• 23.03.2020 - 12:22
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-313
  Schoonebeek 30.03.2020

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij voert vanaf begin april werkzaamheden uit op locatie Schoonebeek-313, aan de Katshaarweg in Schoonebeek.

  Zesjaarlijks onderhoud
  Eens in de zes jaar verrichten we groot onderhoud aan en op onze locaties om zo de komende jaren gas- of olie te kunnen blijven winnen. Tijdens de zesjaarlijkse stop worden alle installatie-onderdelen op de locatie geïnspecteerd en onderhouden waar nodig. Het zesjaarlijks onderhoud op locatie Schoonebeek-313 aan de Katshaarweg staat gepland voor de maanden mei en juni. Er wordt gewerkt tussen 07.00 en 19.00 uur.

  Een uitgebreid nieuwsitem is te lezen op onze website.   
   

   https://www.nam.nl/nieuws/2020
 • 18.03.2020 - 14:20
  Opruimwerkzaamheden
  EMMEN-8
  Emmen 20.03.2020

  Afsluiten gasproductieputten Bargerkampenweg Emmen  

  Vanaf eind derde week maart  voeren wij opruimwerkzaamheden uit op locatie Emmen-8, aan de Bargerkampenweg in Emmen. 

  Afsluiten putten
  In de week van 22 maart begint de opruimtoren op de locatie aan de Bargerkampenweg in Emmen om de bestaande gaswinningsputten op deze locatie af te sluiten van het gasveld Emmen. Dit gasveld bevindt zich op een diepte van circa 2.500 meter en is in zijn geheel al sinds eind 2017 niet meer in gebruik.

  Lees het volledige nieuwsitem op onze website.

   

   de zeven stappen van opruimen
 • 12.03.2020 - 14:15
  Onderhoudswerkzaamheden
  ROTTERDAM-MEETSTATION1
  Rotterdam 15.03.2020 - 08:00

  NAM pleegt Onderhoud aan lokatie Korperweg in Rotterdam

  De komende jaren zal de NAM haar activiteiten in Rotterdam voortzetten, hiervoor is periodiek onderhoud aan de installatie essentieel.

  Planning

  Vanaf maandag 16 maart zullen er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan de NAM Olieproductielocatie, gelegen aan de Korperweg 39.  Ter voorbereiding hierop wordt zondag 15 maart as. de installatie stilgelegd. Wanneer alles volgens plan verloopt zal maandag 23 maart de installatie in stappen worden opgestart en in bedrijf genomen.

  Werkzaamheden

  De beknopte omschrijving van de werkzaamheden is het reinigen van installatiedelen, onderhoud plegen aan diverse instrumentatie en compressoren. Ook zal de jaarlijks test van de instrumentele beveilingen worden uitgevoerd.   

  Wat kunt u hiervan merken?

  Er zullen op- en rond de lokatie extra activiteiten merkbaar zijn en meer transporten worden uitgevoerd naar- en van lokatie. Ook is er een bouwkraan op de lokatie zichtbaar. De werktijden zijn van 07:00 tot 19:00, gedrurende deze uren is er ook een beveiliger aanwezig.

  Ook zal er op woensdag 18 maart een calamiteiten oefening worden gehouden waarbij mogelijk een (jodel)alarm hoorbaar is.

  Vragen

  Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via NAM-Communicatie-West-NL@shell.com of via telefoonnummer 0592 368222

  Kijk ook eens op www.nam.nl 

  NOTE: 

  COVID-19 Corona-virus

  • Wij volgen de ontwikkeling rondom de verspreiding van het COVID-19 virus aandachtig en zullen de hierop van toepassing zijnde overheids- of interne bedrijfsadviezen opvolgen. Dit kan betekenen dat wij, uit zorg voor de gezondheid van u, uw omgeving en het personeel op de lokatie de werkzaamheden uitstellen.

