• 10.09.2020 - 08:55
  Onderhoudswerkzaamheden
  COEVORDEN-21
  Holthone 10.09.2020 - 08:59

  Dichtbij onze locatie Coevorden-21 aan de Haandrik ligt aan de Hulteweg NAM-locatie De Hulte. Dit is, in tegenstelling tot de meeste NAM-locaties geen gas- of oliewinningslocatie maar een waterpompstation. Na half september voeren we werkzaamheden uit op deze locatie.

  We starten half september met voorbereidende werkzaamheden, zoals de aanvoer van het materieel en het geschikt maken van het werkterrein. Daarna wordt een pomp geplaatst die nodig is voor watertransport richting Twente. Om de werkzaamheden veilig en goed uit te kunnen voeren wordt tijdelijk gebruik gemaakt van het aangrenzende land rondom de locatie. Dit gebruiken we als extra werkruimte. Gedurende de gehele periode vinden transporten naar en van de locatie plaats en zijn op de locatie mensen aan het werk. Na afronding van de werkzaamheden wordt het materieel rondom de locatie weer verwijderd. De verwachting is dat de werkzaamheden, die alleen overdag worden uitgevoerd, begin november gereed zullen zijn.

  Heeft u vragen over onze werkzaamheden, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen met de afdeling vergunningen en grondzaken die te bereiken is via 0592 - 369111. U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer via 0592 - 364000. 

 • 07.09.2020 - 08:58
  Onderhoudswerkzaamheden
  COEVORDEN-5
  De Krim 18.09.2020 - 09:54

  Vanaf half september voeren wij werkzaamheden op locatie Coevorden-5 aan de Kalkwijk in De Krim. 

  Deze werkzaamheden zijn nodig om onze activiteiten ook de komende jaren ongestoord te kunnen voortzetten. tijdens de werkzaamheden, die eens in de zes jaar plaatsvinden, worden alle installatie-onderdelen op de locatie geïnspecteerd en onderhouden.

  Vanaf eind september vinden voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals de aanvoer van het materieel. De onderhoudswerkzaamheden vinden vervolgens daarna plaats waarbij er alleen overdag gewerkt zal worden.

  Gedurende de gehele periode vinden extra transporten naar en van de locatie plaats en zullen op de locatie extra mensen werkzaam zijn. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het materieel weer van de locatie verwijderd.

  Contact
  Heeft u vragen over onze werkzaamheden, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met  de afdeling vergunningen en grondzaken die te bereiken is via telefoonnummer 0592 - 369111. U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer van NAM via telefoonnummer 0592 – 364000. Bij voorbaat onze excuses voor de eventuele overlast en bedankt voor uw begrip en medewerking.

   

 • 07.09.2020 - 08:50
  Onderhoudswerkzaamheden
  COEVORDEN-21
  Holthone 11.09.2020 - 09:42

  Vanaf half september voeren wij werkzaamheden op locatie Coevorden-21 aan de Haandrik te Holtheme.

  Deze werkzaamheden zijn nodig om onze activiteiten de komende jaren ongestoord voort te kunnen zetten. Tijdens de werkzaamheden, die eens in de zes jaar plaatsvinden, worden alle installatie-onderdelen op de locatie geïnspecteerd en onderhouden.

  Vanaf half september vinden voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals de aanvoer van het materieel. De onderhoudswerkzaamheden vinden vervolgens plaats in eind september, waarbij er alleen overdag gewerkt zal worden.

  Gedurende de gehele periode vinden extra transporten naar en van de locatie plaats en zullen op de locatie extra mensen werkzaam zijn. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het materieel weer van de locatie verwijderd.

  Contact
  Heeft u vragen over onze werkzaamheden, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met  de afdeling vergunningen en grondzaken die te bereiken is via telefoonnummer 0592 - 369111. U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer van NAM via telefoonnummer 0592 – 364000. Bij voorbaat onze excuses voor de eventuele overlast en bedankt voor uw begrip en medewerking.

