• 13.01.2021 - 09:20
  Inspecties en meldingen
  HARDENBERG-2
  Lutten 17.01.2021 - 09:18

  In Januari Week 4 (25 t/m 29) wordt op HBG-2 een 6-jaarlijkse inspectie uitgevoerd. Onze locatie ligt aan de Zwarte Dijk in Lutten. De boring heeft in 1967 plaatsgevonden einddiepte was 1500 meter. Een week voor aanvang en na afloop van de werkzaamheden worden materialen/equipment/ketenpark etcetra gelost en later weer opgehaald. Bij deze stop zullen hijs-schoonmaakwerkzaamheden plaatsvinden. Dit houdt in dat er meer vrachtverkeer van en naar de  locatie is. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd. Voordat de werkzaamheden uitgevoerd worden moet het gas uit de leiding geblazen worden. Dit gebeurt door middel van het gebruik van een mobiele flare.

  Heeft u vragen over onze werkzaamheden dan kunt overdag bellen met de afdeling vergunningen en grondzaken via telefoonnummer 0592-369111. NAM's meldkamer is 24 uur per dag te bereiken via 0592-364000.

 • 13.01.2021 - 09:17
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-447
  Schoonebeek

  Vanaf half januari werken wij op locatie Schoonebeek-447. Deze locatie ligt aan de Beekweg in Schoonebeek. De daadwerkelijk put op deze locatie is geboord in 1968 en heeft een diepte van bijna 4000 meter bereikt. De voorgenomen activiteit betreffen coiled tubing werkzaamheden, enkele weken later gevolgd door opruimwerkzaamheden aan put SCH-447. De werkzaamheden worden verricht met behulp van een mobiele installatie. Genoemde werkzaamheden vinden 24 uur per dag plaats. Transporten worden zoveel mogelijk geconcentreerd overdag uitgevoerd. Eind april hopen we de werkzaamheden af te ronden.

  De werkzaamheden die NAM gaat uitvoeren wordt een coiled tubing genoemd. De voormalige put wordt schoon gespoeld met behulp van een lange flexibele metalen buis (de ‘coil’), deze coil is op een haspel gerold en wordt naar de onderkant van de put geleid. Op de locatie wordt de coil gekoppeld aan een tankwagen met water en stikstof. De put wordt met dit water schoon gespoeld, het water wordt daarna weer naar boven gepompt en afgevoerd. Is de put eenmaal doorgespoeld, dan wordt deze met een speciale installatie getest.

  Heeft u vragen over onze werkzaamheden dan kunt overdag bellen met de afdeling vergunningen en grondzaken via telefoonnummer 0592-369111. NAM's meldkamer is 24 uur per dag te bereiken via 0592-364000.

   werkzaamheden
 • 06.01.2021 - 10:10
  Opruimwerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-447
  Schoonebeek 06.01.2021 - 10:01

  Werkzaamheden op locatie Schoonebeek-447 aan de Beekweg

  Binnenkort ruimen we op deze locatie een van de niet meer actieve putten op. De huidige verwachting is dat dit rond april zal gaan plaatsvinden. Voorafgaand hieraan vinden diverse werkzaamheden plaats die vanaf half januari uitgevoerd worden. Gedurende ongeveer twee weken werkt de continuedienst aan de put op de locatie. Naar verwachting ronden we de werkzaamheden eind januari af.

  Vervolgens ruimt onze speciale opruimunit de put definitief op. Deze opruimtoren arriveert als de werkzaamheden volgens planning verlopen in april op de locatie en heeft vijf tot zes weken tijd nodig om de put af te sluiten en op te ruimen.

  Contact
  Voor vragen over onze werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling vergunningen en grondzaken via telefoonnummer 0592 369111. NAM's centrale meldkamer is 24 uur per dag te bereiken via telefoonnummer 0592 – 364000.  

   https://www.nam.nl/opruimen
 • 04.01.2021 - 13:19
  Onderhoudswerkzaamheden
  PERNIS-WEST-1
  Vondelingenplaat 05.01.2021 - 07:00

  Van 5 januari t/m 18 januari 2021 worden op de locatie Pernis-West aan de Propaanweg schoonmaak- en productietestwerkzaamheden verricht aan de in 2020 geboorde put. Dit wordt uitgevoerd door middel van een installatie waarmee een stalen buis in de put gebracht wordt om verschillende activiteiten in de put te kunnen uitvoeren.