   

   NAM interactieve kaart
 • 12.03.2020 - 13:34
  Onderhoudswerkzaamheden
  LAUWERSOOG-1
  Lauwersoog 30.03.2020

  Reguliere onderhoudswerkzaamheden op locatie Lauwersoog

  In week 14 zullen er voorbereidende activiteiten zijn voor onderhoudswerkzaamheden die plaats gaan vinden op de NAM-locatie Lauwersoog. De daadwerkelijke onderhoudswerkzaamheden starten in week 15 en duren 2 weken.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 05.03.2020 - 08:40
  Opruimwerkzaamheden
  EMMEN-16
  Emmer-Compascuum

  Op deze locatie gaan we in maart beginnen met het definitief afsluiten en opruimen van de gasput op deze locatie. Dat doen we met onze nieuwe opruim-unit. IEind februari beginnen we met de voorbereidingen voor de komst van dit groot materieel. Lees meer over deze opruimwerkzaamheden in het nieuwsbericht.

   de zeven stappen van opruimen
 • 02.03.2020 - 09:56
  Onderhoudswerkzaamheden
  ANJUM-1
  Anjum 23.03.2020

  Grote onderhoudsstop op locatie Anjum

  In de afgelopen weken zijn er voorbereidende activiteiten uitgevoerd voor een grote onderhoudsstop die plaats zal vinden op de NAM-locatie Anjum. De daadwerkelijke onderhoudswerkzaamheden zullen op 23 maart starten en ongeveer een periode van 5 weken in beslag nemen.

  Nieuwe compressor en fakkel

  Naast de voorbereidende werkzaamheden die reeds gestart zijn zal in de komende weken een nieuwe compressor worden geplaats. Vanaf 23 maart zal gestart worden met de daadwerkelijke onderhoudswerkzaamheden. Tijdens de start van de werkzamheden zal gedurende de eerste drie dagen gas worden afgefakkeld. Er zal gedurende de onderhoudsstop 24 uur per dag worden gewerkt.

  Wat kan u ervan merken?

  In het kort hebben de werkzaamheden de volgende effecten:

  • Om veilig te kunnen werken worden de leidingen en de put gasvrij gemaakt; daardoor brandt gedurende drie dagen (23, 24 en 25 maart) de fakkel met een grotere vlam dan gebruikelijk.

  • Er wordt 24 uur per dag gewerkt, met in de nacht verlichting op de locatie.

  • Er zijn extra transporten van en naar de locatie; we beperken deze zoveel mogelijk tot overdag-uren.

  • We zullen er alles aan doen om geluidsoverlast te voorkomen.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 07.02.2020 - 15:36
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-2300
  Schoonebeek 07.02.2020

  Op deze locatie werken we aan onze put. De olieproductie is niet optimaal; dat proberen we door middel van onze speciale crew die hierin gespecialiseerd is weer te verhelpen. De werkzaamheden gaan dag en nacht door en duren tot eind februari.

 • 07.02.2020 - 15:32
  Opruimwerkzaamheden
  EMMEN-14
  Emmen

  Op deze locatie start de opruim-unit in maart met werkzaamheden. De gasput op deze locatie wordt definitief afgesloten en opgeruimd. Zie voor meer informatie https://www.nam.nl/

   de zeven stappen van opruimen
 • 07.02.2020 - 15:30
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-1700
  Schoonebeek 07.02.2020

  Op deze locatie zijn we met groot materieel bezig aan een fllinke onderhoudsbeurt voor onze olieproductieputten. De werkzaamheden duren circa twee weken, tot eind februari.

 • 07.02.2020 - 15:28
  Opruimwerkzaamheden
  SLEEN-4
  HetHaantje

  Op deze locatie vinden voorbereidende werkzaamheden plaats in februari en maart 2020. Later in het jaar komen we namelijk hier terug met onze opruim-unit om het nog grootser aan te pakken: dan wordt ondergronds de put weggehaald, ogeruimd en afgesloten.

 • 04.02.2020 - 16:28
  Opruimwerkzaamheden
  GASSELTERNIJVEEN-1
  Drouwenermond 04.02.2020

