• 28.06.2019 - 13:57
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 28.06.2019

  Op 30 januari en 4 maart 2019 waren er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie Brzo-inspecties. Onderstaand de samenvatting van het inspectiertapport zoals betrokken inspectiediensten aan NAM hebben toegezonden en een eerste reactie van NAM.

 • 17.05.2019 - 13:07
  Opruimwerkzaamheden
  FARMSUM
  Farmsum 20.05.2019

  Werkzaamheden aan Nedalco hemelwaterriool te Farmsum

  Als gevolg van het incident op NAM-locatie Tankenpark Delfzijl 3 oktober 2018 worden er saneringswerkzaamheden uitgevoerd rondom één van de putten van het Nedalco riool, gelegen aan de Visserijweg 2 te Farmsum. Het werk start op 20 mei en wordt midden juli afgerond.

   

  Wat gaat NAM doen?

  Er zal worden gestart met de voorbereiden werkzaamheden voor de sanering rondom put 10. Deze werkzaamheden bestaan uit het terrein opschonen en een tijdelijke hemelwater riool aanleggen. Vanaf 3 juni 2019 zal er een sleufbekisting worden geplaatst en gestart met de saneringswerkzaamheden.

   

  Wanneer wordt er gewerkt?

  De werkzaamheden worden op normale werktijden uitgevoerd, werkdagen van 07:00 uur tot 17:00 uur.

   

  Wat merkt de omgeving?

  De saneringswerkzaamheden kunnen mogelijk merkbaar zijn, NAM neemt maatregelen om eventuele overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

   

  Vragen?

  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.

 • 25.04.2019 - 14:13
  Onderhoudswerkzaamheden
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 15.04.2019

  Werkzaamheden op NAM-locatie Tankenpark Delfzijl

  Op de NAM-locatie “Tankenpark Delfzijl” in Farmsum wordt onderhoud uitgevoerd aan de steiger. Het werk start in april en wordt in mei afgerond.

  Wat gaat NAM doen?

  Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd: het gaat om controle en inspectie van een deel van de installaties, en het vervangen van een drainvat. 

  Wanneer wordt er gewerkt?

  De werkzaamheden worden zoals op normale werktijden uitgevoerd, op werkdagen van 07:00 uur tot 17:00 uur. Het kan voorkomen dat er ook ´s avonds wordt gewerkt.

  Wat merkt de omgeving?

  De onderhoudswerkzaamheden zijn mogelijk buiten de locatie merkbaar, NAM neemt maatregelen om eventuele overlast van licht, geluid en verkeer te voorkomen.

  Vragen?

  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.

 • 27.03.2019 - 14:06
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 27.03.2019 - 14:00

  Op 14 november 2018 was er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie een Brzo-inspectie (onaangekondigd). Bijgevoegd is de brief nav deze inspectie en bijhorend rapport en het antwoord van NAM op de geconstateerde feiten en bijbehorende acties.

 • 05.12.2018 - 13:12
  Opruimwerkzaamheden
  KLOOSTERBUREN
  Kloosterburen

  Opruimwerkzaamheden zijn begonnen met de verkennde fase 1.

   Alle informatie over de verschillende fases van het opruimen van locaties
 • 05.12.2018 - 13:11
  Opruimwerkzaamheden
  TEN POST
  TenPost

  Opruimwerkzaamheden zijn begonnen met de verkennende fase 1.

   Alle informatie over de verschillende fases van het opruimen van locaties
 • 20.07.2018 - 14:56
  Onderhoudswerkzaamheden
  DE PAAUWEN
  Overschild 23.07.2018

  Op maandag 23 juli vinden er werkzaamheden plaats op de locatie De Paauwen waarvoor gefakkeld moet worden.

  De werkzaamheden maken deel uit van de aanpassingen aan de vijf "Loppersum-clusters" (Leermens, Overschild, Ten Post, De Paauwen en 't Zand) na de stillegging van deze clusters op 2 februari 2018. Onderdeel van de werkzaamheden op De Paauwen is het drukvrij maken van de installatie, daarvoor wordt het nog aanwezige gas in de leidingen afgefakkeld via de flare.

