• 14.11.2019 - 15:53
  Opruimwerkzaamheden
  TEN POST
  TenPost 11.11.2019

  Sloopwerkzaamheden locatie Ten Post

  Vanaf 1 maart 2019 zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om vanaf 11 november te starten met de sloop van de gehele bovengrondse installatie van de locatie Ten Post gelegen aan Medenweg te Ten Post.

  Wat betekent dit voor u?
  De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur en zullen volgens de huidige planning begin 2020 worden afgerond. Gedurende de werkzaamheden zal er een toename zijn in transporten voor de aan- en afvoer van materieel en materiaal. We zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en ons uiterste best doen om de eventuele overlast voor u als omwonende tot een minimum te beperken.

  Contact
  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com

   

  Meer informatie over NAM en onze activiteiten kunt u vinden op www.nam.nl

   NAM Nieuwsbrief met informatie over sloopwerkzaamheden Ten Post
 • 11.10.2019 - 14:10
  Incidenten
  OUDE PEKELA-1
  OudePekela 08.10.2019

  Op dinsdag 8 oktober 2019 is er tijdens werkzaamheden een verontreiniging opgetreden in de regenwateropvangbak. Deze heeft een verbinding met de naast gelegen sloot.  Hierdoor is er ook een lichte veronreiniging opgetreden in het sloot water. NAM is direct gestart maatregelen getroffen om doorstroming te voorkomen en gestart met opruimen van het water. De betrokken instanties zijn door NAM geïnformeerd.

 • 23.09.2019 - 13:45
  Onderhoudswerkzaamheden
  HARDENBERG-4
  Ane 01.10.2019

  Op deze locatie vinden in de maand oktober onderhoudswerkzaamheden plaats aan één van de putten. Dat gebeurt met een installatie die ervoor geschikt is om een gaswinningsput op drie kilometer diepte te bereiken. Daardoor is het deze maand drukker op deze locatie.

 • 02.09.2019 - 15:38
  Onderhoudswerkzaamheden
  DEN HELDER
  Den Helder

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert momenteel groot onderhoud uit aan een deel van het offshore aardgasleidingnetwerk. Om veilig te kunnen werken maakt NAM deze vooraf gasvrij door af te fakkelen. Tot 11 september kan een grote vlam zichtbaar zijn op de NAM-locatie.

   Nieuwsbericht
 • 25.07.2019 - 10:07
  Opruimwerkzaamheden
  EMMEN-GASZUIVERINGSINSTALLATIE
  Nieuw-Dordrecht 17.08.2019 - 11:00

  De fakkel en de schoorsteen zijn de laatste objecten die gesloopt worden op het terrein, dit zal naar verwachting plaatsvinden op 17 augustus 2019. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze speciale pagina met veelgestelde vragen.

   Veelgestelde vragen over de sloop van fakkel en schoorsteen
 • 19.07.2019 - 14:23
  Onderhoudswerkzaamheden
  MODDERGAT-1
  Moddergat 21.07.2019

  Onderhoud aan gasproductieput op de NAM locatie Moddergat
  Op de locatie Moddergat gaat NAM onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in èèn van de aardgasproductieputten om de gastoestroom te verbeteren. Met behulp van een tijdelijke installatie worden kalkresten die in de put aanwezig zijn verwijderd, zodat het gas weer beter toestroomt. Ter afronding van de werkzaamheden zal de put schoon geproduceerd worden met behulp van een tijdelijke fakkel. Hierdoor kan er gedurende enige tijd gas afgefakkeld worden. Nadat het onderhoud volledig is afgerond wordt de put weer in bedrijf genomen.

  Wanneer wordt er gewerkt:
  De werkzaamheden worden dag en nacht uitgevoerd, waarbij we werkzaamheden die veel geluid maken zoveel mogelijk overdag uitvoeren. Maandag 22 juli worden de werkzaamheden aan de put uitgevoerd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden 29 juli afgerond.

  Wat merkt de omgeving tijdelijk hiervan?
  U zult meer transporten van en naar locatie zien dan u wellicht gewent bent. Er zal ook meer geluid van de locatie af kunnen komen.

 • 17.07.2019 - 17:41
  Opruimwerkzaamheden
  Monster-1
  Monster 17.07.2019

  Stand van zaken

  Op hoofdlijnen ziet de fasering van het werk er als volgt uit:

  • Openen en opnieuw afsluiten van de put
   • Gereed gemeld 16 maart 2019
  • Afbouwen van de boortoren en de geluidswand
   • gereed gemeld 29 maart 2019
  • Monitoring van de put
   • Gereed gemeld 21 juni 2019 na uitvoeren metingen.
  • Opruimen van de locatie
   • Deze werkzaamheden zijn eind juni aangevangen.
   Stand van zaken Monster-1
 • 17.07.2019 - 15:30
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-4
  Rotterdam 27.06.2019 - 15:07

  Sinds eind juni 2019 worden er met de boortoren "Synergy-2", werkzaamheden verricht om de Berkel olieputten definitief af te sluiten. Op basis van de huidige planning verwachten wij in het voorjaar van 2020 met de boortoren klaar te zijn op deze locatie. Daarna zal op de locatie nog een bodemsanering uitgevoerd worden, zodat we daarna het terrein terug kunnen geven aan de gemeente Rotterdam. De werkzaamheden met de boortoren zullen ook nu weer 24 uur per dag, 7 dagen per week gaan duren.

  Het geluid van de opruimwerkzaamheden op onze locatie Berkel wordt 24 uur per dag 7 dagen in de week continue gemeten. Wij beseffen ons dat de werkzaamheden niet geruisloos gaan, maar we doen er alles aan om geluidshinder tot een minimum te beperken en te voldoen aan de wettelijke vereisten. Wilt u weten hoeveel geluid er gemaakt wordt, klik dan op deze link: https://bit.ly/2JIRBhr

  Voor een update over de laatste status van de werkzaamheden op de locatie Berkel en aanwezigheid van de boortoren zie onze website www.nam.nl/berkel of facebookpagina www.facebook.com/naminrotterdam.

   Opruim werkzaamheden olieputten NAM lokatie Berkel -4 aan de Hogendorpweg in Rotterdam - Schiebroek
 • 05.07.2019 - 13:50
  Onderhoudswerkzaamheden
  COEVORDEN-17
  DeKrim 08.07.2019

  Op locatie Coevorden-17 voert de NAM onderhoudswerkzaamheden uit op maandagmorgen 8 juli. Daarbij zal een grotere vlam zichtbaar zijn vanaf de fakkelinstallaties dan er normaal gesproken te zien is.

 • 05.07.2019 - 13:49
  Onderhoudswerkzaamheden
  TEN ARLO
  Zuidwolde 08.07.2019

  Op locatie Ten Arlo voert de NAM onderhoudswerkzaamheden uit op maandagmorgen 8 juli. Daarbij zal een grotere vlam zichtbaar zijn vanaf de fakkelinstallaties dan er normaal gesproken te zien is.

 • 28.06.2019 - 13:57
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 28.06.2019

  Op 30 januari en 4 maart 2019 waren er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie Brzo-inspecties. Onderstaand de samenvatting van het inspectiertapport zoals betrokken inspectiediensten aan NAM hebben toegezonden en een eerste reactie van NAM.

 • 12.06.2019 - 14:47
  Incidenten
  SCHOONEBEEK-313
  Schoonebeek 11.06.2019

  Op deze locatie zijn wij momenteel bezig diverse werkzaamheden uit te voeren. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen zijn de de afvoer- en wateropvangbakken op de locatie overgelopen, deze bakken bevatten naast regen- en productiewater ook resten aardgascondensaat. Het water is op het terrein en in de naastgelegen sloot terecht gekomen. NAM is direct gestart met de opruimwerkzaamheden en doet onderzoek naar de oorzaak. De betrokken instanties, overheden en buren zijn door NAM geïnformeerd.

 • 03.06.2019 - 14:18
  Onderhoudswerkzaamheden
  DE TIBBEN
  Ee 03.06.2019

  Op locatie De Tibben bij Ee voert de NAM vanaf 3 juni tot waarschijnljk 16 juni onderhoudswerkzaamheden uit. Daarbij wordt ook gas afgefakkeld.

  Met een tijdelijke installatie wordt water uit twee aardgasproductieputten verwijderd, zodat het gas weer beter toestroomt. Bij het schoon produceren van de putten daarna, wordt gas afgefakkeld.

  Er zullen meer transporten naar en van de locatie zijn en er zal meer licht en geluid van de locatie komen. De werkzaamheden vinden dag en nacht plaats. Werkzaamheden die veel geluid maken, worden zoveel mogelijk overdag uitgevoerd. Wanneer er gas wordt afgefakkeld, zal dit ook ‘s nachts gebeuren. Tijdens het Pinksterweekend worden de onderhoudswerkzaamheden stilgelegd.

 • 17.05.2019 - 13:07
  Opruimwerkzaamheden
  FARMSUM
  Farmsum 20.05.2019

  Werkzaamheden aan Nedalco hemelwaterriool te Farmsum

  Als gevolg van het incident op NAM-locatie Tankenpark Delfzijl 3 oktober 2018 worden er saneringswerkzaamheden uitgevoerd rondom één van de putten van het Nedalco riool, gelegen aan de Visserijweg 2 te Farmsum. Het werk start op 20 mei en wordt midden juli afgerond.

   

  Wat gaat NAM doen?

  Er zal worden gestart met de voorbereiden werkzaamheden voor de sanering rondom put 10. Deze werkzaamheden bestaan uit het terrein opschonen en een tijdelijke hemelwater riool aanleggen. Vanaf 3 juni 2019 zal er een sleufbekisting worden geplaatst en gestart met de saneringswerkzaamheden.

   

  Wanneer wordt er gewerkt?

  De werkzaamheden worden op normale werktijden uitgevoerd, werkdagen van 07:00 uur tot 17:00 uur.

   

  Wat merkt de omgeving?

  De saneringswerkzaamheden kunnen mogelijk merkbaar zijn, NAM neemt maatregelen om eventuele overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

   

  Vragen?

  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.

 • 14.05.2019 - 14:14
  Onderhoudswerkzaamheden
  NORG-ONDERGR GASOPSLAG
  Langelo 14.05.2019

  NAM is gestart met onderhoudswerkzaamheden op de ondergrondse gasopslag Norg, nabij Langelo. Er wordt gewerkt aan de opslagtank voor productiewater en aardgascondensaat. En klus die ongeveer twee maanden gaat duren.

  Wat gaat NAM doen?

  Wij voeren onderhoud uit aan de opslagtank voor productiewater en aardgascondensaat. Dit deel van de installatie wordt alleen in de winterperiode gebruikt om de vloeistoffen die bij de winning van aardgas vrijkomen op te slaan, voordat het door tankauto’s wordt afgevoerd.

  Omdat de tank de komende maanden niet gebruikt wordt is het een geschikt moment om de werkzaamheden uit te voeren.

  Wanneer wordt er gewerkt?

  De werkzaamheden worden in proncipe op werkdagen uitgevoerd tijdens normale werkuren.

  Wat merkt de omgeving?