  Hiervoor is diverse apparatuur, een hijskraan en een heftruck benodigd. Een en ander wordt met vrachtwagens aan- en afgevoerd, de rijroute is via de A15, Vondelingenweg, Butaanweg en Propaanweg.

  De verwachting is dat de werkzaamheden geen merkbare gevolgen hebben voor de bewoners van Pernis-Dorp.

 • 23.12.2020 - 14:55
  Onderhoudswerkzaamheden
  GROOTEGAST-100
  Lutjegast 04.01.2021

  Onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie Grootegast-100 gelegen aan de Eibersburen te Lutjegast

  Vanaf 4 januari 2021 wordt op bovengenoemde locatie groot onderhoud uitgevoerd aan de gehele installatie. Dit onderhoud vindt eens in de 6 jaar plaats. De werkzaamheden bestaan o.a. uit montage steigers, schoonmaken en inspecteren van installatiedelen, leidingen controleren etc. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, wordt de gehele locatie drukvrij gemaakt. Dit wordt gedaan door middel van de aanwezige fakkel installatie, verder worden er extra lichtmasten geplaatst.

  Wanneer

  De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Het drukvrij maken van de installatie start op maandag 4 januari aanstaande in de vroege ochtend. Tijdens het drukvrij maken heeft de fakkel installatie een grotere en meer zichtbare vlam. Aansluitend worden de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden 4 weken in beslag nemen en wordt de installatie eind januari weer in bedrijf genomen. De werkzaamheden vinden plaats tijdens de dagdienst van 07.00 uur tot 18.00 uur.

  Wat merkt u hiervan

  Tijdens het druk vrijmaken van de installaties is de vlam op de fakkelinstallatie groter en meer zichtbaar. Daarnaast is de locatie meer verlicht dan gebruikelijk. In deze periode zijn op de locatie aanwezig meer mensen aanwezig. Samen met de aan- en afvoer van materialen leidt dit tot extra transport bewegingen. We zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en doen ons uiterste best om eventueel overlast tot een minimum te beperken.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 21.12.2020 - 12:26
  Opruimwerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-21
  Schoonebeek 21.12.2020 - 12:23

  Voorbereidende werkzaamheden op het verlaten van put SCH-598
  Op locatie Schoonebeek-21 aan de Prinsenhofweg heeft NAM jarenlang olie gewonnen. De oliewinning uit deze put is in 1996 beëindigd, en met deze werkzaamheden wordt de put voorbereid in afwachting van het uiteindelijke afsluiten en opruimen (abandonment) van de put in een later stadium.

  Pro-Rod installatie
  Voor de werkzaamheden aan de put, maken we gebruik van een Pro-Rod installatie. Deze installatie reist als het ware door het Schoonebeek-veld voor het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden.

  Voor vragen over onze werkzaamheden is 24 uur per dag de centrale meldkamer van NAM te bereiken via telefoonnummer 0592-364000. Tijdens kantooruren kunt u bellen met afdeling vergunningen en grondzaken via telefoonnummer 0592-369111.

   https://www.nam.nl/nieuws/2020
 • 21.12.2020 - 12:21
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-3100
  Schoonebeek 21.12.2020 - 12:17

  Vanaf half december bouwen we op locatie SCH-3100 een boortoren op. Deze boortoren voert werkzaamheden aan een van de stoominjectieputten uit.

  Een van de putten op de locatie heeft een defecte stoominjectiebuis en is daardoor niet meer bruikbaar voor stoominjectie waarmee we de stroperige Schoonebeek-olie  vloeibaar maken  om deze vervolgens eenvoudig naar boven te halen. Een nieuwe stoominjectiebuis en veiligheidsafsluiter moeten de stoominjectie weer op gang brengen.

  Omdat de werkzaamheden niet onderbroken kunnen worden gaan deze dag en nacht door. Al met al hebben de werkzaamheden vier weken in beslag genomen.

  Voor vragen over onze werkzaamheden kunt u 24 uur per dag bellen met de meldkamer van NAM via telefoonnummer 0592-364000. Buiten kantooruren kunt u bellen met de afdeling vergunningen en grondzaken via telefoonnummer 0592-369111.

   https://www.nam.nl/nieuws/2020
 • 10.11.2020 - 08:22
  Onderhoudswerkzaamheden
  Rossum-Weerselo-2
  Rossum 10.11.2020

  Vanaf half november voeren wij werkzaamheden op NAM-locatie Rossum-Weerselo 2 aan de Tramweg in Rossum.

