• 08.12.2023 - 10:15
  Onderhoudswerkzaamheden
  Holsloot
  Deutlanden, Erm 08.12.2023

  Werkzaamheden op de locatie Holsloot

  Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert binnenkort werkzaamheden uit op de locatie Holsloot, gelegen aan de Deutlanden te Erm.

  Als omwonende van onze locatie informeren wij u graag over werkzaamheden die de komende week op de locatie worden uitgevoerd. Wij verwachten dat de werkzaamheden enkele dagen zullen duren.

  Op onze locatie Holsloot zullen wij een gastransportleiding van druk laten. Hiervoor zal een tijdelijke fakkel geplaatst worden waarop gedurende de werkdag een vlam zichtbaar zal zijn. Er zullen gedurende de dag op de locatie extra mensen werkzaam zijn. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het materieel weer van de locatie verwijderd.

  Contact
  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens     kantooruren kunt u contact opnemen met Pieter Jan de Bos via 0592 - 363881 of per mail pieterjan.debos@shell.com. U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer: 0592 – 364000. Bij voorbaat onze excuses voor de eventuele overlast en bedankt voor uw begrip en medewerking.

 • 28.11.2023 - 14:44
  Opruimwerkzaamheden
  ZEVENHUIZEN-1
  Zevenhuizen 27.11.2023

  Opruimen NAM-Locatie Zevenhuizen

  Op de NAM-locatie Zevenhuizen-1 in de buurt van uw woning of bedrijf zijn de afgelopen tijd enkele werkzaamheden uitgevoerd.

   

  Fase 1: Schoonmaken terrein en controleren verharding en goten
  In de eerste fase zijn de verharding en het gotensysteem zijn schoongemaakt en gecontroleerd. Dit is afgelopen voorjaar en zomer gebeurd.

  Fase 2: Schoonmaken putten
  In de tweede fase, vanaf volgende week, zullen de gasputten schoongemaakt en gecontroleerd. Deze werkzaamheden zijn vooruitlopend op het toekomstige volledig opruimen van de locatie.

  Fase 3: Verwijderen van de putten
  Dat zal in de eerste helft van 2024 beginnen. Dit is de derde fase. Dit betekent dat de boorputten dichtgemaakt worden. Dat gebeurt doormiddel van cementpluggen die op verschillende dieptes de gasput definitief afsluiten. Voor het opruimen van de putten wordt over het algemeen gebruikt gemaakt van een zogenaamde opruimtoren, de P&A unit. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, start een periode van monitoring. In de monitoring periode van minimaal 3 maanden wordt gecontroleerd of het afsluiten en opruimen van de putten succesvol is verlopen.

  Fase 4: Opruimen, herstel & oplevering
  Bijna alle percelen waarop NAM-locaties staan worden gehuurd. In overleg met de grondeigenaar vindt, nadat het terrein is opgeruimd, het cultuurtechnisch herstel plaats. Dit betekent meestal dat het terrein (weer) geschikt wordt gemaakt voor landbouw. Als deze werkzaamheden zijn afgerond wordt het terrein weer overgedragen aan de grondeigenaar, waarschijnlijk ergens begin 2026.

  Wat merkt de omgeving van deze werkzaamheden
  Tijdens de werkzaamheden zijn er meer mensen op locatie aanwezig dan normaal. In verband met het aan- en afvoeren van materiaal en tijdelijke installaties is er een toename van de verkeersbewegingen. Ook kan het geluid vanaf de locatie naar de omgeving toenemen.

  Over het algemeen wordt er gewerkt tijdens werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur. Incidenteel kan het voorkomen dat er in het weekend wordt doorgewerkt. Tijdens het verwijderen van de putten (fase 3) wordt er in een 24/7 rooster gewerkt. Dit betekent dat er ’s nachts en in de weekenden wordt doorgewerkt. Als bekend is wanneer deze werkzaamheden van start gaan wordt u daar nader over geïnformeerd.

  Vragen
  Heeft u vragen of klachten, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Willem Hermse via telefoonnummer 0592-362 180 of per email via w.hermse@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 27.11.2023 - 13:29
  Opruimwerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-560
  Schoonebeek 26.11.2023

  Voorbereidende werkzaamheden verschillende locaties Schoonebeek

  Komende week starten we met het verwijderen van de beplanting rondom de op te ruimen locaties SCH-560, 519, 556, 542 en 531. De locaties zijn gelegen aan de Veenschapsweg/Kanaal A, Beekweg en Valendisweg.