  Vanaf begin februari gaat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) grootschalige opruimwerkzaamheden uitvoeren op de locatie aan de Gasselternijveenschedreef te Gasselternijveenschemond. De gasproductie van deze locatie is bij de sluiting van de Gaszuiveringsinstallatie te Emmen in januari 2018 stopgezet. De gasput wordt niet meer gebruikt en wordt daarom nu opgeruimd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een nieuwe unit van NAM die speciaal voor het opruimen van putten in gebruik wordt genomen. ‘Gasselternijveen-1’ zoals de NAM de locatie heeft benoemd, is de eerste locatie waar deze grote -op een boortoren lijkende- mobiele installatie wordt ingezet. Het terrein waarop de put is gelegen, wordt niet direct na deze activiteiten opgeruimd.
  Tijdens de activiteiten is aan- en afvoer van machines en materialen noodzakelijk. Dit brengt extra transportbewegingen met zich mee. Het opruimen van de gasproductieput zal onafgebroken plaatsvinden; er wordt ook ’s nachts gewerkt. De NAM neemt maatregelen om de gevolgen voor de buren en de buurt te beperken. Ongemerkt gaan de werkzaamheden echter niet voorbij. Het complete programma van opbouwen, opruimen en afbouwen, duurt ongeveer vijf weken.
  Contact
  Mocht u vragen hebben over deze werkzaamheden, dan kunt u contact met de NAM opnemen. U kunt 24 uur per dag terecht bij de centrale meldkamer van NAM in Assen op (0592) 364000.

 • 14.01.2020 - 14:56
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-2300
  Schoonebeek 01.02.2020

  Op deze locatie zijn wij met groot materieel van begin februari tot eind februari aan het werk om grootschalig onderhoud aan de putten en aan de locatie uit te voeren.

 • 14.01.2020 - 14:55
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-1600
  Schoonebeek 14.01.2020

  Op deze locatie zijn wij met groot materieel tot begin februari aan het werk om grootschalig onderhoud aan de putten en aan de locatie uit te voeren.

 • 09.01.2020 - 18:15
  Incidenten
  DELFZIJL-TANKENPARK
  Farmsum

  7-1 Tijdens het verladen van aardgascondensaat op een schip is er een kleine lekkage ontstaan aan de bovenkant van de laadarm en direct ontdekt. Hierop is maximaal 2 liter vloeistof op het dek van het schip terechtgekomen. Dit is terstond opgeruimd. Er is geen vloeistoef in het water terechtgekomen. Het voorval is aan SodM gemeld.

 • 09.12.2019 - 10:29
  Opruimwerkzaamheden
  GASSELTERNIJVEEN-1
  Drouwenermond 09.12.2019

   

  De gasproductie van de locatie is na sluiting van de Gaszuiveringsinstallatie te Emmen in januari 2018 stopgezet. De nog op locatie aanwezige gasproductieput zal naar verwachting medio januari volgend jaar opgeruimd worden. Voorafgaand hieraan vinden diverse werkzaamheden aan de gasproductieput plaats. Hiervoor wordt diverse apparatuur gebruikt en zullen er meer mensen op de locatie aan het werk zijn dan normaal. Ook kan een vlam te zien zijn in verband met het veilig maken van de leidingen.

  Wat merkt u van de werkzaamheden?
  Er wordt gewerkt met een mobiele installatie op deze locatie. Mogelijk wordt enkele nachten continue gewerkt. De verwachting is dat het geheel van de werkzaamheden nog enkele dagen duurt. Vanwege deze activiteiten is er sprake van extra logistieke bewegingen: zowel vrachtverkeer als personenauto’s. De chauffeurs hebben instructies van ons over de te volgen rijroute en rijgedrag.

 • 02.12.2019 - 16:01
  Onderhoudswerkzaamheden
  BLIJHAM-MORIGE-2
  Wedde

  Op de locatie Blijham gaat NAM onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan een aardgasproductieput. Met behulp van een tijdelijke installatie wordt water uit de put gehaald, zodat het gas weer beter toestroomt. Ter afronding van de werkzaamheden zal de put schoon geproduceerd worden met behulp van een tijdelijke fakkel. Hierdoor kan er gedurende enige tijd gas afgefakkeld worden. Nadat het onderhoud volledig is afgerond wordt de put weer in bedrijf genomen. De werkzaamheden worden dag en nacht uitgevoerd, waarbij we werkzaamheden die veel geluid maken zoveel mogelijk overdag uitvoeren. De werkzaamheden starten vanaf volgende week en worden naar verwachting in week 50 afgerond.  