   

 • 13.08.2020 - 13:54
  Opruimwerkzaamheden
  EMMEN-7
  Emmen 13.08.2020 - 14:41

  Afsluiten gasproductieputten De Blinken Emmen  

  Vanaf  half augustus voeren wij opruimwerkzaamheden uit op locatie Emmen-7, aan de Blinken in Emmen. 

  Afsluiten putten
  De opruimtoren is op de locatie aan de Blinken om de bestaande gaswinningsputten op deze locatie af te sluiten van het gasveld Emmen. Dit gasveld bevindt zich op een diepte van circa 2.500 meter en is in zijn geheel al sinds eind 2017 niet meer in gebruik.
   

   https://www.nam.nl/opruimen
 • 03.08.2020 - 12:11
  Onderhoudswerkzaamheden
  ANJUM-1
  Anjum 03.08.2020 - 07:00

  Onderhoudsstop op locatie Anjum

  In maart van dit jaar zijn er voorbereidende activiteiten uitgevoerd ter voorbereiding van een grote onderhoudsstop die plaats zou vinden op de NAM-locatie Anjum. De daadwerkelijke onderhoudswerkzaamheden zijn als gevolg van de COVID-19 uitbraak destijds uitgesteld. NAM zal de komende weken deze onderhoudswerkzaamheden alsnog uit gaan voeren.

  Onderhoudswerkzaamheden
  De voorbereidingen voor deze werkzaamheden zijn deze week gestart en zullen drie weken in beslag nemen. Gedurende de eerste drie weken zal er in dagdienst gewerkt worden en is er los van wat extra verkeer geen overlast voor de omgeving te verwachten. De daadwerkelijke onderhoudswerkzaamheden starten op 24 augustus en zullen naar verwachting tot 28 september duren. Tijdens de start van de werkzaamheden zal gedurende de eerste vier dagen gas worden afgefakkeld. 

  Wat kan u ervan merken?

  In het kort hebben de werkzaamheden de volgende effecten:

  • Om veilig te kunnen werken worden de leidingen en de put gasvrij gemaakt; daardoor brandt gedurende drie dagen (24, 25, 26 en 27 augustus) de fakkel met een grotere vlam dan gebruikelijk.
  • Er zijn extra transporten van en naar de locatie; we beperken deze zoveel mogelijk tot overdag.
  • Er wordt gewerkt van 6:00 uur in de morgen tot 03:00 uur in de nacht, dus er brand dus, als het donder is, continu verlichting op de locatie.
  • Kans op wat meer hoorbaarheid van afwijkende geluiden vanaf de locatie. We zullen er echter alles aan doen om geluidsoverlast te voorkomen.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 24.07.2020 - 10:04
  Onderhoudswerkzaamheden
  DE WIJK-24
  Echten 31.07.2020

  In augustus voert NAM werkzaamheden uit op locatie De Wijk-24 aan de Oshaarseweg in Echten. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het benodigde materiaal naar de locatie toegebracht en opgebouwd. Zodra de werkzaamheden afgerond zijn verwijderen we deze materialen weer van de locatie.

  De Wijk-24
  Op locatie De Wijk-24 aan de Oshaarseweg wordt onderhoud aan twee putten gepleegd om zo te komende jaren stikstof in de ondergrond te kunnen blijven pompen. Wat komt bij deze werkzaamheden kijken? Er rijden meer vrachtwagens naar en van de locatie dan normaal. Op de locatie staan extra vrachtwagens en ligt materiaal dat we tijdens de werkzaamheden gebruiken. Daarnaast wordt zo af en toe een klein beetje aardgas ‘afgelaten’; dit kunt u ruiken en hoort bij de werkzaamheden. De werkzaamheden op deze locatie nemen in totaal 4 tot 5 dagen in beslag. Start van de werkzaamheden naar verwachting half augustus. Werktijden liggen tussen 07.00 en 19.00 uur.

   https://www.nam.nl/nieuws/2020
 • 24.07.2020 - 10:02
  Onderhoudswerkzaamheden
  DE WIJK-100
  Echten 31.07.2020

  In augustus voert NAM werkzaamheden uit op locatie De Wijk-100 aan de Kruisweg in Echten. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het benodigde materiaal naar de locatie toegebracht en opgebouwd. Zodra de werkzaamheden afgerond zijn verwijderen we deze materialen weer van de locatie.

