• 25.05.2020 - 08:32
  Onderhoudswerkzaamheden
  ANJUM-1
  Anjum 25.05.2020

   

  Onderhoudsstop op locatie Anjum 

  In de afgelopen dagen zijn er voorbereidende activiteiten uitgevoerd voor een onderhoudsstop die plaats zal vinden op de NAM-locatie Anjum. 

  Fakkel om systeem drukvrij te maken

  De voorbereidende werkzaamheden zijn reeds gestart. Tijdens de start van de werkzamheden zal gedurende de eerste uren gas worden afgefakkeld. De verwachting is dat dit van 7.00 uur tot 12.00 uur gaat duren.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 18.05.2020 - 11:40
  Boringen
  ROTTERDAM-MEETSTATION1
  Rotterdam 18.05.2020 - 13:00

  Werkzaamheden met boortoren op NAM-locatie Korperweg

  Wij informeren u graag over de geplande werkzaamheden met de boortoren op de oliewinlocatie aan de Korperweg in de Rotterdamse wijken Wielewaal en Waalhaven.

  Werkzaamheden 

  Begin mei is de boortoren verhuist naar de NAM locatie Rotterdam Meetstation-1. De boortoren is nodig om via twee bestaande putten een ander deel van de gesteentelaag aan te boren. Deze boringen worden in twee fases uitgevoerd en duren gezamenlijk ongeveer tot begin augustus 2020.

  Gedurende de verschillende fasen van het boren kunt u zowel overdag als ’s nachts hinder van ervaren door tijdelijk geluidsoverlast. Wij hebben daarom van tevoren maatregelen genomen om het geluid te beperken door onder andere een geluidswand te plaatsen. Daarbij is er een wettelijk vastgestelde geluidsnorm waar wij ons aan dienen te houden. Om deze niet te overschrijden verrichten wij continue geluidsmetingen vanaf verschillende locaties. Zo hopen en proberen wij geluidshinder voor u zoveel mogelijk te beperken.

  Tot slot zal de boortoren begin augustus 2020 in zijn geheel worden afgebouwd na de werkzaamheden en worden afgevoerd naar een andere NAM-locatie in Nederland.

  Wat gaat er aankomende tijd gebeuren?

  • Na het uitvoeren van jaarlijks onderhoud aan de boortoren gaan we van de 3rde week mei van start met de eerste boring.
  • Zodra de werkzaamheden van de eerste boring zijn afgerond, verhuist de boortoren naar de 2de olieput.
  • De tweede boring gaat naar verwachting begin juli van start.
  • Boring werkzaamheden gaan 24 uur per dag door.
  • Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de COVID-19 vastgestelde overheidsmaatregelen.
  • U zult door ons op de hoogte gehouden worden de komende tijd en staan open voor al uw vragen.

  Wij houden u op de hoogte via NAM Facebook Rotterdam www.facebook.com/naminRotterdam.

  Contact

  Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren via mail contact met NAM-Communicatie-West-NL@shell.com 

  Mocht u hinder ondervinden van onze werkzaamheden dan kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze Centrale MeldKamer op telefoonnummer 0592 36 40 00. 

   NAM in Rotterdam
 • 08.05.2020 - 15:04
  Onderhoudswerkzaamheden
  COEVORDEN-17
  DeKrim 08.05.2020 - 16:02

  Werkzaamheden NAM-locatie Tweede Blokweg

  Van medio tot eind mei voert NAM onderhoud uit op locatie Coevorden-17 aan de Tweede Blokweg in de Krim. Alle installatie-onderdelen op locatie worden geïnspecteerd en onderhouden. Het onderhoud is nodig om de komende jaren gas te blijven winnen.

  Lees het nieuwsbericht over de werkzaamheden.  

   

   https://www.nam.nl/nieuws/2020
 • 07.05.2020 - 07:27
  Onderhoudswerkzaamheden
  WITTEN-1
  Assen 07.05.2020 - 08:25

  Werkzaamheden NAM-locatie aan de Witterbroek

  Van medio tot eind mei voert NAM onderhoud uit op locatie Witten aan de Witterbroek in Assen.

  Het betreft onderhoud aan een gasput waarmee we proberen om de toestroom van aardgas te verbeteren. Er zijn van medio tot eind mei meer mensen en materialen op de locatie aanwezig. Lees meer over de werkzaamheden op onze website. 

   

   https://www.nam.nl/nieuws/2020
 • 24.04.2020 - 16:18
  Onderhoudswerkzaamheden
  Inspecties en meldingen
  GRIJPSKERK-1
  Grijpskerk 24.04.2020

  Inspectie en onderhoudsstop op locatie Grijpskerk UGS

  Vanaf volgende week (28 april 2020) zullen er voorbereidende activiteiten starten voor een inspectie en onderhoudsstop op de NAM-locatie Grijpskerk UGS.