  Voordat de boortoren de onderhoudswerkzaamheden uit kan voeren moeten eerst een aantal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd worden. Deze werkzaamheden vinden plaats van van medio november tot en met medio december. Op de locatie zullen onder meer stelconplaten gelegd worden als stevige ondergrond voor de boortoren. Ook zullen diverse bovengrondse installatieonderdelen verwijderd worden. Al deze voorbereidende werkzaamheden worden tijdens de normale werkdagen uitgevoerd. Zwaar transport vindt niet plaats voor 08:00 uur ’s morgens.

  Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact met de afdeling vergunningen en grondzaken opnemen via telefoonnummer 0592-369111. Buiten kantooruren is de centrale meldkamer van NAM 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0592-364000.

 • 30.09.2020 - 15:49
  Onderhoudswerkzaamheden
  ROTTERDAM-MEETSTATION1
  Rotterdam 02.10.2020 - 08:00

  In de maand oktober 2020 worden er op de bestaande NAM-locatie Rotterdam Meetstation-1, gelegen aan de Korperweg te Rotterdam (onderhouds)werkzaamheden verricht aan de onlangs geboorde put RTD-8 en bestaande putten Rotterdam-15 & 16. Deze werkzaamheden worden respectievelijk uitgevoerd onder regiem van de WABO en volgens artikel 7 van het Besluit algemene regels milieu mijnbouw afgekort Barmm.

  Omschrijving werkzaamheden
  Met behulp van een coiled tubing* en een mobiele put-test-installatie** worden de volgende werkzaamheden verricht:

  1.  Schoon spoelen van de productiebuis van de nieuwe zijwaartse boring (sidetrack) van RTD-8 en aansluitend een productietest uitvoeren.
  2. De toestroming van olie verbeteren van put RTD-15. Met de coiled tubing* installatie wordt de productiebuis schoongemaakt, aansluitend wordt de put schoon geproduceerd via de mobiele put-test-installatie**.
  3. Metingen te verrichten in put RTD-16 met de Coiled tubing en afhankelijk van de resultaten zullen zullen er mogelijk schoonmaakwerkzaamheden plaatsvinden aan de verbuizing van de put.

  Wat kunt u hiervan merken?
  Het grootste deel van de werkzaamheden vindt overdag plaats. Echter een gedeelte van de werkzaamheden kan niet onderbroken worden en zal daarom ook ‘s avonds en in de nacht plaatsvinden. 
  Voor de werkzaamheden is ​een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is een specifieke geluidsprognose opgesteld door LBP Sight
  en getoetst aan de geluidsnormen van het Barmm. Uit voorzorg is er een geluiddscherm geplaatst en er zullen continu geluidsmetingen worden verricht welke inzichtelijk zijn via  publieke link: http://www.geluidbeheer.nl/meetnet3/docs/088027aa9.html

  In totaal zullen ongeveer 18 vrachtwagens nodig zijn om het benodigde materiaal naar de locatie aan te voeren en weer van de locatie af te voeren, deze zullen zoveel mogelijk plaatsvinden tijdens de dagperiode.

  *Een coiled tubing installatie is een installatie waarmee een stalen buis in de put
  gebracht wordt om werkzaamheden in de put te kunnen verrichten. De opgerolde stalen
  buis (zogenaamde coil) wordt langzaam van een haspel gerold en in de put gebracht
  totdat de gewenste werkdiepte is bereikt. Op de werkdiepte worden met behulp van
  hulpstukken die aan het uiteinde van de stalen buis bevestigd zijn,
  spoelwerkzaamheden of mechanische ingrepen (bijvoorbeeld verwijderen/plaatsen van pluggen of uitwisselen van
  veiligheidskleppen) verricht.

  **Mobiele put-test-installatie
  De put-test-installatie bestaat uit gas/vloeistofscheiders en vloeistoftanks. Het na de
  coiled tubing werkzaamheden geproduceerde aardgas wordt ontdaan van vloeistoffen
  (aardolie en formatie water) en vaste bestanddelen. In het geval de gasdruk (tijdelijk) te
  laag is voor de bestaande gastransportleiding, wordt het gas gedurende korte tijd via
  een tijdelijk opgestelde fakkel verbrand.