  De onderhoudswerkzaamheden zijn mogelijk buiten de locatie merkbaar, NAM neemt maatregelen om eventuele overlast van licht, geluid en verkeer te voorkomen.

  Wat is een ondergrondse gasopslag?

  In de periode april-september injecteert NAM aardgas uit Groningen-gasveld, dat via een 40 kilometer lange leiding wordt getransporteerd, in het Norg-gasveld. Het gesteente van dit gasveld wordt voor de opslag van gas gebruikt. Het gas wordt in de periode oktober-maart weer uit het Norg-veld gewonnen op momenten dat de vraag naar gas groot is.

  Vragen?

  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.

 • 26.04.2019 - 13:53
  Onderhoudswerkzaamheden
  MODDERGAT-1
  Moddergat 28.04.2019

  NAM voert maandag 28 april werkzaamheden uit op de locatie bij Moddergat. Het gaat om een inspectie van een van de aanwezige gasproductieputten. Mocht uit deze inspectie naar voren dat de put onderhoud nodig heeft, dan wordt dit aansluitend uitgevoerd. Daarmee bestaat de mogelijkheid dat NAM volgende week meerdere dagen van 07.00 uur tot ca. 22.00 uur aan het werk is. Er wordt gebruik gemaakt van een kraan, een aantal vrachtwagens en in de avonduren wordt verlichting ingezet.

   

 • 25.04.2019 - 14:13
  Onderhoudswerkzaamheden
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 15.04.2019

  Werkzaamheden op NAM-locatie Tankenpark Delfzijl

  Op de NAM-locatie “Tankenpark Delfzijl” in Farmsum wordt onderhoud uitgevoerd aan de steiger. Het werk start in april en wordt in mei afgerond.

  Wat gaat NAM doen?

  Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd: het gaat om controle en inspectie van een deel van de installaties, en het vervangen van een drainvat. 

  Wanneer wordt er gewerkt?

  De werkzaamheden worden zoals op normale werktijden uitgevoerd, op werkdagen van 07:00 uur tot 17:00 uur. Het kan voorkomen dat er ook ´s avonds wordt gewerkt.

  Wat merkt de omgeving?

  De onderhoudswerkzaamheden zijn mogelijk buiten de locatie merkbaar, NAM neemt maatregelen om eventuele overlast van licht, geluid en verkeer te voorkomen.

  Vragen?

  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.

 • 25.04.2019 - 14:08
  Onderhoudswerkzaamheden
  DE EEKER
  Scheemda 15.04.2019

  Werkzaamheden op NAM-locatie De Eeker

  Op de NAM-locatie “De Eeker”bij Scheemda wordt onderhoud uitgevoerd. Het werk start in april en wordt eind mei afgerond.

  Wat gaat NAM doen?

  Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd: het gaat om controle en inspectie van een deel van de installaties, het vervangen van onderdelen en bijvoorbeeld onderhoud aan de compressor. Nadat het onderhoud is afgerond wordt de locatie medio mei weer in bedrijf genomen.

  Wanneer wordt er gewerkt?

  De werkzaamheden worden zoals op normale werktijden uitgevoerd, op werkdagen van 07:00 uur tot 17:00 uur. Het kan voorkomen dat er ook ´s avonds wordt gewerkt.

  Wat merkt de omgeving?

  De onderhoudswerkzaamheden zijn mogelijk buiten de locatie merkbaar, NAM neemt maatregelen om eventuele overlast van licht, geluid en verkeer te voorkomen.

  Vragen?

  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.

 • 17.04.2019 - 14:20
  Onderhoudswerkzaamheden
  COEVORDEN-19
  Stieltjeskanaal 17.04.2019

  Om het gas ook de komende jaren veilig te kunnen produceren, vindt binnenkort het grote zesjaarlijks onderhoud plaats waarbij alle installatie-onderdelen op de locatie geïnspecteerd en onderhouden worden.

  Vanaf deze week vinden voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals de aanvoer van het materieel. De onderhoudswerkzaamheden starten medio april en zullen ongeveer zes weken duren, waarbij er gewerkt zal worden tussen 7 en 19 uur. Gedurende de gehele periode vinden extra transporten naar en van de locatie plaats en zijn op de locatie extra mensen werkzaam. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het materieel weer van de locatie verwijderd.

 • 17.04.2019 - 14:19
  Onderhoudswerkzaamheden
  COEVORDEN-7
  Coevorden

  Om het gas ook de komende jaren veilig te kunnen produceren, vindt binnenkort het grote zesjaarlijks onderhoud plaats waarbij alle installatie-onderdelen op de locatie geïnspecteerd en onderhouden worden.

  Vanaf deze week vinden voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals de aanvoer van het materieel. De onderhoudswerkzaamheden starten medio april en zullen ongeveer zes weken duren, waarbij er gewerkt zal worden tussen 7 en 19 uur. Gedurende de gehele periode vinden extra transporten naar en van de locatie plaats en zijn op de locatie extra mensen werkzaam. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het materieel weer van de locatie verwijderd.

 • 15.04.2019 - 09:47
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-313
  Schoonebeek 15.04.2019

   

  Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan één van de gasproductieputten op de locatie zal er een verhoogde activiteit op de locatie zijn. De werkzaamheden zullen op de locatie worden uitgevoerd vanaf 15 april en duren ongeveer twee weken. De werkzaamheden worden zowel overdag als ’s nachts uitgevoerd. Bij het opstarten en na voltooiing van de activiteiten is aan- en afvoer van machines en materialen noodzakelijk.

  Voor de werkzaamheden geldt dat er enige overlast kan ontstaan, waarvoor wij uw begrip vragen.

 • 11.04.2019 - 13:30
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-4
  Rotterdam 11.04.2019

  Laatste stand van zaken – update april 2019

  In de tweede helft van deze maand komen de boortoren en het geluidscherm weer terug naar de locatie.

  Voordat de boortoren zal worden opgebouwd vinden er eerst onderhoudswerkzaamheden plaats aan onderdelen van de toren. Zodra dit gereed is wordt er begonnen met het afsluiten van de laatste putten. Als deze putten zijn afgesloten wordt het terrein verder gesaneerd en uiteindelijk teruggegeven aan de grondeigenaar gemeente Rotterdam.

  Wanneer voornoemde werkzaamheden dit jaar precies uitgevoerd worden is op dit moment nog niet bekend maar zullen u hierover nader informeren. In de tussenliggende periode worden alle nog aanwezige putten zorgvuldig gemonitord.

   Projectpagina over Berkel
 • 11.04.2019 - 13:29
  Opruimwerkzaamheden
  Monster-1
  Monster 11.04.2019

  Stand van zaken

  Op hoofdlijnen ziet de fasering van het werk er als volgt uit:

  • Openen en opnieuw afsluiten van de put
   • Gereed gemeld 16 maart 2019
  • Afbouwen van de boortoren en de geluidswand
   • gereed gemeld 29 maart 2019
  • Monitoring van de put
   • Gestart 16 maart 2019 voor een periode van 90 dagen.
  • Opruimen van de locatie
   • Zal plaatsvinden na de monitoring en nadat SODM heeft goedgekeurd dat de put daadwerkelijk volledig en duurzaam is afgesloten.
   • mei/juni 2019
   Projectpagina over Monster
 • 05.04.2019 - 12:10
  Onderhoudswerkzaamheden
  OOSTERHESSELEN-2
  Oosterhesselen 05.04.2019

  Vanaf volgende week vindt op deze locatie het zesjaarlijkse onderhoud plaats. We beginnen met de aanvoer van het materieel. De onderhoudswerkzaamheden starten medio april en duren ongeveer zes weken, waarbij er gewerkt wordt tussen 7 en 19 uur. Gedurende de hele periode vinden extra transporten naar en van de locatie plaats en zijn op de locatie extra mensen werkzaam. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het materieel weer van de locatie verwijderd.

  Contact
  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager De Bos via het telefoonnummer 0592-369111. U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer op 0592364000.

 • 27.03.2019 - 14:06
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 27.03.2019 - 14:00

  Op 14 november 2018 was er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie een Brzo-inspectie (onaangekondigd). Bijgevoegd is de brief nav deze inspectie en bijhorend rapport en het antwoord van NAM op de geconstateerde feiten en bijbehorende acties.

 • 25.03.2019 - 10:00
  Opruimwerkzaamheden
  EMMEN-8
  Emmen 25.03.2019

  Deze week worden hier werkzaamheden uitgevoerd op deze locatie, ter voorbereiding op het opruimen van deze locatie. De gasproductie is vanwege de sluiting van de Gaszuiveringsinstallatie in Emmen in januari 2018 stopgezet. De nog op locatie aanwezige gasproductieput wordtl op termijn opgeruimd. Voorafgaand hieraan zijn er voorbereidende werkzaamheden aan de put nodig. Hiervoor wordt diverse specialistische apparatuur gebruikt en zijn er meer mensen op de locatie aan het werk dan normaal.

  Maandag starten we. De verwachting is dat we ongeveer vier dagen bezig zijn. Vanwege deze activiteiten in de komende periode is er sprake van extra logistieke bewegingen: zowel vrachtverkeer als personenauto’s. De chauffeurs hebben instructies van ons over de te volgen rijroute en rijgedrag. Wij doene r alles aan om de overlast voor de buren zoveel mogelijk te beperken.

 • 11.03.2019 - 08:01
  Onderhoudswerkzaamheden
  GASSELTERNIJVEEN-1
  Drouwenermond 11.03.2019

  Schoonmaak van de gasput: Vanaf 11 maart wordt er met een mobiele installatie gewerkt op deze locatie. In de dagen hierna - en mogelijk ook enkele nachten – zal vervolgens continue gewerkt worden aan het schoonmaken van de gasproductieput. De verwachting is dat alle werkzaamheden ongeveer drie weken in beslag nemen.

  Vanwege al deze activiteiten in de komende periode zal er sprake zijn van extra logistieke bewegingen: zowel vrachtverkeer als personenauto’s. De chauffeurs hebben instructies gekregen van ons over de te volgen rijroute en rijgedrag. We proberen zoveel mogelijk de overlast te beperken.

 • 06.03.2019 - 16:31
  Onderhoudswerkzaamheden
  VIERHUIZEN-1
  Vierhuizen 04.03.2019

  Werkzaamheden op de gaswinningslocatie Vierhuizen gelegen aan de Westpolder, 4 maart tot en met 8 maart 2019

  Op de locatie Vierhuizen gaat NAM onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in een van de bestaande aardgasproductieputten om de doorstroom van het gas te verbeteren. Met behulp van een tijdelijke installatie wordt vloeistof die in de put aanwezig is verwijderd. Hierdoor zal het gas weer beter toestromen. Tijdens de werkzaamheden zal de put schoon geproduceerd worden met behulp van een tijdelijke fakkel. Nadat het onderhoud volledig is afgerond wordt de put weer in bedrijf genomen.

  De werkzaamheden worden grotendeels dag en nacht uitgevoerd. Werkzaamheden die veel geluid produceren worden zoveel mogelijk overdag uitgevoerd. Maandag 4 maart begint de aanvoer en opbouw van tijdelijk materieel. Daarna worden de werkzaamheden aan de put uitgevoerd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden vrijdag 8 maart afgerond.