   

 • 28.11.2019 - 11:29
  Opruimwerkzaamheden
  SLEEN-4
  HetHaantje

  De gasproductie van de locatie Sleen-4 is enige tijd geleden reeds stopgezet. De twee op locatie aanwezige gasproductieputten zullen op termijn opgeruimd worden. De huidige verwachting is dat dit in het voorjaar van 2020 plaatsvindt. Voorafgaand hieraan zullen nog diverse voorbereidende werkzaamheden verricht moeten worden, waaronder in de eerste week van december. Met verschillende kranen en groot materieel wordt de locatie langzamerhand klaargemaakt om definitief opgeruimd te worden.

 • 25.11.2019 - 15:33
  Onderhoudswerkzaamheden
  DE WIJK-16
  Zuidwolde 25.11.2019

  Op deze locatie vinden gedurende een week onderhoudswerkzaamheden plaats, onder andere aan de gaswinningsput. Dat gebeurt zowel overdag als in de nacht. Belangrijk om te weten: bij het veilig werken, moet er gas afgeblazen worden. Dat gebeurt via de fakkel. De vlam kan behoorlijk groot worden.

  Voor deze werkzaamheden is groot materieel nodig dat gedurende de week op de locatie staat, en na afloop weer in trucks naar een andere locatie gebracht wordt. Hierdoor kan voor de buurt enige overlast ontstaan waar wij uiteraard alvast onze excuses voor maken aan de buren. De directe buren hebben een informatiebrief van ons ontvangen.

 • 14.11.2019 - 15:53
  Opruimwerkzaamheden
  TEN POST
  TenPost 11.11.2019

  Sloopwerkzaamheden locatie Ten Post

  Vanaf 1 maart 2019 zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om vanaf 11 november te starten met de sloop van de gehele bovengrondse installatie van de locatie Ten Post gelegen aan Medenweg te Ten Post.

  Wat betekent dit voor u?
  De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur en zullen volgens de huidige planning begin 2020 worden afgerond. Gedurende de werkzaamheden zal er een toename zijn in transporten voor de aan- en afvoer van materieel en materiaal. We zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en ons uiterste best doen om de eventuele overlast voor u als omwonende tot een minimum te beperken.

  Contact
  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com

   

  Meer informatie over NAM en onze activiteiten kunt u vinden op www.nam.nl

   NAM Nieuwsbrief met informatie over sloopwerkzaamheden Ten Post
 • 11.10.2019 - 14:10
  Incidenten
  OUDE PEKELA-1
  OudePekela 08.10.2019

  AFGEROND

  Op dinsdag 8 oktober 2019 is er tijdens werkzaamheden een verontreiniging opgetreden in de regenwateropvangbak. Deze heeft een verbinding met de naast gelegen sloot.  Hierdoor is er ook een lichte veronreiniging opgetreden in het sloot water. NAM is direct gestart maatregelen getroffen om doorstroming te voorkomen en gestart met opruimen van het water. De betrokken instanties zijn door NAM geïnformeerd.

 • 23.09.2019 - 13:45
  Onderhoudswerkzaamheden
  HARDENBERG-4
  Ane 01.10.2019

  AFGEROND

  Op deze locatie vinden in de maand oktober onderhoudswerkzaamheden plaats aan één van de putten. Dat gebeurt met een installatie die ervoor geschikt is om een gaswinningsput op drie kilometer diepte te bereiken. Daardoor is het deze maand drukker op deze locatie.

 • 02.09.2019 - 15:38
  Onderhoudswerkzaamheden
  DEN HELDER
  Den Helder

  AFGEROND

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert momenteel groot onderhoud uit aan een deel van het offshore aardgasleidingnetwerk. Om veilig te kunnen werken maakt NAM deze vooraf gasvrij door af te fakkelen. Tot 11 september kan een grote vlam zichtbaar zijn op de NAM-locatie.

   Nieuwsbericht
 • 25.07.2019 - 10:07
  Opruimwerkzaamheden
  EMMEN-GASZUIVERINGSINSTALLATIE
  Nieuw-Dordrecht 17.08.2019 - 11:00

  AFGEROND

  De fakkel en de schoorsteen zijn de laatste objecten die gesloopt worden op het terrein, dit zal naar verwachting plaatsvinden op 17 augustus 2019. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze speciale pagina met veelgestelde vragen.