  Drukvrij maken van installatie

  Voor aanvang van de werkzaamheden zal eerst een gedeelte van de locatie drukvrij gemaakt moeten worden. Dit zal op woensdag 29 april voor de eerste keer gebeuren hierbij zal gebruik worden gemaakt van de fakkel op de locatie en zal er een duidelijke vlam zichtbaar zijn. Dit affakkelen zal tijdens de inspectie en onderhoudsstop nog een paar keer voorkomen.  Alle werkzaamheden worden in dagdienst uitgevoerd ook het fakkelen.

  Start inspecties en onderhoudswerkzaamheden

  Vanaf 6 mei zal transport plaatsvinden van materieel en een ketenpark. Wij verwachten bij deze voorbereidende werkzaamheden geen hinder voor de omwonenden. Vanaf 11 mei zullen er meer en meer mensen aanwezig zijn op de locatie Grijpskerk UGS om de daadwerkelijke onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. De inspectie zal zich o.a. toespitsen op alle druk houdende vaten op de locatie. Naar verwachting duren de grootste onderhoudswerkzaamheden tot eind week 34.

  Wat kan u ervan merken?

  In het kort hebben de werkzaamheden de volgende effecten:

  • Om veilig te kunnen werken worden installaties gasvrij gemaakt; daardoor brandt er een paar keer de fakkel met een grotere vlam dan gebruikelijk.
  • Er zijn transporten van en naar de locatie; we beperken deze zoveel mogelijk tot overdag-uren.
  • Wij verwachten echter geen noemenswaardige verkeershinder of geluidshinder.

  COVID-19 (Corona-virus)
  Wij volgen de ontwikkeling rondom de verspreiding van het COVID-19 virus aandachtig en zullen de hierop van toepassing zijnde overheids- en interne bedrijfsadviezen opvolgen. Dit kan betekenen dat wij, uit zorg voor de gezondheid van u, uw omgeving en het personeel op de locatie de werkzaamheden op een aangepaste manier uitvoeren en indien dit niet mogelijk zijn uitstellen.

  Contact
  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-
  36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

   

   https://www.nam.nl/nieuws/2020/inspectie-onderhoudsstop-locatie-grijpskerk.html
 • 21.04.2020 - 11:31
  Onderhoudswerkzaamheden
  MODDERGAT-1
  Moddergat 25.05.2039

  Kleine onderhoudswerkzaamheden op locatie Moddergat gelegen aan de Moskelbankwei te Moddergat

  Op de locatie Moddergat zullen verschillende kleine onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden ter voorbereiding op een grotere onderhoudstop later dit jaar.

  Wanneer
  De werkzaamheden starten op maandag 25 mei en zullen een week duren en worden in dagdienst uitgevoerd.

  Wat merkt u hiervan?
  Gedurende de werkzaamheden zal er lichte een toename zijn in transporten voor de aan- en afvoer van materieel en materiaal. We zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en ons uiterste best doen om de eventuele overlast voor u als omwonende tot een minimum te beperken.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com  Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

  Meer informatie over NAM en onze activiteiten kunt u vinden op www.nam.nl.

 • 14.04.2020 - 10:31
  Boringen
  DE WIJK-100
  Echten 14.04.2020 - 11:26

  Boorwerkzaamheden locatie Kruisweg Echten (De Wijk-100)

  In de derde week van april zijn boorwerkzaamheden gestart op de NAM-locatie aan het eind van de Kruisweg in Echten. NAM noemt die locatie ‘De Wijk-100’ omdat de te boren put aan wordt gesloten op het gasveld met de naam ‘De Wijk’. In de eerste week van april is een start gemaakt met het brengen van materialen naar de locatie. Van deze materialen is een geluidsscherm opgebouwd.

  Pasen
  Vanaf dinsdag 14 april werd de boortoren met alle bijbehorende materialen naar de Kruisweg toegebracht. Toen alle materialen op locatie gearriveerd waren is een start gemaakt met de opbouw van de boortoren en zijn we onlangs begonnen met het boren van de nieuwe put. De boring duurt tot eind april begin mei. Na het eindigen van de boring breken we de boortoren weer af en vertrekt de boortoren naar de volgende klus. We willen graag benadrukken dat dit de planning van dit moment is; er kan altijd meer tijd nodig zijn omdat er iets tegenzit, en soms zit het juist mee en hebben we minder tijd nodig.

  Meer informatie is te lezen op onze website

   boring
 • 08.04.2020 - 08:36
  Onderhoudswerkzaamheden
  COLLENDOORNERVEEN-1
  Collendoorn 13.04.2020

  Onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie aan Slagenweg in Collendoornerveen

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert vanaf half april tot circa eind mei werkzaamheden uit op locatie Collendoornerveen-1 aan de Slagenweg te Collendoorn.

