• 13.05.2024 - 10:34
  Onderhoudswerkzaamheden
  OOSTERHESSELEN-1
  Gees 19.04.2024

  Onderhoudswerkzaamheden op de locatie Oosterhesselen-1

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op de locatie Oosterhesselen-1, gelegen aan de Pandijk te Oosterhesselen.

  Als omwonende van onze locatie informeren wij u graag over werkzaamheden die de komende periode op de locatie worden uitgevoerd. Om onze activiteiten ook de komende jaren ongestoord voort te kunnen zetten, vindt putonderhoud plaats aan één van de putten op de locatie.

  De werkzaamheden zullen starten vanaf 29 april en zullen ongeveer een week duren. Aangezien deze werkzaamheden niet onderbroken kunnen worden, wordt er ook ’s nachts doorgewerkt. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het materieel weer van de locatie verwijderd.

  Contact
  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens     kantooruren kunt u contact opnemen met Pieter Jan de Bos via 0592 - 363881 of per mail pieterjan.debos@shell.com. U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer: 0592 – 364000. Bij voorbaat onze excuses voor de eventuele overlast en bedankt voor uw begrip en medewerking.

 • 13.05.2024 - 10:26
  Onderhoudswerkzaamheden
  TEN ARLO
  Zuidwolde 06.05.2024

  Onderhoudswerkzaamheden op de locatie Ten Arlo

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat de komende periode werkzaamheden uitvoeren op de locatie Ten Arlo, gelegen aan de Koedijk te Hoogeveen.

  Als omwonende van onze locatie informeren wij u graag over werkzaamheden die de komende periode op de locatie worden uitgevoerd. Om onze activiteiten ook de komende jaren ongestoord voort te kunnen zetten, vindt binnenkort het zes jaarlijks onderhoud en inspectie plaats op de locatie. Hierdoor zal er meer personeel en activiteit op de locatie zijn dan u doorgaans van ons gewend bent.

  Ten behoeve van een goede en (verkeers)veilige werkomgeving van alle weggebruikers van de Koedijk maken wij gebruik van een tijdelijke toegangsweg van rijplaten over een bestaande inrit vanaf de Zuidwoldigerweg richting de locatie. Daarnaast zal de installatie en bijbehorende leiding drukloos gemaakt worden. Dit zal in het eerste weekend van juni plaatsvinden, waardoor er een grotere vlam op onze fakkelinstallatie zichtbaar zal zijn.

  De onderhoudswerkzaamheden zullen overdag worden uitgevoerd en starten vanaf eind mei en zullen ongeveer een maand duren. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het materieel en de tijdelijke toegangsweg weer verwijderd.

  Contact

  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met Pieter Jan de Bos via 0592 - 363881 of per mail pieterjan.debos@shell.com. U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer: 0592 – 364000. Bij voorbaat onze excuses voor de eventuele overlast en bedankt voor uw begrip en medewerkin

 • 08.05.2024 - 13:08
  Onderhoudswerkzaamheden
  LEENS
  Wehe-den Hoorn 13.05.2024 - 00:00

  Leens onderhoudswerkzaamhedden

  Op maandag 13 mei 2024 starten op de locatie Leens aan de Klaarkampenweg te Wehe-den-Hoorn, onderhoudswerkzaamehden. De werkzaamheden bestaan uit het schoonspoelen van een van de aanwezige putten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een mobiele putinstallatie. Na het schoonspoelen wordt met behulp van een mobiele fakkelinstallatie getest of de werkzaamheden succesvol zijn verlopen. Tijdens het testen is er tijdelijk een vlam zichtbaar op de mobiele fakkelinstallatie. Indien nodig wordt het schoonspoelen en het testen een aantal keren herhaald.

  Wanneer

  De werkzaamheden starten op 13 mei en nemen circa 2 weken in beslag. De werkzaamheden kunnen niet worden onderbroken. Dit betekent dat er wordt gewerkt in een 24/7 rooster en dat ook in de avond en nacht wordt doorgewerkt.

  Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden

  Tijdens de werkzaamheden zijn er meer mensen op locatie aanwezig. De werkzaamheden leiden tot meer verkeersbewegingen in verband met het aan- en afvoeren van materiaal en tijdelijke installaties. De transportbewegingen zullen zo veel mogelijk tijdens de dag plaatsvinden. Om veilig te kunnen werken worden extra lichtmasten geplaatst. Tijdens het testen is er tijdelijk een vlam zichtbaar op de fakkelinstallatie. Dit affakkelen kan niet worden onderbroken en vindt mogelijk ook in de avond en nacht plaats. Wij doen ons uiterste best om de eventuele overlast tot het minimum te beperken.

  Vragen

  Heeft u vragen, klachten of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 03.05.2024 - 09:40
  Opruimwerkzaamheden
  TJUCHEM
  Tjuchem 15.05.2024 - 00:00

  Opruimen voormalige productielocatie Tjuchem

  Even buiten het dorp Tjuchem aan de Oosterzandenweg, bevinden zich 3 locaties van de NAM. Het betreft twee overslagstations en een voormalige productielocatie. De voormalige productielocatie Tjuchem is in oktober 2021 uit productie genomen. Na het stoppen van de productie zijn de putten zijn veiliggesteld en losgekoppeld van het behandeling- en transportsysteem. Hierna kan er effectief geen gas meer worden geproduceerd op de locatie Tjuchem.

  Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de volgende fase van het opruimproces, het schoonmaken en ontmantelen van de bovengrondse installatie, gestart. Dit betreft bijvoorbeeld het aanvoeren van materiaal, en het inrichten van het werkterrein.  Het daadwerkelijke schoonmaken start half mei 2024 en  wordt naar verwachting na de zomer van 2024 afgerond. De ontmanteling van de bovengrondse installatie staat voor de eerste helft van 2025 op de planning.

  Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden

  Tijdens de voorbereiding en tijdens de uitvoering van het opruimen is er sprake van een toename van transportbewegingen voor het aan- en afvoeren van materialen. Over het algemeen worden de werkzaamheden tijdens de dagdienst tussen 07.00 – 19.00 uur uitgevoerd. Incidenteel kan het voorkomen dat buiten deze uren wordt gewerkt.

  Vragen

  Heeft u vragen of klachten, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Willem Hermse via telefoonnummer 0592 - 362 180 of per email via w.hermse@shell.com. Daarnaast is onze centrale meldkamer 24 per dag bereikbaar op telefoonnummer 0592-364000. Algemene informatie over het opruimen van voormalige productielocaties vindt u op de NAM-website https://www.nam.nl/opruimen-en-hergebruik.

  Voor verdere updates over het opruimen van de locatie Tjuchem, het opruimen van  andere NAM-locaties en werkzaamheden in het algemeen kunt u de NAM-omgevingsapp raadplegen. Deze app is voor zowel Apple als Android gratis te downloaden.

 • 30.04.2024 - 13:56
  Onderhoudswerkzaamheden
  GRIJPSKERK-ONDERGRONDSE GASOPSLAG
  Grijpskerk 29.04.2024 - 00:01

  Onderhoudswerkzaamheden Ondergrondse Gasopslag Grijpskerk

  Op maandag 29 april 2024 zijn op de ondergrondse gasopslag (UGS) Grijpskerk onderhoudswerkzaamheden gestart. De onderhoudswerkzaamheden zijn gestart met het drukvrij maken van de installatie. Hierbij is gebruik gemaakt van de fakkel installatie en was er tijdelijk een grotere vlam zichtbaar op de fakkelinstallatie. De werkzaamheden worden uitgevoerd in dagdienst. Dit betekent dat er wordt gewerkt op werkdagen tussen 07.00 -19.00 uur. Naar verwachting worden de werkzaamheden eind mei afgerond.

  Normaal gesproken wordt voorafgaand aan de werkzaamheden melding gemaakt op NAM.nl. Ongelukkigerwijs is dat fout gelopen en was er op de site geen informatie beschikbaar voor de omgeving. Onze excuses voor deze gang van zaken.