  De in april geboorde put op de locatie aan de Kruisweg wordt naar verwachting in de eerste helft van augustus aangesloten op een gaswinningsinstallatie. We maken verbinding met het aardgasveld door in de productiebuis die bij de boring in april in de diepe ondergrond gezet is, ‘gaten te schieten’. Door deze gaten stroomt het aardgas via de productiebuis naar de productie-installatie die op de locatie staat. Voordat het aardgas daadwerkelijk de productie-installatie in kan vindt er een test plaats waardoor er enige tijd een hoge vlam op de mobiele fakkellinstallatie is te zien. De werkzaamheden op de locatie worden onafgebroken uitgevoerd, er wordt ook ’s nachts gewerkt. Wij doen ons best om de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken, maar kunnen niet uitsluiten dat u niets van de werkzaamheden merkt. De verwachting is dat de werkzaamheden een week in beslag nemen. 

   https://www.nam.nl/nieuws/2020
 • 05.06.2020 - 14:40
  Onderhoudswerkzaamheden
  SAPPEMEER
  Sappemeer 08.06.2020

  Onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie Sappemeer

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert vanaf 8 juni tot circa midden juli onderhoudswerkzaamheden uit op de NAM-locatie Sappemeer.

  Werkzaamheden
  Het gaat hier om de zogenaamde 12-jaarlijkse shutdown. Deze onderhoudswerkzaamheden vinden plaats vanaf 8 juni tot midden juli, waarbij er alleen overdag gewerkt wordt. Om veilig te kunnen werken wordt de installatie gas- en drukvrij gemaakt. Dit houdt in dat alle aardgas uit de installatie verwijderd wordt. Hierdoor is er gedurende enige tijd tijdelijk een grotere vlam te zien zijn vanaf de fakkelinstallatie. Dit wordt zoveel mogelijk overdag gedaan.

  Contact
  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 18.05.2020 - 11:40
  Boringen
  ROTTERDAM-MEETSTATION1
  Rotterdam 18.05.2020 - 13:00

  Werkzaamheden met boortoren op NAM-locatie Korperweg

  Wij informeren u graag over de geplande werkzaamheden met de boortoren op de oliewinlocatie aan de Korperweg in de Rotterdamse wijken Wielewaal en Waalhaven.

  Werkzaamheden 

  Begin mei is de boortoren verhuist naar de NAM locatie Rotterdam Meetstation-1. De boortoren is nodig om via twee bestaande putten een ander deel van de gesteentelaag aan te boren. Deze boringen worden in twee fases uitgevoerd en duren gezamenlijk ongeveer tot begin augustus 2020.

  Gedurende de verschillende fasen van het boren kunt u zowel overdag als ’s nachts hinder van ervaren door tijdelijk geluidsoverlast. Wij hebben daarom van tevoren maatregelen genomen om het geluid te beperken door onder andere een geluidswand te plaatsen. Daarbij is er een wettelijk vastgestelde geluidsnorm waar wij ons aan dienen te houden. Om deze niet te overschrijden verrichten wij continue geluidsmetingen vanaf verschillende locaties. Zo hopen en proberen wij geluidshinder voor u zoveel mogelijk te beperken.

  Tot slot zal de boortoren begin augustus 2020 in zijn geheel worden afgebouwd na de werkzaamheden en worden afgevoerd naar een andere NAM-locatie in Nederland.

  Wat gaat er aankomende tijd gebeuren?

  • Na het uitvoeren van jaarlijks onderhoud aan de boortoren gaan we van de 3rde week mei van start met de eerste boring.
  • Zodra de werkzaamheden van de eerste boring zijn afgerond, verhuist de boortoren naar de 2de olieput.
  • De tweede boring gaat naar verwachting begin juli van start.
  • Boring werkzaamheden gaan 24 uur per dag door.
  • Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de COVID-19 vastgestelde overheidsmaatregelen.
  • U zult door ons op de hoogte gehouden worden de komende tijd en staan open voor al uw vragen.