  Werkzaamheden
  Om de activiteiten ook de komende jaren ongestoord voort te kunnen zetten vindt binnenkort het grote zesjaarlijks onderhoud plaats. Tijdens dit grote onderhoud worden alle installatie-onderdelen op de locatie geïnspecteerd en onderhouden. De onderhoudswerkzaamheden vinden vervolgens plaats in mei, waarbij er alleen overdag gewerkt wordt. Om veilig te kunnen werken wordt de installatie gas- en drukvrij gemaakt. Dit houdt in dat alle aardgas uit de installatie verwijderd wordt. Hierdoor is er gedurende enige tijd tijdelijk een grotere vlam te zien zijn vanaf de fakkelinstallatie. Dit wordt zoveel mogelijk overdag gedaan.

  Meer informatie leest u op onze website.

   onderhoudswerkzaamheden
 • 07.04.2020 - 12:38
  Opruimwerkzaamheden
  Energietransitie
  EMMEN-GASZUIVERINGSINSTALLATIE
  Nieuw-Dordrecht 07.04.2020

  Fase twee ontmanteling GZI terrein gestart
  Begin april is NAM gestart met het ontmantelen van de gebouwen of het voormalige terrein van de gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen.     

  Op het terrein van de voormalige gaszuiveringsinstallatie is fase twee van de ontmanteling gestart. Tijdens deze fase worden de gebouwen van de locatie verwijderd. Daarnaast wordt het terrein geschikt gemaakt voor verdere ontwikkeling van de locatie met het oog op de energietransitie.

  Meer informatie is op onze website te vinden.


   

   

   werkzaamheden
 • 06.04.2020 - 11:20
  Onderhoudswerkzaamheden
  Rossum-Weerselo-2
  Rossum 10.04.2020

  Groot onderhoud en inspectiewerkzaamheden NAM-locatie aan de Tramweg  

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert vanaf tweede week april werkzaamheden uit op locatie Rossum-Weerselo-2, aan de Tramweg in Rossum.  

  Werkzaamheden
  Vanaf de tweede week in april vinden groot onderhoud en inspectiewerkzaamheden plaats op de locatie aan de Tramweg. Installaties en leidingen worden inwendig geïnspecteerd en waar nodig worden onderdelen van de installatie preventief vervangen. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot medio mei. De werkzaamheden vinden plaats tijdens reguliere werkdagen en werktijden van maandag tot en met vrijdag. Aan het eind van de werkzaamheden zal alle apparatuur weer netjes afgevoerd worden.

  Contact
  Mocht u over deze werkzaamheden nog vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer afdeling vergunningen en  grondzaken. Deze afdeling kunt u bereiken via telefoonnummer 0592-369111. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000. Meer informatie over NAM en onze activiteiten kunt u vinden op www.nam.nl of op een van onze social mediakanalen zoals Facebook en Twitter.

   

   https://www.nam.nl/nieuws/2020
 • 02.04.2020 - 15:10
  Onderhoudswerkzaamheden
  Boringen
  BERKEL-4
  Rotterdam 22.03.2020 - 12:15

  NAM maakt schoon op lokatie GK van Hogendorpweg

  In februari jl. is de boortoren vertrokken van het terrein van de voormalige olie-win-lokatie Berkel aan de GK van Hogendorpweg in Rotterdam Schiebroek. Momenteel wordt de lokatie schoongemaakt door onze industriële reinigingscontractor.

  Wat kunt u daarvan merken?
  De werkzaamheden worden uitgevoerd met speciale voer- en werktuigen welke door dieselmotoren worden aangedreven. Mogelijk hoort u hier iets van.

  Planning
  De werkzaamheden zullen de komende weken doorlopen en als alles volgens plan gaat zullen deze in de loop van april zijn afgerond.
  De werkzaamheden vinden plaats tijdens dagdiensturen tussen 07:00 en 17:00.

  Wij doen uiterste inspanningen om eventuele overlast tot een minimum te beperken.

  Heeft u vragen of tips voor ons?
  Deze kunt U stellen via NAM-Communicatie-West-NL@shell.com of 24/7 via onze Centrale Meldkamer op telefoonnummer +31 592 364004
  Kijk ook eens op NAM.nl

  COVID-19 Corona-virus

  • Wij volgen de ontwikkeling rondom de verspreiding van het COVID-19 virus aandachtig en zullen de hierop van toepassing zijnde overheids- en interne bedrijfsadviezen opvolgen. Dit kan betekenen dat wij, uit zorg voor de gezondheid van u, uw omgeving en het personeel op de lokatie de werkzaamheden aanpassen of uitstellen.
   www.nam.nl
 • 02.04.2020 - 15:04
  Onderhoudswerkzaamheden
  Boringen
  ROTTERDAM-MEETSTATION1
  Rotterdam 29.03.2020 - 12:15

  NAM pleegt Onderhoud aan lokatie Korperweg in Rotterdam

  De komende jaren zal de NAM haar activiteiten in Rotterdam voortzetten, hiervoor is periodiek onderhoud aan de installatie essentieel.