 • 25.05.2018 - 14:36
  Onderhoudswerkzaamheden
  LEENS
  Wehe-den Hoorn 21.05.2018

  Op de locatie Leens worden onderhoudswerkzaamheden aan een productueput uitgevoerd, de werkzaamheden worden naar verwachting 11 juni a.s. afgerond. Tijdens de werkzaamheden zal er gefakkeld worden.

 • 23.03.2018 - 16:39
  Onderhoudswerkzaamheden
  DE PAAUWEN
  Overschild 31.05.2018

  31 mei tot 1 juni 2018: Testen van onder- en bovengrondse veiligheidsafsluiters van de putten

   Werkzaamheden op de Loppersum clusters
 • 23.03.2018 - 16:37
  Onderhoudswerkzaamheden
  `T ZANDT
  HetZandt 23.05.2018

  23 mei tot 25 mei 2018: Testen van onder- en bovengrondse veiligheidsafsluiters van de putten

   Werkzaamheden op de Loppersum clusters
 • 23.03.2018 - 16:35
  Onderhoudswerkzaamheden
  `T ZANDT
  HetZandt 05.04.2018

  Drukvrij maken delen installatie

   Werkzaamheden op de Loppersum clusters
 • 23.03.2018 - 16:34
  Onderhoudswerkzaamheden
  ZEERIJP
  Zeerijp 04.04.2018

  4 april tot 7 april 2018: Uitwisselen van geofoons

   Werkzaamheden op de Loppersum clusters
 • 23.03.2018 - 16:33
  Onderhoudswerkzaamheden
  OVERSCHILD
  Overschild 03.04.2018

  Drukvrij maken delen installatie

   Werkzaamheden op de Loppersum clusters
 • 23.03.2018 - 16:32
  Onderhoudswerkzaamheden
  LEERMENS
  Leermens 29.03.2018

  Drukvrij maken delen installatie

   Wekzaamheden op de Loppersum clusters
 • 23.03.2018 - 16:31
  Onderhoudswerkzaamheden
  TEN POST
  TenPost 04.04.2018

  Drukvrij maken delen installatie

   Werkzaamheden op de Loppersum clusters
 • 23.03.2018 - 16:28
  Onderhoudswerkzaamheden
  TEN POST
  TenPost 26.03.2018

  .26 maart en tot 30 maart 2018: Testen van onder- en bovengrondse veiligheidsafsluiters van de putten

   Werkzaamheden op de Loppersum clusters
 • 23.03.2018 - 14:37
  Productie stilgelegd
  LEERMENS
  Leermens

  Naar aanleiding van de beving in Zeerijp van 8 januari jl. adviseerde NAM in haar 48-uurs brief de vijf Loppersum-clusters (Ten Post, Overschild, De Paauwen, ’t Zandt en Leermens) volledig uit te zetten.

   Loppersum clusters stilgelegd
 • 23.03.2018 - 14:35
  Productie stilgelegd
  OVERSCHILD
  Overschild 02.02.2018

  Naar aanleiding van de beving in Zeerijp van 8 januari jl. adviseerde NAM in haar 48-uurs brief de vijf Loppersum-clusters (Ten Post, Overschild, De Paauwen, ’t Zandt en Leermens) volledig uit te zetten.

   Loppersum clusters stilgelegd
 • 23.03.2018 - 14:34
  Productie stilgelegd
  `T ZANDT
  HetZandt 02.02.2018

  Naar aanleiding van de beving in Zeerijp van 8 januari jl. adviseerde NAM in haar 48-uurs brief de vijf Loppersum-clusters (Ten Post, Overschild, De Paauwen, ’t Zandt en Leermens) volledig uit te zetten.

   Loppersum clusters stilgelegd
 • 23.03.2018 - 14:32
  Productie stilgelegd
  DE PAAUWEN
  Overschild 02.02.2018

  Naar aanleiding van de beving in Zeerijp van 8 januari jl. adviseerde NAM in haar 48-uurs brief de vijf Loppersum-clusters (Ten Post, Overschild, De Paauwen, ’t Zandt en Leermens) volledig uit te zetten.

   https://www.nam.nl/nieuws/2018/loppersum-clusters-stilgelegd.html
 • 23.03.2018 - 14:30
  Productie stilgelegd
  TEN POST
  TenPost 02.02.2018

  Naar aanleiding van de beving in Zeerijp van 8 januari jl. adviseerde NAM in haar 48-uurs brief de vijf Loppersum-clusters (Ten Post, Overschild, De Paauwen, ’t Zandt en Leermens) volledig uit te zetten.