 • 22.03.2024 - 16:15
  Opruimwerkzaamheden
  UITERBUREN
  Zuidbroek 22.03.2024 - 00:00

  Opruimen Locatie Uiterburen – Eindfase

  In juni 2023 is de laatste fase van  het opruimproces op locatie Uiterburen gestart. Dit betreft het saneren en het cultuurtechnisch herstellen. De nadruk lag toen op het aanoveren van teelaarde. Inmiddels is het saneringsplan goedgekeurd door het bevoegd gezag, de Provincie Groningen. Dit betekent dat de sanering en het cultuurtechisch herstel (in orginele staat terugbrengen) van de voormalige productielocatie Uiterburen kan beginnen. Dit is de eindfase van het opruimproces. Als deze werkzaamheden zijn afgerond worden de gronden weer overgedragen aan de grondeigenaren. De werkzaamheden bestaan uit de volgen onderdelen:

  - Het weghalen van de bovengrondse infrastructuur (o.a. terreinverharding, bekabeling, leidingen en het hekwerk);

  - Het saneren van de bodemverontreiniging;

  - Cultuurtechnisch herstel van het terrein. De hiervoor benodigde teelaarde is vorig jaar al grotendeels aangevoerd.

  Wat merkt u van de werkzaamheden

  De werkzaamheden starten in de week van 25 maart 2024 en worden naar verwachting in de eerste helft van 2025 afgerond. Daarna worden de gronden weer overgedragen aan de grondeigenaren. Er wordt gewerkt in dagdienst, op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. Tijdens de werkzaamheden zijn mensen en materieel op de locatie. In de eerste fase vinden de werkzaamheden veelal op de locatie plaats. Er is in deze periode sprake van transportbewegingen voor aan- en afvoer van materialen. Hiervoorwordt de reguliere transportroute door het dorp gebruikt.

  In een latere fase is er, in verband met de aan- en afvoer van grond, sprake van een aanzienlijke toename van tranportbewegingen. Hiervoor wordt, net als vorig jaar, een alternatieve rijroute gebruikt. Deze route gaat vanaf de locatie via de Garsten, Klingenweg en Buitenweg richting de Scheemderweg. Incidenteel kan het voorkomen dat er een transport via het dorp plaatsvindt.

  Vragen

  Heeft u vragen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Willem Hermse via telefoonnummer 06 16 11 88 74 of per email via w.hermse@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.  Voor eventuele tussentijdse updates kunt u de NAM-omgevingsapp raadplegen. De app is voor zowel Appla als Android gratis te downloaden in de betreffende App-store.

 • 13.02.2024 - 19:14
  Opruimwerkzaamheden
  LEERMENS
  Leermens 13.02.2024 - 00:00

   

   

   

   

   

  Start voorbereidende werkzaamheden voor het definitief sluiten van de putten

  Op woensdag 14 februari 2024 starten de voorbereidende werkzaamheden voor het definitief sluiten van de voormalige productieputten op de locatie. Dit betekent dat er regelmatig meer mensen en groot materieel op de locatie aanwezig zijn. De werkzaamheden worden in dagdienst, tussen 07.00 en 19.00 uur uitgevoerd. In verband met de werkzaamheden is er sprake van extra transport naar de locatie.

  Vragen

  Heeft u vragen of klachten, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Willem Hermse via telefoonnummer 0592-369111 of per email via nam-communicatie@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000. Voor het ontvangen van laatste updates kunt u gebruik maken van de NAM omgevingsapp, gratis te downloaden via de app store voor zowel Apple als Adroid.

   

 • 06.02.2024 - 11:36
  Opruimwerkzaamheden
  BIERUM
  Holwierde 01.02.2024 - 00:00

  Opruimen voormalige productielocatie Bierum

  De voormalige productielocatie Bierum is in 2020 uit productie genomen. Begin 2024 start het daadwerkelijke opruimen van de locatie. Het proces van sluiten tot en met het teruggeven aan de grondeigenaar neemt circa vijf jaar in beslag. In deze periode vinden bij tussenpozen werkzaamheden op de locaties plaats. Het insluiten en opruimen van gasproductielocaties verloopt over het algemeen volgens een vast proces, gesplitst in vier fasen.

  Fase 1: Van productielocatie naar insluiting

  Als het besluit is genomen om de gas- of olieproductie op een locatie te stoppen, worden de putten veiliggesteld en losgekoppeld van het totale behandeling- en transportsysteem dat wordt ingezet om Nederland van energie te voorzien. Er kan nu effectief geen gas meer worden geproduceerd op deze locatie.

  Fase 2: Schoonmaken en slopen bovengrondse installaties

  Na het insluiten van de locatie worden de bovengrondse installaties schoongemaakt, ontmanteld en afgevoerd. Als deze werkzaamheden zijn afgerond zijn meestal nog alleen een grote asfaltplaat en de gasputten zichtbaar op de locatie.