  Wij houden u op de hoogte via NAM Facebook Rotterdam www.facebook.com/naminRotterdam.

  Contact

  Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren via mail contact met NAM-Communicatie-West-NL@shell.com 

  Mocht u hinder ondervinden van onze werkzaamheden dan kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze Centrale MeldKamer op telefoonnummer 0592 36 40 00. 

   NAM in Rotterdam
 • 07.04.2020 - 12:38
  Opruimwerkzaamheden
  Energietransitie
  EMMEN-GASZUIVERINGSINSTALLATIE
  Nieuw-Dordrecht 07.04.2020

  Fase twee ontmanteling GZI terrein gestart
  Begin april is NAM gestart met het ontmantelen van de gebouwen of het voormalige terrein van de gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen.     

  Op het terrein van de voormalige gaszuiveringsinstallatie is fase twee van de ontmanteling gestart. Tijdens deze fase worden de gebouwen van de locatie verwijderd. Daarnaast wordt het terrein geschikt gemaakt voor verdere ontwikkeling van de locatie met het oog op de energietransitie.

  Meer informatie is op onze website te vinden.


   

   

   werkzaamheden
 • 02.03.2020 - 09:56
  Onderhoudswerkzaamheden
  ANJUM-1
  Anjum 23.03.2020

  Grote onderhoudsstop op locatie Anjum (uitgesteld)

  In de afgelopen weken zijn er voorbereidende activiteiten uitgevoerd voor een grote onderhoudsstop die plaats zal vinden op de NAM-locatie Anjum. De daadwerkelijke onderhoudswerkzaamheden zou op 23 maart starten en ongeveer een periode van 5 weken in beslag nemen. Door de COVID-19 uitbraak is ervoor gekozen een groot deel van deze werkzaamheden uit te stellen naar een later moment in dit jaar.

  Nieuwe compressor en fakkel

  Naast de voorbereidende werkzaamheden die reeds gestart zijn zal in de komende weken een nieuwe compressor worden geplaats. Zoals aangegeven worden de daadwerkelijke onderhoudswerkzaamheden uitgesteld naar later dit jaar. Tijdens de start van de werkzamheden zal gedurende de eerste drie dagen gas worden afgefakkeld. 

  Wat kan u ervan merken?

  In het kort hebben de werkzaamheden de volgende effecten:

  • Om veilig te kunnen werken worden de leidingen en de put gasvrij gemaakt; daardoor brandt gedurende drie dagen (23, 24 en 25 maart) de fakkel met een grotere vlam dan gebruikelijk.

  • Er zijn extra transporten van en naar de locatie; we beperken deze zoveel mogelijk tot overdag-uren.

  • We zullen er alles aan doen om geluidsoverlast te voorkomen.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

 • 07.02.2020 - 15:36
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-2300
  Schoonebeek 07.02.2020

  Op deze locatie werken we aan onze put. De olieproductie is niet optimaal; dat proberen we door middel van onze speciale crew die hierin gespecialiseerd is weer te verhelpen. De werkzaamheden gaan dag en nacht door en duren tot eind februari.

 • 07.02.2020 - 15:30
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-1700
  Schoonebeek 07.02.2020

  Op deze locatie zijn we met groot materieel bezig aan een fllinke onderhoudsbeurt voor onze olieproductieputten. De werkzaamheden duren circa twee weken, tot eind februari.

 • 07.02.2020 - 15:28
  Opruimwerkzaamheden
  SLEEN-4
  HetHaantje

  Op deze locatie vinden voorbereidende werkzaamheden plaats in februari en maart 2020. Later in het jaar komen we namelijk hier terug met onze opruim-unit om het nog grootser aan te pakken: dan wordt ondergronds de put weggehaald, ogeruimd en afgesloten.

