert vanaf 8 juni tot circa midden juli onderhoudswerkzaamheden uit op de NAM-locatie Sappemeer.

  Werkzaamheden
  Het gaat hier om de zogenaamde 12-jaarlijkse shutdown. Deze onderhoudswerkzaamheden vinden plaats vanaf 8 juni tot midden juli, waarbij er alleen overdag gewerkt wordt. Om veilig te kunnen werken wordt de installatie gas- en drukvrij gemaakt. Dit houdt in dat alle aardgas uit de installatie verwijderd wordt. Hierdoor is er gedurende enige tijd tijdelijk een grotere vlam te zien zijn vanaf de fakkelinstallatie. Dit wordt zoveel mogelijk overdag gedaan.

  Contact
  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 18.05.2020 - 11:40
  Boringen
  ROTTERDAM-MEETSTATION1
  Rotterdam 18.05.2020 - 13:00

  Werkzaamheden met boortoren op NAM-locatie Korperweg

  Wij informeren u graag over de geplande werkzaamheden met de boortoren op de oliewinlocatie aan de Korperweg in de Rotterdamse wijken Wielewaal en Waalhaven.

  Werkzaamheden 

  Begin mei is de boortoren verhuist naar de NAM locatie Rotterdam Meetstation-1. De boortoren is nodig om via twee bestaande putten een ander deel van de gesteentelaag aan te boren. Deze boringen worden in twee fases uitgevoerd en duren gezamenlijk ongeveer tot begin augustus 2020.

  Gedurende de verschillende fasen van het boren kunt u zowel overdag als ’s nachts hinder van ervaren door tijdelijk geluidsoverlast. Wij hebben daarom van tevoren maatregelen genomen om het geluid te beperken door onder andere een geluidswand te plaatsen. Daarbij is er een wettelijk vastgestelde geluidsnorm waar wij ons aan dienen te houden. Om deze niet te overschrijden verrichten wij continue geluidsmetingen vanaf verschillende locaties. Zo hopen en proberen wij geluidshinder voor u zoveel mogelijk te beperken.

  Tot slot zal de boortoren begin augustus 2020 in zijn geheel worden afgebouwd na de werkzaamheden en worden afgevoerd naar een andere NAM-locatie in Nederland.

  Wat gaat er aankomende tijd gebeuren?

  • Na het uitvoeren van jaarlijks onderhoud aan de boortoren gaan we van de 3rde week mei van start met de eerste boring.
  • Zodra de werkzaamheden van de eerste boring zijn afgerond, verhuist de boortoren naar de 2de olieput.
  • De tweede boring gaat naar verwachting begin juli van start.
  • Boring werkzaamheden gaan 24 uur per dag door.
  • Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de COVID-19 vastgestelde overheidsmaatregelen.
  • U zult door ons op de hoogte gehouden worden de komende tijd en staan open voor al uw vragen.

  Wij houden u op de hoogte via NAM Facebook Rotterdam www.facebook.com/naminRotterdam.

  Contact

  Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren via mail contact met NAM-Communicatie-West-NL@shell.com 

  Mocht u hinder ondervinden van onze werkzaamheden dan kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze Centrale MeldKamer op telefoonnummer 0592 36 40 00. 

   NAM in Rotterdam
 • 07.04.2020 - 12:38
  Opruimwerkzaamheden
  Energietransitie
  EMMEN-GASZUIVERINGSINSTALLATIE
  Nieuw-Dordrecht 07.04.2020

  Fase twee ontmanteling GZI terrein gestart
  Begin april is NAM gestart met het ontmantelen van de gebouwen of het voormalige terrein van de gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen.     

  Op het terrein van de voormalige gaszuiveringsinstallatie is fase twee van de ontmanteling gestart. Tijdens deze fase worden de gebouwen van de locatie verwijderd. Daarnaast wordt het terrein geschikt gemaakt voor verdere ontwikkeling van de locatie met het oog op de energietransitie.