   Veelgestelde vragen over de sloop van fakkel en schoorsteen
 • 19.07.2019 - 14:23
  Onderhoudswerkzaamheden
  MODDERGAT-1
  Moddergat 21.07.2019

  AFGEROND

  Onderhoud aan gasproductieput op de NAM locatie Moddergat
  Op de locatie Moddergat gaat NAM onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in èèn van de aardgasproductieputten om de gastoestroom te verbeteren. Met behulp van een tijdelijke installatie worden kalkresten die in de put aanwezig zijn verwijderd, zodat het gas weer beter toestroomt. Ter afronding van de werkzaamheden zal de put schoon geproduceerd worden met behulp van een tijdelijke fakkel. Hierdoor kan er gedurende enige tijd gas afgefakkeld worden. Nadat het onderhoud volledig is afgerond wordt de put weer in bedrijf genomen.

  Wanneer wordt er gewerkt:
  De werkzaamheden worden dag en nacht uitgevoerd, waarbij we werkzaamheden die veel geluid maken zoveel mogelijk overdag uitvoeren. Maandag 22 juli worden de werkzaamheden aan de put uitgevoerd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden 29 juli afgerond.

  Wat merkt de omgeving tijdelijk hiervan?
  U zult meer transporten van en naar locatie zien dan u wellicht gewent bent. Er zal ook meer geluid van de locatie af kunnen komen.

 • 17.07.2019 - 17:41
  Opruimwerkzaamheden
  Monster-1
  Monster 17.07.2019

  AFGEROND

  Stand van zaken

  Op hoofdlijnen ziet de fasering van het werk er als volgt uit:

  • Openen en opnieuw afsluiten van de put
   • Gereed gemeld 16 maart 2019
  • Afbouwen van de boortoren en de geluidswand
   • gereed gemeld 29 maart 2019
  • Monitoring van de put
   • Gereed gemeld 21 juni 2019 na uitvoeren metingen.
  • Opruimen van de locatie
   • Deze werkzaamheden zijn eind juni aangevangen.
   Stand van zaken Monster-1
 • 17.07.2019 - 15:30
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-4
  Rotterdam 27.06.2019 - 15:07

  Sinds eind juni 2019 worden er met de boortoren "Synergy-2", werkzaamheden verricht om de Berkel olieputten definitief af te sluiten. Op basis van de huidige planning verwachten wij in het voorjaar van 2020 met de boortoren klaar te zijn op deze locatie. Daarna zal op de locatie nog een bodemsanering uitgevoerd worden, zodat we daarna het terrein terug kunnen geven aan de gemeente Rotterdam. De werkzaamheden met de boortoren zullen ook nu weer 24 uur per dag, 7 dagen per week gaan duren.

  Het geluid van de opruimwerkzaamheden op onze locatie Berkel wordt 24 uur per dag 7 dagen in de week continue gemeten. Wij beseffen ons dat de werkzaamheden niet geruisloos gaan, maar we doen er alles aan om geluidshinder tot een minimum te beperken en te voldoen aan de wettelijke vereisten. Wilt u weten hoeveel geluid er gemaakt wordt, klik dan op deze link: https://bit.ly/2JIRBhr

  Voor een update over de laatste status van de werkzaamheden op de locatie Berkel en aanwezigheid van de boortoren zie onze website www.nam.nl/berkel of facebookpagina www.facebook.com/naminrotterdam.

   Opruim werkzaamheden olieputten NAM lokatie Berkel -4 aan de Hogendorpweg in Rotterdam - Schiebroek
 • 05.07.2019 - 13:50
  Onderhoudswerkzaamheden
  COEVORDEN-17
  DeKrim 08.07.2019

  AFGEROND

  Op locatie Coevorden-17 voert de NAM onderhoudswerkzaamheden uit op maandagmorgen 8 juli. Daarbij zal een grotere vlam zichtbaar zijn vanaf de fakkelinstallaties dan er normaal gesproken te zien is.

 • 05.07.2019 - 13:49
  Onderhoudswerkzaamheden
  TEN ARLO
  Zuidwolde 08.07.2019

  AFGEROND

  Op locatie Ten Arlo voert de NAM onderhoudswerkzaamheden uit op maandagmorgen 8 juli. Daarbij zal een grotere vlam zichtbaar zijn vanaf de fakkelinstallaties dan er normaal gesproken te zien is.