   Loppersum clusters stilgelegd
 • 12.10.2017 - 11:54
  Onderhoudswerkzaamheden
  ZEERIJP
  Zeerijp 13.10.2017

  Werkzaamheden locatie Zeerijp

  De in 2015 geboorde Zeerijp 2 en 3A putten zijn uitgerust met geofoons die seismische activiteiten in de diepe ondergrond moeten meten. Om deze metingen te optimaliseren moet er onderhoud worden uitgevoerd. Hiervoor zullen de beiden putten worden vrijgemaakt van het zoute water en weer gevuld worden met gedemineraliseerd water. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van een zogenoemde “coiled tubing installatie”. Een installatie waarmee een stalen buis in de put gebracht wordt, zodra deze de werkdiepte heeft bereikt zal de put worden gespoeld met gedemineraliseerd om het zoute water te verwijderen.

  Planning

  Vanaf vrijdag 13 oktober 2017 wordt begonnen met aanvoer van materiaal. Naar verwachting zullen de werkzaamheden vrijdag 27 oktober 2017 gereed zijn. Uitvoering vindt grotendeels plaats gedurende de dagdienst van 07.00 uur tot 19.00 uur. Echter een deel van de werkzaamheden kan niet worden onderbroken en zal danook buiten genoemde uren plaatsvinden.

  Vragen

  Mocht u vragen, opmerkingen en/of meer informatie willen over de werkzaamheden dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met uw vaste contactpersoon van deze locatie mevrouw Janny Mulder, via telefoon 0592-363220. U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze Centrale Meldkamer te Assen via telefoonnummer 0592-364000.

 • 21.08.2017 - 12:10
  Onderhoudswerkzaamheden
  WARFFUM
  Warffum 21.08.2017

  Op haar locatie bij Warffum gaat NAM onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de bestaande productieput waarmee het aardgas wordt geproduceerd. Er wordt korte tijd gefakkeld.

  Werkzaamheden

  De werkzaamheden zijn een vervolg op het onderhoud dat eerder dit jaar werd uitgevoerd, toen werd er gewerkt aan de bovengrondse installaties. Ditmaal worden een aantal van de productiepijpen in de productieput vervangen. Dit werk wordt uitgevoerd met een tijdelijke mobiele toren. Deze kan naast het boren van een put ook onderhoud uitvoeren aan bestaande productieputten. Er wordt nu dus niet geboord.

  Wanneer wordt er gewerkt?

  De onderhoudswerkzaamheden staan gepland tot begin september. De werkzaamheden kunnen niet onderbroken worden, de bedrijven die het onderhoud uitvoeren werken daarom dag en nacht door.

  Wat merkt de omgeving?

  Er rijden meer transporten voor aan- en afvoer van materialen. Ook wordt er tijdelijk gefakkeld om de locatie drukvrij te maken van aardgas, dit fakkelen kan zichtbaar zijn voor de omgeving. Omwonenden kunnen door de werkzaamheden mogelijk meer geluid horen en licht zien dan gewoonlijk, NAM probeert de overlast zoveel als mogelijk te beperken.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze werkzaamheden, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer Smit van de afdeling Vergunningen & Omgevingsmanagement, bereikbaar op telefoonnummer (0592) 364 757.

  Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de centrale meldkamer van NAM op telefoonnummer (0592) 364 000.

 • 30.05.2017 - 12:49
  Onderhoudswerkzaamheden
  LEERMENS
  Leermens 02.06.2017

  Op de NAM-locatie Leermens wordt op vrijdag 2 en zaterdag 3 juni gewerkt. Er wordt ook in de nacht van 2 op 3 juni doorgewerkt, waarvoor verlichting wordt ingezet. Voor het werk wordt een generator ingezet. De werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken, NAM probeert de overlast te voorkomen. Dinsdag 6 juni vinden er overdag nog werkzaamheden plaats.