  Planning

  Vanaf maandag 29 maart zullen er, ter voorbereiding van de komst van de boortoren in het 2de kwartaal van dit jaar, onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan de NAM Olieproductielocatie, gelegen aan de Korperweg 39.  

  Werkzaamheden

  De beknopte omschrijving van de werkzaamheden is het verwijderen van vloeistoffen en het drukvrij maken van de productiebuis van de olieput.   

  Wat kunt u hiervan merken?

  Er zullen op- en rond de lokatie extra activiteiten merkbaar zijn en meer transporten worden uitgevoerd naar- en van lokatie. Ook er is er een diesel aangedreven aggregaat nodig voor de extra stroomvoorzienning, maar ook het van druk laten kan leiden tot meer geluidsproductie.

  De werktijden zijn van 07:00 tot 19:00.

  Vragen

  Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via NAM-Communicatie-West-NL@shell.com of via telefoonnummer 0592 368222

  Kijk ook eens op www.nam.nl 

  NOTE: 

  COVID-19 Corona-virus

  • Wij volgen de ontwikkeling rondom de verspreiding van het COVID-19 virus aandachtig en zullen de hierop van toepassing zijnde overheids- en interne bedrijfsadviezen opvolgen. Dit kan betekenen dat wij, uit zorg voor de gezondheid van u, uw omgeving en het personeel op de lokatie de werkzaamheden uitstellen.
   www.nam.nl
 • 23.03.2020 - 12:22
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-313
  Schoonebeek 30.03.2020

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij voert vanaf begin april werkzaamheden uit op locatie Schoonebeek-313, aan de Katshaarweg in Schoonebeek.

  Zesjaarlijks onderhoud
  Eens in de zes jaar verrichten we groot onderhoud aan en op onze locaties om zo de komende jaren gas- of olie te kunnen blijven winnen. Tijdens de zesjaarlijkse stop worden alle installatie-onderdelen op de locatie geïnspecteerd en onderhouden waar nodig. Het zesjaarlijks onderhoud op locatie Schoonebeek-313 aan de Katshaarweg staat gepland voor de maanden mei en juni. Er wordt gewerkt tussen 07.00 en 19.00 uur.

  Een uitgebreid nieuwsitem is te lezen op onze website.   
   

   https://www.nam.nl/nieuws/2020
 • 12.03.2020 - 14:15
  Onderhoudswerkzaamheden
  ROTTERDAM-MEETSTATION1
  Rotterdam 15.03.2020 - 08:00

  NAM pleegt Onderhoud aan lokatie Korperweg in Rotterdam

  De komende jaren zal de NAM haar activiteiten in Rotterdam voortzetten, hiervoor is periodiek onderhoud aan de installatie essentieel.

  Planning

  Vanaf maandag 16 maart zullen er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan de NAM Olieproductielocatie, gelegen aan de Korperweg 39.  Ter voorbereiding hierop wordt zondag 15 maart as. de installatie stilgelegd. Wanneer alles volgens plan verloopt zal maandag 23 maart de installatie in stappen worden opgestart en in bedrijf genomen.

  Werkzaamheden

  De beknopte omschrijving van de werkzaamheden is het reinigen van installatiedelen, onderhoud plegen aan diverse instrumentatie en compressoren. Ook zal de jaarlijks test van de instrumentele beveilingen worden uitgevoerd.   

  Wat kunt u hiervan merken?

  Er zullen op- en rond de lokatie extra activiteiten merkbaar zijn en meer transporten worden uitgevoerd naar- en van lokatie. Ook is er een bouwkraan op de lokatie zichtbaar. De werktijden zijn van 07:00 tot 19:00, gedrurende deze uren is er ook een beveiliger aanwezig.

  Ook zal er op woensdag 18 maart een calamiteiten oefening worden gehouden waarbij mogelijk een (jodel)alarm hoorbaar is.

  Vragen

  Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via NAM-Communicatie-West-NL@shell.com of via telefoonnummer 0592 368222

  Kijk ook eens op www.nam.nl 

  NOTE: 

  COVID-19 Corona-virus

  • Wij volgen de ontwikkeling rondom de verspreiding van het COVID-19 virus aandachtig en zullen de hierop van toepassing zijnde overheids- of interne bedrijfsadviezen opvolgen. Dit kan betekenen dat wij, uit zorg voor de gezondheid van u, uw omgeving en het personeel op de lokatie de werkzaamheden uitstellen.