 • 28.06.2019 - 13:57
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 28.06.2019

  Op 30 januari en 4 maart 2019 waren er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie Brzo-inspecties. Onderstaand de samenvatting van het inspectiertapport zoals betrokken inspectiediensten aan NAM hebben toegezonden en een eerste reactie van NAM.

 • 12.06.2019 - 14:47
  Incidenten
  SCHOONEBEEK-313
  Schoonebeek 11.06.2019

  Op deze locatie zijn wij momenteel bezig diverse werkzaamheden uit te voeren. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen zijn de de afvoer- en wateropvangbakken op de locatie overgelopen, deze bakken bevatten naast regen- en productiewater ook resten aardgascondensaat. Het water is op het terrein en in de naastgelegen sloot terecht gekomen. NAM is direct gestart met de opruimwerkzaamheden en doet onderzoek naar de oorzaak. De betrokken instanties, overheden en buren zijn door NAM geïnformeerd.

 • 03.06.2019 - 14:18
  Onderhoudswerkzaamheden
  DE TIBBEN
  Ee 03.06.2019

  AFGEROND

  Op locatie De Tibben bij Ee voert de NAM vanaf 3 juni tot waarschijnljk 16 juni onderhoudswerkzaamheden uit. Daarbij wordt ook gas afgefakkeld.

  Met een tijdelijke installatie wordt water uit twee aardgasproductieputten verwijderd, zodat het gas weer beter toestroomt. Bij het schoon produceren van de putten daarna, wordt gas afgefakkeld.

  Er zullen meer transporten naar en van de locatie zijn en er zal meer licht en geluid van de locatie komen. De werkzaamheden vinden dag en nacht plaats. Werkzaamheden die veel geluid maken, worden zoveel mogelijk overdag uitgevoerd. Wanneer er gas wordt afgefakkeld, zal dit ook ‘s nachts gebeuren. Tijdens het Pinksterweekend worden de onderhoudswerkzaamheden stilgelegd.

 • 17.05.2019 - 13:07
  Opruimwerkzaamheden
  FARMSUM
  Farmsum 20.05.2019

  AFGEROND

  Werkzaamheden aan Nedalco hemelwaterriool te Farmsum

  Als gevolg van het incident op NAM-locatie Tankenpark Delfzijl 3 oktober 2018 worden er saneringswerkzaamheden uitgevoerd rondom één van de putten van het Nedalco riool, gelegen aan de Visserijweg 2 te Farmsum. Het werk start op 20 mei en wordt midden juli afgerond.

   

  Wat gaat NAM doen?

  Er zal worden gestart met de voorbereiden werkzaamheden voor de sanering rondom put 10. Deze werkzaamheden bestaan uit het terrein opschonen en een tijdelijke hemelwater riool aanleggen. Vanaf 3 juni 2019 zal er een sleufbekisting worden geplaatst en gestart met de saneringswerkzaamheden.

   

  Wanneer wordt er gewerkt?

  De werkzaamheden worden op normale werktijden uitgevoerd, werkdagen van 07:00 uur tot 17:00 uur.

   

  Wat merkt de omgeving?

  De saneringswerkzaamheden kunnen mogelijk merkbaar zijn, NAM neemt maatregelen om eventuele overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

   

  Vragen?

  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.

 • 14.05.2019 - 14:14
  Onderhoudswerkzaamheden
  NORG-ONDERGR GASOPSLAG
  Langelo 14.05.2019

  AFGEROND

  NAM is gestart met onderhoudswerkzaamheden op de ondergrondse gasopslag Norg, nabij Langelo. Er wordt gewerkt aan de opslagtank voor productiewater en aardgascondensaat. En klus die ongeveer twee maanden gaat duren.

  Wat gaat NAM doen?

  Wij voeren onderhoud uit aan de opslagtank voor productiewater en aardgascondensaat. Dit deel van de installatie wordt alleen in de winterperiode gebruikt om de vloeistoffen die bij de winning van aardgas vrijkomen op te slaan, voordat het door tankauto’s wordt afgevoerd.

  Omdat de tank de komende maanden niet gebruikt wordt is het een geschikt moment om de werkzaamheden uit te voeren.