 • 04.03.2019 - 22:12
  Opruimwerkzaamheden
  DE WIJK-5
  Echten

  Deze locatie wordt al enige jaren niet meer gebruikt.. Het is nu tijd om deze locatie helemaal op te ruimen en weer terug te geven aan de grondeigenaar. Vanaf begin maart werken wij drie maanden lang op deze locatie om alles weg te halen. Het vrachtverkeer van en naar deze locatie is daardoor intensiever tot begin mei 2019.

 • 08.02.2019 - 09:58
  Onderhoudswerkzaamheden
  VRIES-4
  Donderen 08.02.2019

  In verband met schoonmaakwerkzaamheden aan de leidingen, worden het (aard)gas uit de leidingen opgevangen en verbrand in de fakkel. Daardoor is er vanaf vrijdag 8 februari gedurende een week een vlam of een gloed te zien. Het affakkelen gebeurt alleen tijdens overdag-uren.

 • 08.02.2019 - 09:53
  Onderhoudswerkzaamheden
  VRIES-1
  Assen 18.02.2019

  De beide putten op deze locatie zijn aan onderhoud toe. Dat betekent dat we de putten op deze locatie over een lengte van 3 tot 4 kilometer ondergronds schoonmaken zodat na de werkzaamheden het gas weer ongehinderd naar boven kan stromen. Dat gaan we doen tussen 18 februari en begin maart 2019. Daarvoor komt er behoorlijk wat materieel op de locatie. Gezien de ligging van de locatie zijn de werkzaamheden goed te zien vanaf de A28. In het kort hebben de werkzaamheden de volgende effecten:

  • Om veilig te kunnen werken worden de leidingen en de putten gasvrij gemaakt; daardoor brandt er gedurende lange tijd een fakkel met een vrij grote vlam.
  • Er wordt 24 uur per dag gewerkt, met in de nacht verlichting op de locatie.
  • Er zijn extra transporten van en naar de locatie; we beperken deze zoveel mogelijk tot overdag-uren.
  • We plaatsen een geluidsscherm tussen de directe buurman en onze locatie.

  Wanneer u vragen heeft over deze werkzaamheden kunt u een mail sturen naar nam-communicatie@shell.com of bellen met (0592) 368 222.

 • 04.02.2019 - 10:44
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-EVW
  Rotterdam

  Fase 2 van de ontmanteling is bezig.

   Lees meer over opruimwerkzaamheden
 • 19.12.2018 - 10:33
  Opruimwerkzaamheden
  Monster-1
  Monster

  Werkzaamheden bevinden zich in fase 2. Op hoofdlijnen ziet de fasering van het werk er als volgt uit:

  • Openen en opnieuw afsluiten van de put
   • Deze werkzaamheden worden nu uitgevoerd.
   • NAM streeft er naar deze fase het eerste kwartaal van 2019 af te ronden.
  • Afbouwen van de boortoren en de geluidswand
   • Duur van deze fase naar verwachting 2 weken.
  • Monitoring van de put
   • Duur van de werkzaamheden 90 dagen (dit start gelijktijdig met de voorgaande fase, het afbouwen van de boortoren) en zal afgerond zijn in het 2e kwartaal 2019
  • Opruimen van de locatie
   • Zal plaatsvinden na de monitoring en nadat SODM heeft goedgekeurd dat de put daadwerkelijk volledig en duurzaam is afgesloten.
   Projectpagina over de werkzaamheden in Monster
 • 18.12.2018 - 14:24
  Opruimwerkzaamheden
  ANNERVEEN-SCHUILINGSOORD
  Zuidlaren 18.12.2018

  Op deze locatie is twee jaar geleden een put verwijderd met een boortooren. Het is nu tijd om deze locatie helemaal op te ruimen en weer terug te geven aan de grondeigenaar. Vanaf begin december werken wij drie maanden lang op deze locatie om alles weg te halen. Het vrachtverkeer van en naar deze locatie is daardoor intensiever tot eind februari 2019.

 • 18.12.2018 - 13:47
  Onderhoudswerkzaamheden
  SPIJKENISSE-OOST-1
  Spijkenisse

  Om de gasproductie ook de komende jaren ongestoord voort te kunnen zetten vindt momenteel regulier onderhoud plaats aan een van onze putten op de gaswinningslocatie aan de Papendijk in Spijkenisse. Deze onderhoudswerkzaamheden staan los van de voorgenomen activiteiten waarvoor recent door NAM een winningsplan is ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Spijkenisse-Intra).

 • 07.12.2018 - 16:51
  Opruimwerkzaamheden
  EMMEN-16
  Emmer-Compascuum

  Start opruimwerkzaamheden, fase 1

   Alle informatie over de verschillende fases van het opruimen van locaties
 • 07.12.2018 - 16:45
  Opruimwerkzaamheden
  EMMEN-14
  Emmen

  Start opruimwerkzaamheden, fase 1

   Alle informatie over de verschillende fases van het opruimen van locaties
 • 07.12.2018 - 16:45
  Opruimwerkzaamheden
  EMMEN-11
  Emmen

  Start opruimwerkzaamheden, fase 1

   Alle informatie over de verschillende fases van het opruimen van locaties
 • 07.12.2018 - 16:44
  Opruimwerkzaamheden
  EMMEN-10
  Emmen

  Start opruimwerkzaamheden, fase 1

   Alle informatie over de verschillende fases van het opruimen van locaties
 • 07.12.2018 - 16:43
  Opruimwerkzaamheden
  EMMEN-8
  Emmen

  Start opruimwerkzaamheden, fase 1

   Alle informatie over de verschillende fases van het opruimen van locaties
 • 07.12.2018 - 16:43
  Opruimwerkzaamheden
  EMMEN-7
  Emmen

  Start opruimwerkzaamheden, fase 1

   Alle informatie over de verschillende fases van het opruimen van locaties
 • 07.12.2018 - 16:32
  Opruimwerkzaamheden
  ROSWINKEL-1
  Emmer-Compascuum

  Start opruimwerkzaamheden, fase 1

   Alle informatie over de verschillende fases van het opruimen van locaties
 • 07.12.2018 - 16:29
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-4
  Rotterdam

  De opruimwerkzaamheden bevinden zich in fase 2

   Alle informatie over de verschillende fases van het opruimen van locaties
 • 07.12.2018 - 16:28
  Opruimwerkzaamheden
  DE WIJK-5
  Echten

  Opruimwerkzaamheden gaan van start, fase 1

 • 05.12.2018 - 13:12
  Opruimwerkzaamheden
  KLOOSTERBUREN
  Kloosterburen

  Opruimwerkzaamheden zijn begonnen met de verkennde fase 1.

   Alle informatie over de verschillende fases van het opruimen van locaties
 • 05.12.2018 - 13:11
  Opruimwerkzaamheden
  TEN POST
  TenPost

  Opruimwerkzaamheden zijn begonnen met de verkennende fase 1.

   Alle informatie over de verschillende fases van het opruimen van locaties
 • 05.12.2018 - 13:10
  Opruimwerkzaamheden
  EMMEN-GASZUIVERINGSINSTALLATIE
  Nieuw-Dordrecht

  Opruimwerkzaamheden bevinden zich in Fase 3

   Alle informatie over de verschillende fases van het opruimen van locaties
 • 04.12.2018 - 09:09
  Opruimwerkzaamheden
  HEEMSE
  Rheezerveen

  Opruimwerkzaamheden zijn afgerond, de locatie is opgeleverd en overgedragen aan de eigenaar.

 • 04.12.2018 - 09:00
  Opruimwerkzaamheden
  PUNTHORST-1
  Punthorst

  Opruimwerkzaamheden bevinden zich in fase 6: Werkzaamheden zijn grotendeels gereed, overdracht is aanstaande.

   Alle informatie over de verschillende fases van het opruimen van locaties
 • 20.11.2018 - 15:52
  Opruimwerkzaamheden
  ANNERVEEN-SCHUILINGSOORD
  Zuidlaren 23.11.2018

  Op deze locatie is twee jaar geleden een put verwijderd met een boortooren. Het is nu tijd om deze locatie helemaal op te ruimen en weer terug te geven aan de grondeigenaar. Vanaf eind november werken wij drie maanden lang op deze locatie om alles weg te halen. Het vrachtverkeer van en naar deze locatie is daardoor intensiever tot eind februari 2019.

 • 09.10.2018 - 16:01
  Opruimwerkzaamheden
  PUNTHORST-1
  Punthorst 15.10.2018

  Deze locatie is al een hele tijd in bezit van NAM zonder gas te winnen. Daarom wordt het hoog tijd om deze locatie helemaal op te ruimen en weer terug te geven aan de grondeigenaar. Vanaf 15 oktober werken wij anderhalf maand lang op deze locatie om alles weg te halen. Het vrachtverkeer van en naar deze locatie is daardoor intensiever tot eind november.

 • 27.09.2018 - 16:19
  Onderhoudswerkzaamheden
  DALEN-9
  Dalen 27.09.2018

  Vanaf deze week worden op deze locatie Burgemeester ten Holteweg te Dalen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan een bestaande gasproductieput. De werkzaamheden gaan dag en nacht door. Daardoor is er meer transport van en naar de locatie.

  Om veilig te kunnen werken wordt er ook gas afgefakkeld met behulp van een tijdelijke fakkel bij de locatie. Het kan dus zijn dat u een grote vlam ziet (en hoort) in de nabijheid van Dalen.

  Heeft u vragen of zorgen over deze werkzaamheden? Dan kunt u 24 uur per dag bellen met onze meldkamer op telefoonnummer 0592364000.

 • 24.09.2018 - 13:33
  Onderhoudswerkzaamheden
  SPITSBERGEN
  Zuidbroek 24.09.2018

  Tot 12 oktober zijn wij op deze locatie overdag bezig met onderhoudswerkzaamheden. Daarbij maken we de leidingen gasvrij; daardoor wordt er overdag afgefakkeld. De fakkel is in de wijde omgeving te zien en soms ook te horen. De onderhoudswerkzaamheden blijven verder beperkt tot activiteiten op de locatie.

 • 24.08.2018 - 15:17
  Onderhoudswerkzaamheden
  DE TIBBEN
  Ee 26.08.2018

  Van 27 tot 31 augustus worden op deze locatie onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan een bestaande gasproductieput. De werkzaamheden gaan dag en nacht door. Ook is er meer transport van en naar de locatie.

  Om veilig te kunnen werken wordt er ook gas afgefakkeld met behulp van een tijdelijke fakkel bij de locatie. Het kan dus zijn dat u een grote vlam ziet (en hoort) in de nabijheid van De Tibben.

  Heeft u vragen of zorgen over deze werkzaamheden? Dan kunt u 24 uur per dag bellen met onze meldkamer op telefoonnummer 0592364000.

 • 16.08.2018 - 16:08
  Onderhoudswerkzaamheden
  ASSEN-1
  Assen 20.08.2018

  In de week van 20 augustus 2018 vinden er dag en nacht werkzaamheden plaats op deze locatie naast de A28. Dat betekent dat 's nachts de lampen blijven branden en onze medewerkers aan het werk blijven.