 • 04.02.2020 - 16:28
  Opruimwerkzaamheden
  GASSELTERNIJVEEN-1
  Drouwenermond 04.02.2020

  Vanaf begin februari gaat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) grootschalige opruimwerkzaamheden uitvoeren op de locatie aan de Gasselternijveenschedreef te Gasselternijveenschemond. De gasproductie van deze locatie is bij de sluiting van de Gaszuiveringsinstallatie te Emmen in januari 2018 stopgezet. De gasput wordt niet meer gebruikt en wordt daarom nu opgeruimd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een nieuwe unit van NAM die speciaal voor het opruimen van putten in gebruik wordt genomen. ‘Gasselternijveen-1’ zoals de NAM de locatie heeft benoemd, is de eerste locatie waar deze grote -op een boortoren lijkende- mobiele installatie wordt ingezet. Het terrein waarop de put is gelegen, wordt niet direct na deze activiteiten opgeruimd.
  Tijdens de activiteiten is aan- en afvoer van machines en materialen noodzakelijk. Dit brengt extra transportbewegingen met zich mee. Het opruimen van de gasproductieput zal onafgebroken plaatsvinden; er wordt ook ’s nachts gewerkt. De NAM neemt maatregelen om de gevolgen voor de buren en de buurt te beperken. Ongemerkt gaan de werkzaamheden echter niet voorbij. Het complete programma van opbouwen, opruimen en afbouwen, duurt ongeveer vijf weken.
  Contact
  Mocht u vragen hebben over deze werkzaamheden, dan kunt u contact met de NAM opnemen. U kunt 24 uur per dag terecht bij de centrale meldkamer van NAM in Assen op (0592) 364000.

 • 14.01.2020 - 14:56
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-2300
  Schoonebeek 01.02.2020

  Op deze locatie zijn wij met groot materieel van begin februari tot eind februari aan het werk om grootschalig onderhoud aan de putten en aan de locatie uit te voeren.

 • 14.01.2020 - 14:55
  Onderhoudswerkzaamheden
  SCHOONEBEEK-1600
  Schoonebeek 14.01.2020

  Op deze locatie zijn wij met groot materieel tot begin februari aan het werk om grootschalig onderhoud aan de putten en aan de locatie uit te voeren.

 • 09.01.2020 - 18:15
  Incidenten
  DELFZIJL-TANKENPARK
  Farmsum

  7-1 Tijdens het verladen van aardgascondensaat op een schip is er een kleine lekkage ontstaan aan de bovenkant van de laadarm en direct ontdekt. Hierop is maximaal 2 liter vloeistof op het dek van het schip terechtgekomen. Dit is terstond opgeruimd. Er is geen vloeistoef in het water terechtgekomen. Het voorval is aan SodM gemeld.

 • 09.12.2019 - 10:29
  Opruimwerkzaamheden
  GASSELTERNIJVEEN-1
  Drouwenermond 09.12.2019

   

  De gasproductie van de locatie is na sluiting van de Gaszuiveringsinstallatie te Emmen in januari 2018 stopgezet. De nog op locatie aanwezige gasproductieput zal naar verwachting medio januari volgend jaar opgeruimd worden. Voorafgaand hieraan vinden diverse werkzaamheden aan de gasproductieput plaats. Hiervoor wordt diverse apparatuur gebruikt en zullen er meer mensen op de locatie aan het werk zijn dan normaal. Ook kan een vlam te zien zijn in verband met het veilig maken van de leidingen.

  Wat merkt u van de werkzaamheden?
  Er wordt gewerkt met een mobiele installatie op deze locatie. Mogelijk wordt enkele nachten continue gewerkt. De verwachting is dat het geheel van de werkzaamheden nog enkele dagen duurt. Vanwege deze activiteiten is er sprake van extra logistieke bewegingen: zowel vrachtverkeer als personenauto’s. De chauffeurs hebben instructies van ons over de te volgen rijroute en rijgedrag.