  Fase 3: Verwijderen van de putten

  Als de bovengrondse installaties zijn schoongemaakt en verwijderd kunnen de productieputten definitief worden afgesloten en opgeruimd. Voor het opruimen van de putten wordt over het algemeen gebruikt gemaakt van een zogenaamde opruimtoren, de P&A unit. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, start een periode van monitoring. In de monitoring periode van minimaal 3 maanden wordt gecontroleerd of het afsluiten en opruimen van de putten succesvol is verlopen.

  Fase 4: Opruimen, herstel & oplevering

  Na het definitief afsluiten van de putten wordt er bodemonderzoek gedaan om eventuele bodemverontreiniging in kaart te brengen. Indien noodzakelijk wordt er een saneringsplan gemaakt. Dit plan wordt voorgelegd aan het bevoegd gezag. Na verlening van de beschikking (toestemming) wordt de verontreiniging samen met de resterende infrastructuur als terreinverharding, kabels, leidingen en het hekwerk opgeruimd. Vervolgens wordt het terrein in overleg met de eigenaar hersteld en overgedragen aan de grondeigenaar. Dit betekent meestal dat het terrein (weer) geschikt wordt gemaakt voor landbouw.

  Bierum

  Inmiddels zijn op de locatie Bierum is fase 2 van het opruimproces inmiddels gestart. Dit betreft  het daadwerkelijke schoonmaken en verwijderen van de bovengrondse installatie.Naar verwachting wordt deze fase eind 2024 afgerond.

  Wat merkt de omgeving

  Tijdens de voorbereiding en de uitvoering zijn er meer mensen aanwezig op de locatie. In alle fase van het proces is er, in verband met het aan- en afvoeren van materiaal en tijdelijke installaties sprake van een toename van de verkeersbewegingen. Daarnaast is er meer geluid op de locatie. Om veilig te kunnen werken is de locatie in de donkere uren extra verlicht. Over het algemeen wordt er gewerkt tijdens werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur. 

  Vragen

  Heeft u vragen of klachten, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Willem Hermse via telefoonnummer 0592-369111 of per email via nam-communicatie@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

   

 • 28.11.2023 - 14:44
  Opruimwerkzaamheden
  ZEVENHUIZEN-1
  Zevenhuizen 27.11.2023

  Opruimen NAM-Locatie Zevenhuizen

  Op de NAM-locatie Zevenhuizen-1 in de buurt van uw woning of bedrijf zijn de afgelopen tijd enkele werkzaamheden uitgevoerd.

   

  Fase 1: Schoonmaken terrein en controleren verharding en goten
  In de eerste fase zijn de verharding en het gotensysteem zijn schoongemaakt en gecontroleerd. Dit is afgelopen voorjaar en zomer gebeurd.

  Fase 2: Schoonmaken putten
  In de tweede fase, vanaf volgende week, zullen de gasputten schoongemaakt en gecontroleerd. Deze werkzaamheden zijn vooruitlopend op het toekomstige volledig opruimen van de locatie.

  Fase 3: Verwijderen van de putten
  Dat zal in de eerste helft van 2024 beginnen. Dit is de derde fase. Dit betekent dat de boorputten dichtgemaakt worden. Dat gebeurt doormiddel van cementpluggen die op verschillende dieptes de gasput definitief afsluiten. Voor het opruimen van de putten wordt over het algemeen gebruikt gemaakt van een zogenaamde opruimtoren, de P&A unit. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, start een periode van monitoring. In de monitoring periode van minimaal 3 maanden wordt gecontroleerd of het afsluiten en opruimen van de putten succesvol is verlopen.

  Fase 4: Opruimen, herstel & oplevering
  Bijna alle percelen waarop NAM-locaties staan worden gehuurd. In overleg met de grondeigenaar vindt, nadat het terrein is opgeruimd, het cultuurtechnisch herstel plaats. Dit betekent meestal dat het terrein (weer) geschikt wordt gemaakt voor landbouw. Als deze werkzaamheden zijn afgerond wordt het terrein weer overgedragen aan de grondeigenaar, waarschijnlijk ergens begin 2026.

  Wat merkt de omgeving van deze werkzaamheden
  Tijdens de werkzaamheden zijn er meer mensen op locatie aanwezig dan normaal. In verband met het aan- en afvoeren van materiaal en tijdelijke installaties is er een toename van de verkeersbewegingen. Ook kan het geluid vanaf de locatie naar de omgeving toenemen.