  Deze werkzaamheden zijn 'regulier'onderhoud en nodig om onze installaties en pijpleidingen voor langere tijd goed en veilig te houden.

  Heeft u vragen over deze locatie of over deze werkzaamheden? Dan kunt u de afdeling communicatie bellen op ons algemene nummer (0592) 369 111.

 • 20.07.2018 - 14:56
  Onderhoudswerkzaamheden
  DE PAAUWEN
  Overschild 23.07.2018

  Op maandag 23 juli vinden er werkzaamheden plaats op de locatie De Paauwen waarvoor gefakkeld moet worden.

  De werkzaamheden maken deel uit van de aanpassingen aan de vijf "Loppersum-clusters" (Leermens, Overschild, Ten Post, De Paauwen en 't Zand) na de stillegging van deze clusters op 2 februari 2018. Onderdeel van de werkzaamheden op De Paauwen is het drukvrij maken van de installatie, daarvoor wordt het nog aanwezige gas in de leidingen afgefakkeld via de flare.

 • 30.05.2018 - 15:10
  Onderhoudswerkzaamheden
  DEN HELDER
  Den Helder 04.06.2019

  Vanaf maandag 4 juni vindt het jaarlijkse groot onderhoud plaats aan de gasbehandelingsinstallatie op de NAM-locatie aan de Oostoeverweg in Den Helder. Deze werkzaamheden duren circa vier weken. Om dit onderhoud uit te kunnen voeren moet de betreffende installatie drukvrij worden gemaakt. Daarom is het nodig gas af te fakkelen. Tijdens het fakkelen brandt een vlam op de fakkelinstallatie, deze is zichtbaar voor de omgeving. Naar verwachting wordt in de loop van de ochtend van 4 juni gestart met fakkelen. Het fakkelen zal circa twee dagen (24 uur per dag) duren. 

   

   

   Lees hier het volledige bericht
 • 30.05.2018 - 15:03
  Onderhoudswerkzaamheden
  DEN HELDER
  Den Helder 04.06.2019

  Groot onderhoud met fakkel in Den Helder
  Vanaf maandag 4 juni vindt het jaarlijkse groot onderhoud plaats aan de gasbehandelingsinstallatie op de NAM-locatie aan de Oostoeverweg in Den Helder. Deze werkzaamheden duren circa vier weken.

  Om dit onderhoud uit te kunnen voeren moet de betreffende installatie drukvrij worden gemaakt. Daarom is het nodig gas af te fakkelen. Tijdens het fakkelen brandt een vlam op de fakkelinstallatie, deze is zichtbaar voor de omgeving. Naar verwachting wordt in de loop van de ochtend van 4 juni gestart met fakkelen. Het fakkelen zal circa twee dagen (24 uur per dag) duren. 

  Waarom fakkelen?
  De fakkel wordt standaard ingezet om aardgas wat niet in de installatie kan worden behandeld op een veilige en gecontroleerde manier af te voeren.

  Heeft u vragen?
  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 25.05.2018 - 14:36
  Onderhoudswerkzaamheden
  LEENS
  Wehe-den Hoorn 21.05.2018

  Op de locatie Leens worden onderhoudswerkzaamheden aan een productueput uitgevoerd, de werkzaamheden worden naar verwachting 11 juni a.s. afgerond. Tijdens de werkzaamheden zal er gefakkeld worden.

 • 20.04.2018 - 12:07
  Onderhoudswerkzaamheden
  COLLENDOORNERVEEN-1
  Collendoorn 19.04.2018

  Deze locatie wordt in de maanden april, mei en juni geschikt gemaakt voor het omleiden van het gas van de producerende gasvelden in Zuidoost-Drenthe richting de behandelingslocatie Ten Arlo nabij Hoogeveen. Voorheen werd dit gas 'Gasunie-gereed' gemaakt op de GasZuiveringsInstallatie (GZI) in Emmen. Deze GZI is echter begin januari 2018 gesloten. De overgebleven zeven nog producerende gasvelden worden daarom nu omgeleid via Overijssel. Een mini-zuiveringsinstallatie wordt op de locatie Collendoornerveen geplaatst, waarna het gas verder ondergronds getransporteerd wordt naar Ten Arlo. Daar wordt het gas van de velden in Noord-Overijssel en Zuid-Drenthe uiteindelijk aan Gasunie overgedragen voor een juiste bestemming aan de uiteindelijke afnemers.

 • 17.04.2018 - 15:15
  Onderhoudswerkzaamheden
  DEN HELDER
  Den Helder 17.04.2018

  Onderhoudswerkzaamheden met fakkel in Den Helder

  Op dit moment vindt groot onderhoud plaats aan een pijpleiding op de Noordzee. Daardoor wordt er momenteel op de NAM-locatie aan de Oostoeverweg in Den Helder gefakkeld. Naar verwachting zal het affakkelen circa twee dagen (24 uur per dag) duren.

  Tijdens het fakkelen is een vlam te zien op de fakkelinstallatie, wat zichtbaar is voor de omgeving. De fakkel wordt standaard ingezet om aardgascondensaat wat niet in de installatie kan worden behandeld op een veilige en gecontroleerde manier af te voeren.

  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 13.04.2018 - 13:44
  Onderhoudswerkzaamheden
  ANNERVEEN
  OudAnnerveen 16.04.2018

  Op meerdere Annerveen-locaties vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. De activiteiten zijn overdag en zijn bedoeld om de putten en de locaties up-to-date te houden.

 • 13.04.2018 - 13:38
  Opruimwerkzaamheden
  HEEMSE
  Rheezerveen 13.04.2018

  Deze locatie wordt opgeruimd. Er vinden diverse werkzaamheden plaats om alle losse onderdelen te verwijderen en om uiteindelijk de laag asfalt op te ruimen en de locatie weer achter te laten zoals we hem destijds in gebruik hebben genomen.

 • 23.03.2018 - 16:39
  Onderhoudswerkzaamheden
  DE PAAUWEN
  Overschild 31.05.2018

  31 mei tot 1 juni 2018: Testen van onder- en bovengrondse veiligheidsafsluiters van de putten

   Werkzaamheden op de Loppersum clusters
 • 23.03.2018 - 16:37
  Onderhoudswerkzaamheden
  `T ZANDT
  HetZandt 23.05.2018

  23 mei tot 25 mei 2018: Testen van onder- en bovengrondse veiligheidsafsluiters van de putten

   Werkzaamheden op de Loppersum clusters
 • 23.03.2018 - 16:35
  Onderhoudswerkzaamheden
  `T ZANDT
  HetZandt 05.04.2018

  Drukvrij maken delen installatie

   Werkzaamheden op de Loppersum clusters
 • 23.03.2018 - 16:34
  Onderhoudswerkzaamheden
  ZEERIJP
  Zeerijp 04.04.2018

  4 april tot 7 april 2018: Uitwisselen van geofoons

   Werkzaamheden op de Loppersum clusters
 • 23.03.2018 - 16:33
  Onderhoudswerkzaamheden
  OVERSCHILD
  Overschild 03.04.2018

  Drukvrij maken delen installatie

   Werkzaamheden op de Loppersum clusters
 • 23.03.2018 - 16:32
  Onderhoudswerkzaamheden
  LEERMENS
  Leermens 29.03.2018

  Drukvrij maken delen installatie

   Wekzaamheden op de Loppersum clusters
 • 23.03.2018 - 16:31
  Onderhoudswerkzaamheden
  TEN POST
  TenPost 04.04.2018

  Drukvrij maken delen installatie

   Werkzaamheden op de Loppersum clusters
 • 23.03.2018 - 16:28
  Onderhoudswerkzaamheden
  TEN POST
  TenPost 26.03.2018

  .26 maart en tot 30 maart 2018: Testen van onder- en bovengrondse veiligheidsafsluiters van de putten

   Werkzaamheden op de Loppersum clusters
 • 23.03.2018 - 14:37
  Productie stilgelegd
  LEERMENS
  Leermens

  Naar aanleiding van de beving in Zeerijp van 8 januari jl. adviseerde NAM in haar 48-uurs brief de vijf Loppersum-clusters (Ten Post, Overschild, De Paauwen, ’t Zandt en Leermens) volledig uit te zetten.

   Loppersum clusters stilgelegd
 • 23.03.2018 - 14:35
  Productie stilgelegd
  OVERSCHILD
  Overschild 02.02.2018

  Naar aanleiding van de beving in Zeerijp van 8 januari jl. adviseerde NAM in haar 48-uurs brief de vijf Loppersum-clusters (Ten Post, Overschild, De Paauwen, ’t Zandt en Leermens) volledig uit te zetten.

   Loppersum clusters stilgelegd
 • 23.03.2018 - 14:34
  Productie stilgelegd
  `T ZANDT
  HetZandt 02.02.2018

  Naar aanleiding van de beving in Zeerijp van 8 januari jl. adviseerde NAM in haar 48-uurs brief de vijf Loppersum-clusters (Ten Post, Overschild, De Paauwen, ’t Zandt en Leermens) volledig uit te zetten.

   Loppersum clusters stilgelegd
 • 23.03.2018 - 14:32
  Productie stilgelegd
  DE PAAUWEN
  Overschild 02.02.2018

  Naar aanleiding van de beving in Zeerijp van 8 januari jl. adviseerde NAM in haar 48-uurs brief de vijf Loppersum-clusters (Ten Post, Overschild, De Paauwen, ’t Zandt en Leermens) volledig uit te zetten.

   https://www.nam.nl/nieuws/2018/loppersum-clusters-stilgelegd.html
 • 23.03.2018 - 14:30
  Productie stilgelegd
  TEN POST
  TenPost 02.02.2018

  Naar aanleiding van de beving in Zeerijp van 8 januari jl. adviseerde NAM in haar 48-uurs brief de vijf Loppersum-clusters (Ten Post, Overschild, De Paauwen, ’t Zandt en Leermens) volledig uit te zetten.

   Loppersum clusters stilgelegd
 • 01.03.2018 - 16:53
  Opruimwerkzaamheden
  ROSWINKEL-3
  Roswinkel

  Deze locatie wordt op dit moment opgeruimd en bevindt zich in fase 1 van de opruimwerkzaamheden.

   Alle informatie over de verschillende fases van het opruimen van locaties
 • 15.01.2018 - 14:17
  Onderhoudswerkzaamheden
  ASSEN-1
  Assen 20.08.2018

  In de week van 20 augustus 2018 vinden er dag en nacht werkzaamheden plaats op deze locatie naast de A28. Dat betekent dat 's nachts de lampen blijven branden en onze medewerkers aan het werk blijven.

  Deze werkzaamheden zijn 'regulier'onderhoud en nodig om onze installaties en pijpleidingen voor langere tijd goed en veilig te houden.

  Heeft u vragen over deze locatie of over deze werkzaamheden? Dan kunt u de afdeling communicatie bellen op ons algemene nummer (0592) 369 111.