  Deze beplanting wordt voorafgaand aan de verdere ontmanteling van de locaties verwijderd, in verband met de flora en fauna die in deze tijd van het jaar zo min mogelijk verstoord wordt. Onze verwachting is dat de verdere werkzaamheden van het ontmantelen van de locaties in de loop van volgend jaar zullen worden uitgevoerd.

  Contact
  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met Pieter Jan de Bos via 0592 - 363881 of per mail pieterjan.debos@shell.com. U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer: 0592 – 364000. Bij voorbaat onze excuses voor de eventuele overlast en bedankt voor uw begrip en medewerking.

 • 09.11.2023 - 12:49
  Opruimwerkzaamheden
  TUBBERGEN-7
  Hezingen 12.11.2023

  Voorbereidende werkzaamheden locatie Tubbergen-7 (TUB-7)

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat vanaf volgende week werkzaamheden uitvoeren op de locatie Tubbergen-7, gelegen aan de Boortorenweg te Hezingen.

  Toekomstige werkzaamheden
  Zoals u wellicht inmiddels heeft begrepen, zijn onze activiteiten op de locatie enige tijd geleden reeds stopgezet. De op deze locatie aanwezige putten zullen op termijn opgeruimd worden. De huidige verwachting is dat dit over ruim een jaar zal gaan plaatsvinden. Het opruimen van de put zal plaatsvinden met een speciale opruimunit, dit is een mobiele installatie van circa 30 meter hoog die tijdelijk op de locatie zal staan. Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere planning van deze werkzaamheden.

  Huidige werkzaamheden
  Voorafgaand aan de hierboven genoemde opruimwerkzaamheden zullen wij nog diverse voorbereidingen treffen op de locatie. Wij verwachten dat de huidige werkzaamheden ongeveer een maand zullen duren. Hiervoor wordt diverse apparatuur gebruikt en zullen er meer mensen op de locatie aan het werk zijn dan normaal.

  Contact
  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met Pieter Jan de Bos via 0592 - 363881 of per mail pieterjan.debos@shell.com. U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer: 0592 – 364000. Bij voorbaat onze excuses voor de eventuele overlast en bedankt voor uw begrip en medewerking.

 • 09.11.2023 - 12:45
  Opruimwerkzaamheden
  TUBBERGEN-5
  Oud Ootmarsum 12.11.2023

  Voorbereidende werkzaamheden locatie Tubbergen-5 (TUB-5)

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat vanaf volgende week werkzaamheden uitvoeren op de locatie Tubbergen-5, gelegen aan de kruising van de Uelserdijk met Springendal te Oud Ootmarsum.

  Toekomstige werkzaamheden
  oals u wellicht inmiddels heeft begrepen, zijn onze activiteiten op de locatie enige tijd geleden reeds stopgezet. De op deze locatie aanwezige put zal op termijn opgeruimd worden. De huidige verwachting is dat dit over ruim een jaar zal gaan plaatsvinden. Het opruimen van de put zal plaatsvinden met een speciale opruimunit, dit is een mobiele installatie van circa 30 meter hoog die tijdelijk op de locatie zal staan. Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere planning van deze werkzaamheden.

  Huidige werkzaamheden
  Voorafgaand aan de hierboven genoemde opruimwerkzaamheden zullen wij nog diverse voorbereidingen treffen op de locatie. Wij verwachten dat de huidige werkzaamheden ongeveer een maand zullen duren. Hiervoor wordt diverse apparatuur gebruikt en zullen er meer mensen op de locatie aan het werk zijn dan normaal.

  Contact
  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met Pieter Jan de Bos via 0592 - 363881 of per mail pieterjan.debos@shell.com. U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer: 0592 – 364000. Bij voorbaat onze excuses voor de eventuele overlast en bedankt voor uw begrip en medewerking.