  Over het algemeen wordt er gewerkt tijdens werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur. Incidenteel kan het voorkomen dat er in het weekend wordt doorgewerkt. Tijdens het verwijderen van de putten (fase 3) wordt er in een 24/7 rooster gewerkt. Dit betekent dat er ’s nachts en in de weekenden wordt doorgewerkt. Als bekend is wanneer deze werkzaamheden van start gaan wordt u daar nader over geïnformeerd.

  Vragen
  Heeft u vragen of klachten, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Willem Hermse via telefoonnummer 0592-362 180 of per email via w.hermse@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 01.03.2022 - 13:47
  Opruimwerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-556
  Schoonebeek 21.02.2022

  OPRUIMEN BOORPUTTEN OP VERSCHILLENDE NAM LOCATIES IN EN ROND SCHOONEBEEK EN NIEUW-SCHOONEBEEK
  Mobiele opruimtoren ingezet voor volledig opruimen boorputten

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) zal aankomende maanden werkzaamheden uitvoeren op verschillende locatie in en rond Schoonebeek en Nieuw-Schoonebeek. NAM gaat de boorputten op deze locaties definitief opruimen en zet daarvoor een mobiele opruimtoren in.

  Op deze locaties zijn in het verleden productieputten geboord en heeft productie van olie plaats gevonden. De op de terreinen aanwezige boorputten zullen volgens de huidige planning vanaf het vroege voorjaar opgeruimd worden met behulp van de mobiele opruimtoren. De verwachting is dat deze werkzaamheden enkele maanden zullen gaan duren. Voorafgaand worden inmiddels diverse voorbereidende werkzaamheden verricht. Er zal dus meer activiteit op de locaties zijn dan gewoonlijk.

  WELKE LOCATIES?
  Op de onderstaande locaties zullen gedurende de komende maanden werkzaamheden plaatsvinden:

  • Schoonebeek 556, Schoonebeek 542 en Schoonebeek 560, gelegen aan de Veenschapsweg te Schoonebeek
  • Schoonebeek 531, gelegen aan de Valendisweg te Schoonebeek
  • Schoonebeek 350, gelegen aan de Dr. Ir. H.A. Stheemanstraat te Nieuw-Schoonebeek
  • Schoonebeek 109, gelegen nabij de Europaweg 337 te Nieuw-Schoonebeek

  MOBIELE OPRUIMTOREN
  De mobiele opruimtoren wordt in losse onderdelen aangevoerd. Hiervoor zijn tientallen vrachtwagens nodig. De opbouw van de toren per locatie duurt enkele dagen. Als de toren opgebouwd is, starten we met het afdichten van de putten. De boorput wordt door middel van cementpluggen op verschillende dieptes definitief afgesloten. Daarnaast worden door de opruimtoren de metalen buizen die niet meer nodig zijn, uit de ondergrond gehaald. Zodra de werkzaamheden afgerond zijn, wordt de toren afgebouwd en worden alle tijdelijke zaken en materialen netjes opgeruimd.

  LOCATIES BLIJVEN VOORLOPIG LIGGEN
  Afhankelijk van de voortgang liggen halverwege 2022 de locaties er dan weer net zo bij als voorheen. Het enige wat gewijzigd is, zit in de diepe ondergrond en is niet zichtbaar.

  HOE VERDER?
  Nadat de putten veilig afgesloten zijn, kunnen de volgende stappen in het opruimproces worden ingepland zoals het opruimen van de gehele locaties. Deze locaties zullen geen nieuwe functie krijgen in het kader van de energietransitie. Zodra er meer duidelijkheid is over de planning van het volledig opruimen en saneren van deze locaties, zullen we alle betrokkenen nader informeren.

  CONTACT
  Heeft u vragen of opmerkingen over onze werkzaamheden? U kunt 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze meldkamer op telefoonnummer 0592 36 40 00. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met Pieter Jan de Bos via 0592 363881 of per mail: PieterJan.deBos@shell.com.