  Wanneer wordt er gewerkt?

  De werkzaamheden worden in proncipe op werkdagen uitgevoerd tijdens normale werkuren.

  Wat merkt de omgeving?

  De onderhoudswerkzaamheden zijn mogelijk buiten de locatie merkbaar, NAM neemt maatregelen om eventuele overlast van licht, geluid en verkeer te voorkomen.

  Wat is een ondergrondse gasopslag?

  In de periode april-september injecteert NAM aardgas uit Groningen-gasveld, dat via een 40 kilometer lange leiding wordt getransporteerd, in het Norg-gasveld. Het gesteente van dit gasveld wordt voor de opslag van gas gebruikt. Het gas wordt in de periode oktober-maart weer uit het Norg-veld gewonnen op momenten dat de vraag naar gas groot is.

  Vragen?

  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.

 • 26.04.2019 - 13:53
  Onderhoudswerkzaamheden
  MODDERGAT-1
  Moddergat 28.04.2019

  AFGEROND

  NAM voert maandag 28 april werkzaamheden uit op de locatie bij Moddergat. Het gaat om een inspectie van een van de aanwezige gasproductieputten. Mocht uit deze inspectie naar voren dat de put onderhoud nodig heeft, dan wordt dit aansluitend uitgevoerd. Daarmee bestaat de mogelijkheid dat NAM volgende week meerdere dagen van 07.00 uur tot ca. 22.00 uur aan het werk is. Er wordt gebruik gemaakt van een kraan, een aantal vrachtwagens en in de avonduren wordt verlichting ingezet.

   

 • 25.04.2019 - 14:13
  Onderhoudswerkzaamheden
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 15.04.2019

  AFGEROND

  Werkzaamheden op NAM-locatie Tankenpark Delfzijl

  Op de NAM-locatie “Tankenpark Delfzijl” in Farmsum wordt onderhoud uitgevoerd aan de steiger. Het werk start in april en wordt in mei afgerond.

  Wat gaat NAM doen?

  Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd: het gaat om controle en inspectie van een deel van de installaties, en het vervangen van een drainvat. 

  Wanneer wordt er gewerkt?

  De werkzaamheden worden zoals op normale werktijden uitgevoerd, op werkdagen van 07:00 uur tot 17:00 uur. Het kan voorkomen dat er ook ´s avonds wordt gewerkt.

  Wat merkt de omgeving?

  De onderhoudswerkzaamheden zijn mogelijk buiten de locatie merkbaar, NAM neemt maatregelen om eventuele overlast van licht, geluid en verkeer te voorkomen.

  Vragen?

  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.

 • 25.04.2019 - 14:08
  Onderhoudswerkzaamheden
  DE EEKER
  Scheemda 15.04.2019

  AFGEROND

  Werkzaamheden op NAM-locatie De Eeker

  Op de NAM-locatie “De Eeker”bij Scheemda wordt onderhoud uitgevoerd. Het werk start in april en wordt eind mei afgerond.

  Wat gaat NAM doen?

  Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd: het gaat om controle en inspectie van een deel van de installaties, het vervangen van onderdelen en bijvoorbeeld onderhoud aan de compressor. Nadat het onderhoud is afgerond wordt de locatie medio mei weer in bedrijf genomen.

  Wanneer wordt er gewerkt?

  De werkzaamheden worden zoals op normale werktijden uitgevoerd, op werkdagen van 07:00 uur tot 17:00 uur. Het kan voorkomen dat er ook ´s avonds wordt gewerkt.

  Wat merkt de omgeving?

  De onderhoudswerkzaamheden zijn mogelijk buiten de locatie merkbaar, NAM neemt maatregelen om eventuele overlast van licht, geluid en verkeer te voorkomen.

  Vragen?

  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.

 • 17.04.2019 - 14:20
  Onderhoudswerkzaamheden
  COEVORDEN-19
  Stieltjeskanaal 17.04.2019

  AFGEROND

  Om het gas ook de komende jaren veilig te kunnen produceren, vindt binnenkort het grote zesjaarlijks onderhoud plaats waarbij alle installatie-onderdelen op de locatie geïnspecteerd en onderhouden worden.