 • 15.01.2018 - 14:10
  Onderhoudswerkzaamheden
  VMBO Hondsrug College
  Emmen 08.01.2018

  De GZI is op 8 januari gesloten door NAM-directeur Gerald Schotman. Er wordt hier geen gas meer behandeld. De skyline van Emmen blijft nog even intact met de 110-meter hoge fakkels, de schoorsteen en de enorme installatie met pijpen en buizen. Het komende half jaar wordt de installatie volledig gasvrij en schoon gemaakt, zodat daarna de sloopwerkzaamheden veilig kunnen plaatsvinden. Maar uiteindelijk gaat deze bijzondere locatie met een uniek stuk techniek wel echt verdwijnen.

  Drie van de bijbehorende velden worden definitief gesloten: Emmen, Collendoorn en Gasselternijveen.
  De overige velden* worden via onze bestaande pijpleidingen omgeleid via een het dorp Collendoornerveen (gemeente Hardenberg) naar onze andere behandelingsinstallatie in Zuid-Drenthe: Ten Arlo (gemeente Hoogeveen). Vanaf daar wordt het gas uit de ondergrond van geheel Overijssel en Zuid-Drenthe aan de Gasunie geleverd voor verdere verspreiding aan consumenten.

   

  * Gasvelden die omgeleid worden zijn: Schoonebeek, Emmen Nieuw Amsterdam, Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Den Velde, Hardenberg.

   https://www.nam.nl/nieuws/2018/gzi-emmen-definitief-gesloten.html
 • 15.01.2018 - 14:01
  Onderhoudswerkzaamheden
  EMMEN-8
  Emmen 08.01.2018

  Deze locatie hoort bij het gasveld 'Emmen'. Dit is een van de drie gasvelden die wij begin 2018 sluitten. De put en de pijpleidingen op deze locatie worden gasvrij gemaakt zodat we kunnen schoonmaken. Daarna kunnen de bovengrondse installaties opgeruimd worden. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet bekend. Uiteindelijik worden de putdelen ook uit de grond getrokken. Dat moet gebeuren met behulp van een boortoren. Wanneer het zover is, laten we dat via de social media en bij de direct omwonenden met een brief, van tevoren weten.

 • 15.01.2018 - 14:00
  Onderhoudswerkzaamheden
  EMMEN-10
  Emmen 08.01.2018

  Deze locatie hoort bij het gasveld 'Emmen'. Dit is een van de drie gasvelden die wij begin 2018 sluitten. De put en de pijpleidingen op deze locatie worden gasvrij gemaakt zodat we kunnen schoonmaken. Daarna kunnen de bovengrondse installaties opgeruimd worden. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet bekend. Uiteindelijik worden de putdelen ook uit de grond getrokken. Dat moet gebeuren met behulp van een boortoren. Wanneer het zover is, laten we dat via de social media en bij de direct omwonenden met een brief, van tevoren weten.

 • 12.10.2017 - 11:54
  Onderhoudswerkzaamheden
  ZEERIJP
  Zeerijp 13.10.2017

  Werkzaamheden locatie Zeerijp

  De in 2015 geboorde Zeerijp 2 en 3A putten zijn uitgerust met geofoons die seismische activiteiten in de diepe ondergrond moeten meten. Om deze metingen te optimaliseren moet er onderhoud worden uitgevoerd. Hiervoor zullen de beiden putten worden vrijgemaakt van het zoute water en weer gevuld worden met gedemineraliseerd water. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van een zogenoemde “coiled tubing installatie”. Een installatie waarmee een stalen buis in de put gebracht wordt, zodra deze de werkdiepte heeft bereikt zal de put worden gespoeld met gedemineraliseerd om het zoute water te verwijderen.

  Planning

  Vanaf vrijdag 13 oktober 2017 wordt begonnen met aanvoer van materiaal. Naar verwachting zullen de werkzaamheden vrijdag 27 oktober 2017 gereed zijn. Uitvoering vindt grotendeels plaats gedurende de dagdienst van 07.00 uur tot 19.00 uur. Echter een deel van de werkzaamheden kan niet worden onderbroken en zal danook buiten genoemde uren plaatsvinden.

  Vragen

  Mocht u vragen, opmerkingen en/of meer informatie willen over de werkzaamheden dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met uw vaste contactpersoon van deze locatie mevrouw Janny Mulder, via telefoon 0592-363220. U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze Centrale Meldkamer te Assen via telefoonnummer 0592-364000.

 • 10.10.2017 - 10:09
  Open dag/Inloopbijeenkomsten
  MIDDELIE-BEEMSTER-300
  Noordbeemster 26.10.2017

  BEZOEK AAN BORING IN NOORDBEEMSTER

  Bent u benieuwd hoe het er op een boorlocatie aan toe gaat en hoe een boring wordt uitgevoerd? Op donderdag 26 oktober is er de gelegenheid voor omwonenden en geïnteresseerden de boring aan de Havermeerweg in Noordbeemster van dichtbij te komen bekijken. Er zijn twee rondes van elk een uur, om 18.30 en om 19.30 uur. 

  Aanmelden kan via NAM-Communicatie-West-NL@shell.com en is verplicht. Geef hierbij uw voorkeurstijdstip aan. Leeftijd minimaal 12 jaar.

 • 06.10.2017 - 13:24
  Onderhoudswerkzaamheden
  MUNNEKEZIJL-1
  Munnekezijl 06.10.2017

  Werkzaamheden op de NAM locatie Munnekezijl

  Vanaf vrijdag 6 oktober tot en met vrijdag 20 oktober wordt er onderhoud uitgevoerd. aan de ventgascompressor.

  Gedurende de werkzaamheden is het noodzakelijk gas via een tijdelijke fakkel te verbranden. Hierdoor kan er een vlam zichtbaar zijn. De fakkel brandt continu, dus ook ’s nachts. Deze tijdelijke fakkel staat op onze locatie binnen het hekwerk.

   

 • 03.10.2017 - 16:23
  Boringen
  MIDDELIE-BEEMSTER-300
  Noordbeemster 06.10.2017

  In oktober wordt een extra put geboord op de NAM-locatie aan de Havermeerweg in Noordbeemster. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Rond de eerste week van oktober wordt de boortoren verwacht.

  De boortoren wordt in circa 60 vrachtwagens vervoerd naar de locatie. Naar verwachting arriveren daar komende vrijdag de eerste vrachtwagens. Ter plaatse wordt de boortoren – als een soort bouwpakket –in elkaar gezet. Dit duurt ongeveer een week. Zodra de boortoren helemaal is opgebouwd wordt gestart met de boring. De boring is een tijdelijke activiteit en neemt circa 50 dagen in beslag. Erna wordt de boortoren weer afgebouwd en van de locatie verwijderd. In de maanden erna wordt de put getest, aangesloten op het bestaande productiesysteem en in productie genomen.

  Meer weten over deze activiteit? Bezoek www.nam.nl/boringnoordbeemster of blijf op de hoogte door ons te liken op Facebook www.facebook.com/naminbeemster

 • 12.09.2017 - 10:25
  Open dag/Inloopbijeenkomsten
  MIDDELIE-BEEMSTER-300
  Noordbeemster 20.09.2017

  In oktober 2017 gaan wij een extra put boren in een reeds producerend gasveld op de bestaande gaswinningslocatie aan de Havermeerweg in Noordbeemster. Begin oktober 2017 arriveert de boortoren. Het boren van de put is een tijdelijke activiteit en neemt circa 50 dagen in beslag.

  In 2015 is de eerste van twee geplande extra putten in dit veld geboord. Dit betreft de tweede put. Deze boring was aanvankelijk verschoven naar 2018. Het vrijkomen van een tijdslot in de planning van de boortoren maakt het mogelijk de boring in oktober uit te voeren. Het gasveld ligt voor een deel onder de gemeente Beemster (Noordbeemster) en deels onder Edam-Volendam (voormalig Zeevang).

  Inloopbijeenkomst

  Gaswinning zorgt tegenwoordig voor veel vragen. Daarom organiseert NAM een inloopbijeenkomst op woensdagavond 20 september, om het gesprek aan te gaan en vragen te beantwoorden. Omwonenden en geïnteresseerden zijn van 19.30 - 22.00 van harte welkom bij Café De Drie Hamers, Beets 48 in Beets. U kunt zelf bepalen hoe laat u de bijeenkomst bezoekt, er is geen vast programma.

 • 21.08.2017 - 12:10
  Onderhoudswerkzaamheden
  WARFFUM
  Warffum 21.08.2017

  Op haar locatie bij Warffum gaat NAM onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de bestaande productieput waarmee het aardgas wordt geproduceerd. Er wordt korte tijd gefakkeld.

  Werkzaamheden

  De werkzaamheden zijn een vervolg op het onderhoud dat eerder dit jaar werd uitgevoerd, toen werd er gewerkt aan de bovengrondse installaties. Ditmaal worden een aantal van de productiepijpen in de productieput vervangen. Dit werk wordt uitgevoerd met een tijdelijke mobiele toren. Deze kan naast het boren van een put ook onderhoud uitvoeren aan bestaande productieputten. Er wordt nu dus niet geboord.

  Wanneer wordt er gewerkt?

  De onderhoudswerkzaamheden staan gepland tot begin september. De werkzaamheden kunnen niet onderbroken worden, de bedrijven die het onderhoud uitvoeren werken daarom dag en nacht door.

  Wat merkt de omgeving?

  Er rijden meer transporten voor aan- en afvoer van materialen. Ook wordt er tijdelijk gefakkeld om de locatie drukvrij te maken van aardgas, dit fakkelen kan zichtbaar zijn voor de omgeving. Omwonenden kunnen door de werkzaamheden mogelijk meer geluid horen en licht zien dan gewoonlijk, NAM probeert de overlast zoveel als mogelijk te beperken.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze werkzaamheden, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer Smit van de afdeling Vergunningen & Omgevingsmanagement, bereikbaar op telefoonnummer (0592) 364 757.

  Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de centrale meldkamer van NAM op telefoonnummer (0592) 364 000.

 • 21.08.2017 - 11:42
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-2000
  Schoonebeek 22.08.2017

  Na onderhoudswerkzaamheden starten we hier dinsdag de stoominjectie weer op. Om dat goed te laten verlopen, kan het zijn dat de hele dag stoom vanaf deze locatie zichtbaar en hoorbaar is. Het is de verwachting dat aan het einde van de middag het normale proces loopt, en dat er geen overlast voor de directe omgeving meer is.

 • 16.08.2017 - 09:46
  Onderhoudswerkzaamheden
  ROTTERDAM-MEETSTATION1
  Rotterdam 16.08.2017

  Om de olieproductie ook de komende jaren ongestoord voort te kunnen zetten vindt de komende maanden groot onderhoud plaats op onze oliewinningslocatie aan de Korperweg in Rotterdam en worden sommige delen van de installatie aangepast en versimpeld. De werkzaamheden starten medio augustus en duren tot ongeveer eind oktober. Hierbij zal gewerkt worden tussen 7 en 19 uur van maandag tot en met zaterdag. Gedurende de gehele periode vinden extra transporten van en naar de locatie plaats en zijn op de locatie extra mensen werkzaam. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het materieel weer van de locatie verwijderd.