  Meer informatie is op onze website te vinden.


   

   

   werkzaamheden
 • 02.03.2020 - 09:56
  Onderhoudswerkzaamheden
  ANJUM-1
  Anjum 23.03.2020

  Grote onderhoudsstop op locatie Anjum (uitgesteld)

  In de afgelopen weken zijn er voorbereidende activiteiten uitgevoerd voor een grote onderhoudsstop die plaats zal vinden op de NAM-locatie Anjum. De daadwerkelijke onderhoudswerkzaamheden zou op 23 maart starten en ongeveer een periode van 5 weken in beslag nemen. Door de COVID-19 uitbraak is ervoor gekozen een groot deel van deze werkzaamheden uit te stellen naar een later moment in dit jaar.

  Nieuwe compressor en fakkel

  Naast de voorbereidende werkzaamheden die reeds gestart zijn zal in de komende weken een nieuwe compressor worden geplaats. Zoals aangegeven worden de daadwerkelijke onderhoudswerkzaamheden uitgesteld naar later dit jaar. Tijdens de start van de werkzamheden zal gedurende de eerste drie dagen gas worden afgefakkeld. 

  Wat kan u ervan merken?

  In het kort hebben de werkzaamheden de volgende effecten:

  • Om veilig te kunnen werken worden de leidingen en de put gasvrij gemaakt; daardoor brandt gedurende drie dagen (23, 24 en 25 maart) de fakkel met een grotere vlam dan gebruikelijk.

  • Er zijn extra transporten van en naar de locatie; we beperken deze zoveel mogelijk tot overdag-uren.

  • We zullen er alles aan doen om geluidsoverlast te voorkomen.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 07.02.2020 - 15:36
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-2300
  Schoonebeek 07.02.2020

  Op deze locatie werken we aan onze put. De olieproductie is niet optimaal; dat proberen we door middel van onze speciale crew die hierin gespecialiseerd is weer te verhelpen. De werkzaamheden gaan dag en nacht door en duren tot eind februari.

 • 07.02.2020 - 15:30
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-1700
  Schoonebeek 07.02.2020

  Op deze locatie zijn we met groot materieel bezig aan een fllinke onderhoudsbeurt voor onze olieproductieputten. De werkzaamheden duren circa twee weken, tot eind februari.

 • 07.02.2020 - 15:28
  Opruimwerkzaamheden
  SLEEN-4
  HetHaantje

  Op deze locatie vinden voorbereidende werkzaamheden plaats in februari en maart 2020. Later in het jaar komen we namelijk hier terug met onze opruim-unit om het nog grootser aan te pakken: dan wordt ondergronds de put weggehaald, ogeruimd en afgesloten.

 • 04.02.2020 - 16:28
  Opruimwerkzaamheden
  GASSELTERNIJVEEN-1
  Drouwenermond 04.02.2020

  Vanaf begin februari gaat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) grootschalige opruimwerkzaamheden uitvoeren op de locatie aan de Gasselternijveenschedreef te Gasselternijveenschemond. De gasproductie van deze locatie is bij de sluiting van de Gaszuiveringsinstallatie te Emmen in januari 2018 stopgezet. De gasput wordt niet meer gebruikt en wordt daarom nu opgeruimd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een nieuwe unit van NAM die speciaal voor het opruimen van putten in gebruik wordt genomen. ‘Gasselternijveen-1’ zoals de NAM de locatie heeft benoemd, is de eerste locatie waar deze grote -op een boortoren lijkende- mobiele installatie wordt ingezet. Het terrein waarop de put is gelegen, wordt niet direct na deze activiteiten opgeruimd.
  Tijdens de activiteiten is aan- en afvoer van machines en materialen noodzakelijk. Dit brengt extra transportbewegingen met zich mee. Het opruimen van de gasproductieput zal onafgebroken plaatsvinden; er wordt ook ’s nachts gewerkt. De NAM neemt maatregelen om de gevolgen voor de buren en de buurt te beperken. Ongemerkt gaan de werkzaamheden echter niet voorbij. Het complete programma van opbouwen, opruimen en afbouwen, duurt ongeveer vijf weken.
  Contact
  Mocht u vragen hebben over deze werkzaamheden, dan kunt u contact met de NAM opnemen. U kunt 24 uur per dag terecht bij de centrale meldkamer van NAM in Assen op (0592) 364000.