 • 05.06.2020 - 14:40
  Onderhoudswerkzaamheden
  SAPPEMEER
  Sappemeer 08.06.2020

  Onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie Sappemeer

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert vanaf 8 juni tot circa midden juli onderhoudswerkzaamheden uit op de NAM-locatie Sappemeer.

  Werkzaamheden
  Het gaat hier om de zogenaamde 12-jaarlijkse shutdown. Deze onderhoudswerkzaamheden vinden plaats vanaf 8 juni tot midden juli, waarbij er alleen overdag gewerkt wordt. Om veilig te kunnen werken wordt de installatie gas- en drukvrij gemaakt. Dit houdt in dat alle aardgas uit de installatie verwijderd wordt. Hierdoor is er gedurende enige tijd tijdelijk een grotere vlam te zien zijn vanaf de fakkelinstallatie. Dit wordt zoveel mogelijk overdag gedaan.

  Contact
  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 18.05.2020 - 11:40
  Boringen
  ROTTERDAM-MEETSTATION1
  Rotterdam 18.05.2020 - 13:00

  Werkzaamheden met boortoren op NAM-locatie Korperweg

  Wij informeren u graag over de geplande werkzaamheden met de boortoren op de oliewinlocatie aan de Korperweg in de Rotterdamse wijken Wielewaal en Waalhaven.

  Werkzaamheden 

  Begin mei is de boortoren verhuist naar de NAM locatie Rotterdam Meetstation-1. De boortoren is nodig om via twee bestaande putten een ander deel van de gesteentelaag aan te boren. Deze boringen worden in twee fases uitgevoerd en duren gezamenlijk ongeveer tot begin augustus 2020.

  Gedurende de verschillende fasen van het boren kunt u zowel overdag als ’s nachts hinder van ervaren door tijdelijk geluidsoverlast. Wij hebben daarom van tevoren maatregelen genomen om het geluid te beperken door onder andere een geluidswand te plaatsen. Daarbij is er een wettelijk vastgestelde geluidsnorm waar wij ons aan dienen te houden. Om deze niet te overschrijden verrichten wij continue geluidsmetingen vanaf verschillende locaties. Zo hopen en proberen wij geluidshinder voor u zoveel mogelijk te beperken.

  Tot slot zal de boortoren begin augustus 2020 in zijn geheel worden afgebouwd na de werkzaamheden en worden afgevoerd naar een andere NAM-locatie in Nederland.

  Wat gaat er aankomende tijd gebeuren?

  • Na het uitvoeren van jaarlijks onderhoud aan de boortoren gaan we van de 3rde week mei van start met de eerste boring.
  • Zodra de werkzaamheden van de eerste boring zijn afgerond, verhuist de boortoren naar de 2de olieput.
  • De tweede boring gaat naar verwachting begin juli van start.
  • Boring werkzaamheden gaan 24 uur per dag door.
  • Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de COVID-19 vastgestelde overheidsmaatregelen.
  • U zult door ons op de hoogte gehouden worden de komende tijd en staan open voor al uw vragen.

  Wij houden u op de hoogte via NAM Facebook Rotterdam www.facebook.com/naminRotterdam.

  Contact

  Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren via mail contact met NAM-Communicatie-West-NL@shell.com 

  Mocht u hinder ondervinden van onze werkzaamheden dan kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze Centrale MeldKamer op telefoonnummer 0592 36 40 00. 

   NAM in Rotterdam
 • 07.04.2020 - 12:38
  Opruimwerkzaamheden
  Energietransitie
  EMMEN-GASZUIVERINGSINSTALLATIE
  Nieuw-Dordrecht 07.04.2020

  Fase twee ontmanteling GZI terrein gestart
  Begin april is NAM gestart met het ontmantelen van de gebouwen of het voormalige terrein van de gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen.     

  Op het terrein van de voormalige gaszuiveringsinstallatie is fase twee van de ontmanteling gestart. Tijdens deze fase worden de gebouwen van de locatie verwijderd. Daarnaast wordt het terrein geschikt gemaakt voor verdere ontwikkeling van de locatie met het oog op de energietransitie.