 • 02.12.2019 - 16:01
  Onderhoudswerkzaamheden
  BLIJHAM-MORIGE-2
  Wedde

  Op de locatie Blijham gaat NAM onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan een aardgasproductieput. Met behulp van een tijdelijke installatie wordt water uit de put gehaald, zodat het gas weer beter toestroomt. Ter afronding van de werkzaamheden zal de put schoon geproduceerd worden met behulp van een tijdelijke fakkel. Hierdoor kan er gedurende enige tijd gas afgefakkeld worden. Nadat het onderhoud volledig is afgerond wordt de put weer in bedrijf genomen. De werkzaamheden worden dag en nacht uitgevoerd, waarbij we werkzaamheden die veel geluid maken zoveel mogelijk overdag uitvoeren. De werkzaamheden starten vanaf volgende week en worden naar verwachting in week 50 afgerond.  

   

 • 28.11.2019 - 11:29
  Opruimwerkzaamheden
  SLEEN-4
  HetHaantje

  De gasproductie van de locatie Sleen-4 is enige tijd geleden reeds stopgezet. De twee op locatie aanwezige gasproductieputten zullen op termijn opgeruimd worden. De huidige verwachting is dat dit in het voorjaar van 2020 plaatsvindt. Voorafgaand hieraan zullen nog diverse voorbereidende werkzaamheden verricht moeten worden, waaronder in de eerste week van december. Met verschillende kranen en groot materieel wordt de locatie langzamerhand klaargemaakt om definitief opgeruimd te worden.

 • 25.11.2019 - 15:33
  Onderhoudswerkzaamheden
  DE WIJK-16
  Zuidwolde 25.11.2019

  Op deze locatie vinden gedurende een week onderhoudswerkzaamheden plaats, onder andere aan de gaswinningsput. Dat gebeurt zowel overdag als in de nacht. Belangrijk om te weten: bij het veilig werken, moet er gas afgeblazen worden. Dat gebeurt via de fakkel. De vlam kan behoorlijk groot worden.

  Voor deze werkzaamheden is groot materieel nodig dat gedurende de week op de locatie staat, en na afloop weer in trucks naar een andere locatie gebracht wordt. Hierdoor kan voor de buurt enige overlast ontstaan waar wij uiteraard alvast onze excuses voor maken aan de buren. De directe buren hebben een informatiebrief van ons ontvangen.

 • 14.11.2019 - 15:53
  Opruimwerkzaamheden
  TEN POST
  TenPost 11.11.2019

  Sloopwerkzaamheden locatie Ten Post

  Vanaf 1 maart 2019 zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om vanaf 11 november te starten met de sloop van de gehele bovengrondse installatie van de locatie Ten Post gelegen aan Medenweg te Ten Post.

  Wat betekent dit voor u?
  De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur en zullen volgens de huidige planning begin 2020 worden afgerond. Gedurende de werkzaamheden zal er een toename zijn in transporten voor de aan- en afvoer van materieel en materiaal. We zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en ons uiterste best doen om de eventuele overlast voor u als omwonende tot een minimum te beperken.

  Contact
  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com

   

  Meer informatie over NAM en onze activiteiten kunt u vinden op www.nam.nl

   NAM Nieuwsbrief met informatie over sloopwerkzaamheden Ten Post
 • 11.10.2019 - 14:10
  Incidenten
  OUDE PEKELA-1
  OudePekela 08.10.2019

  AFGEROND

  Op dinsdag 8 oktober 2019 is er tijdens werkzaamheden een verontreiniging opgetreden in de regenwateropvangbak. Deze heeft een verbinding met de naast gelegen sloot.  Hierdoor is er ook een lichte veronreiniging opgetreden in het sloot water. NAM is direct gestart maatregelen getroffen om doorstroming te voorkomen en gestart met opruimen van het water. De betrokken instanties zijn door NAM geïnformeerd.

 • 23.09.2019 - 13:45
  Onderhoudswerkzaamheden
  HARDENBERG-4
  Ane 01.10.2019

  AFGEROND

  Op deze locatie vinden in de maand oktober onderhoudswerkzaamheden plaats aan één van de putten. Dat gebeurt met een installatie die ervoor geschikt is om een gaswinningsput op drie kilometer diepte te bereiken. Daardoor is het deze maand drukker op deze locatie.