   

   NAM interactieve kaart
 • 02.03.2020 - 09:56
  Onderhoudswerkzaamheden
  ANJUM-1
  Anjum 23.03.2020

  Grote onderhoudsstop op locatie Anjum (uitgesteld)

  In de afgelopen weken zijn er voorbereidende activiteiten uitgevoerd voor een grote onderhoudsstop die plaats zal vinden op de NAM-locatie Anjum. De daadwerkelijke onderhoudswerkzaamheden zou op 23 maart starten en ongeveer een periode van 5 weken in beslag nemen. Door de COVID-19 uitbraak is ervoor gekozen een groot deel van deze werkzaamheden uit te stellen naar een later moment in dit jaar.

  Nieuwe compressor en fakkel

  Naast de voorbereidende werkzaamheden die reeds gestart zijn zal in de komende weken een nieuwe compressor worden geplaats. Zoals aangegeven worden de daadwerkelijke onderhoudswerkzaamheden uitgesteld naar later dit jaar. Tijdens de start van de werkzamheden zal gedurende de eerste drie dagen gas worden afgefakkeld. 

  Wat kan u ervan merken?

  In het kort hebben de werkzaamheden de volgende effecten:

  • Om veilig te kunnen werken worden de leidingen en de put gasvrij gemaakt; daardoor brandt gedurende drie dagen (23, 24 en 25 maart) de fakkel met een grotere vlam dan gebruikelijk.

  • Er zijn extra transporten van en naar de locatie; we beperken deze zoveel mogelijk tot overdag-uren.

  • We zullen er alles aan doen om geluidsoverlast te voorkomen.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 07.02.2020 - 15:36
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-2300
  Schoonebeek 07.02.2020

  Op deze locatie werken we aan onze put. De olieproductie is niet optimaal; dat proberen we door middel van onze speciale crew die hierin gespecialiseerd is weer te verhelpen. De werkzaamheden gaan dag en nacht door en duren tot eind februari.

 • 07.02.2020 - 15:30
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-1700
  Schoonebeek 07.02.2020

  Op deze locatie zijn we met groot materieel bezig aan een fllinke onderhoudsbeurt voor onze olieproductieputten. De werkzaamheden duren circa twee weken, tot eind februari.

 • 07.02.2020 - 15:28
  Opruimwerkzaamheden
  SLEEN-4
  HetHaantje

  Op deze locatie vinden voorbereidende werkzaamheden plaats in februari en maart 2020. Later in het jaar komen we namelijk hier terug met onze opruim-unit om het nog grootser aan te pakken: dan wordt ondergronds de put weggehaald, ogeruimd en afgesloten.

 • 04.02.2020 - 16:28
  Opruimwerkzaamheden
  GASSELTERNIJVEEN-1
  Drouwenermond 04.02.2020

  Vanaf begin februari gaat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) grootschalige opruimwerkzaamheden uitvoeren op de locatie aan de Gasselternijveenschedreef te Gasselternijveenschemond. De gasproductie van deze locatie is bij de sluiting van de Gaszuiveringsinstallatie te Emmen in januari 2018 stopgezet. De gasput wordt niet meer gebruikt en wordt daarom nu opgeruimd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een nieuwe unit van NAM die speciaal voor het opruimen van putten in gebruik wordt genomen. ‘Gasselternijveen-1’ zoals de NAM de locatie heeft benoemd, is de eerste locatie waar deze grote -op een boortoren lijkende- mobiele installatie wordt ingezet. Het terrein waarop de put is gelegen, wordt niet direct na deze activiteiten opgeruimd.
  Tijdens de activiteiten is aan- en afvoer van machines en materialen noodzakelijk. Dit brengt extra transportbewegingen met zich mee. Het opruimen van de gasproductieput zal onafgebroken plaatsvinden; er wordt ook ’s nachts gewerkt. De NAM neemt maatregelen om de gevolgen voor de buren en de buurt te beperken. Ongemerkt gaan de werkzaamheden echter niet voorbij. Het complete programma van opbouwen, opruimen en afbouwen, duurt ongeveer vijf weken.
  Contact
  Mocht u vragen hebben over deze werkzaamheden, dan kunt u contact met de NAM opnemen. U kunt 24 uur per dag terecht bij de centrale meldkamer van NAM in Assen op (0592) 364000.

 • 14.01.2020 - 14:56
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-2300
  Schoonebeek 01.02.2020

  Op deze locatie zijn wij met groot materieel van begin februari tot eind februari aan het werk om grootschalig onderhoud aan de putten en aan de locatie uit te voeren.

 • 14.01.2020 - 14:55
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-1600
  Schoonebeek 14.01.2020

  Op deze locatie zijn wij met groot materieel tot begin februari aan het werk om grootschalig onderhoud aan de putten en aan de locatie uit te voeren.