 • 14.01.2020 - 14:56
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-2300
  Schoonebeek 01.02.2020

  Op deze locatie zijn wij met groot materieel van begin februari tot eind februari aan het werk om grootschalig onderhoud aan de putten en aan de locatie uit te voeren.

 • 14.01.2020 - 14:55
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-1600
  Schoonebeek 14.01.2020

  Op deze locatie zijn wij met groot materieel tot begin februari aan het werk om grootschalig onderhoud aan de putten en aan de locatie uit te voeren.

 • 09.01.2020 - 18:15
  Incidenten
  DELFZIJL-TANKENPARK
  Farmsum

  7-1 Tijdens het verladen van aardgascondensaat op een schip is er een kleine lekkage ontstaan aan de bovenkant van de laadarm en direct ontdekt. Hierop is maximaal 2 liter vloeistof op het dek van het schip terechtgekomen. Dit is terstond opgeruimd. Er is geen vloeistoef in het water terechtgekomen. Het voorval is aan SodM gemeld.

 • 09.12.2019 - 10:29
  Opruimwerkzaamheden
  GASSELTERNIJVEEN-1
  Drouwenermond 09.12.2019

   

  De gasproductie van de locatie is na sluiting van de Gaszuiveringsinstallatie te Emmen in januari 2018 stopgezet. De nog op locatie aanwezige gasproductieput zal naar verwachting medio januari volgend jaar opgeruimd worden. Voorafgaand hieraan vinden diverse werkzaamheden aan de gasproductieput plaats. Hiervoor wordt diverse apparatuur gebruikt en zullen er meer mensen op de locatie aan het werk zijn dan normaal. Ook kan een vlam te zien zijn in verband met het veilig maken van de leidingen.

  Wat merkt u van de werkzaamheden?
  Er wordt gewerkt met een mobiele installatie op deze locatie. Mogelijk wordt enkele nachten continue gewerkt. De verwachting is dat het geheel van de werkzaamheden nog enkele dagen duurt. Vanwege deze activiteiten is er sprake van extra logistieke bewegingen: zowel vrachtverkeer als personenauto’s. De chauffeurs hebben instructies van ons over de te volgen rijroute en rijgedrag.

 • 02.12.2019 - 16:01
  Onderhoudswerkzaamheden
  BLIJHAM-MORIGE-2
  Wedde

  Op de locatie Blijham gaat NAM onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan een aardgasproductieput. Met behulp van een tijdelijke installatie wordt water uit de put gehaald, zodat het gas weer beter toestroomt. Ter afronding van de werkzaamheden zal de put schoon geproduceerd worden met behulp van een tijdelijke fakkel. Hierdoor kan er gedurende enige tijd gas afgefakkeld worden. Nadat het onderhoud volledig is afgerond wordt de put weer in bedrijf genomen. De werkzaamheden worden dag en nacht uitgevoerd, waarbij we werkzaamheden die veel geluid maken zoveel mogelijk overdag uitvoeren. De werkzaamheden starten vanaf volgende week en worden naar verwachting in week 50 afgerond.  

   

 • 28.11.2019 - 11:29
  Opruimwerkzaamheden
  SLEEN-4
  HetHaantje

  De gasproductie van de locatie Sleen-4 is enige tijd geleden reeds stopgezet. De twee op locatie aanwezige gasproductieputten zullen op termijn opgeruimd worden. De huidige verwachting is dat dit in het voorjaar van 2020 plaatsvindt. Voorafgaand hieraan zullen nog diverse voorbereidende werkzaamheden verricht moeten worden, waaronder in de eerste week van december. Met verschillende kranen en groot materieel wordt de locatie langzamerhand klaargemaakt om definitief opgeruimd te worden.

