• 12.03.2020 - 13:34
  Onderhoudswerkzaamheden
  LAUWERSOOG-1
  Lauwersoog 30.03.2020

  Reguliere onderhoudswerkzaamheden op locatie Lauwersoog

  In week 14 zullen er voorbereidende activiteiten zijn voor onderhoudswerkzaamheden die plaats gaan vinden op de NAM-locatie Lauwersoog. De daadwerkelijke onderhoudswerkzaamheden starten in week 15 en duren 2 weken.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 09.01.2020 - 18:15
  Incidenten
  DELFZIJL-TANKENPARK
  Farmsum

  7-1 Tijdens het verladen van aardgascondensaat op een schip is er een kleine lekkage ontstaan aan de bovenkant van de laadarm en direct ontdekt. Hierop is maximaal 2 liter vloeistof op het dek van het schip terechtgekomen. Dit is terstond opgeruimd. Er is geen vloeistoef in het water terechtgekomen. Het voorval is aan SodM gemeld.

 • 14.11.2019 - 15:53
  Opruimwerkzaamheden
  TEN POST
  TenPost 11.11.2019

  Sloopwerkzaamheden locatie Ten Post

  Vanaf 1 maart 2019 zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om vanaf 11 november te starten met de sloop van de gehele bovengrondse installatie van de locatie Ten Post gelegen aan Medenweg te Ten Post.

  Wat betekent dit voor u?
  De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur en zullen volgens de huidige planning begin 2020 worden afgerond. Gedurende de werkzaamheden zal er een toename zijn in transporten voor de aan- en afvoer van materieel en materiaal. We zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en ons uiterste best doen om de eventuele overlast voor u als omwonende tot een minimum te beperken.

  Contact
  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com

   

  Meer informatie over NAM en onze activiteiten kunt u vinden op www.nam.nl

   NAM Nieuwsbrief met informatie over sloopwerkzaamheden Ten Post
 • 28.06.2019 - 13:57
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 28.06.2019

  Op 30 januari en 4 maart 2019 waren er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie Brzo-inspecties. Onderstaand de samenvatting van het inspectiertapport zoals betrokken inspectiediensten aan NAM hebben toegezonden en een eerste reactie van NAM.

 • 17.05.2019 - 13:07
  Opruimwerkzaamheden
  FARMSUM
  Farmsum 20.05.2019

  AFGEROND

  Werkzaamheden aan Nedalco hemelwaterriool te Farmsum

  Als gevolg van het incident op NAM-locatie Tankenpark Delfzijl 3 oktober 2018 worden er saneringswerkzaamheden uitgevoerd rondom één van de putten van het Nedalco riool, gelegen aan de Visserijweg 2 te Farmsum. Het werk start op 20 mei en wordt midden juli afgerond.

   

  Wat gaat NAM doen?

  Er zal worden gestart met de voorbereiden werkzaamheden voor de sanering rondom put 10. Deze werkzaamheden bestaan uit het terrein opschonen en een tijdelijke hemelwater riool aanleggen. Vanaf 3 juni 2019 zal er een sleufbekisting worden geplaatst en gestart met de saneringswerkzaamheden.

   

  Wanneer wordt er gewerkt?

  De werkzaamheden worden op normale werktijden uitgevoerd, werkdagen van 07:00 uur tot 17:00 uur.

   

  Wat merkt de omgeving?

  De saneringswerkzaamheden kunnen mogelijk merkbaar zijn, NAM neemt maatregelen om eventuele overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

   

  Vragen?

  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.

 • 25.04.2019 - 14:13
  Onderhoudswerkzaamheden
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 15.04.2019

  AFGEROND

  Werkzaamheden op NAM-locatie Tankenpark Delfzijl

  Op de NAM-locatie “Tankenpark Delfzijl” in Farmsum wordt onderhoud uitgevoerd aan de steiger. Het werk start in april en wordt in mei afgerond.

  Wat gaat NAM doen?

  Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd: het gaat om controle en inspectie van een deel van de installaties, en het vervangen van een drainvat. 

  Wanneer wordt er gewerkt?

  De werkzaamheden worden zoals op normale werktijden uitgevoerd, op werkdagen van 07:00 uur tot 17:00 uur. Het kan voorkomen dat er ook ´s avonds wordt gewerkt.

  Wat merkt de omgeving?

  De onderhoudswerkzaamheden zijn mogelijk buiten de locatie merkbaar, NAM neemt maatregelen om eventuele overlast van licht, geluid en verkeer te voorkomen.

  Vragen?

  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.

 • 27.03.2019 - 14:06
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 27.03.2019 - 14:00

  Op 14 november 2018 was er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie een Brzo-inspectie (onaangekondigd). Bijgevoegd is de brief nav deze inspectie en bijhorend rapport en het antwoord van NAM op de geconstateerde feiten en bijbehorende acties.

Naam locatie

Plaatsnaam locatie

Postcode

Locatie beschrijving

Urltext

Activiteiten

  Filter activiteiten