  Meer informatie is op onze website te vinden.


   

   

   werkzaamheden
 • 02.03.2020 - 09:56
  Onderhoudswerkzaamheden
  ANJUM-1
  Anjum 23.03.2020

  Grote onderhoudsstop op locatie Anjum (uitgesteld)

  In de afgelopen weken zijn er voorbereidende activiteiten uitgevoerd voor een grote onderhoudsstop die plaats zal vinden op de NAM-locatie Anjum. De daadwerkelijke onderhoudswerkzaamheden zou op 23 maart starten en ongeveer een periode van 5 weken in beslag nemen. Door de COVID-19 uitbraak is ervoor gekozen een groot deel van deze werkzaamheden uit te stellen naar een later moment in dit jaar.

  Nieuwe compressor en fakkel

  Naast de voorbereidende werkzaamheden die reeds gestart zijn zal in de komende weken een nieuwe compressor worden geplaats. Zoals aangegeven worden de daadwerkelijke onderhoudswerkzaamheden uitgesteld naar later dit jaar. Tijdens de start van de werkzamheden zal gedurende de eerste drie dagen gas worden afgefakkeld. 

  Wat kan u ervan merken?

  In het kort hebben de werkzaamheden de volgende effecten:

  • Om veilig te kunnen werken worden de leidingen en de put gasvrij gemaakt; daardoor brandt gedurende drie dagen (23, 24 en 25 maart) de fakkel met een grotere vlam dan gebruikelijk.

  • Er zijn extra transporten van en naar de locatie; we beperken deze zoveel mogelijk tot overdag-uren.

  • We zullen er alles aan doen om geluidsoverlast te voorkomen.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 07.02.2020 - 15:36
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-2300
  Schoonebeek 07.02.2020

  Op deze locatie werken we aan onze put. De olieproductie is niet optimaal; dat proberen we door middel van onze speciale crew die hierin gespecialiseerd is weer te verhelpen. De werkzaamheden gaan dag en nacht door en duren tot eind februari.

 • 07.02.2020 - 15:30
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-1700
  Schoonebeek 07.02.2020

  Op deze locatie zijn we met groot materieel bezig aan een fllinke onderhoudsbeurt voor onze olieproductieputten. De werkzaamheden duren circa twee weken, tot eind februari.

 • 07.02.2020 - 15:28
  Opruimwerkzaamheden
  SLEEN-4
  HetHaantje

  Op deze locatie vinden voorbereidende werkzaamheden plaats in februari en maart 2020. Later in het jaar komen we namelijk hier terug met onze opruim-unit om het nog grootser aan te pakken: dan wordt ondergronds de put weggehaald, ogeruimd en afgesloten.

 • 04.02.2020 - 16:28
  Opruimwerkzaamheden
  GASSELTERNIJVEEN-1
  Drouwenermond 04.02.2020

  Vanaf begin februari gaat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) grootschalige opruimwerkzaamheden uitvoeren op de locatie aan de Gasselternijveenschedreef te Gasselternijveenschemond. De gasproductie van deze locatie is bij de sluiting van de Gaszuiveringsinstallatie te Emmen in januari 2018 stopgezet. De gasput wordt niet meer gebruikt en wordt daarom nu opgeruimd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een nieuwe unit van NAM die speciaal voor het opruimen van putten in gebruik wordt genomen. ‘Gasselternijveen-1’ zoals de NAM de locatie heeft benoemd, is de eerste locatie waar deze grote -op een boortoren lijkende- mobiele installatie wordt ingezet. Het terrein waarop de put is gelegen, wordt niet direct na deze activiteiten opgeruimd.
  Tijdens de activiteiten is aan- en afvoer van machines en materialen noodzakelijk. Dit brengt extra transportbewegingen met zich mee. Het opruimen van de gasproductieput zal onafgebroken plaatsvinden; er wordt ook ’s nachts gewerkt. De NAM neemt maatregelen om de gevolgen voor de buren en de buurt te beperken. Ongemerkt gaan de werkzaamheden echter niet voorbij. Het complete programma van opbouwen, opruimen en afbouwen, duurt ongeveer vijf weken.
  Contact
  Mocht u vragen hebben over deze werkzaamheden, dan kunt u contact met de NAM opnemen. U kunt 24 uur per dag terecht bij de centrale meldkamer van NAM in Assen op (0592) 364000.