  Vanaf deze week vinden voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals de aanvoer van het materieel. De onderhoudswerkzaamheden starten medio april en zullen ongeveer zes weken duren, waarbij er gewerkt zal worden tussen 7 en 19 uur. Gedurende de gehele periode vinden extra transporten naar en van de locatie plaats en zijn op de locatie extra mensen werkzaam. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het materieel weer van de locatie verwijderd.

 • 17.04.2019 - 14:19
  Onderhoudswerkzaamheden
  COEVORDEN-7
  Coevorden

  AFGEROND

  Om het gas ook de komende jaren veilig te kunnen produceren, vindt binnenkort het grote zesjaarlijks onderhoud plaats waarbij alle installatie-onderdelen op de locatie geïnspecteerd en onderhouden worden.

  Vanaf deze week vinden voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals de aanvoer van het materieel. De onderhoudswerkzaamheden starten medio april en zullen ongeveer zes weken duren, waarbij er gewerkt zal worden tussen 7 en 19 uur. Gedurende de gehele periode vinden extra transporten naar en van de locatie plaats en zijn op de locatie extra mensen werkzaam. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het materieel weer van de locatie verwijderd.

 • 15.04.2019 - 09:47
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-313
  Schoonebeek 15.04.2019

  AFGEROND

  Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan één van de gasproductieputten op de locatie zal er een verhoogde activiteit op de locatie zijn. De werkzaamheden zullen op de locatie worden uitgevoerd vanaf 15 april en duren ongeveer twee weken. De werkzaamheden worden zowel overdag als ’s nachts uitgevoerd. Bij het opstarten en na voltooiing van de activiteiten is aan- en afvoer van machines en materialen noodzakelijk.

  Voor de werkzaamheden geldt dat er enige overlast kan ontstaan, waarvoor wij uw begrip vragen.

 • 11.04.2019 - 13:30
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-4
  Rotterdam 11.04.2019

  Laatste stand van zaken – update april 2019

  In de tweede helft van deze maand komen de boortoren en het geluidscherm weer terug naar de locatie.

  Voordat de boortoren zal worden opgebouwd vinden er eerst onderhoudswerkzaamheden plaats aan onderdelen van de toren. Zodra dit gereed is wordt er begonnen met het afsluiten van de laatste putten. Als deze putten zijn afgesloten wordt het terrein verder gesaneerd en uiteindelijk teruggegeven aan de grondeigenaar gemeente Rotterdam.

  Wanneer voornoemde werkzaamheden dit jaar precies uitgevoerd worden is op dit moment nog niet bekend maar zullen u hierover nader informeren. In de tussenliggende periode worden alle nog aanwezige putten zorgvuldig gemonitord.

   Projectpagina over Berkel
 • 11.04.2019 - 13:29
  Opruimwerkzaamheden
  Monster-1
  Monster 11.04.2019

  AFGEROND

  Stand van zaken

  Op hoofdlijnen ziet de fasering van het werk er als volgt uit:

  • Openen en opnieuw afsluiten van de put
   • Gereed gemeld 16 maart 2019
  • Afbouwen van de boortoren en de geluidswand
   • gereed gemeld 29 maart 2019
  • Monitoring van de put
   • Gestart 16 maart 2019 voor een periode van 90 dagen.
  • Opruimen van de locatie
   • Zal plaatsvinden na de monitoring en nadat SODM heeft goedgekeurd dat de put daadwerkelijk volledig en duurzaam is afgesloten.
   • mei/juni 2019
   Projectpagina over Monster
 • 05.04.2019 - 12:10
  Opruimwerkzaamheden
  OOSTERHESSELEN-2
  Oosterhesselen 05.04.2019

  Locatie is opgeruimd en teruggegeven aan grondeigenaar. Extra vrachtverkeer van en naar deze locatie is daardoor mogelijk tot eind 2019

 • 27.03.2019 - 14:06
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 27.03.2019 - 14:00

  Op 14 november 2018 was er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie een Brzo-inspectie (onaangekondigd). Bijgevoegd is de brief nav deze inspectie en bijhorend rapport en het antwoord van NAM op de geconstateerde feiten en bijbehorende acties.

Naam locatie

Plaatsnaam locatie

Postcode

Locatie beschrijving

Urltext

Activiteiten

  Filter activiteiten