 • 09.10.2023 - 11:04
  Opruimwerkzaamheden
  EMMEN-7
  Emmen

  Opruimwerkzaamheden NAM-locatie Emmen-7

  Arcadis gaat deze week beginnen met het opruimen van de locatie Emmen-7, gelegen nabij de Slenerweg ten westen van de N-34. Hierbij wordt eerst de door NAM in het verleden aangebrachte groenvoorziening verwijderd. Vervolgens zal de gehele locatie in fases opgeruimd worden en in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.

  Planning
  De werkzaamheden zullen overdag plaatsvinden. De verwachting is dat de verdere opruimwerkzaamheden van deze voormalige gaswinlocatie enkele maanden zullen duren.

  Contact
  Mocht u hinder ondervinden van onze werkzaamheden dan kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze Centrale Meldkamer op telefoonnummer 0592-364000 of een mail sturen naar nam-communicatie@shell.com.

 • 22.08.2023 - 09:49
  Opruimwerkzaamheden
  DE WIJK-20
  Koekange 14.08.2023

  Opruimwerkzaamheden nabij locatie De Wijk-20

  In opdracht van Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) worden vanaf medio augustus werkzaamheden uitgevoerd nabij de locatie De Wijk-20, gelegen aan de Oshaarseweg te Koekange.

  Werkzaamheden
  Direct nabij de locatie De Wijk-20 staat een luchtscheidingsinstallatie van Airproducts. Deze installatie is ten behoeve van het Aardgas+ project van NAM ca. 10 jaar geleden gerealiseerd. Gebleken is echter dat de gasdistributie heden ten dage niet effectief functioneert en vanwege deze reden zal de luchtscheidingsinstallatie van het terrein verwijderd worden.

  Wat merkt u van de werkzaamheden?
  anaf medio augustus zal een start gemaakt worden met de feitelijke sloop van de installatie. De verwachting is dat de werkzaamheden tegen het eind van het jaar gereed zullen zijn. Er zullen dagelijks een aantal transporten benodigd zijn voor het afvoeren van de uitkomende afvalstromen.

  Contact
  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden, dan kunt u contact met ons opnemen. Vanwege de vakantieperiode kunt u in de maand augustus contact opnemen met mevr. L. Morgenrood via 06- 38843520 of per mail morgenl@airproducts.com. Vanaf september kunt u contact opnemen met Pieter Jan de Bos via 0592 - 363881 of per mail pieterjan.debos@shell.com. Bij voorbaat onze excuses voor de eventuele overlast en bedankt voor uw begrip en medewerking.

 • 02.12.2022 - 11:40
  Opruimwerkzaamheden
  OVERSCHILD
  Overschild 01.12.2022 - 00:01

  Opruimwererkzaamheden Locaties de Paauwen en Overschild

  De voormalige NAM-productielocaties de Paauwen en Overschild. Beide locaties bij het dorp Overschild zijn in 2018 uit productie genomen. In 2022 wordt een begin gemaakt met het opruimen van beide locaties. Zowel locatie de Paauwen als locatie Overschild zijn al gesloten en losgekoppeld van het productiesysteem. Er wordt al geruime tijd geen gas meer gewonnen op deze locaties. Voor beide locaties is de volgende stap het schoonmaken en verwijderen van de bovengrondse installaties.

  De Paauwen

  Op locatie De Paauwen is na een periode van voorbereiding inmiddels een begin gemaakt met het schoonmaken van de bovengrondse installatie. Na het schoonmaken wordt de bovengrondse installatie verwijderd en afgevoerd. Naar verwachting starten de sloopwerkzaamheden begin 2023 en wordt deze fase rond de zomer van 2023 afgerond.

  Overschild

  Op de locatie Overschild starten eind november 2022 de voorbereidende werkzaamheden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het opruimen en inrichten van het werkterrein en het schoonmaken van de goten. Vervolgens start, begin 2023, het daadwerkelijk schoonmaken van de installatie. Deze werkzaamheden nemen 3 tot 6 maanden in beslag. Rond de zomer van 2023 start het verwijderen en afvoeren van de bovengrondse installatie. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2023 volledig afgerond.

  Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden

  Deze werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens reguliere werkdagen, tussen 07.00 uur tot 19.00 uur. In deze periode zijn er mensen aanwezig op de locatie. Verder is er sprake van extra verkeersbewegingen in verband met het regelmatig aan- en afvoeren van materiaal. Het transport naar beide locaties vindt plaats via een vastgestelde routes. De routes gaan niet via het dorp. Ook kan er extra geluid zijn op de locatie en kunnen de locaties extra verlicht zijn. Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en onze uiterste best doen om de eventuele overlast voor u tot het minimum te beperken.