   

 • 11.07.2017 - 13:43
  Open dag/Inloopbijeenkomsten
  ROSSUM-WEERSELO
  Rossum 17.07.2017

  Van 10 tot 12 uur zijn wij iedere maandagochtend (tot en met 17 juli 2017) op deze locatie om u rond te leiden op ons terrein en om uw vragen te beantwoorden. De koffie staat ook klaar!

 • 11.07.2017 - 13:39
  Onderhoudswerkzaamheden
  ASSEN-1
  Assen 12.07.2017

  Op deze locatie vinden deze week werkzaamheden plaats om periodiek onderhoud te doen aan onze installaties. Daarvoor moet eerst het gas uit de leidingen gehaald worden, zodat we er veilig aan kunnen werken. Dat gas vangen we op in een fakkel waar het verbrand wordt. Dat betekent dat er op donderdag en vrijdag een flinke vlam te zien zal zijn vanaf de snelweg en vanaf de wijk Kloosterveen.

 • 16.06.2017 - 10:39
  Open dag/Inloopbijeenkomsten
  Rossum-Weerselo-2
  Rossum 19.06.2017

  Van 10 tot 12 uur zijn wij iedere maandagochtend (tot en met 17 juli 2017) op deze locatie om u rond te leiden op ons terrein en om uw vragen te beantwoorden. De koffie staat ook klaar!

 • 16.06.2017 - 10:32
  Onderhoudswerkzaamheden
  EMMEN-GASZUIVERINGSINSTALLATIE
  Nieuw-Dordrecht 19.06.2017

  In verband met een onderhoudsstop, vinden er gedurende een week extra werkzaamheden plaats. Er wordt onder meer afgefakkeld om de installatie vrij van gas te maken.

 • 30.05.2017 - 12:49
  Onderhoudswerkzaamheden
  LEERMENS
  Leermens 02.06.2017

  Op de NAM-locatie Leermens wordt op vrijdag 2 en zaterdag 3 juni gewerkt. Er wordt ook in de nacht van 2 op 3 juni doorgewerkt, waarvoor verlichting wordt ingezet. Voor het werk wordt een generator ingezet. De werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken, NAM probeert de overlast te voorkomen. Dinsdag 6 juni vinden er overdag nog werkzaamheden plaats.

 • 30.05.2017 - 12:39
  Onderhoudswerkzaamheden
  SLOCHTEREN
  Kolham 17.04.2017

  Onderhoudsstop NAM-locatie Eikenlaan, Kolham

  Op de NAM-locatie aan de Eikenlaan nanbij Kolham in de gemeente Slochteren wordt groot onderhoud uitgevoerd. De locatie Slochteren is volledig buiten bedrijf gesteld voor dit onderhoud, waaronder het vervangen van onderdelen.

  Nadat de locatie uit bedrijf is genomen wordt de installatie drukvrij gemaakt, hiervoor wordt er enige tijd gefakkeld.

  De werkzaamheden worden op normale werktijden uitgevoerd op werkdagen van 07:00 uur tot 17:00 uur. Het onderhoud wordt eind juni afgerond.

  De onderhoudswerkzaamheden zijn mogelijk buiten de locatie merkbaar. Er wordt alles aan gedaan om eventuele overlast te voorkomen.

 • 30.05.2017 - 12:23
  Onderhoudswerkzaamheden
  NORG-ONDERGRONDSE GASOPSLAG
  Langelo 07.05.2017

  NAM is gestart met onderhoudswerkzaamheden op de ondergrondse gasopslag Norg, nabij Langelo. Er wordt gewerkt aan het zogeheten fornuis, een klus die ongeveer twee maanden gaat duren.

  Wat gaat NAM doen?

  Wij voeren onderhoud uit aan de fornuizen. Deze installatie wordt alleen in de winterperiode gebruikt om het gewonnen ‘natte’ aardgas te behandelen, voordat het door Gasunie naar huishoudens en bedrijven wordt getransporteerd.

  Omdat de fornuizen de komende maanden niet gebruikt worden is het een geschikt moment om de werkzaamheden uit te voeren, wat in de praktijk betekent dat we veel onderdelen gaan vervangen.

  Wat is een fornuis?

  Een fornuis is een omvangrijke installatie en is een van de stappen om het pas gewonnen aardgas te behandelen. Dat aardgas bevat onder meer kleine hoeveelheden watercondensaat en dat moet eruit voordat het gas gebruikt kan worden. Het condensaat wordt in silo’s gevuld met silicagel uit het aardgas gefilterd. Deze “silicasilo’s” worden vervolgens gedroogd met warm aardgas, afkomstig uit het fornuis.

  Wanneer wordt er gewerkt?

  De werkzaamheden worden op werkdagen en indien nodig ook in het weekend uitgevoerd tot 0:00 uur. In de periode 8 - 12 mei en 29 mei - 9 juni wordt er ook ’s nachts gewerkt tot circa 04.00 uur.

  Wat merkt de omgeving?

  De onderhoudswerkzaamheden zijn mogelijk buiten de locatie merkbaar, NAM neemt maatregelen om eventuele overlast van licht, geluid en verkeer te voorkomen.

  Wat is een ondergrondse gasopslag?

  In de periode april-september injecteert NAM aardgas uit Groningen-gasveld, dat via een 40 kilometer lange leiding wordt getransporteerd, in het Norg-gasveld. Het gesteente van dit gasveld wordt voor de opslag van gas gebruikt. Het gas wordt in de periode oktober-maart weer uit het Norg-veld gewonnen op momenten dat de vraag naar gas groot is.

  Vragen?

  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.

   Lees hier verder >
 • 10.04.2017 - 14:46
  Onderhoudswerkzaamheden
  SPIJKENISSE-OOST-1
  Spijkenisse 18.04.2017

  Om de gasproductie ook de komende jaren ongestoord voort te kunnen zetten vindt binnenkort het grote zesjaarlijks onderhoud op onze gaswinningslocatie aan de Papendijk in Spijkenisse plaats, waarbij alle installatie-onderdelen op de locatie geïnspecteerd en onderhouden worden.

  Werkzaamheden in april
  Deze week vinden voorbereidende werkzaamheden plaats, waaronder de aanvoer van het materieel. De onderhoudswerkzaamheden starten dinsdag 18 april 2017 en duren ongeveer tot het einde van de week. Er wordt tussen 7 en 19 uur gewerkt. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het materieel van de locatie verwijderd. Gedurende de gehele periode vinden extra transporten naar en van de locatie plaats en zullen op de locatie extra mensen werkzaam zijn.

  Voldoende gas voor 60.000 huishoudens
  Vanaf deze gaswinningslocatie wordt met drie putten dagelijks circa 240.000 m3 gas gewonnen. Dat is voldoende om ongeveer 60.000 huishoudens van warm water en van een warm huis te voorzien. We produceren uit wat wij noemen ‘kleine velden’, daar zijn er zo’n 175 van in Nederland. Deze kleine velden zijn belangrijk voor de Nederland, gezamenlijk zorgen ze voor zo’n 30% van de Nederlandse energievoorziening. 

  Contact
  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze werkzaamheden? Bezorgen wij u overlast? Dan kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze Meldkamer op telefoonnumer 0592 36 40 00.

 • 10.04.2017 - 11:43
  Onderhoudswerkzaamheden
  WARFFUM
  Warffum 18.04.2017

  NAM wint al zo'n 30 jaar aardgas uit een klein gasveld bij Warffum. Dit gas wordt gewonnen en behandeld op de locatie ten noorden van Warffum. In de maanden april en mei wordt op deze locatie groot onderhoud uitgevoerd

   meer informatie
 • 05.04.2017 - 13:11
  Onderhoudswerkzaamheden
  ROTTERDAM-MEETSTATION1
  Rotterdam 05.04.2017

  In de eerste helft van april wordt op een zestal putten een onderzoek uitgevoerd naar de hoeveelheid en kwaliteit van het zand dat met de normale productiestroom uit de putten mee geproduceerd wordt.

  In de maanden april en mei worden er aan de behandelingsinstallatie op Rotterdam Meetstation eveneens werkzaamheden uitgevoerd. Om ook de komende decennia veilig en efficiënt olie te kunnen blijven produceren wordt de installatie versimpeld en worden overbodige delen van de installatie buiten gebruik gesteld en afgevoerd. Andere delen van de installatie worden vervangen. Een deel van dit werk wordt de komende maanden uitgevoerd en het werk wordt in het najaar afgerond. Deze werkzaamheden vinden tijdens daguren plaats.

  Wat merken omwonenden hiervan?

  • Tijdens het onderzoek aan de putten, wat 24 uur per dag door zal gaan, zal tijdens de avond en nacht de locatie extra verlicht zijn.

  • Verhoogd aantal transporten van en naar de locatie.

  • Verhoogd aantal medewerkers op de locatie.

  • Mogelijk tijdelijk extra geluid door heiwerkzaamheden en slijpwerk tijdens daguren.

  • Naar verwachting zijn alle werkzaamheden eind mei afgerond.

  Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best overlast tot een minimum te beperken.

  Wilt u op de hoogte blijven van NAM-ontwikkelingen in Rotterdam? Volg ons op Facebook:

 • 21.03.2017 - 14:09
  Open dag/Inloopbijeenkomsten
  MIDDELIE-BEEMSTER-300
  Noordbeemster 01.03.2018

  UITNODIGING OPEN DAG NAM IN NOORDBEEMSTER

  Op zaterdag 1 april 2017 openen wij onze hekken voor omwonenden en geïnteresseerden. Wij willen u graag informeren over onze activiteiten, door niet alleen te vertellen wat wij doen, maar u vooral te laten zien hoe wij dat doen.

  Er zijn drie rondes van elk een uur:
  Ronde 1: 09:30 – 10:30 (VOL)
  Ronde 2: 10:30 – 11:30
  Ronde 3: 12:30 – 13:30

  Wilt u ons laten weten met hoeveel personen en hoe laat u van plan bent te komen? Dat kan door een e-mail te sturen naar:
  NAM-Communicatie-West-NL@Shell.com

 • 21.03.2017 - 09:52
  Onderhoudswerkzaamheden
  TEN ARLO
  Zuidwolde 21.03.2017 - 09:38

  De vlam op de fakkel van onze behandelingsinstallatie Ten Arlo in Hoogeveen is vandaag extra hoog in verband met onderhoud. We maken de leiding waaraan we willen werken gasvrij: het betreffende gas dat in de leiding zit wordt afgefakkeld. De vlam zou vanavond weer normaal moeten zijn en de bijbehorende werkzaamheden duren tot het weekend.

   Fakkel Ten Arlo
 • 16.03.2017 - 11:57
  ROSSUM-WEERSELO
  Rossum 07.04.2015

  Woon je in Twente en heb je een duurzaam idee om de leefbaarheid in je buurt te verhogen? Heb je daarvoor een financiële bijdrage nodig van NAM? Doe dan nu mee met de campagne Steek Energie in de Buurt Twente! Alle benodigde informatie en het inschrijfformulier vind je op: www.steekenergieindebuurt.nl

   Inschrijfformulier
 • 07.03.2017 - 09:08
  Onderhoudswerkzaamheden
  ROTTERDAM-MEETSTATION1
  Rotterdam 06.03.2017

  Op onze locatie aan de Korperweg in Rotterdam vinden momenteel onderhoudswerkzaamheden plaats aan een van de waterinjectieputten. Naar verwachting zijn de werkzaamheden halverwege maart afgerond en is al het materiaal dan ook weer van de locatie verwijderd.