 • 09.01.2020 - 18:15
  Incidenten
  DELFZIJL-TANKENPARK
  Farmsum

  7-1 Tijdens het verladen van aardgascondensaat op een schip is er een kleine lekkage ontstaan aan de bovenkant van de laadarm en direct ontdekt. Hierop is maximaal 2 liter vloeistof op het dek van het schip terechtgekomen. Dit is terstond opgeruimd. Er is geen vloeistoef in het water terechtgekomen. Het voorval is aan SodM gemeld.

 • 17.07.2019 - 15:30
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-4
  Rotterdam 27.06.2019 - 15:07

  Sinds eind juni 2019 worden er met de boortoren "Synergy-2", werkzaamheden verricht om de Berkel olieputten definitief af te sluiten. Op basis van de huidige planning verwachten wij in het voorjaar van 2020 met de boortoren klaar te zijn op deze locatie. Daarna zal op de locatie nog een bodemsanering uitgevoerd worden, zodat we daarna het terrein terug kunnen geven aan de gemeente Rotterdam. De werkzaamheden met de boortoren zullen ook nu weer 24 uur per dag, 7 dagen per week gaan duren.

  Het geluid van de opruimwerkzaamheden op onze locatie Berkel wordt 24 uur per dag 7 dagen in de week continue gemeten. Wij beseffen ons dat de werkzaamheden niet geruisloos gaan, maar we doen er alles aan om geluidshinder tot een minimum te beperken en te voldoen aan de wettelijke vereisten. Wilt u weten hoeveel geluid er gemaakt wordt, klik dan op deze link: https://bit.ly/2JIRBhr

  Voor een update over de laatste status van de werkzaamheden op de locatie Berkel en aanwezigheid van de boortoren zie onze website www.nam.nl/berkel of facebookpagina www.facebook.com/naminrotterdam.

   Opruim werkzaamheden olieputten NAM lokatie Berkel -4 aan de Hogendorpweg in Rotterdam - Schiebroek
 • 28.06.2019 - 13:57
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 28.06.2019

  Op 30 januari en 4 maart 2019 waren er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie Brzo-inspecties. Onderstaand de samenvatting van het inspectiertapport zoals betrokken inspectiediensten aan NAM hebben toegezonden en een eerste reactie van NAM.

 • 12.06.2019 - 14:47
  Incidenten
  SCHOONEBEEK-313
  Schoonebeek 11.06.2019

  Op deze locatie zijn wij momenteel bezig diverse werkzaamheden uit te voeren. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen zijn de de afvoer- en wateropvangbakken op de locatie overgelopen, deze bakken bevatten naast regen- en productiewater ook resten aardgascondensaat. Het water is op het terrein en in de naastgelegen sloot terecht gekomen. NAM is direct gestart met de opruimwerkzaamheden en doet onderzoek naar de oorzaak. De betrokken instanties, overheden en buren zijn door NAM geïnformeerd.

 • 11.04.2019 - 13:30
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-4
  Rotterdam 11.04.2019

  Laatste stand van zaken – update april 2019

  In de tweede helft van deze maand komen de boortoren en het geluidscherm weer terug naar de locatie.

  Voordat de boortoren zal worden opgebouwd vinden er eerst onderhoudswerkzaamheden plaats aan onderdelen van de toren. Zodra dit gereed is wordt er begonnen met het afsluiten van de laatste putten. Als deze putten zijn afgesloten wordt het terrein verder gesaneerd en uiteindelijk teruggegeven aan de grondeigenaar gemeente Rotterdam.

  Wanneer voornoemde werkzaamheden dit jaar precies uitgevoerd worden is op dit moment nog niet bekend maar zullen u hierover nader informeren. In de tussenliggende periode worden alle nog aanwezige putten zorgvuldig gemonitord.

   Projectpagina over Berkel
 • 27.03.2019 - 14:06
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 27.03.2019 - 14:00

  Op 14 november 2018 was er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie een Brzo-inspectie (onaangekondigd). Bijgevoegd is de brief nav deze inspectie en bijhorend rapport en het antwoord van NAM op de geconstateerde feiten en bijbehorende acties.

Naam locatie

Plaatsnaam locatie

Postcode

Locatie beschrijving

Urltext

Activiteiten

  Filter activiteiten