  Vragen

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000. Verder vindt u op actuele informatie op de NAM-website https://www.nam.nl/opruimen-en-hergebruik.html of in de NAM-omgevingsapp. Deze app is gratis te download voor zowel Apple als Android.

   

   

   

 • 01.03.2022 - 13:47
  Opruimwerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-556
  Schoonebeek 21.02.2022

  OPRUIMEN BOORPUTTEN OP VERSCHILLENDE NAM LOCATIES IN EN ROND SCHOONEBEEK EN NIEUW-SCHOONEBEEK
  Mobiele opruimtoren ingezet voor volledig opruimen boorputten

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) zal aankomende maanden werkzaamheden uitvoeren op verschillende locatie in en rond Schoonebeek en Nieuw-Schoonebeek. NAM gaat de boorputten op deze locaties definitief opruimen en zet daarvoor een mobiele opruimtoren in.

  Op deze locaties zijn in het verleden productieputten geboord en heeft productie van olie plaats gevonden. De op de terreinen aanwezige boorputten zullen volgens de huidige planning vanaf het vroege voorjaar opgeruimd worden met behulp van de mobiele opruimtoren. De verwachting is dat deze werkzaamheden enkele maanden zullen gaan duren. Voorafgaand worden inmiddels diverse voorbereidende werkzaamheden verricht. Er zal dus meer activiteit op de locaties zijn dan gewoonlijk.

  WELKE LOCATIES?
  Op de onderstaande locaties zullen gedurende de komende maanden werkzaamheden plaatsvinden:

  • Schoonebeek 556, Schoonebeek 542 en Schoonebeek 560, gelegen aan de Veenschapsweg te Schoonebeek
  • Schoonebeek 531, gelegen aan de Valendisweg te Schoonebeek
  • Schoonebeek 350, gelegen aan de Dr. Ir. H.A. Stheemanstraat te Nieuw-Schoonebeek
  • Schoonebeek 109, gelegen nabij de Europaweg 337 te Nieuw-Schoonebeek

  MOBIELE OPRUIMTOREN
  De mobiele opruimtoren wordt in losse onderdelen aangevoerd. Hiervoor zijn tientallen vrachtwagens nodig. De opbouw van de toren per locatie duurt enkele dagen. Als de toren opgebouwd is, starten we met het afdichten van de putten. De boorput wordt door middel van cementpluggen op verschillende dieptes definitief afgesloten. Daarnaast worden door de opruimtoren de metalen buizen die niet meer nodig zijn, uit de ondergrond gehaald. Zodra de werkzaamheden afgerond zijn, wordt de toren afgebouwd en worden alle tijdelijke zaken en materialen netjes opgeruimd.

  LOCATIES BLIJVEN VOORLOPIG LIGGEN
  Afhankelijk van de voortgang liggen halverwege 2022 de locaties er dan weer net zo bij als voorheen. Het enige wat gewijzigd is, zit in de diepe ondergrond en is niet zichtbaar.

  HOE VERDER?
  Nadat de putten veilig afgesloten zijn, kunnen de volgende stappen in het opruimproces worden ingepland zoals het opruimen van de gehele locaties. Deze locaties zullen geen nieuwe functie krijgen in het kader van de energietransitie. Zodra er meer duidelijkheid is over de planning van het volledig opruimen en saneren van deze locaties, zullen we alle betrokkenen nader informeren.

  CONTACT
  Heeft u vragen of opmerkingen over onze werkzaamheden? U kunt 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze meldkamer op telefoonnummer 0592 36 40 00. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met Pieter Jan de Bos via 0592 363881 of per mail: PieterJan.deBos@shell.com.

 • 04.05.2021 - 11:15
  Opruimwerkzaamheden
  SAPPEMEER
  Sappemeer 04.05.2021

  Opruimwerkzaamheden put Sappemeer-5 op NAM-locatie Sappemeer gelegen aan de Vosholen te Sappemeer

  Deze week is een begin gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor het opruimen van een van de putten op de Sappemeer-5 locatie.  De overige putten op deze productielocatie blijven in gebruik.De SAP/5 put heeft nooit echt gas geproduceerd. In 1965 bleek tijdens het boren dat de realisatie van deze put niet succesvol was. De put is toen gelijk weer afgesloten. Nu het Groningen Gasveld wordt ingesloten, wordt ook een begin gemaakt met het definitief opruimen van putten en locaties. De volgende put op de planning is de SAP/5 put.