 • 17.07.2019 - 15:30
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-4
  Rotterdam 27.06.2019 - 15:07

  Sinds eind juni 2019 worden er met de boortoren "Synergy-2", werkzaamheden verricht om de Berkel olieputten definitief af te sluiten. Op basis van de huidige planning verwachten wij in het voorjaar van 2020 met de boortoren klaar te zijn op deze locatie. Daarna zal op de locatie nog een bodemsanering uitgevoerd worden, zodat we daarna het terrein terug kunnen geven aan de gemeente Rotterdam. De werkzaamheden met de boortoren zullen ook nu weer 24 uur per dag, 7 dagen per week gaan duren.

  Het geluid van de opruimwerkzaamheden op onze locatie Berkel wordt 24 uur per dag 7 dagen in de week continue gemeten. Wij beseffen ons dat de werkzaamheden niet geruisloos gaan, maar we doen er alles aan om geluidshinder tot een minimum te beperken en te voldoen aan de wettelijke vereisten. Wilt u weten hoeveel geluid er gemaakt wordt, klik dan op deze link: https://bit.ly/2JIRBhr

  Voor een update over de laatste status van de werkzaamheden op de locatie Berkel en aanwezigheid van de boortoren zie onze website www.nam.nl/berkel of facebookpagina www.facebook.com/naminrotterdam.

   Opruim werkzaamheden olieputten NAM lokatie Berkel -4 aan de Hogendorpweg in Rotterdam - Schiebroek
 • 28.06.2019 - 13:57
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 28.06.2019

  Op 30 januari en 4 maart 2019 waren er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie Brzo-inspecties. Onderstaand de samenvatting van het inspectiertapport zoals betrokken inspectiediensten aan NAM hebben toegezonden en een eerste reactie van NAM.

 • 12.06.2019 - 14:47
  Incidenten
  SCHOONEBEEK-313
  Schoonebeek 11.06.2019

  Op deze locatie zijn wij momenteel bezig diverse werkzaamheden uit te voeren. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen zijn de de afvoer- en wateropvangbakken op de locatie overgelopen, deze bakken bevatten naast regen- en productiewater ook resten aardgascondensaat. Het water is op het terrein en in de naastgelegen sloot terecht gekomen. NAM is direct gestart met de opruimwerkzaamheden en doet onderzoek naar de oorzaak. De betrokken instanties, overheden en buren zijn door NAM geïnformeerd.

 • 11.04.2019 - 13:30
  Opruimwerkzaamheden
  BERKEL-4
  Rotterdam 11.04.2019

  Laatste stand van zaken – update april 2019

  In de tweede helft van deze maand komen de boortoren en het geluidscherm weer terug naar de locatie.

  Voordat de boortoren zal worden opgebouwd vinden er eerst onderhoudswerkzaamheden plaats aan onderdelen van de toren. Zodra dit gereed is wordt er begonnen met het afsluiten van de laatste putten. Als deze putten zijn afgesloten wordt het terrein verder gesaneerd en uiteindelijk teruggegeven aan de grondeigenaar gemeente Rotterdam.

  Wanneer voornoemde werkzaamheden dit jaar precies uitgevoerd worden is op dit moment nog niet bekend maar zullen u hierover nader informeren. In de tussenliggende periode worden alle nog aanwezige putten zorgvuldig gemonitord.

   Projectpagina over Berkel
 • 27.03.2019 - 14:06
  Inspecties en meldingen
  FARMSUM
  Farmsum 27.03.2019 - 14:00

  Op 14 november 2018 was er op de Reststoffen-bewerkingsinstallatie een Brzo-inspectie (onaangekondigd). Bijgevoegd is de brief nav deze inspectie en bijhorend rapport en het antwoord van NAM op de geconstateerde feiten en bijbehorende acties.

Naam locatie

Plaatsnaam locatie

Postcode

Locatie beschrijving

Urltext

Activiteiten

  Filter activiteiten