 • 09.01.2020 - 18:15
  Incidenten
  DELFZIJL-TANKENPARK
  Farmsum

  7-1 Tijdens het verladen van aardgascondensaat op een schip is er een kleine lekkage ontstaan aan de bovenkant van de laadarm en direct ontdekt. Hierop is maximaal 2 liter vloeistof op het dek van het schip terechtgekomen. Dit is terstond opgeruimd. Er is geen vloeistoef in het water terechtgekomen. Het voorval is aan SodM gemeld.

 • 09.12.2019 - 10:29
  Opruimwerkzaamheden
  GASSELTERNIJVEEN-1
  Drouwenermond 09.12.2019

   

  De gasproductie van de locatie is na sluiting van de Gaszuiveringsinstallatie te Emmen in januari 2018 stopgezet. De nog op locatie aanwezige gasproductieput zal naar verwachting medio januari volgend jaar opgeruimd worden. Voorafgaand hieraan vinden diverse werkzaamheden aan de gasproductieput plaats. Hiervoor wordt diverse apparatuur gebruikt en zullen er meer mensen op de locatie aan het werk zijn dan normaal. Ook kan een vlam te zien zijn in verband met het veilig maken van de leidingen.

  Wat merkt u van de werkzaamheden?
  Er wordt gewerkt met een mobiele installatie op deze locatie. Mogelijk wordt enkele nachten continue gewerkt. De verwachting is dat het geheel van de werkzaamheden nog enkele dagen duurt. Vanwege deze activiteiten is er sprake van extra logistieke bewegingen: zowel vrachtverkeer als personenauto’s. De chauffeurs hebben instructies van ons over de te volgen rijroute en rijgedrag.

 • 02.12.2019 - 16:01
  Onderhoudswerkzaamheden
  BLIJHAM-MORIGE-2
  Wedde

  Op de locatie Blijham gaat NAM onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan een aardgasproductieput. Met behulp van een tijdelijke installatie wordt water uit de put gehaald, zodat het gas weer beter toestroomt. Ter afronding van de werkzaamheden zal de put schoon geproduceerd worden met behulp van een tijdelijke fakkel. Hierdoor kan er gedurende enige tijd gas afgefakkeld worden. Nadat het onderhoud volledig is afgerond wordt de put weer in bedrijf genomen. De werkzaamheden worden dag en nacht uitgevoerd, waarbij we werkzaamheden die veel geluid maken zoveel mogelijk overdag uitvoeren. De werkzaamheden starten vanaf volgende week en worden naar verwachting in week 50 afgerond.  

   

 • 28.11.2019 - 11:29
  Opruimwerkzaamheden
  SLEEN-4
  HetHaantje

  De gasproductie van de locatie Sleen-4 is enige tijd geleden reeds stopgezet. De twee op locatie aanwezige gasproductieputten zullen op termijn opgeruimd worden. De huidige verwachting is dat dit in het voorjaar van 2020 plaatsvindt. Voorafgaand hieraan zullen nog diverse voorbereidende werkzaamheden verricht moeten worden, waaronder in de eerste week van december. Met verschillende kranen en groot materieel wordt de locatie langzamerhand klaargemaakt om definitief opgeruimd te worden.

 • 25.11.2019 - 15:33
  Onderhoudswerkzaamheden
  DE WIJK-16
  Zuidwolde 25.11.2019

  Op deze locatie vinden gedurende een week onderhoudswerkzaamheden plaats, onder andere aan de gaswinningsput. Dat gebeurt zowel overdag als in de nacht. Belangrijk om te weten: bij het veilig werken, moet er gas afgeblazen worden. Dat gebeurt via de fakkel. De vlam kan behoorlijk groot worden.

  Voor deze werkzaamheden is groot materieel nodig dat gedurende de week op de locatie staat, en na afloop weer in trucks naar een andere locatie gebracht wordt. Hierdoor kan voor de buurt enige overlast ontstaan waar wij uiteraard alvast onze excuses voor maken aan de buren. De directe buren hebben een informatiebrief van ons ontvangen.

 • 14.11.2019 - 15:53
  Opruimwerkzaamheden
  TEN POST
  TenPost 11.11.2019

  Sloopwerkzaamheden locatie Ten Post

  Vanaf 1 maart 2019 zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om vanaf 11 november te starten met de sloop van de gehele bovengrondse installatie van de locatie Ten Post gelegen aan Medenweg te Ten Post.

  Wat betekent dit voor u?
  De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur en zullen volgens de huidige planning begin 2020 worden afgerond. Gedurende de werkzaamheden zal er een toename zijn in transporten voor de aan- en afvoer van materieel en materiaal. We zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en ons uiterste best doen om de eventuele overlast voor u als omwonende tot een minimum te beperken.