  Werkzaamheden

  Anders dan op de Uiterburen en de Zuiderveen-locatie wordt er voor het opruimen van de SAP/5 put geen gebruik gemaakt van de opruimtoren. Om de overlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk te houden, wordt voor het definitief afsluiten en verwijderen van deze put gebruik gemaakt van een veel kleiner werkplatform. Nadat de put definitief is afgesloten en verwijderd, volgt een periode van monitoring waarbij gecontroleerd wordt of de werkzaamheden succesvol zijn verlopen.

  Wanneer

  De voorbereidende werkzaamheden voor het opruimen van deze put zijn inmiddels gestart en zullen samen met de daadwerkelijke opruimwerkzaamheden naar verwachting tot half juni 2021 duren. De werkzaamheden worden bij voorkeur op werkdagen in dagdienst van 07.00 tot 19.00 uur uitgevoerd.

  Wat merkt u hiervan

  Tijdens het project is er, in verband met aan- en afvoer van materialen, sprake van extra vervoersbewegingen. Daarnaast zijn er tijdens de werkzaamheden meer mensen op de locatie. We voeren het werk zo zorgvuldig mogelijk uit en doen ons uiterste best om de eventuele overlast voor de omwonenden tot een minimum te beperken.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Neem dan contact op tijdens kantooruren mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

   

 • 26.04.2021 - 07:56
  Onderhoudswerkzaamheden
  NORG-ONDERGRONDSE GASOPSLAG
  Langelo 26.04.2021 - 08:48

  Onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie Norg Ondergrondse Gasopslag (Norg UGS) gelegen aan de Westerstukken te Langelo

  Deze week gaat het  6 jaarlijks groot onderhoud op de NORG UGS-locatie van start. Deze onderhhoudswerkzaamheden bestaan o.a. uit montage steigers, leidingen contoleren, het schoonmaken en inspecteren van delen van de installatie, etc. In verband met de veiligheid moet de locatie drukvrij worden gemaakt. Dit gebeurt via de fakkelinstallatie, waardoor er gedurende een aantal dagen een grotere vlam zichtbaar is.

  Wanneer

  De tijdelijke kantoorunits en schaftruimtes voor het extra personeel zijn inmiddels aan de voorzijde van de locatie geplaatst. Verder zijn de voorbereidende werkzaamheden en de aanvoer van materiaal en materieel gestart. De onderhoudswerkzaamheden starten op 27 april met het drukvrij maken van de locatie door middel van de fakkel. In eerste iinstantie is gecommuniceerd dat het drukvrijmaken op 28 april zou plaatsvinden. Door veranderde omstandigeheden met betrekking tot aflevering aan Gasunie wordt het drukvrijmaken 1 dag vervroegd. Het drukvrij maken neemt  tot ongeveer 6 mei in beslag. Daarna wordt, tot medio juli 2021, het onderhoudswerk uitgevoerd. 

  Na de onderhoudswerkzaamheden wordt het materiaal weer afgevoerd en is deze onderhoudsstop naar verwachting eind juli afgerond. De werkzaamheden worden voornamelijk op werkdagen, van 07.00 uur tot 18.00 uur, uitgevoerd. Op basis van de huidige planning wordt alleen in het weekend van 8 en 9 mei gewerkt.

  Wat merkt u hiervan

  Tijdens het drukvrijmaken is er een grotere vlam dan gebruikelijk zichtbaar. Daarnaast is er, in verband met de aan- en afvoer van materieel en materiaal sprake van extra verkeersbewegingen. We zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 07.04.2021 - 13:51
  Onderhoudswerkzaamheden
  DEN VELDE-1
  DenVelde 14.04.2021

  Onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie Den Velde

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert de komende weken werkzaamheden uit op de NAM-locatie aan de Kerkenkastweg in Den Velde.