 • 30.05.2017 - 12:39
  Onderhoudswerkzaamheden
  SLOCHTEREN
  Kolham 17.04.2017

  Onderhoudsstop NAM-locatie Eikenlaan, Kolham

  Op de NAM-locatie aan de Eikenlaan nanbij Kolham in de gemeente Slochteren wordt groot onderhoud uitgevoerd. De locatie Slochteren is volledig buiten bedrijf gesteld voor dit onderhoud, waaronder het vervangen van onderdelen.

  Nadat de locatie uit bedrijf is genomen wordt de installatie drukvrij gemaakt, hiervoor wordt er enige tijd gefakkeld.

  De werkzaamheden worden op normale werktijden uitgevoerd op werkdagen van 07:00 uur tot 17:00 uur. Het onderhoud wordt eind juni afgerond.

  De onderhoudswerkzaamheden zijn mogelijk buiten de locatie merkbaar. Er wordt alles aan gedaan om eventuele overlast te voorkomen.

 • 10.04.2017 - 11:43
  Onderhoudswerkzaamheden
  WARFFUM
  Warffum 18.04.2017

  NAM wint al zo'n 30 jaar aardgas uit een klein gasveld bij Warffum. Dit gas wordt gewonnen en behandeld op de locatie ten noorden van Warffum. In de maanden april en mei wordt op deze locatie groot onderhoud uitgevoerd

   meer informatie
 • 22.02.2017 - 16:34
  Onderhoudswerkzaamheden
  EEMSKANAAL
  Lageland 01.03.2017

  Op de NAM-locatie Eemskanaal aan het Slochterdiep ten noorden van Harkstede wordt in de maanden maart tot en met mei groot onderhoud uitgevoerd.

  De locatie Eemskanaal wordt begin maart volledig stilgelegd om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Er wordt in de onderhoudsperiode geen aardgas op deze locatie geproduceerd.

  Nadat de locatie uit bedrijf is genomen wordt deze drukvrij gemaakt, daarbij wordt het aardgas dat nog in de installaties aanwezig is afgefakkeld. Als de locatie eenmaal drukvrij is wordt deze geïnspecteerd en worden de geplande werkzaamheden uitgevoerd.

   werkzaamheden Eemskanaal
 • 03.01.2017 - 10:51
  Onderhoudswerkzaamheden
  `T ZANDT
  HetZandt 02.01.2017 - 09:00

  Tot eind februari 2017 vinden op locatie 't Zand noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden plaats ivm de productiebeperking. Het gaat vooral om controle en inspectie van installaties en het vervangen van onderdelen waaronder elektromotoren.

  Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.

   Nieuwsbericht
 • 28.10.2016 - 16:37
  Onderhoudswerkzaamheden
  TJUCHEM
  Tjuchem

  Werkzaamheden op NAM-locatie Tjuchem

  Op de NAM-locatie Tjuchem aan de Oosterzandenweg tussen Siddeburen en Tjuchem (gemeente Slochteren) wordt in de maanden augustus tot en met november groot onderhoud uitgevoerd.

  Het werk dat uitgevoerd gaat worden betreft groot onderhoud, een zogeheten ‘turn-around’. Er staan verschillende werkzaamheden gepland: het aanpassen en vervangen van onderdelen van installaties, leidingen en elektronische systemen en het vervangen van de compressor. Nadat het onderhoud is afgerond wordt de locatie eind november weer in bedrijf genomen. 

   Lees hier verder >
 • 28.10.2016 - 16:30
  Onderhoudswerkzaamheden
  LEERMENS
  Leermens

  Op de NAM-locatie bij Leermens wordt onderhoud uitgevoerd. Het werk is in oktober gestart en wordt medio november afgerond.

  Leermens is een van de vijf NAM-locaties (zogenoemde clusters) rond Loppersum waarvoor een productiebeperking is ingesteld. Dit betekent dat de hoeveelheid aardgas die op deze vijf clusters geproduceerd mag worden tot een minimum is beperkt, er mag alleen aardgas gewonnen worden om de installaties op deze clusters beschikbaar te houden. Daarvoor is het nodig dat die installaties, zoals nu op cluster Leermens het geval is, volgens planning het onderhoud krijgen.

   Lees hier verder >

Naam locatie

Plaatsnaam locatie

Postcode

Locatie beschrijving

Urltext

Activiteiten

  Filter activiteiten