 • 04.05.2021 - 11:15
  Opruimwerkzaamheden
  SAPPEMEER
  Sappemeer 04.05.2021

  Opruimwerkzaamheden put Sappemeer-5 op NAM-locatie Sappemeer gelegen aan de Vosholen te Sappemeer

  Deze week is een begin gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor het opruimen van een van de putten op de Sappemeer-5 locatie.  De overige putten op deze productielocatie blijven in gebruik.De SAP/5 put heeft nooit echt gas geproduceerd. In 1965 bleek tijdens het boren dat de realisatie van deze put niet succesvol was. De put is toen gelijk weer afgesloten. Nu het Groningen Gasveld wordt ingesloten, wordt ook een begin gemaakt met het definitief opruimen van putten en locaties. De volgende put op de planning is de SAP/5 put.

  Werkzaamheden

  Anders dan op de Uiterburen en de Zuiderveen-locatie wordt er voor het opruimen van de SAP/5 put geen gebruik gemaakt van de opruimtoren. Om de overlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk te houden, wordt voor het definitief afsluiten en verwijderen van deze put gebruik gemaakt van een veel kleiner werkplatform. Nadat de put definitief is afgesloten en verwijderd, volgt een periode van monitoring waarbij gecontroleerd wordt of de werkzaamheden succesvol zijn verlopen.

  Wanneer

  De voorbereidende werkzaamheden voor het opruimen van deze put zijn inmiddels gestart en zullen samen met de daadwerkelijke opruimwerkzaamheden naar verwachting tot half juni 2021 duren. De werkzaamheden worden bij voorkeur op werkdagen in dagdienst van 07.00 tot 19.00 uur uitgevoerd.

  Wat merkt u hiervan

  Tijdens het project is er, in verband met aan- en afvoer van materialen, sprake van extra vervoersbewegingen. Daarnaast zijn er tijdens de werkzaamheden meer mensen op de locatie. We voeren het werk zo zorgvuldig mogelijk uit en doen ons uiterste best om de eventuele overlast voor de omwonenden tot een minimum te beperken.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Neem dan contact op tijdens kantooruren mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

   

 • 26.04.2021 - 07:56
  Onderhoudswerkzaamheden
  NORG-ONDERGRONDSE GASOPSLAG
  Langelo 26.04.2021 - 08:48

  Onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie Norg Ondergrondse Gasopslag (Norg UGS) gelegen aan de Westerstukken te Langelo

  Deze week gaat het  6 jaarlijks groot onderhoud op de NORG UGS-locatie van start. Deze onderhhoudswerkzaamheden bestaan o.a. uit montage steigers, leidingen contoleren, het schoonmaken en inspecteren van delen van de installatie, etc. In verband met de veiligheid moet de locatie drukvrij worden gemaakt. Dit gebeurt via de fakkelinstallatie, waardoor er gedurende een aantal dagen een grotere vlam zichtbaar is.

  Wanneer

  De tijdelijke kantoorunits en schaftruimtes voor het extra personeel zijn inmiddels aan de voorzijde van de locatie geplaatst. Verder zijn de voorbereidende werkzaamheden en de aanvoer van materiaal en materieel gestart. De onderhoudswerkzaamheden starten op 27 april met het drukvrij maken van de locatie door middel van de fakkel. In eerste iinstantie is gecommuniceerd dat het drukvrijmaken op 28 april zou plaatsvinden. Door veranderde omstandigeheden met betrekking tot aflevering aan Gasunie wordt het drukvrijmaken 1 dag vervroegd. Het drukvrij maken neemt  tot ongeveer 6 mei in beslag. Daarna wordt, tot medio juli 2021, het onderhoudswerk uitgevoerd. 

  Na de onderhoudswerkzaamheden wordt het materiaal weer afgevoerd en is deze onderhoudsstop naar verwachting eind juli afgerond. De werkzaamheden worden voornamelijk op werkdagen, van 07.00 uur tot 18.00 uur, uitgevoerd. Op basis van de huidige planning wordt alleen in het weekend van 8 en 9 mei gewerkt.

  Wat merkt u hiervan

  Tijdens het drukvrijmaken is er een grotere vlam dan gebruikelijk zichtbaar. Daarnaast is er, in verband met de aan- en afvoer van materieel en materiaal sprake van extra verkeersbewegingen. We zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 07.04.2021 - 13:51
  Onderhoudswerkzaamheden
  DEN VELDE-1
  DenVelde 14.04.2021

  Onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie Den Velde

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert de komende weken werkzaamheden uit op de NAM-locatie aan de Kerkenkastweg in Den Velde.