  Onderhoud
  Om de activiteiten ook de komende jaren ongestoord voort te kunnen zetten vinden er vanaf 14 april tot ca. 23 april onderhoudswerkzaamheden plaats. Het onderhoud wordt met behulp van speciaal daarvoor uitgeruste vrachtwagens uitgevoerd plus productie test equipment. Vanzelfsprekend zijn er collega’s aanwezig om het materiaal te bedienen. 

  Voorbereidende werkzaamheden
  Voorafgaand aan het onderhoud wordt alle benodigde materiaal naar de locatie toegebracht. Dit brengt extra transportbewegingen naar en van de locatie met zich mee. Op de locatie zijn meer mensen dan normaal aanwezig. Na afronding van de werkzaamheden  wordt het materieel weer van de locatie verwijderd.

  Vol-continu
  Het werken gaat dag en nacht door. Voor de werkzaamheden die ’s nachts uitgevoerd worden is veel licht nodig. Van een flinke afstand zijn deze lampen te zien. Uiteraard zijn onze collega’s geïnstrueerd om zoveel mogelijk rekening met de omgeving te houden.

  Goed om te weten
  Bezorgen wij u overlast? U kunt 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze meldkamer op telefoonnummer 0592-364000. Overdag kunt u bellen met de afdeling vergunningen en grondzaken van de NAM. Zijn zijn te bereiken via telefoonnummer 0592-369111. Meer informatie over NAM en onze activiteiten kunt u vinden op www.nam.nl of op een van onze social mediakanalen zoals Facebook en Twitter.
   

   

   

 • 01.04.2021 - 11:51
  Onderhoudswerkzaamheden
  WARFFUM
  Warffum 01.04.2021 - 12:41

  Warffum Re-route project

  Het Warffum Decomplexing & Re-Route project maakt dat het in Warffum geproduceerde gas wordt getransporteerd naar de NAM locatie in Grijpskerk. De faciliteiten in Grijpskerk kunnen dan worden in gezet om het gas op druk en op temperatuur te brengen voor levering aan de Gasunie. Door de faciliteiten van Grijpskerk te gebruiken kan nieuwbouw op de locatie in Warffum worden voorkomen en kan een groot deel van de installatie op de locatie Warffum worden verwijderd.

  Voor de realisatie van dit project worden werkzaamheden verricht op de NAM gasproductielocatie Warffum en op de NAM GDF locatie in Grijpskerk. De werkzaamheden op de locatie Grijpskerk zijn eind maart van start gegaan. Hierover is in een eerder stadium gecommuniceerd. De werkzaamheden, op de locatie Warffum aan de Westervalge te Warffum, gaan begin april van start. Voor beide locaties geldt dat de werkzaamheden naar verwachting eind oktober 2021 volledig afgerond zullen zijn.

  Werkzaamheden locatie Warffum

  Op en om de locatie Warffum worden de volgende werkzaamheden worden verricht:

  1. Aanleg nieuwe leidingdelen.

  2. Overname van een deel van de bestaande Gasunietransportleiding & aansluiten van nieuwe leidingdelen op deze bestaande leiding.

  3. Aanpassen van het leidingwerk op de locatie in Warffum.

  4. Plaatsen van een nieuwe installatie bestaand uit productie-eenheid & koeler op de locatie in Warffum.

  5. Uit bedrijf nemen en schoonmaken van de Gasbehandelingsinstallatie.

  6. Aansluiten leidingwerk en in bedrijf nemen van de nieuwe installatie.

  7. Opruimen fakkel, leiding, leidingwerk, gasuniestation en gasbehandelingsinstallatie.

   

  Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden?
  Tijdens de uitvoering zijn er meer medewerkers op de locatie aanwezig.  Daarnaast is er, door aan- en afvoeren van materialen en benodigde graafwerkzaamheden op- en rond de locatie, sprake van extra verkeersbewegingen. Tevens wordt er gewerkt met groot materieel als hijs- en graafmachines.  Als de installatie uit bedrijf wordt genomen, wordt gebruik gemaakt van de aanwezige fakkelinstallatie. Er is dan tijdelijk een grotere vlam zichtbaar.