  Contact
  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com

   

  Meer informatie over NAM en onze activiteiten kunt u vinden op www.nam.nl

   NAM Nieuwsbrief met informatie over sloopwerkzaamheden Ten Post
 • 11.10.2019 - 14:10
  Incidenten
  OUDE PEKELA-1
  OudePekela 08.10.2019

  AFGEROND

  Op dinsdag 8 oktober 2019 is er tijdens werkzaamheden een verontreiniging opgetreden in de regenwateropvangbak. Deze heeft een verbinding met de naast gelegen sloot.  Hierdoor is er ook een lichte veronreiniging opgetreden in het sloot water. NAM is direct gestart maatregelen getroffen om doorstroming te voorkomen en gestart met opruimen van het water. De betrokken instanties zijn door NAM geïnformeerd.

 • 23.09.2019 - 13:45
  Onderhoudswerkzaamheden
  HARDENBERG-4
  Ane 01.10.2019

  AFGEROND

  Op deze locatie vinden in de maand oktober onderhoudswerkzaamheden plaats aan één van de putten. Dat gebeurt met een installatie die ervoor geschikt is om een gaswinningsput op drie kilometer diepte te bereiken. Daardoor is het deze maand drukker op deze locatie.

 • 02.09.2019 - 15:38
  Onderhoudswerkzaamheden
  DEN HELDER
  Den Helder

  AFGEROND

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert momenteel groot onderhoud uit aan een deel van het offshore aardgasleidingnetwerk. Om veilig te kunnen werken maakt NAM deze vooraf gasvrij door af te fakkelen. Tot 11 september kan een grote vlam zichtbaar zijn op de NAM-locatie.

   Nieuwsbericht
 • 25.07.2019 - 10:07
  Opruimwerkzaamheden
  EMMEN-GASZUIVERINGSINSTALLATIE
  Nieuw-Dordrecht 17.08.2019 - 11:00

  AFGEROND

  De fakkel en de schoorsteen zijn de laatste objecten die gesloopt worden op het terrein, dit zal naar verwachting plaatsvinden op 17 augustus 2019. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze speciale pagina met veelgestelde vragen.

   Veelgestelde vragen over de sloop van fakkel en schoorsteen
 • 19.07.2019 - 14:23
  Onderhoudswerkzaamheden
  MODDERGAT-1
  Moddergat 21.07.2019

  AFGEROND

  Onderhoud aan gasproductieput op de NAM locatie Moddergat
  Op de locatie Moddergat gaat NAM onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in èèn van de aardgasproductieputten om de gastoestroom te verbeteren. Met behulp van een tijdelijke installatie worden kalkresten die in de put aanwezig zijn verwijderd, zodat het gas weer beter toestroomt. Ter afronding van de werkzaamheden zal de put schoon geproduceerd worden met behulp van een tijdelijke fakkel. Hierdoor kan er gedurende enige tijd gas afgefakkeld worden. Nadat het onderhoud volledig is afgerond wordt de put weer in bedrijf genomen.

  Wanneer wordt er gewerkt:
  De werkzaamheden worden dag en nacht uitgevoerd, waarbij we werkzaamheden die veel geluid maken zoveel mogelijk overdag uitvoeren. Maandag 22 juli worden de werkzaamheden aan de put uitgevoerd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden 29 juli afgerond.

  Wat merkt de omgeving tijdelijk hiervan?
  U zult meer transporten van en naar locatie zien dan u wellicht gewent bent. Er zal ook meer geluid van de locatie af kunnen komen.

 • 17.07.2019 - 17:41
  Opruimwerkzaamheden
  Monster-1
  Monster 17.07.2019

  AFGEROND

  Stand van zaken

  Op hoofdlijnen ziet de fasering van het werk er als volgt uit:

  • Openen en opnieuw afsluiten van de put
   • Gereed gemeld 16 maart 2019
  • Afbouwen van de boortoren en de geluidswand
   • gereed gemeld 29 maart 2019
  • Monitoring van de put
   • Gereed gemeld 21 juni 2019 na uitvoeren metingen.
  • Opruimen van de locatie
   • Deze werkzaamheden zijn eind juni aangevangen.
   Stand van zaken Monster-1
 • 17.07.2019 - 15:30
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-4
  Rotterdam 27.06.2019 - 15:07

  Sinds eind juni 2019 worden er met de boortoren "Synergy-2", werkzaamheden verricht om de Berkel olieputten definitief af te sluiten. Op basis van de huidige planning verwachten wij in het voorjaar van 2020 met de boortoren klaar te zijn op deze locatie. Daarna zal op de locatie nog een bodemsanering uitgevoerd worden, zodat we daarna het terrein terug kunnen geven aan de gemeente Rotterdam. De werkzaamheden met de boortoren zullen ook nu weer 24 uur per dag, 7 dagen per week gaan duren.