  Onderhoud
  Om de activiteiten ook de komende jaren ongestoord voort te kunnen zetten vinden er vanaf 14 april tot ca. 23 april onderhoudswerkzaamheden plaats. Het onderhoud wordt met behulp van speciaal daarvoor uitgeruste vrachtwagens uitgevoerd plus productie test equipment. Vanzelfsprekend zijn er collega’s aanwezig om het materiaal te bedienen. 

  Voorbereidende werkzaamheden
  Voorafgaand aan het onderhoud wordt alle benodigde materiaal naar de locatie toegebracht. Dit brengt extra transportbewegingen naar en van de locatie met zich mee. Op de locatie zijn meer mensen dan normaal aanwezig. Na afronding van de werkzaamheden  wordt het materieel weer van de locatie verwijderd.

  Vol-continu
  Het werken gaat dag en nacht door. Voor de werkzaamheden die ’s nachts uitgevoerd worden is veel licht nodig. Van een flinke afstand zijn deze lampen te zien. Uiteraard zijn onze collega’s geïnstrueerd om zoveel mogelijk rekening met de omgeving te houden.

  Goed om te weten
  Bezorgen wij u overlast? U kunt 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze meldkamer op telefoonnummer 0592-364000. Overdag kunt u bellen met de afdeling vergunningen en grondzaken van de NAM. Zijn zijn te bereiken via telefoonnummer 0592-369111. Meer informatie over NAM en onze activiteiten kunt u vinden op www.nam.nl of op een van onze social mediakanalen zoals Facebook en Twitter.
   

   

   

 • 01.04.2021 - 11:51
  Onderhoudswerkzaamheden
  WARFFUM
  Warffum 01.04.2021 - 12:41

  Warffum Re-route project

  Het Warffum Decomplexing & Re-Route project maakt dat het in Warffum geproduceerde gas wordt getransporteerd naar de NAM locatie in Grijpskerk. De faciliteiten in Grijpskerk kunnen dan worden in gezet om het gas op druk en op temperatuur te brengen voor levering aan de Gasunie. Door de faciliteiten van Grijpskerk te gebruiken kan nieuwbouw op de locatie in Warffum worden voorkomen en kan een groot deel van de installatie op de locatie Warffum worden verwijderd.

  Voor de realisatie van dit project worden werkzaamheden verricht op de NAM gasproductielocatie Warffum en op de NAM GDF locatie in Grijpskerk. De werkzaamheden op de locatie Grijpskerk zijn eind maart van start gegaan. Hierover is in een eerder stadium gecommuniceerd. De werkzaamheden, op de locatie Warffum aan de Westervalge te Warffum, gaan begin april van start. Voor beide locaties geldt dat de werkzaamheden naar verwachting eind oktober 2021 volledig afgerond zullen zijn.

  Werkzaamheden locatie Warffum

  Op en om de locatie Warffum worden de volgende werkzaamheden worden verricht:

  1. Aanleg nieuwe leidingdelen.

  2. Overname van een deel van de bestaande Gasunietransportleiding & aansluiten van nieuwe leidingdelen op deze bestaande leiding.

  3. Aanpassen van het leidingwerk op de locatie in Warffum.

  4. Plaatsen van een nieuwe installatie bestaand uit productie-eenheid & koeler op de locatie in Warffum.

  5. Uit bedrijf nemen en schoonmaken van de Gasbehandelingsinstallatie.

  6. Aansluiten leidingwerk en in bedrijf nemen van de nieuwe installatie.

  7. Opruimen fakkel, leiding, leidingwerk, gasuniestation en gasbehandelingsinstallatie.

   

  Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden?
  Tijdens de uitvoering zijn er meer medewerkers op de locatie aanwezig.  Daarnaast is er, door aan- en afvoeren van materialen en benodigde graafwerkzaamheden op- en rond de locatie, sprake van extra verkeersbewegingen. Tevens wordt er gewerkt met groot materieel als hijs- en graafmachines.  Als de installatie uit bedrijf wordt genomen, wordt gebruik gemaakt van de aanwezige fakkelinstallatie. Er is dan tijdelijk een grotere vlam zichtbaar.