  De op- en afbouwwerkzaamheden vinden gedurende de dagperiode plaats.

  Voor de aan- en afvoer van het materiaal gaan meer transporten naar de locatie rijden. Ten tijde van de aan- en afvoer zal een verkeersregelaar bij de Korperweg aanwezig zijn.

  De werkzaamheden zelf worden 24 uur per dag en 7 dagen in de week uitgevoerd.

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze werkzaamheden, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw Bakkum-Hadderingh op telefoonnummer 0592-364030. Bezorgen wij overlast? Dan kunt u 24 per dag telefonisch terecht bij onze meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

  Wilt u op de hoogte blijven? Like ons op www.facebook.com/naminrotterdam.

 • 07.03.2017 - 09:07
  Onderhoudswerkzaamheden
  ROTTERDAM-MEETSTATION1
  Rotterdam 06.03.2017

  Op onze locatie aan de Korperweg in Rotterdam vinden momenteel onderhoudswerkzaamheden plaats aan een van de waterinjectieputten. Naar verwachting zijn de werkzaamheden halverwege maart afgerond en is al het materiaal dan ook weer van de locatie verwijderd.

  De op- en afbouwwerkzaamheden vinden gedurende de dagperiode plaats.

  Voor de aan- en afvoer van het materiaal gaan meer transporten naar de locatie rijden. Ten tijde van de aan- en afvoer zal een verkeersregelaar bij de Korperweg aanwezig zijn.

  De werkzaamheden zelf worden 24 uur per dag en 7 dagen in de week uitgevoerd.

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze werkzaamheden, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw Bakkum-Hadderingh op telefoonnummer 0592-364030. Bezorgen wij overlast? Dan kunt u 24 per dag telefonisch terecht bij onze meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

  Wilt u op de hoogte blijven? Like ons op www.facebook.com/naminrotterdam.

 • 22.02.2017 - 16:34
  Onderhoudswerkzaamheden
  EEMSKANAAL
  Lageland 01.03.2017

  Op de NAM-locatie Eemskanaal aan het Slochterdiep ten noorden van Harkstede wordt in de maanden maart tot en met mei groot onderhoud uitgevoerd.

  De locatie Eemskanaal wordt begin maart volledig stilgelegd om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Er wordt in de onderhoudsperiode geen aardgas op deze locatie geproduceerd.

  Nadat de locatie uit bedrijf is genomen wordt deze drukvrij gemaakt, daarbij wordt het aardgas dat nog in de installaties aanwezig is afgefakkeld. Als de locatie eenmaal drukvrij is wordt deze geïnspecteerd en worden de geplande werkzaamheden uitgevoerd.

   werkzaamheden Eemskanaal
 • 22.02.2017 - 16:31
  Onderhoudswerkzaamheden
  TUSSCHENKLAPPEN-OVERSLAG
  Muntendam 27.02.2017

  Op de NAM-locatie Tusschenklappen aan de Legeweg bij Muntendam wordt vanaf 27 februari tot medio maart onderhoud uitgevoerd aan de overslag. De werkzaamheden zijn medio maart afgerond

  Er worden werkzaamheden uitgevoerd waarbij onderdelen worden vervangen. Voorafgaand wordt de locatie eerst drukvrij gemaakt, daarbij wordt het aardgas dat nog in de installaties aanwezig is afgefakkeld. Nadat het onderhoud volledig is afgerond wordt de locatie medio maart weer in bedrijf genomen.

  De overslag waar NAM onderhoud aan gaat uitvoeren is geen locatie waar aardgas wordt gewonnen, maar een doorgiftepunt waar het door NAM gewonnen aardgas overgaat naar de leidingen van Gasunie.

  De werkzaamheden worden op normale werktijden uitgevoerd, op werkdagen van 07:00 uur tot 17:00 uur.

  NAM neemt maatregelen om eventuele overlast te voorkomen. Er wordt bij aanvang van het onderhoud korte tijd gefakkeld wat zichtbaar kan zijn voor de omgeving.

  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.

 • 17.02.2017 - 12:12
  Onderhoudswerkzaamheden
  GAAG
  Maasland 20.02.2017

  Binnenkort vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan een van de productieputten op onze gaswinnings- en behandelingslocatie Gaag aan de Coldenhovelaan in Maasland.

  • De voorbereidende werkzaamheden starten in de week van 20 februari 2017. De onderhoudswerkzaamheden aan de put starten rond 27 februari 2017. Naar verwachting zijn de werkzaamheden halverwege maart afgerond en is alle materiaal dan ook weer van de locatie verwijderd.

  • De opbouw- en afbouwwerkzaamheden vinden gedurende de dagperiode plaats.

  • Voor de aan- en afvoer van het materieel gaan meer transporten naar locatie rijden.

  • De werkzaamheden aan de put worden 24 uur per dag en 7 dagen in de week uitgevoerd.

  • Tijdens de werkzaamheden zal er onregelmatig gas gefakkeld moeten worden. Daarom wordt bij de locatie tijdelijk een fakkelinstallatie geplaatst. Tijdens het fakkelen zal een grote vlam te zien zijn op de fakkelinstallatie, wat goed zichtbaar is voor de omgeving.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze werkzaamheden, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met ondergetekende, mevrouw Bakkum-Hadderingh, op telefoonnummer 0592 36 40 30. Bezorgen wij u overlast? Dan kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze meldkamer op telefoonnumer 0592 36 40 00.

   

 • 14.02.2017 - 12:47
  Boringen
  ROSWINKEL-3
  Roswinkel 14.02.2017

  NAM gaat vanaf februari 2017 acht bestaande oude putten in het gasveld ‘Roswinkel’ permanent afsluiten. De acht putten zijn verspreid over drie locaties. Om de putten op te ruimen is de boortoren nodig. Wij zijn hier waarschijnlijk tot september 2017 wel mee bezig.

   http://www.nam.nl/nieuws/2017/boortoren-Roswinkel.html
 • 01.02.2017 - 18:32
  Open dag/Inloopbijeenkomsten
  GAAG
  Maasland 16.02.2017

  Op donderdag 16 februari 2017 openen wij de hekken van onze gaswinnings- en behandelingslocatie aan de Coldenhovelaan 1a in Maasland voor publiek. Wij willen inwoners en geïnteresseerden graag informeren over onze activiteiten, door niet alleen door te vertellen wat wij doen, maar u vooral te laten zien hoe wij dat doen. U bent van harte uitgenodigd.

  Er zijn drie rondes van elk een uur:

  Ronde 1: 17:00 – 18:00 uur
  Ronde 2: 19:00 – 20:00 uur
  Ronde 3: 20:00 – 21:00 uur

  Wilt u ons laten weten met hoeveel personen en hoe laat u van plan bent te komen? Dat kan door een e-mail te sturen naar: NAM-Communicatie-West-NL@Shell.com

 • 01.02.2017 - 18:31
  Onderhoudswerkzaamheden
  OUD-BEIJERLAND-ZUID
  06.02.2017

  Binnenkort vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan een van de putten op onze locatie aan de Langeweg in Oud-Beijerland waarbij gefakkeld zal worden.

  • De voorbereidende werkzaamheden starten in de week van 6 februari 2017. De onderhoudswerkzaamheden aan de put starten op 13 februari 2017.
  • Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind februari afgerond en is alle materiaal dan ook weer van de locatie verwijderd.
  • De opbouw- en afbouwwerkzaamheden vinden gedurende de dagperiode plaats.
  • Voor de aan- en afvoer van het materieel gaan meer transporten naar locatie rijden.
  • De werkzaamheden aan de put worden 24 uur per dag en 7 dagen in de week uitgevoerd.Tijdens de werkzaamheden zal er onregelmatig gas gefakkeld moeten worden. Daarom wordt bij de locatie tijdelijk een fakkelinstallatie geplaatst. Tijdens het fakkelen zal een grote vlam te zien zijn op de fakkelinstallatie, wat goed zichtbaar is voor de omgeving

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze werkzaamheden, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw Bakkum op telefoonnummer 0592 36 40 30. Bezorgen wij u overlast? Dan kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze meldkamer op telefoonnumer 0592 36 40 00.

   

   

   

   

   

   

   

 • 01.02.2017 - 18:23
  Open dag/Inloopbijeenkomsten
  BERKEL-4
  Rotterdam 07.02.2017

  Op dinsdagavond 7 februari 2017 om 19.00 nodigen wij omwonenden uit voor een bezoek aan onze locatie aan de G.K. van Hogendorpweg in de Rotterdamse wijk Schiebroek. Op deze locatie wordt met behulp van een boortoren 22 putten opgeruimd. Wij nodigen omwonenden van harte uit om de opruimwerkzaamheden van dichtbij te komen bekijken en eventuele vragen te beantwoorden. Wilt u ons laten weten als u van plan bent te komen? Dat kan door een e-mail te sturen naar NAM-Communicatie-West-NL@Shell.com.  

 • 03.01.2017 - 10:51
  Onderhoudswerkzaamheden
  `T ZANDT
  HetZandt 02.01.2017 - 09:00

  Tot eind februari 2017 vinden op locatie 't Zand noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden plaats ivm de productiebeperking. Het gaat vooral om controle en inspectie van installaties en het vervangen van onderdelen waaronder elektromotoren.

  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.

   Nieuwsbericht
 • 16.12.2016 - 12:06
  Onderhoudswerkzaamheden
  VRIES-2
  Vries 16.12.2016

  Op deze locatie voert de boortoren circa vier weken onderhoud uit aan de put. Onderhoud is uiteraard de sleutel voor veiligheid: goed en periodiek onderhoud is nodig in een technische omgeving, en dat is precies wat we hier doen.

  De boortoren kan bijvoorbeeld met gemak de huidige putdelen eruit trekken en er nieuwe voor in de plaats aanbrengen. Zo kunnen we weer een aantal jaren vooruit. Het gasveld Vries is overigens bijna leeg, maar ook voor de laatste procenten en laatste jaren gebruiken we graag verantwoord en veilig materiaal.

  Heeft u hier vragen over? Mail ons dan op nam-communicatie@shell.com

  Bezorgen wij u overlast? U kunt 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze meldkamer op telefoonnummer 0592 36 40 00. Wij kijken dan wat we voor u kunnen doen.

 • 13.12.2016 - 09:52
  Boringen
  DE WIJK-200
  Koekange 13.12.2016

  Op dinsdagmiddag 13 december tussen 16.00 en 17.30 uur bezoeken Burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden en groep omwonenden NAM locatie De Wijk-200. Deze locatie is een van de 10 locaties die onderdeel uitmaken van het stikstof injectie project. NAM's boortoren 'De Synergy' boort twee nieuwe putten die nadat ze aangesloten zijn gebruikt worden om stikstof te injecteren. Voor de Kerst is de boortoren klaar met boren en verhuist naar een volgende klus.