  Het geluid van de opruimwerkzaamheden op onze locatie Berkel wordt 24 uur per dag 7 dagen in de week continue gemeten. Wij beseffen ons dat de werkzaamheden niet geruisloos gaan, maar we doen er alles aan om geluidshinder tot een minimum te beperken en te voldoen aan de wettelijke vereisten. Wilt u weten hoeveel geluid er gemaakt wordt, klik dan op deze link: https://bit.ly/2JIRBhr

  Voor een update over de laatste status van de werkzaamheden op de locatie Berkel en aanwezigheid van de boortoren zie onze website www.nam.nl/berkel of facebookpagina www.facebook.com/naminrotterdam.

   Opruim werkzaamheden olieputten NAM lokatie Berkel -4 aan de Hogendorpweg in Rotterdam - Schiebroek
 • 05.07.2019 - 13:50
  Onderhoudswerkzaamheden
  COEVORDEN-17
  DeKrim 08.07.2019

  AFGEROND

  Op locatie Coevorden-17 voert de NAM onderhoudswerkzaamheden uit op maandagmorgen 8 juli. Daarbij zal een grotere vlam zichtbaar zijn vanaf de fakkelinstallaties dan er normaal gesproken te zien is.

 • 05.07.2019 - 13:49
  Onderhoudswerkzaamheden
  TEN ARLO
  Zuidwolde 08.07.2019

  AFGEROND

  Op locatie Ten Arlo voert de NAM onderhoudswerkzaamheden uit op maandagmorgen 8 juli. Daarbij zal een grotere vlam zichtbaar zijn vanaf de fakkelinstallaties dan er normaal gesproken te zien is.

 • 28.06.2019 - 13:57
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 28.06.2019

  Op 30 januari en 4 maart 2019 waren er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie Brzo-inspecties. Onderstaand de samenvatting van het inspectiertapport zoals betrokken inspectiediensten aan NAM hebben toegezonden en een eerste reactie van NAM.

 • 12.06.2019 - 14:47
  Incidenten
  SCHOONEBEEK-313
  Schoonebeek 11.06.2019

  Op deze locatie zijn wij momenteel bezig diverse werkzaamheden uit te voeren. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen zijn de de afvoer- en wateropvangbakken op de locatie overgelopen, deze bakken bevatten naast regen- en productiewater ook resten aardgascondensaat. Het water is op het terrein en in de naastgelegen sloot terecht gekomen. NAM is direct gestart met de opruimwerkzaamheden en doet onderzoek naar de oorzaak. De betrokken instanties, overheden en buren zijn door NAM geïnformeerd.

 • 03.06.2019 - 14:18
  Onderhoudswerkzaamheden
  DE TIBBEN
  Ee 03.06.2019

  AFGEROND

  Op locatie De Tibben bij Ee voert de NAM vanaf 3 juni tot waarschijnljk 16 juni onderhoudswerkzaamheden uit. Daarbij wordt ook gas afgefakkeld.

  Met een tijdelijke installatie wordt water uit twee aardgasproductieputten verwijderd, zodat het gas weer beter toestroomt. Bij het schoon produceren van de putten daarna, wordt gas afgefakkeld.

  Er zullen meer transporten naar en van de locatie zijn en er zal meer licht en geluid van de locatie komen. De werkzaamheden vinden dag en nacht plaats. Werkzaamheden die veel geluid maken, worden zoveel mogelijk overdag uitgevoerd. Wanneer er gas wordt afgefakkeld, zal dit ook ‘s nachts gebeuren. Tijdens het Pinksterweekend worden de onderhoudswerkzaamheden stilgelegd.

 • 11.04.2019 - 13:30
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-4
  Rotterdam 11.04.2019

  Laatste stand van zaken – update april 2019

  In de tweede helft van deze maand komen de boortoren en het geluidscherm weer terug naar de locatie.

  Voordat de boortoren zal worden opgebouwd vinden er eerst onderhoudswerkzaamheden plaats aan onderdelen van de toren. Zodra dit gereed is wordt er begonnen met het afsluiten van de laatste putten. Als deze putten zijn afgesloten wordt het terrein verder gesaneerd en uiteindelijk teruggegeven aan de grondeigenaar gemeente Rotterdam.

  Wanneer voornoemde werkzaamheden dit jaar precies uitgevoerd worden is op dit moment nog niet bekend maar zullen u hierover nader informeren. In de tussenliggende periode worden alle nog aanwezige putten zorgvuldig gemonitord.

   Projectpagina over Berkel
 • 27.03.2019 - 14:06
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 27.03.2019 - 14:00

  Op 14 november 2018 was er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie een Brzo-inspectie (onaangekondigd). Bijgevoegd is de brief nav deze inspectie en bijhorend rapport en het antwoord van NAM op de geconstateerde feiten en bijbehorende acties.

Naam locatie

Plaatsnaam locatie

Postcode

Locatie beschrijving

Urltext

Activiteiten

  Filter activiteiten