  De werkzaamheden worden tijdens de dagdienst tussen 07.00 – 18.00 uur uitgevoerd. Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en doen ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

  Vragen

  Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u een email sturen naar NAM-communicatie@shell.com. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 • 09.01.2020 - 18:15
  Incidenten
  DELFZIJL-TANKENPARK
  Farmsum

  7-1 Tijdens het verladen van aardgascondensaat op een schip is er een kleine lekkage ontstaan aan de bovenkant van de laadarm en direct ontdekt. Hierop is maximaal 2 liter vloeistof op het dek van het schip terechtgekomen. Dit is terstond opgeruimd. Er is geen vloeistoef in het water terechtgekomen. Het voorval is aan SodM gemeld.

 • 17.07.2019 - 15:30
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-4
  Rotterdam 27.06.2019 - 15:07

  Sinds eind juni 2019 worden er met de boortoren "Synergy-2", werkzaamheden verricht om de Berkel olieputten definitief af te sluiten. Op basis van de huidige planning verwachten wij in het voorjaar van 2020 met de boortoren klaar te zijn op deze locatie. Daarna zal op de locatie nog een bodemsanering uitgevoerd worden, zodat we daarna het terrein terug kunnen geven aan de gemeente Rotterdam. De werkzaamheden met de boortoren zullen ook nu weer 24 uur per dag, 7 dagen per week gaan duren.

  Het geluid van de opruimwerkzaamheden op onze locatie Berkel wordt 24 uur per dag 7 dagen in de week continue gemeten. Wij beseffen ons dat de werkzaamheden niet geruisloos gaan, maar we doen er alles aan om geluidshinder tot een minimum te beperken en te voldoen aan de wettelijke vereisten. Wilt u weten hoeveel geluid er gemaakt wordt, klik dan op deze link: https://bit.ly/2JIRBhr

  Voor een update over de laatste status van de werkzaamheden op de locatie Berkel en aanwezigheid van de boortoren zie onze website www.nam.nl/berkel of facebookpagina www.facebook.com/naminrotterdam.

   Opruim werkzaamheden olieputten NAM lokatie Berkel -4 aan de Hogendorpweg in Rotterdam - Schiebroek
 • 28.06.2019 - 13:57
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 28.06.2019

  Op 30 januari en 4 maart 2019 waren er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie Brzo-inspecties. Onderstaand de samenvatting van het inspectiertapport zoals betrokken inspectiediensten aan NAM hebben toegezonden en een eerste reactie van NAM.

 • 12.06.2019 - 14:47
  Incidenten
  SCHOONEBEEK-313
  Schoonebeek 11.06.2019

  Op deze locatie zijn wij momenteel bezig diverse werkzaamheden uit te voeren. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen zijn de de afvoer- en wateropvangbakken op de locatie overgelopen, deze bakken bevatten naast regen- en productiewater ook resten aardgascondensaat. Het water is op het terrein en in de naastgelegen sloot terecht gekomen. NAM is direct gestart met de opruimwerkzaamheden en doet onderzoek naar de oorzaak. De betrokken instanties, overheden en buren zijn door NAM geïnformeerd.

 • 11.04.2019 - 13:30
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-4
  Rotterdam 11.04.2019

  Laatste stand van zaken – update april 2019

  In de tweede helft van deze maand komen de boortoren en het geluidscherm weer terug naar de locatie.

  Voordat de boortoren zal worden opgebouwd vinden er eerst onderhoudswerkzaamheden plaats aan onderdelen van de toren. Zodra dit gereed is wordt er begonnen met het afsluiten van de laatste putten. Als deze putten zijn afgesloten wordt het terrein verder gesaneerd en uiteindelijk teruggegeven aan de grondeigenaar gemeente Rotterdam.

  Wanneer voornoemde werkzaamheden dit jaar precies uitgevoerd worden is op dit moment nog niet bekend maar zullen u hierover nader informeren. In de tussenliggende periode worden alle nog aanwezige putten zorgvuldig gemonitord.

   Projectpagina over Berkel
 • 27.03.2019 - 14:06
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 27.03.2019 - 14:00

  Op 14 november 2018 was er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie een Brzo-inspectie (onaangekondigd). Bijgevoegd is de brief nav deze inspectie en bijhorend rapport en het antwoord van NAM op de geconstateerde feiten en bijbehorende acties.

Naam locatie

Plaatsnaam locatie

Postcode

Locatie beschrijving

Urltext

Activiteiten

  Filter activiteiten