 • 17.07.2019 - 15:30
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-4
  Rotterdam 27.06.2019 - 15:07

  Sinds eind juni 2019 worden er met de boortoren "Synergy-2", werkzaamheden verricht om de Berkel olieputten definitief af te sluiten. Op basis van de huidige planning verwachten wij in het voorjaar van 2020 met de boortoren klaar te zijn op deze locatie. Daarna zal op de locatie nog een bodemsanering uitgevoerd worden, zodat we daarna het terrein terug kunnen geven aan de gemeente Rotterdam. De werkzaamheden met de boortoren zullen ook nu weer 24 uur per dag, 7 dagen per week gaan duren.

  Het geluid van de opruimwerkzaamheden op onze locatie Berkel wordt 24 uur per dag 7 dagen in de week continue gemeten. Wij beseffen ons dat de werkzaamheden niet geruisloos gaan, maar we doen er alles aan om geluidshinder tot een minimum te beperken en te voldoen aan de wettelijke vereisten. Wilt u weten hoeveel geluid er gemaakt wordt, klik dan op deze link: https://bit.ly/2JIRBhr

  Voor een update over de laatste status van de werkzaamheden op de locatie Berkel en aanwezigheid van de boortoren zie onze website www.nam.nl/berkel of facebookpagina www.facebook.com/naminrotterdam.

   Opruim werkzaamheden olieputten NAM lokatie Berkel -4 aan de Hogendorpweg in Rotterdam - Schiebroek
 • 28.06.2019 - 13:57
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 28.06.2019

  Op 30 januari en 4 maart 2019 waren er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie Brzo-inspecties. Onderstaand de samenvatting van het inspectiertapport zoals betrokken inspectiediensten aan NAM hebben toegezonden en een eerste reactie van NAM.

 • 12.06.2019 - 14:47
  Incidenten
  SCHOONEBEEK-313
  Schoonebeek 11.06.2019

  Op deze locatie zijn wij momenteel bezig diverse werkzaamheden uit te voeren. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen zijn de de afvoer- en wateropvangbakken op de locatie overgelopen, deze bakken bevatten naast regen- en productiewater ook resten aardgascondensaat. Het water is op het terrein en in de naastgelegen sloot terecht gekomen. NAM is direct gestart met de opruimwerkzaamheden en doet onderzoek naar de oorzaak. De betrokken instanties, overheden en buren zijn door NAM geïnformeerd.

 • 11.04.2019 - 13:30
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-4
  Rotterdam 11.04.2019

  Laatste stand van zaken – update april 2019

  In de tweede helft van deze maand komen de boortoren en het geluidscherm weer terug naar de locatie.

  Voordat de boortoren zal worden opgebouwd vinden er eerst onderhoudswerkzaamheden plaats aan onderdelen van de toren. Zodra dit gereed is wordt er begonnen met het afsluiten van de laatste putten. Als deze putten zijn afgesloten wordt het terrein verder gesaneerd en uiteindelijk teruggegeven aan de grondeigenaar gemeente Rotterdam.

  Wanneer voornoemde werkzaamheden dit jaar precies uitgevoerd worden is op dit moment nog niet bekend maar zullen u hierover nader informeren. In de tussenliggende periode worden alle nog aanwezige putten zorgvuldig gemonitord.

   Projectpagina over Berkel
 • 27.03.2019 - 14:06
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 27.03.2019 - 14:00

  Op 14 november 2018 was er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie een Brzo-inspectie (onaangekondigd). Bijgevoegd is de brief nav deze inspectie en bijhorend rapport en het antwoord van NAM op de geconstateerde feiten en bijbehorende acties.

Naam locatie

Plaatsnaam locatie

Postcode

Locatie beschrijving

Urltext

Activiteiten

  Filter activiteiten