  Nederland telt 175 gasvelden in de ondergrond, het De Wijk-gasveld is daar één van. Na 65 jaar productie is het De Wijk-gasveld bijna leeg; In het diepe deel is de druk inmiddels zo laag dat het gas nauwelijks meer vanzelf naar boven komt. Daar wordt op dit moment al stikstof geïnjecteerd om op die manier het laatste restje gas te kunnen produceren. In het ondiepe deel, waarin we nu de nieuwe putten gaan boren, is de druk nog redelijk hoog. In dit ondiepe deel kan door middel van stikstof injectie nog een aanzienlijk deel van het gas geproduceerd worden waarbij bodemdaling beperkt en beheersbaar zal blijven door stikstofinjectie en gasproductie te balanceren.

  Er is tot nu toe bijna 16 miljard m3 aardgas geproduceerd uit het De Wijk-gasveld. Dankzij de nieuwe techniek stikstofinjectie kan NAM ook de laatste resten gas uit dit veld halen. We noemen dat het Aardgas+ project. De verwachting is dat er in totaal nog 2 miljard m3 gas uit gehaald wordt. Dat is genoeg om alle Drentse huishoudens zes jaar van energie te voorzien. Het duurt vanaf nu nog zo’n 10 tot 15 jaar voordat het veld echt leeg is.

 • 13.12.2016 - 09:08
  Onderhoudswerkzaamheden
  ROSWINKEL-3
  Roswinkel 09.12.2016

  Vanaf zaterdag 10 december is NAM begonnen met het aanvoeren en opbouwen van materialen naar en op locatie Roswinkel-3 aan de Zuidelijke Vennen in Roswinkel. Als het materiaal opgesteld staat, wordt als eerste de installatie schoongeblazen en het aanwezige gas dat nog in de leiding aanwezig is afgeblazen. Zodra er geen gas meer in de installatie is, wordt de locatie voorbereid op de komst van de boorinstallatie. Deze werkzaamheden gaan 24/7 door. Tijdens de werkzaamheden is de locatie verlicht.

  De werkzaamheden worden uitgevoerd om drie aanwezige gasproductieputten af te sluiten en buiten gebruik te stellen. Deze putten waren reeds tijdelijk buiten gebruik gesteld, en zullen nu definitief afgesloten worden. Het buiten gebruik stellen van de putten zal met behulp van een boorinstallatie uitgevoerd worden. Ter voorbereiding op de komst van de boorinstallatie die nodig is om de putten op te ruimen is inmiddels gestart met de uitvoering van diverse werkzaamheden op het terrein.

   

   Werkzaamheden Zuidelijke Vennen Roswinkel
 • 05.12.2016 - 09:36
  Boringen
  DE WIJK-200
  Koekange 05.12.2016

  De boortoren staat voor het boren van twee nieuwe putten in het De Wijk-gasveld op deze locatie. De boorwerkzaamheden duren circa drie weken.

  Deze twee nieuwe putten worden straks gebruikt voor het injecteren van stikstof in het gasveld. Daarmee kunnen we ook de laatste resten gas uit dit veld halen. Dit veld is overigens al 65 jaar in gebruik.

  In de buurt van de boortoren staat een meter die in de gaten houdt of het geluid van de boortoren binnen de vergunning blijft. U kunt dit zelf volgen via: http://www.geluidbeheer.nl/meetnet3/docs/088007ab5.html

  Heeft u vragen over deze boring? U kunt ons mailen op nam-communicatie@shell.com en u kunt meer informatie vinden over dit gehele project op http://www.nam.nl/gas-en-oliewinning/locaties-en-activiteiten/aardgas-in-de-wijk.html.

  Heeft u last van deze boring? U kunt 24 uur per dag contact met ons opnemen via het telefoonnummer 0532 364000 bij acute klachten.

 • 14.11.2016 - 11:37
  Boringen
  DE WIJK-24
  Echten 14.11.2016 - 11:33

  De boortoren staat voor het boren van twee nieuwe putten in het De Wijk-gasveld op deze locatie. De boorwerkzaamheden duren circa drie weken.

  In de buurt van de boortoren staat een meter die in de gaten houdt of het geluid van de boortoren binnen de vergunning blijft. U kunt dit zelf volgen via: http://www.geluidbeheer.nl/meetnet3/docs/088007ab4.html

  Heeft u vragen over deze boring? U kunt ons mailen op nam-communicatie@shell.com en u kunt meer informatie vinden over dit gehele project op http://www.nam.nl/gas-en-oliewinning/locaties-en-activiteiten/aardgas-in-de-wijk.html.

  Heeft u last van deze boring? U kunt 24 uur per dag contact met ons opnemen via het telefoonnummer 0532 364000 bij acute klachten.

   

 • 02.11.2016 - 10:11
  Onderhoudswerkzaamheden
  DE TIBBEN
  Ee

  Van 14-28 november 2016 zijn er werkzaamheden op onze locatie De Tibben bij Ee. Deze werkzaamheden gaan dag en nacht door. Tijdens de werkzaamheden zal ook gas worden afgefakkeld. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze werkzaamheden, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer Martin Smit op telefoonnummer 0592 364 757. Bezorgen wij u overlast? U kunt 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze meldkamer op telefoonnummer 0592 36 40 00.

 • 28.10.2016 - 16:37
  Onderhoudswerkzaamheden
  TJUCHEM
  Tjuchem

  Werkzaamheden op NAM-locatie Tjuchem

  Op de NAM-locatie Tjuchem aan de Oosterzandenweg tussen Siddeburen en Tjuchem (gemeente Slochteren) wordt in de maanden augustus tot en met november groot onderhoud uitgevoerd.

  Het werk dat uitgevoerd gaat worden betreft groot onderhoud, een zogeheten ‘turn-around’. Er staan verschillende werkzaamheden gepland: het aanpassen en vervangen van onderdelen van installaties, leidingen en elektronische systemen en het vervangen van de compressor. Nadat het onderhoud is afgerond wordt de locatie eind november weer in bedrijf genomen. 

   Lees hier verder >
 • 28.10.2016 - 16:32
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHEEMDERZWAAG
  Scheemda

  Op de NAM-locatie Scheemderzwaag, gelegen aan de Oude Dijksterweg bij Scheemda, wordt vanaf maandag 31 oktober onderhoud uitgevoerd. De werkzaamheden worden medio december afgerond. Er wordt bij de start van de werkzaamheden enige tijd aardgas via een fakkel verbrand. 

   Lees hier verder >
 • 28.10.2016 - 16:30
  Onderhoudswerkzaamheden
  LEERMENS
  Leermens

  Op de NAM-locatie bij Leermens wordt onderhoud uitgevoerd. Het werk is in oktober gestart en wordt medio november afgerond.

  Leermens is een van de vijf NAM-locaties (zogenoemde clusters) rond Loppersum waarvoor een productiebeperking is ingesteld. Dit betekent dat de hoeveelheid aardgas die op deze vijf clusters geproduceerd mag worden tot een minimum is beperkt, er mag alleen aardgas gewonnen worden om de installaties op deze clusters beschikbaar te houden. Daarvoor is het nodig dat die installaties, zoals nu op cluster Leermens het geval is, volgens planning het onderhoud krijgen.

   Lees hier verder >
 • 27.10.2016 - 17:20
  Onderhoudswerkzaamheden
  ANJUM-1
  Anjum 29.10.2016

  Zaterdag 29 oktober zijn er de gehele dag brandweeroefeningen nabij onze locatie aan de Raskes te Anjum. Verschillende regionale brandweerkorpsen maken gebruik van onze locatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze meldkamer: 0592 364000

 • 27.10.2016 - 13:28
  Open dag/Inloopbijeenkomsten
  SCHOONEBEEK-DE BOO
  Schoonebeek 05.11.2016

  Open Bedrijven Dag Drenthe: van 10 tot 16 uur zijn wij op deze locatie aanwezig om u rond te leiden en te laten zien wat wij allemaal aan het doen zijn in deze buurt!

   Open Bedrijven Dag Drenthe
 • 27.10.2016 - 13:26
  Open dag/Inloopbijeenkomsten
  DE WIJK-20
  Koekange 05.11.2016

  Open Bedrijven Dag Drenthe: van 10 tot 16 uur zijn wij op deze locatie aanwezig om u rond te leiden en te laten zien wat wij allemaal aan het doen zijn in deze buurt!

   Open Bedrijven Dag Drenthe
 • 27.10.2016 - 13:16
  Boringen
  DE WIJK-16
  Zuidwolde 27.10.2016 - 13:09

  Eind oktober is de boortoren naar NAM-locatie De Wijk 16 verhuisd. De toren boort vanaf deze locatie één nieuwe put, die op ongeveer 600 meter diepte uitkomt.

  NAM houdt rekening met omwonenden van de boorlocatie. Met drie microfoons wordt het geluidsniveau continu gemeten. De resultaten kunt u online bekijken op: http://www.geluidbeheer.nl/meetnet3/docs/088007ab3.html

  Wij zijn ons ervan bewust dat onze werkzaamheden lang duren en mogelijk overlast met zich meebrengen. NAM doet er alles aan de overlast tot een minimum te beperken. Mocht u toch last ondervinden, laat het ons dan weten: http://www.nam.nl/algemeen/mediatheek-en-downloads/forms/klachtenformulier.html

   NAM in De Wolden
 • 11.10.2016 - 14:19
  Onderhoudswerkzaamheden
  MODDERGAT-1
  Moddergat 24.10.2016

  Vanaf eind oktober tot eind november gaat NAM werkzaamheden uitvoeren op de locatie aan de Mokselbankwei in Moddergat.Afgelopen winter zijn twee putten geboord. Om de toestroom van het aardgas uit deze twee putten op gang te brengen, zijn werkzaamheden nodig.De werkzaamheden zullen zo veel mogelijk overdag plaatsvinden. Een gedeelte van de werkzaamheden kan niet onderbroken worden en zal daarom ook ’s avonds en in de nacht plaatsvinden. De locatie zal dan ook extra verlicht zijn.

  Wat merkt de omgeving?
  NAM neemt maatregelen om eventuele overlast van licht en geluid te voorkomen. Er wordt ook enkele dagen gefakkeld, wat in de omgeving zichtbaar zal zijn. Transporten zullen zo veel mogelijk tijdens de dagperiode plaatsvinden en de vaste rijroute volgen.

  Contact
  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Martin Smit, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-364 757.Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592 - 364 000.

 • 05.10.2016 - 10:12
  Onderhoudswerkzaamheden
  AMELAND-WESTGAT-1 (AWG-1)
  Noordzee 05.10.2016 - 10:09

  Op de NAM-locatie AME-1 worden onderhouds- en inspectiewerkzaamheden uitgevoerd. Door ondermeer het Amelander Transport & Kraanbedrijf Fa. Beekema. Momenteel zijn circa 10 medewerkers aan het werk. De werkzaamheden bestaan uit het tijdelijk verwijderen en het terugplaatsen van installaties, zoals afsluiters om veiligheidsinspecties uit te voeren.

Naam locatie

Plaatsnaam locatie

Postcode

Locatie beschrijving

Urltext

Activiteiten

  Filter activiteiten