  De werkzaamheden worden tijdens de dagdienst tussen 07.00 – 18.00 uur uitgevoerd. Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en doen ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

  Vragen

  Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u een email sturen naar NAM-communicatie@shell.com. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 • 09.01.2020 - 18:15
  Incidenten
  DELFZIJL-TANKENPARK
  Farmsum

  7-1 Tijdens het verladen van aardgascondensaat op een schip is er een kleine lekkage ontstaan aan de bovenkant van de laadarm en direct ontdekt. Hierop is maximaal 2 liter vloeistof op het dek van het schip terechtgekomen. Dit is terstond opgeruimd. Er is geen vloeistoef in het water terechtgekomen. Het voorval is aan SodM gemeld.

 • 17.07.2019 - 15:30
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-4
  Rotterdam 27.06.2019 - 15:07

  Sinds eind juni 2019 worden er met de boortoren "Synergy-2", werkzaamheden verricht om de Berkel olieputten definitief af te sluiten. Op basis van de huidige planning verwachten wij in het voorjaar van 2020 met de boortoren klaar te zijn op deze locatie. Daarna zal op de locatie nog een bodemsanering uitgevoerd worden, zodat we daarna het terrein terug kunnen geven aan de gemeente Rotterdam. De werkzaamheden met de boortoren zullen ook nu weer 24 uur per dag, 7 dagen per week gaan duren.

  Het geluid van de opruimwerkzaamheden op onze locatie Berkel wordt 24 uur per dag 7 dagen in de week continue gemeten. Wij beseffen ons dat de werkzaamheden niet geruisloos gaan, maar we doen er alles aan om geluidshinder tot een minimum te beperken en te voldoen aan de wettelijke vereisten. Wilt u weten hoeveel geluid er gemaakt wordt, klik dan op deze link: https://bit.ly/2JIRBhr

  Voor een update over de laatste status van de werkzaamheden op de locatie Berkel en aanwezigheid van de boortoren zie onze website www.nam.nl/berkel of facebookpagina www.facebook.com/naminrotterdam.

   Opruim werkzaamheden olieputten NAM lokatie Berkel -4 aan de Hogendorpweg in Rotterdam - Schiebroek
 • 28.06.2019 - 13:57
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 28.06.2019

  Op 30 januari en 4 maart 2019 waren er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie Brzo-inspecties. Onderstaand de samenvatting van het inspectiertapport zoals betrokken inspectiediensten aan NAM hebben toegezonden en een eerste reactie van NAM.

 • 12.06.2019 - 14:47
  Incidenten
  SCHOONEBEEK-313
  Schoonebeek 11.06.2019

  Op deze locatie zijn wij momenteel bezig diverse werkzaamheden uit te voeren. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen zijn de de afvoer- en wateropvangbakken op de locatie overgelopen, deze bakken bevatten naast regen- en productiewater ook resten aardgascondensaat. Het water is op het terrein en in de naastgelegen sloot terecht gekomen. NAM is direct gestart met de opruimwerkzaamheden en doet onderzoek naar de oorzaak. De betrokken instanties, overheden en buren zijn door NAM geïnformeerd.

 • 11.04.2019 - 13:30
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-4
  Rotterdam 11.04.2019

  Laatste stand van zaken – update april 2019

  In de tweede helft van deze maand komen de boortoren en het geluidscherm weer terug naar de locatie.

  Voordat de boortoren zal worden opgebouwd vinden er eerst onderhoudswerkzaamheden plaats aan onderdelen van de toren. Zodra dit gereed is wordt er begonnen met het afsluiten van de laatste putten. Als deze putten zijn afgesloten wordt het terrein verder gesaneerd en uiteindelijk teruggegeven aan de grondeigenaar gemeente Rotterdam.

  Wanneer voornoemde werkzaamheden dit jaar precies uitgevoerd worden is op dit moment nog niet bekend maar zullen u hierover nader informeren. In de tussenliggende periode worden alle nog aanwezige putten zorgvuldig gemonitord.

   Projectpagina over Berkel
 • 27.03.2019 - 14:06
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 27.03.2019 - 14:00

  Op 14 november 2018 was er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie een Brzo-inspectie (onaangekondigd). Bijgevoegd is de brief nav deze inspectie en bijhorend rapport en het antwoord van NAM op de geconstateerde feiten en bijbehorende acties.

Naam locatie

Plaatsnaam locatie

Postcode

Locatie beschrijving

Urltext

Activiteiten

  Filter activiteiten